Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(22)
only on-site
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Szczepankowski Piotr J
(3)
Dobija Dorota
(2)
Ehrlich Andrzej
(2)
Zalega Tomasz
(2)
Ackoff Russell Lincoln
(1)
Addison Herbert J
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Gromadzki Leszek
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Kossecki Paweł
(1)
Kotler Philip (1931-)
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Krzyżanowska Magdalena
(1)
Lee Nancy (1932- )
(1)
Magidson Jason
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Neymann Monika
(1)
Wasilewski Lesław
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Banki
(2)
Makroekonomia
(2)
Zarządzanie
(2)
Biznes
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkurencja
(1)
Kreatywność
(1)
Marketing
(1)
Marketing instytucji publicznych
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo elektroniczne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Skuteczność organizacyjna
(1)
Wartość klienta
(1)
Wartość przedsiębiorstwa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-29-1
Rozdział 1: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Rozdział 2: Klasyfikacja kosztów; Rozdział 3: Koszty stałe i zmienne oraz koncepcja marży; Rozdział 4: Zleceniowy rachunek kosztów; Rozdział 5: Procesowy rachunek kosztów; Rozdział 6: Analiza wielkości krytycznych; Rozdział 7: Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 8: Planowanie finansowo-kosztowe; Rozdział 9: Kontrola kosztów; Rozdział 10: Rozrachunek wewnętrzny; Rozdział 11: Decyzje kapitałowe i długoterminowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5377 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5376/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-17-8
Rozdział 1: Rachunkowość. Podstawowe terminy, pojecia, koncepcje; Rozdział 2: Ewidencja operacji gospodarczych; Rozdział 3: Zapisy dostosowawcze i zapisy zamykające okres sprawozdawczy; Rozdział 4: Przygotowanie sprawozdań finansowych i zapisów zamykających na przykładzie firmy usługowej; Rozdział 5: Rachunkowość w firmie handlowej; Rozdział 6: Należności bieżące; Rozdział 7: Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe; Rozdział 8: Operacje zakupu materiałów i towarów; Rozdział 9: Aktywa trwałe, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; Rozdział 10: Zobowiązania krótkoterminowe; Rozdział 11: Zobowiązania długoterminowe; Rozdział 12: Spółki zwykłe; Rozdział 13: Spółki kapitałowe; Rozdział 14: Firma przemysłowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5375 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5374/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-32-1
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo bankowe i jego specyfika; Rozdział 2: Operacyjne pozyskiwania pieniędzy przez bank; Rozdział 3: Inwestycje bankowe; Rozdział 4: Kredyty; Rozdział 5: Rozliczenia bankowe i inne operacyjne pośredniczące; Rozdział 6: Ryzyko w działalności banku komercyjnego; Rozdział 7: Polskie banki a integracja z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5371 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5370/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-53-4
Rozdział 1: Ewolucja form gwarancji na świecie i w Polsce oraz stan obecny; Rozdział 2: Zabezpieczenia ryzyka związane z podejmowaniem przez bank zobowiązań gwarancyjnych; Rozdział 3: Rodzaje gwarancji bankowych; Rozdział 4: Akredytywa standby; Rozdział 5: Poręczenia bankowe; Rozdział 6: Udzielanie i obsługa bankowa gwarancji, poręczeń i awali; Rozdział 7: Czynniki, które bank powinien uwzględniać w decyzjach o prowadzeniu operacji gwarancyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5381 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5380/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-35-6
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami firmy; Rozdział 2: Analiza sprawozdań finansowych firmy; Rozdział 3: Planowanie i budżetowanie finansowe; Rozdział 4: Wartości pieniądza w czasie; Rozdział 5: Wybrane instrumenty finansowania długookresowego i ocena inwestycji portfelowych przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5367 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5366/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-35-6
Rozdział 6: Ocena przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Decyzje długookresowe o finansowaniu działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Krótkoterminowe zarządzanie finansami firmy; Rozdział 9: Polityka dywident w teorii finansów firmy; Rozdział 10: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5369 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5368/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-30-5
Cz.1: Kontekst zarządzania jakością w firmach; Rozdział 1: Zarządzanie jakością- zarys przedmiotu; Rozdział 2: Pojęcia jakości - skutki przyjetych definicji dla rozwiązań systemowych; Rozdział 3: Wpływ różnic kultur organizacyjnych na rozwiązania systemowe zarządzania jakością; Rozdział 4: Do czego służy TQM? Rozdział 5: Otoczenie firmy i jego wpływ na jakość; Rozdział 6: Karta praw konsumenta; Rozdział 7: Prawo techniczne we wspólnotach - dyrektywy techniczne nowego podejścia; Rozdział 8: Normalizacja; Rozdział 9: Certyfikaty techniczne; Cz.2: Systemy zarządzania jakością w firmach; Rozdział 10: Podstawy teorii zarządzania jakością; Rozdział 11: Procesy kontroli jakości; Rozdział 12: Dokumentowanie systemów jakości; Rozdział 13: Ponad standardowe oceny systemów jakości firm; Rozdział 14: Zarządzanie ściśle na czas; Rozdział 15: Standardy metod stabilizacji i doskonalenia jakości; Rozdział 16: Karty kontrolne; Rozdział 17: Zarządzanie czwartej generacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5373 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5372/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Konkurencja i konkurenci; Cz. 2: Restrukturyzacja i prywatyzacja w gospodarce rynkowej; Cz. 3: Polscy menedżerowie; Cz. 4: Metodologiczne problemy badań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5379 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5378/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89437-46-5
Rozdział 1: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach-przegląd badań; Rozdział 2: Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą; Rozdział 3: Procesy zarządzania wiedzą-badania pogłębione; Rozdział 4: Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą; Rozdział 5: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą-badania pogłębione; Rozdział 6: Studia przypadków; Rozdział 7: Podsumowanie i wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17931 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17930/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86846-99-2
Rozdział 1: Rynek i jego funkcjonowanie; Rozdział 2: Istota i podstawa założenia marketingu; Rozdział 3: Analiza możliwości i zagrożeń działania; Rozdział 4: Postępowanie nabywców na rynku; Rozdział 5: Wybór rynku docelowego; Rozdział 6: Podstawy badań marketingowych; Rozdział 7: Produkt jako element marketingu; Rozdział 8: Działania związane z produktem; Rozdział 9: Cena jako element marketingu; Rozdział 10: Dystrybucja jako elemetn marketingu; Rozdział 11: Mechanizm oddziaływania promocji; Rozdział 12: Instrumenty promocji; Rozdział 13: Marketing bezpośredni; Rozdział 14: Marketing dóbr i usług zaopatrzeniowych; Rozdział 15: Marketing usług;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20191, 20190, 20189, 13395 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13394/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89437-22-8
Cz.1: Wykłady pierwsze; Rozdział 1: Czy etyka biznesu; Rozdział 2: Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką; Rozdział 3: Prakseologia i GOMOPOP: szkice do portretu; Rozdział 4: Między auto- i heteronomią; Rozdział 5: Sprawna moralność i etyczna sprawność a zagadnienie dzielności gospodarki; Rozdział 6: Co studenci myślą o etycznym wymiarze przekształceń gospodarczych w Polsce; Rozdział 7: Jedna czy wiele etyk biznesu; Rozdział 8: Europejskie standardy etyki biznesu; Rozdział 9: Etyka biznesu jako przedmiot badań, nauczania i zastosowań; Rozdział 10: Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i zastosowanie ( na wybranym przykładzie); Rozdział 11: Znaczenie etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego dla etyki partycypacyjnej w biznesie i nie tylko; Cz.2: Wykłady wtórne; Rozdział 12: Etyka biznesu - szkice do portertu; Rozdział 13: Etyka a biznesz: stereotypy i rzeczywistośc; Rozdział 14: Forma i treść odpowiedzialności; Rozdział 15: Programy etyczne firm i ich projektowanie; Rozdział 16: Kodeksy etyczne: ich struktura i treść; Rozdział 17: Przyczynek do Zasad Dobrej Praktyki Bankowej; Rozdział 18: Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu( i nie tylko ); Rozdział 19: Nowe tendencje w etyce biznesu; Rozdział 20: Zarządzanie i filozofia; Rozdział 21: Przedsiębiorczość - ujęcie prakseologiczne; Rozdział 22: Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu; Rozdział 23: Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za; Rozdział 24: Kwestia etyczna władztwa korporacyjnego ( corporate governance ) a teorie z nauk o zarządzaniu; Rozdział 25: Działanie zbiorowe; Rozdział 26: Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15961 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15960/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie prawa; Rozdział 2: Tworzenie prawa(źródła prawa); Rozdział 3: Stosunek prawny i podmioty prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa; Rozdział 5: Systematyka praw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29958, 29957 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29956/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86846-41-0
Cz.1: Systemy ekonomiczne w świecie; Rozdział 1: Systemy ekonomiczne-zakres i kryteria; Rozdział 2: System ekonomiczny USA; Rozdział 3: Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech; Rozdział 4: Szwecja -gospodarka rynkowa z państwem dobrobytu; Rozdział 5: Systemy ekonomiczne Azji; Rozdział 6: Chilijski system ekonomiczny; Rozdział 7: Spory wokół socjalizmu rynkowego; Rozdział 8: Nieudane próby tworzenia nowych systemów. Nowa "trzecia droga"; Rozdział 9: Chiny - wielki sukces hybrydy ustrojowej; Cz.2: Zmiany systemowe w Polsce; Rozdział 10: Czas wyboru i kierunkowych decyzji; Rozdział 11: Własność jako filar systemu; Rozdział 12: Społeczne aspekty transformacji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15158/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-45-3
Cz.1: Organizacje niekomercyjne a marketing; Rozdział 1: Organizacje niekomercyjne i ich funkcjonowanie; Rozdział 2: Finansowanie organizacji niekomercyjnych; Rozdział 3: Marketing w działalności organizacji niekomercyjnych; Cz.2: Kształtowanie strategii marketingowej organizacji niekomercyjnej; Rozdział 4: Odbiorcy usług organizacji niekomercyjnych; Rozdział 5: Wybór rynku docelowego i plasowanie; Rozdział 6: Instrunenty marketingu; Rozdział 7: Badania marketingowe w organizacjach niekomersyjnych; Cz.3: Marketing w wybranych działaniach organizacji niekomercyjnej; Rozdział 8: Pozyskiwanie zasobów przez organizację niekomercyjne; Rozdział 9: Pozyskiwanie wolontariuszy; Rozdział 10: Wspólne przedsięwzięcia organizacji niekomercyjnych i przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23923, 23922, 23921, 23920, 23919, 23918, 23917, 23916, 23915 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23914/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89437-38-4
Cz. 1: fundamenty zarządzania jakością; Rozdział 1: Istota jakości; Rozdział 2: Zmienność-wróg jakości; Rozdział 3: Standardy, wzorce jakości; Rozdział 3: Ekonomika jakości; Cz. 2: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 5: Analiza zmienności-badania stanu systemu; Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów jakości; Rozdział 7: QFD-planowanie standardu; Rozdział 8: FMEA-sprawdzanie standardu; Rozdział 9: Analzia Wartości-optymalizacja standardu; Cz. 3: Modele zarządzania jakością; Rozdział 10: Japoński model TQC; Rozdział 11: Amerykański model TQM; Rozdział 12: Normy ISO serii 9000; Rozdział 13: Nagrody jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17873, 17872 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17871/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Komunikacja werbalna i jej uwarunkowania kulturowe; Rozdział 2: Komunikacja pisemna w biznesie - najważniejsze zmiany i perspektywy na przyszłość; Rozdział 3: Komunikacja niewerbalna a międzykulturowe relacje (nie tylko) biznesowe; Rozdział 4: Zróżnicowanie kuturowe w przedsiębiorstwach; Rozdział 5: Komuniacja i kutura biznesu w krajach śródziemnomorskich; Rozdział 6: Wpływ komunikowanie międzykulturowe na promocję; Rozdział 7: Rosja - nasz partner w biznesie - co o niej wiemy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15916 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15915/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Podstawowe kategorie zarządzania finansami; Rozdział 3: Długoterminowe źródła finansowaia; Rozdział 4: Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Rodzaje i znaczenie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Budżetowanie kapitałowe i ocena przedsiewzięć inwestycyjnych; Rozdział 7: Krótkoterminowe decyzje finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14737, 14671 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14670/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-86846-62-3
Rozdział 1: Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne; Rozdział 2: Determinanty dochodu narodowego - podejście potażowe; Rozdział 3: Równowaga dochodu narodowego; Rozdział 4: Popyt globalny a budżet państwa i handel zagraniczny; Rozdział 5: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 6: Polityka monetarna i fiskalna w gospodarce zamkniętej; Rozdział 7: Polityka monetarna i fiskalna w warunkach gospodarki otwartej; Rozdział 8: Alternatywne koncepcje makroekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28709, 28708, 28707, 28706, 28705, 28704, 28703, 28702, 28701 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28700/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne; 2. Determinanty dochodu narodowego -podejście podażowe; 3. Równowaga dochodu narodowego; 4. Popyt agregatowy a budżet państwa i handel zagraniczny; 5. Pieniądz i system bankowy; 6. Polityka monetarna i polityka fiskalna w gospodarce zamkniętej; 7. Polityka monetarna i fiskalna w warunkach gospodarki otwartej; 8. Alternatywne koncepcje makroekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29257, 29256, 29255, 29092, 29091, 29090, 29089, 29088, 29087 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29086/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Projektowanie ideału- podstawy; 2. Projektowanie ideału: aplikacje - proces w działaniu; 3. Projektowanie ideału bez ograniczeń - zastosowania w odniesieniu do wyzwań stojących przed śwaitem; 4. Pełne projekty idealne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27284 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27283/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again