Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Krajewski Mirosław
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Stefański Marek
(1)
Strzelecki Adam
(1)
Żwirbla Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Analiza ekonomiczna
(1)
Banki
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Polska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Oddział Centrum (Włocławek)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Włocławek (woj.kujawsko-pomorskie)
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Środki pomocowe z Unii Europejskiej; Rozdział 2: Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Leasing i weksel komercyjny w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka); Rozdział 5: Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw- z linii zagranicznych i preferencyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12771 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12770/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S A-największy detalista bankowy w Polsce; Rozdział 2: Organizacja zarządzania w Oddziale Centrum PKO BP SA we Włocławku; Rozdział 3: Zasady rachunkowości i gospodarka pieniężna; Rozdział 4: Oferta usług bankowych; Rozdział 5: Elektroniczne usługi bankowe; Rozdział 6: Wynik finansowy i ocena działalności oddziału;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14146/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka prawa bankowego; 1.1. Przedmiot prawa bankowego, podział na prawo publiczne i prawo prywatne; 1.2. Źródła polskiego prawa bankowego; 1.3. Zasady polskiego prawa bankowego; 1.4. Prawo bankowe Unii Europejskiej; 1.5. Proces dostosowania polskiego prawa bankowego do regulacji Unii Europejskiej; 2. Podmioty prawa bankowego; 2.1. Banki komercyjne, 2.2. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych; 2.3. Rodzaje banków; 2.3. Rodzaje banków; 2.4. Instytucje kredytowe; 2.5. Instytucje finansowe; 2.6. Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym; 2.7. Klienci banków; 3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny; 3.1. Charakter prawny Narodowego Banku Polskiego; 3.2. Podstawowy cel działalności NBP; 3.3. Polityka pieniężna i narzędzia jej realizacji; 3.4. Zadania Narodowego Banku Polskiego; 3.5. Organizacja Narodowego Banku Polskiego; 4. Czynności banku; 4.1. Pojęcie i rodzaje czynności i operacji bankowych; 4.2. Operacje depozytowe i rachunki bankowe; 4.3. Rozliczenia pieniężne; 4.4. Działalność kredytowa, bankowe pożyczki pieniężne, gwarancje i poręczenia; 4.5. Inne czynności bankowe; 5. Szczególne prawa i obowiązki banków; 5.1. Szczególne uprawnienia banków; 5.2. Szczególne obowiązki banków; 6. Nadzór bankowy; 6.1. Pojęcia nadzoru bankowego; 6.2. Status nadzoru bankowego w systemie bankowym; 6.3. Organizacja i zadania nadzoru bankowego w Polsce; 6.4. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych państw członków Unii Europejskiej; 6.5. Nadzór skonsolidowany [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-182/5, P-182/4, P-182/3, P-182/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-182/1XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88500-29-5
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka analizy ekonomicznej, jej metod i narzędzi badawczych; Rozdział 2: Węzłowe zagadnienia procesu badań analitycznych; Rozdział 3: Uogólnione formuły metod analizy przyczynowej i ich praktyczne wykorzystanie; Rozdział 4: Analiza przyczynowa wielkości agregatowych; Rozdział 5: Kierunki doskonalenia badawczych analizy ekonomicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11868 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11867/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Polska i jej gospodarka w średniowieczu; 1.1. Stan państwa. Zagadnienia demograficzne; 1.2. Feudalizacja systemu rolnego; 1.3. Wyodrębnienie się rzemiosła spośród zajęć rolniczych. Powstanie miast; 1.4. Rozwój sił wytwórczych w mieście (rzemiosło); 1.5. Górnictwo i hutnictwo; 1.6. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej; 2. Rozkwit gospodarki Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku; 2.1. Terytorium i ludność; 2.2. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana; 2.3. Miasta. Rzemiosło i przemysł; 2.4. Górnictwo i hutnictwo; 2.5. Handel; 2.6. Kredyt; 2.7. Pieniądz i skarbowość; 2.8. Komunikacja i łączność; 3. Regres gospodarki Rzeczypospolitej (od połowy XVII do połowy XVIII wieku); 3.1. Zagadnienia polityczne i problemy demograficzne; 3.2. Kryzys systemu folwarczno-pańszczyźnianego; 3.3. Upadek miasta. Rzemiosło i handel; 3.4. Kredyt, pieniądz i skarb; 3.5. Komunikacja; 4. Odrodzenie gospodarki i upadek państwowości (1764-1795); 4.1. Państwo i społeczeństwo w epoce stanisławowskiej; 4.2. Rolnictwo; 4.3. Aktywizacja miast. Rzemiosło; 4.4. Przemysł manufakturowy; 4.5. Handel i kredyt; 4.6. Spółki szlachecko-mieszczańskie; 4.7. Pieniądz i skarb; 4.8. Komunikacja, transport i łączność; 5. Gospodarka ziem polskich pod zaborami w końcu XVIII i na początku XIX wieku; 5.1. Zabór rosyjski; 5.2. Zabór pruski; 5.3. Zabór austriacki; 6. Gospodarka w czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1815); 6.1. Terytorium i ludność; 6.2. Gospodarka; 6.3. Księstwo Warszawskie pod rosyjską okupacją (1813-1815); 7. Budowa zrębów gospodarki kapitalistycznej (1815-1864); 7.1. Ustrój i społeczeństwo Królestwa Polskiego; 7.2. Gospodarka Królestwa Polskiego; 7.3. Społeczeństwo i gospodarka na ziemiach polskich zaboru pruskiego; 7.4. Społeczeństwo i gospodarka Galicji; 7.5. Sytuacja gospodarcza Rzeczypospolitej Krakowskiej; 8. Kapitalistyczne przemiany na ziemiach polskich w latach 1864-1914; 8.1. Sytuacja polityczna. Problemy ustrojowe i demograficzne; 8.2. Skutki reform uwłaszczeniowych; 8.3. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku; 8.4. Zmiany w stosunkach produkcji; 8.5. Handel; 8.6. Pieniądz i kredyt; 8.7. Przejawy gospodarki monopolistycznej (1817-1914); 8.8. Komunikacja i łączność; 9. Ekonomiczne konsekwencje pierwszej wojny światowej (1914-1918); 9.1. Wpływ wojny na gospodarkę światową; 9.2. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich; 10. Gospodarka drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939); 10.1. Stan państwa. Społeczeństwo; 10.2. Odbudowa polskiej gospodarki. Okres względnej stabilizacji (1918-1925); 10.3. Ożywienie gospodarcze w latach 1926-1929; 10.4. Wielki kryzys ekonomiczny (1929-1933/1935); 10.5. Polityka interwencjonizmu państwowego i jej efekty; 10.6. Próby odbudowy rolnictwa po latach kryzysu; 10.7. Handel; 10.8. Komunikacja i łączność; 10.9. Polityka pieniężna i finanse publiczne; 10.10. Efekty interwencjonizmu państwowego (1936-1939); 10.11. Bilans gospodarczy Drugiej Rzeczypospolitej; 11. Druga wojna światowa i jej skutki dla gospodarki Polski (1939-1945); 11.1. Społeczeństwo pod okupacją; 11.2. Sytuacja gospodarcza ziem wcielonych do Rzeszy; 11.3. Polityka gospodarcza w Generalnym Gubernatorstwie; 11.4. Pod okupacją sowiecką; 11.5. Warunki materialno-bytowe ludności w czasie okupacji; 11.6. Walka ekonomiczna społeczeństwa polskiego pod okupacją; 11.7. Demograficzne i ekonomiczne następstwa okupacji hitlerowskiej; 12.1. Uwarunkowania polityczne. Ludność; 12.2. Ekonomiczne uzależnienie gospodarki Polski od ZSRR; 12.3. Trzyletni plan odbudowy 1947-1949 i jego efekty; 13. Gospodarka Polski Ludowej (1950-1989); 13.1. Stan państwa; 13.2. Plan sześcioletni (1950-1955). Stalinizacja polskiej gospodarki; 13.3. Częściowa zmiana modelu gospodarczego (1956-1960); 13.4. Powrót idei industrialnych (1961-1965); 13.5. Nieudana próba intensyfikacji gospodarki (1966-1970); 13.6. Pierwsza faza dekady gierkowskiej (1971-1975); 13.7. Nieudany manewr gospodarczy (1976-1980); 13.8. Zastój i załamanie gospodarki Polski (1981-1989) [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-180/3, P-180/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-180/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again