Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(22)
only on-site
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Stasiak Andrzej
(5)
Boruszczak Mirosław
(2)
Dąbrowska Barbara
(2)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(1)
Maik Wiesław
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Marciniak Kazimierz
(1)
Milewska Mariola
(1)
Olszewski Arkadiusz
(1)
Pabian Arnold
(1)
Sawicka Krystyna Barbara
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Wilczyński Jörg
(1)
Włodarczyk Bogdan
(1)
Ziółkowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Turystyka
(13)
Hotelarstwo
(7)
Unia Europejska
(3)
Gastronomia
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Turystyka zdrowotna
(2)
Usługi
(2)
Banki
(1)
Ekonomika turystyki
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Infrastruktura turystyczna
(1)
Konferencje
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podróże
(1)
Podróże motywacyjne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Polska
(1)
Promocja handlowa
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Turystyka kulturalna
(1)
Turystyka pielgrzymkowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Usługi hotelarskie
(1)
Zarządzanie
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Rozwój usług turystycznych; Rozdział 1: Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji; Rozdział 2: Innowacyjnośc w hotelarstwie; Rozdział 3: Zastosowanie technologii on-line w hotelarstwie; Rozdział 4: Atuty logistyczne i marketingowe oferty turystycznej on-line; Cz.2: Koncepcja działania podmiotów gospodarki turystycznej; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie w warunkach globalizacji. Problematyka zasobów ludzkich; Rozdział 6: Alianse w sektorze turystycznym; v 7: Regiony jako podmioty konkurencyjnego rynku turystycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26613, 26612, 26611, 26610 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26609/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona zdrowia turysty / Krystyna Barbara Sawicka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - 112 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Charakterystyka ruchu turystycznego w Polsce; Rozdział 2: Zasady i warunki bezpiecznego uprawiania turystyki; Rozdział 3: Postępowanie w nagłych wypadkach i zachorowaniach; Rozdział 4: Ważniejsze choroby związane z ruchem turystycznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26541, 26540, 26539, 26538 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26537/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-91688-5-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33853, 33852 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33851/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe wiadomości o ubezpieczeniach; Rozdział 2: Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów turystycznych; Rozdział 3: Ubezpieczenia podmiotów turystycznych; Rozdział 4: Proces przeniesienia ryzyka na zakład ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21311, 21310, 21309, 21308, 21307, 21306, 21305, 21304, 21303, 21302, 21301, 21300, 21299, 21298, 21297, 21296, 21295, 21294, 21293, 21292, 17731, 17730 (22 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17729/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-918688-1-8
1. "Dawno. dawno temu..." albo zarys historii hotelarstwa na świecie i w Polsce; 2. "Wszędzie dobrze. ale w domu..." albo zarys historii hotelarstwa w regionie łódzkim i Łodzi; 3. "Na dobry początek..." albo podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa; 4. "Byleby dach nad głową..." albo hotele i zakłady hotelarskie; 5. " Sławne, dziwne, naj..." albo elita światowego hotelarstwa; 6. "Patroni, koryfeusze, luminarze..." albo wielcy ludzie hotelarstwa światowego; 7. "Nie tylko spokojny sen..." albo kilka słów o usłudze hotelarskiej; 8. "Razem raźniej..." albo organizacje i stowarzyszenia hotelarskie; 9. "Dobre towarzystwo..." albo struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie; 10. " Więcej, lepiej, wyżej..." albo hotelarstwo na świecie i w Polsce oraz główne trendy w jego rozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19403, 19402 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19401/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do marketingu; Rozdział 2: Produkt turystyczny; Rozdział 3: Cechy charakterystyczne instrumentów promocji turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25851, 25850 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25849/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-919198-8-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33786 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33785/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rola turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym; 2. Funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej; 3. Metody i wyniki badań w dziedzinie turystyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19713, 19712 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19711/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20702, 20701 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20700/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Współczesne tendencje na rynku największych systemów hotelowych; 2. Produkt turystyczny; 3. Pozostałości kultury ludowej Kurpiów i ich wykorzystanie przez ruch turystyczny; 4. Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową; 5. Turystyczne logo; 6. Imprezy kulturalno - rozrywkowe na ulicy Piotrkowskiej w opinii przechodniów i mieszkańców; 7. Organizacja i technika pracy w hotelarstwie; 8. Żywienie w turystyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13357 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13356/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Łańcuchy i systemy hotelowe w Polsce; 2. Wybrane sieci i łańcuchy hotelowe - istota, charakterystyka, zarządzanie; 3. "The Ultimate Holiday Experience" - zmiany i tendencje w światowym cruisingu; 4. Problemy kształtowania kultury organizacyjnej zorientowanej na wysoką jakość usług na przykładzie wybranych zakładów hotelarskich; 5. Zastosowanie metody SERVQUAL i jej modyfikacje w badaniu jakości usług hotelarskich. Model pięciu luk - analiza przyczyn powstania rozbieżności; 6. Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej hotelu na przykładzie hoteli trójmiejskich. 7. Teoria masowej obsługi. Przykłady zastosowania w procesach zarządzania usługami hotelarskimi i turystycznymi; 8. Stan obecny i tendencje rozwojowe przemysłu hotelarskiego w Rosji; 9. Formowanie regionalnego systemu kształcenia kadr dla turystyki i hotelarstwa w Rosji; 10. Sprawozdanie z I konferencji naukowej "Hotelarstwo - nauka, praktyka, dydaktyka".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13359 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13358/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wykorzystanie wybranych koncepcji, metod oraz technik organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi; 2. O jakości usług świadczą nie tylko gwiazdki, czyli o zarządzaniu jakością w hotelach; 3. Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno - organizacyjne w hotelarstwie - próba definicji; 4. Zmiany w największych systemach hotelowych świata na przełomie XX i XXI w. 5. Agroturystyka jako forma usług hotelarskich; 6. Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi; 7. Turystyka międzynarodowa a zatrudnienie; 8. Sprawozdanie z II warsztatów tematycznych z zakresu dydaktyki hotelarstwa nt. "Tematyka prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13360/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Turystyka i hotelarstwo. cz. 4 / red. Andrzej Stasiak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2003. - 136 s. : rys., wykr., il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm.
1. Problemy oceny walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji na obszarze Nizin Środkowopolskich; 2. Specyfika i walory muzeów biograficznych w Polsce; 3. Agroturystyka i turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin na terenach rustykalnych; 4. Turystyka a media; 5. Autentyczność twórczości ludowej Lubelszczyzny; 6. Rola zakładów EMIT w Żychlinie jako organizatora turystyki i wypoczynku; 7. Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności. Fakty, obiekty, ludzie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13873 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13872/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35457 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35456/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89081-31-5 (WSTiH) ; 978-83-7531-054-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36444 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36443/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88884-30-1 ; 83-89786-11-7 (FRUG)
Rozdział 1: Proces integracji europejskiej; Rozdział 2: Tworzenie unii celnej; Rozdział 3: Realizacja idei wspólnego rynku; Rozdział 4: Zasady rynku wewnętrznego; Rozdział 5: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - znoszenie barier administracyjnych; Rozdział 6: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - znosenie barir technicznych; Rozdział 7: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - zniszenie barier fiskalnych; Rozdział 8: Proces budowy unii ekonomicznej i monetranej w Europie Zachodniej; Rozdział 9: Konkurencja jako podstawa funkcjonowania rynku wewnętrznego UE; Rozdział 10: Europejskie prawo konkurencji; Rozdział 11: Skutki powstania jednolitego rynku wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26374, 26373, 26372, 26371 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26370/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-89081-10-5 (WSTiH) ; 83-89786-45-1
1. Rola turystyki w promocji wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej (tezy szczegółowe); 2. Walory przyrodnicze centrów pielgrzymkowych na zachodzie Ukrainy; 3. Ocena dostępności wybranych obiektów sakralnych Warszawy dla turystów niepełnosprawnych; 4. Główne problemy turystyki religijnej na świecie; 5. Badanie opinii uczestników pielgrzymki do Kalwarii Wejherowskiej; 6. Współczesne makroregiony pielgrzymkowe w świetle wyżywienia i obyczaju religijnego świata; 7. Turystyka religijna i pielgrzymkowa w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego w prowincji Quebek w Kanadzie; 8. Religia jako stymulator turystyki w poszczególnych kręgach cywilizacyjnych; 9. Dialog religijny jako czynnik integracji Europy; 10. Kalwaria Zebrzydowska jako ośrodek turystyki pielgrzymkowej; 11. Współczesne pielgrzymki piesze krajów skandynawskich; 12. Transeuropejski szlak pielgrzymi Zachód-Wschód (od Fatimy do Wilna); 13. Aktualna sytuacja w turystyce pielgrzymkowej i szanse jej rozwoju; 14. Wpływ obchodów dziesięciolecia pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej na przemiany religijne społeczeństwa; 15. Święte obrazy i relikwie Lwowa jako obiekty pielgrzymek religijnych; 16: Wielowyznaniowość województwa podlaskiego; 17. Religie i wierzenia jako czynnik rozwoju społecznego; 18: Morskie pielgrzymki mieszkańców Pobrzeża Kaszubskiego; 19: Lwów - miasto trzech arcybiskupów - jako czynnik kształtowania tolerancji religijnej; 20. Gospodarczo-społeczne korzyści i koszty rozwoju turystyki religijno-pielgrzymkowej na Jasną Górę dla Częstochowy i jej mieszkańców; 21. Pielgrzymki w Ukrainie - od przeszłości do przyszłości; 22. Socjologiczne aspekty turystyki religijno-pielgrzymkowej w powiecie jasielskim; 23. Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Ukrainie; 24. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie; 25. Obiekty sakralne jako element dziedzictwa kulturowego; 26. Turystyka religijna - krajowa czy zagraniczna - szanse rozwoju, perspektywy; 27. Turystyka religijna jako kontynuacja tradycji chrześcijańskiego wychowania; 28. Gdańska, piesza pielgrzymka na Jasną Górę - wartości i organizacja; 29. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jako forma prowadzenia działalnosci gospodarczej z zakresu usług turystyki religijno-pielgrzymkowej; 30. Turystyka pielgrzymkowa - specyficzna gałąź przemysłu turystycznego (trendy w Wielkiej Brytanii); 31. Znaczenie i rozwój turystyki religijno-pielgrzymkowej w Bawarii; 32. Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego); 33. Kapliczki i krzyże przydrożne szansą rozwoju turystyki wiejskiej; 34. Społeczno-moralne aspekty pielgrzymowania do Santiago de Compostela; 35. Religia jako stymulator rozwoju turystyki transnarodowej w Europie; 36. Turystyka pielgrzymkowa (pielgrzymki katolickie/maryjne) do Lucjan. Prowincja Buenos Aires. Argentyna; 37. Znaczenie pielgrzymowania Lecha Wałęsy dla polskiego społeczeństwa; 38. Szlak Świętego Wojciecha - produktem turystycznym Polski i Europy; 39. Polska jako kraj pielgrzymowania; 40. Rola Pilota i Przewodnika na szlaku pielgrzymkowym; 41. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki pielgrzymkowej na przykładzie miasta Częstochowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25799, 25798, 25797, 25796 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25795/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36446 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36445/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Procesy inwestycyjne w hotelarstwie; 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu; 3. Wiadomości wstępne z zakresu wyposażenia hoteli; 4. Wyposażenie hallu hotelowego i recepcji; 5. Wyposażenie jednostek mieszkalnych; 6. Wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego; 7. Instalacje hotelowe; 8. Wyposażenie hoteli dla usług dodatkowych; 9. Przystosowanie hotelu dla potrzeb gości niepełnosprawnych; 10. Produkcja przemysłowa na rzecz hoteli; 11. Wpływ postępu technicznego na wyposażenie hoteli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28125, 28124 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28123/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again