Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Autor
Barker John
(1)
Borkowska Halina
(1)
Drabiński Andrzej
(1)
Flaczyk Ewa Maria
(1)
Gawęcki Jan
(1)
Gregorczyk Andrzej
(1)
Gwiazdowicz Dariusz J
(1)
Korczak Józef
(1)
Kościk Bogdan
(1)
Marska Elzbieta
(1)
Mikiciuk Malgorzata
(1)
Peroń Stanisław
(1)
Sawicka Barbara
(1)
Sobota Jerzy
(1)
Sosnowska Elżbieta
(1)
Szlachta Józef
(1)
Sznajder Michał
(1)
Wiśniewski Jerzy (1935- )
(1)
Wrobel Jacek
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Agrotechnika
(2)
Rolnictwo
(2)
Rośliny
(2)
Żywność
(2)
Białka w żywieniu człowieka
(1)
Białko spożywcze
(1)
Biomasa
(1)
Energetyka
(1)
Energia odnawialna
(1)
Fizjologia roslin
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Nasiennictwo
(1)
Nasiona
(1)
Normy jakosciowe
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przyroda
(1)
Rośliny energetyczne
(1)
Rośliny okopowe
(1)
Rośliny oleiste
(1)
Rośliny pastewne
(1)
Rośliny przemyslowe
(1)
Rośliny strączkowe
(1)
Rośliny uprawne
(1)
Rośliny włókniste
(1)
Rynek rolny
(1)
Uprawy energetyczne
(1)
Zboża
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rośliny energetyczne / Red. Bogdan Kościk ; Halina Borkowska. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Akademii Rolniczej, 2003. - 145, [1] s. : fot. (gł. kolor.), wykr. ; 24 cm.
1. Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności ze szczególnym uwzględnieniem energetyki; 2. Ogólne warunki przyrodnicze dla uprawy roslin energetycznych; 3. Drzewa; 4. Wierzba; 5. Ślazowiec pensylwański; 6. Topinambur; 7. Trawy i zbiorowiska trawiaste; 8. Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30374, 30373, 30372, 30371 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30370/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Protokół z seminarium naukowego "Spójność dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia na Wydziałach Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczych" połączonego z VI spotkaniem dziekanów i prodziekanów tych wydziałów; 2. Lista uczestników seminarium naukowego "Spójność dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia na Wydziałach Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczych" połączonego z VI spotkaniem dziekanów i prodziekanów tych wydziałów; 3. Tytuły rozprawy habilitacyjnych z okresu 2001-2003 w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowania środowiska; 4. Tytuły rozpraw doktorskich z okresu 2001-2003 w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowania środowiska; 5. Tematy prac magisterskich z lat 2001-203; 6. Program konferencji "Kształcenie w zakresie inżynierii, kształtowania i ochrony środowiska dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (KEIKO)" oraz WOEKSHOP "Standardy nauczania dla inżynierii środowiska; 7. Lista uczestników konferencji "Kształcenie w zakresie inżynierii, kształtowania i ochrony środowiska dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (KEIKO)" oraz WOEKSHOP "Standardy nauczania dla inżynierii środowiska; 8. Stanowiska NR 41/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dania 15 lipca 2004r. dotyczące modelu kształcenia na poziomi wyższym; 9. Referat: "Preversities Strategies In Environmental Education AT Universities"; 10. Referat: "Doświadczenia i perspektywy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w kształceniu na odległość" 11. Slajdy referatu: "Program współpracy międzynarodowej Socrates- Erasmus -Mostar na kierunku studiów inżynieria środowiska polskich uczelni rolniczych"; 12. Program Mobilności Studentów MOSTAR. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30274 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30273XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Gospodarka wodna komórek roslinnych; 2. Gospodarka wodna roslin; 3. Fotosynteza; 4. Oddychanie; 5. Fizjologia mineralnego żywienia; 6. Morfogeneza; 7. Zasady higieny i bezpieczeństwa pracy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31908, 31907 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31906/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu ISSN 0239-5762 ; nr 447.)
1. Wykorzystanie energii słonecznej; 2. Energia wiatru; 3. Mikroelektrownie wodne; 4. Energia ziemi; 5. Pompy ciepła; 6. Magazynowanie energii; 7. Biogaz jako paliwo pozyskiwane w procesie utylizacji odchodów zwierzęcych; 8. Olej rzepakowy jako biopaliwo do napędu maszyn rolniczych; 9. Energia biomasy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31934, 31933 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31932/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Rośliny okopowe; 2. Rośliny zbożowe; 3. Rośliny strączkowe; 4. Rośliny pastewne motylkowate; 5. Nowe rośliny pastewne; 6. Rośliny oleiste; 7. Rośliny włókniste; 8. Rośliny przemysłowe specjalne; 9. Znaczenie roślin uprawnych w rekultywacji gleb zniszczonych przez przemysł.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30213, 30212, 30211, 30210 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30209/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Podstawy marketingu rolniczego; Część 2: Marketing rolniczy w praktyce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29074, 29073, 29072, 29071 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29070/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Badanie wrażliwości sensorycznej osób przewidzianych do wykonywania analiz; 2. Napoje mleczne fermentowane; 3. Sery; 4. Mąka. kasze, makarony; 5. Pieczywo; 6. Wędliny; 7. Ryby i owoce morza; 8. Ocena towaroznawcza wybranych tłuszczów rożlinnych i zwierzęcych; 9. Nasiona roślin strączkowych; 10. Cukier i miód; 11. Czekolada i wyroby czekoladowane; 12. Mrożone desery; 13. Herbata i kawa; 14. Napoje bezalkoholowe; 15. Napoje spirytusowe; 16. Wina; 17. Owoce południowe i orzechy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19705, 19704 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19703/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Białka w żywności i żywieniu / Jan Gawęcki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2003. - 109, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
1. Białka jako składnik pożywienia; 2. Białka pochodzenia zwierzącego, ich charakterystyka i znaczenie w żywności; 3. Białka pochodzenia roslinnego, ich charakterystyka i znaczenie w żywności; 4. Białka niekonwencjonalne i bialka modyfikowane; 5. Białka w technologii potraw; 6. Rola białek w żywieniu i ochronie zdrowia; 7. Testy i pytania sprawdzające;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17889 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17888/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przyrody / Jerzy Wiśniewski, Dariusz J. Gwiazdowicz. - Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004. - 457, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapa, pl., portr., wykr. ; 24 cm.
1. Twory przyrody i obszary chronione; 2. Krajobraz; 3. Ochrona szaty roślinnej; 4. Ochrona zwierząt; 5. Ochrona różnorodności biologicznej; 6. Edukacja ekologiczna i popularyzacja ochrony przyrody; 7. Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i ruchy oraz programy i fundacje ochrony przyrody; 8. Akty normatywne i porozumienia z zakresu ochrony przyrody; 9. Posłowie. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17910/XX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej