Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(32)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(28)
Author
Gdula Kazimierz
(27)
Bartkowiak Anna
(1)
Gdula Kazimierz. Red
(1)
Karmolińska-Jagodzik Ewa
(1)
Marcinkowski Marian
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Żuber Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Pedagogika
(3)
Rodzina
(3)
Uczniowie szkół średnich
(3)
Czas wolny
(2)
Dzieci niepełnosprawne
(2)
Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
(2)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Agresywność u nastolatków
(1)
Bajki
(1)
Domy dziecka
(1)
Dysleksja
(1)
Działalność pozaszkolna
(1)
Dzieci imigrantów
(1)
Dzieci mające trudności w uczeniu się
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Emigracja i imigracja
(1)
Eutanazja
(1)
Finanse oświaty
(1)
Hellinger, Bert
(1)
Integracja szkolna
(1)
Klasyfikowanie i ocenianie uczniów i studentów
(1)
Kobiety
(1)
Lęk u dzieci
(1)
Młodzi pracownicy
(1)
Nagrody i kary w nauczaniu
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie przedszkolne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenie szkolne
(1)
Ojciec i dziecko
(1)
Ojcostwo
(1)
Orientacja szkolna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polska
(1)
Pomoc w samobójstwie
(1)
Pracownicy zagraniczni polscy
(1)
Przemoc w szkołach
(1)
Relacje szkoła
(1)
Relacje szkoła-społeczność lokalna
(1)
Resocjalizacja
(1)
Rodzice i dzieci
(1)
Rodziny zastępcze
(1)
Samobójstwo
(1)
Sens życia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły polskie
(1)
Tatuaż
(1)
Trudności w uczeniu się
(1)
Uzależnienie u dzieci
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyobraźnia u dzieci
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zainteresowania zawodowe
(1)
Zespół zaburzeń uwagi
(1)
Środowisko
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 28/2011)
Część 1. ZNACZENIE ALKOHOLIZMU WEDŁUG MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH; 1. Zjawisko alkoholizmu, zarys problematyki; 2. Pojęcie alkoholizmu i alkoholizowania się przez młodzież; 3. Konsekwencje alkoholizowania się przez młodzież; 4. Konsekwencje zdrowotne i osobowościowe; 5. Konsekwencje społeczne; 6. Znaczenie alkoholizmu według młodzieży szkół średnich; 7. Wiek inicjacji alkoholowej wśród młodzieży; 8. Okoliczności sprzyjające spożywaniu alkoholu; 9. Problem nadużywania alkoholu w środowisku szkolnym; Część 2. PATOLOGIE SPOŁECZNE NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO; 1. Patologia; 2. Pojęcie patologii; 3. Rodzaje patologii społecznej; 4. Przyczyny patologii społecznej; 5. Problemy badawcze; 6. Analiza wyników badań; 7. Czynniki wywierające wpływ na zażywanie środków odurzających przez młodzież licealną; 8. Oznaki zażywania środków odurzających oraz zmiany zachowań i osobowości nastolatków w klasach 1 - III szkoły licealnej; 9. Konsekwencje zażywania środków odurzających dla młodzieźy licealnej klas I - III. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 32/2012)
Część 1. ASPIRACJE EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ; 1. Teoretyczne podstawy aspiracji zawodowych; 2. Definicja aspiracji; 3. Metodologiczne podstawy badań; 4. Problem główny; 5. Narzędzia badawcze; 6. Organizacja i przebieg badań; 7. Dążenie uczniów w aspekcie własnego wykształcenia i zdobycia zawodu; 8. Wpływ rodziny na edukację i wybór zawodu dziecka; Część 2. WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA ASPIRACJE DZIECI W WIEKU GIMNAZJALNYM; 1. Charakterystyka środowiska rodzinnego; 2. Pojecie rodziny i środowiska rodzinnego; 3. Pojęcie aspiracji zawodowych; 4. Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań; 5. Cele i przedmiot badań; 6. Przebieg badań i ocena zebranego materiału; 7. Przebieg badań i ocena zebranego materiału; 8. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie aspiracji dzieci w wieku gimnazjalnym; 9. Rodzina i jej wsparcie dla dzieci; 10. Autorytet a wybory dokonywane przez gimnazjalistów. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 37/2013)
Część 1. CZAS WOLNY DZIECI NA PRZYKŁADZIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ; 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu; 2. Pojęcie czasu wolnego; 3. Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie; 4. Analiza materiału; 5. Charakterystyka badanej grupy; 6. Analiza i interpretacja wyników badań; 7. Zakres czynności ucznia każdego dnia z uwzględnieniem podziału na godziny; 8. Obowiązki realizowane przez ucznia w szkole i w domu; 9. Ilość czasu wolnego do dyspozycji ucznia; 10. Sposoby realizacji czasu wolnego jakie uczeń preferuje najbardziej; 11. Zajęcia realizowane przez ucznia w szkole i na podwórku w czasie wolnym od zajęć; 12. Podsumowanie. Wnioski z badań; Część 2. CZAS WOLNY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ; 1. Problematyka czasu wobego w literaturze; 2. Pojęcie czasu wolnego; 3. Funkcje czasu wolnego; 4. Formy i rodzaje działalności pozalekcyjnej; 5. Analiza i interpretacja wyników badań. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 20/2009)
Część I. OBOWIĄZEK SZKOLNY A PROCES PRZYGOTOWANIA DZIECI DO REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH; 1 Poięcie socjalizacja i zróżnicowanie przebiegu i efektów socjalizacji w Polsce; 2. Proces socjalizacji i jego zróżnicowanie; 3. Rzeczywiste warunki realizacji obowiązku szkolnego; 4. Rola rodziny w procesie przygotowania dziecka do szkoły; 5. Rezultaty uspołecznienia dzieci ze środowisk wiejskich; 6. Przedszkole samorządowe w Jutrosinie; 7. Obowiązek szkolny a proces przygotowania dzieci realizacji zadań szkolnych; 8. Relacje między uczęszczaniem do przedszkola a kompetencjami szkolnymi; 9. Część II. DZIECI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ; 1. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola; 2. Poziom przygotowania dzieci do podjęcia i realizacji obowiązku szkolnego; 3. Czynniki środowiskowe i ich wpływ na obowiązek szkolny; 4. Środowisko rodzinne; 5. Środowisko przedszkolne. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 36/2013)
Część 1. ASPIRACIE, WARTOŚCI, PLANY ŻYCIOWE; 1. Aspiracje i wartości w życiu człowieka; 2. Aspiracje - klasyfikacja, uwarunkowania i znaczenia; 3. Hierarchia - wartości w życiu człowieka; 4. Emigracja a Unia Europejska; 5. Przyczyny emigracji; 6. Wartości i aspiracje młodego pokolenia na emigracji; 7. Praca zawodowa, kontynuacja kształcenia i co dalej?; 8. Wyniki i wnioski z badań; Część 2. PROCES WYCHOWANIA I NAUCZANIA W POLSKIEJ SZKOLE W CORK W IRLANDII; 1. Proces wychowania i nauczania w' świetle literatury; 2. Pojęcie wychowania i nauczania; 3. Migracje Polaków na Zieloną Wyspę; 4. Funkcje polskich szkół w Irlandii; 5. Analiza materiału; 6. Szkolny Punkt Konsultacyjny Zespołu Szkół z siedzibą w Cork; 7. Funkcjonowanie i organizacja szkoły; 8. Działalność wychowawczo-dydaktyczna szkoły; 9. Współpraca z lokalnymi władzami i organizacjami; 10. Integracja rodziców z placówką oświatową; 11. Perspektywy rozwoju szkoły. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 40/2013)
1.Polityka finansowania oświaty w Polsce na tle porównawczym; Agnieszka Ciesielska : I. Finansowanie oświaty w Polsce; 1. Finansowa rola państwa; 2. Miejsce oświaty w budżecie państwa; 3. Podstawowe instrumenty finansowania oświaty z budżetu państwa; 3.1 : Subwencje oświatowe; 3.2 : Dotacje celowe; 3.3 Rezerwy celowe; 4 : Wielkość wydatków państwa na oświatę; 4.1 Udział wydatków na oświatę w Polsce w latach 1991-2011; 4.2 : Wydatki publiczne na oświatę w latach 1999-2011; II. Wychowanie przedszkolne w Polsce; 1. Finansowanie wychowania przedszkolnego –źródła nakładów; 1.1 : Nakłady gmin; 1.2 : Dotacje z budżetu państwa; 1.3 : Finansowanie ze środków Unii Europejskich; 1.4 : Opłaty rodziców; 1.5 : Struktura wydatków bieżących przedszkoli; 1.6 : wykorzystanie środków z budżetu UE (alokacja 2007-2013); III. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne; 1. Finansowanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjum z budżetu państwa; 1.1 : Wydatki publiczne jako % PKB; 1.2 : Wielkość wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja w budżetach samorządowych; 1.3 : wydatki przypadające na ucznia; 1.4 : wykorzystanie środków z budżetu UE (alokacje 2007-2013); IV. Szkolnictwo wyższe; 1. Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce; 1.1 : Dotacje przedmiotowe i podmiotowe; 1.2 : Dotacje na działalność statutową, badania naukowe i rozwój (B+R); 2. Pozostałe źródła przychodów uczelni; VI. Finansowanie oświaty w innych państwach-analiza porównawcza; 1. Wydatki na oświatę w innych krajach; 1.1 Roczne wydatki edukacyjne względem PKB; 2. Finansowanie edukacji z poszczególnych szczebli administracyjnych [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / 4Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 22/2009)
Częśś 1. MŁODE MAŁŻEŃSTWA W MIEŚCIE ŚREDNIEJ WIELKOŚCI; 1. Struktura motywów zawarcia związku małżeńskiego; 2. Przedwczesna decyzja o zawarciu związku małżeńskiego a kontakty z rodziną; 3. Zależność wyobrażeń o rodzinie a jej funkcjonowanie; 4. Edukacja seksualna; Część 2. PRZEMOC W SZKOLE W OPINII UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ; 1. Podstawy prawne działania; 2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie; 2. Niepełnosprawni w systemie pomocy społecznej; 3. Niepełnosprawni w systemie pomocy społecznej; 4. Niepełnosprawni w systemie pomocy społecznej. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 35/2013)
Część 1. POSTAWY UCZNIÓW KL. 1V-VI WOBEC RÓWIEŚNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KLASACH INTEGRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE; 1. Postawy w świetle literatury przedmiotu; 2. Postawa i jej komponenty - rozumienie i charakterystyka; 3. Klasyfikacje postaw wobec problemu niepełnosprawności; 4. Moźliwości modyfikacji postaw względem osób z niepełnosprawnością; 5. Funkcjonowanie klas integracyjnych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 z oddzialami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie; 6. Przystosowanie szkoły w zakresie realizacji edukacji integracyjnej; 7. Działania placówki w procesie uczestnictwa społecznego uczniów niepełnosprawnością; 8. Organizacja i przebieg badań; 9. Analiza wyników badań własnych; 10. Źródła wiedzy ankietowanych o niepełnosprawności; 11. Stosunek emocjonalny uczniów klas integracyjnych do rówieśników z niepełnosprawnością; 12. Reakcje towarzyszące wzajemnym kontaktom - izolacja czy integracja; Część 2. RODZINA ZASTĘPCZA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE - CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE NA PRZYKŁADZIE RODZIN ZASTĘPCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LESZNA; 1. Rola rodziny w życiu dziecka; 2. Rodzina i kierunki jej przemian; 3. Podstawowe funkcje spełniane przez rodzinę; 4. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 5. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 6. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 7. Rodziny patologiczne i dysfunkcyjne; 8. Rodzina zastępcza środowiskiem wychowawczym dziecka; 9. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka; 10. Potrzeby dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej; 11. Potrzeby dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej; 12. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 13. Przygotowanie wychowanków do życia społecznego proces usamodzielnienia; 14. Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie Leszna; 15. Funkcjonowanie instytucji rodzin zastępczych w Lesznie; 16. Rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w organizowaniu opieki zastępczej; 17. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 18. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 19. Przygotowanie wychowanków do życia społecznego proces usamodzielnienia; 20. Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie Leszna; 21. Funkcjonowanie instytucji rodzin zastępczych w Lesznie; 22. Rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w organizowaniu opieki zastępczej; 23. Działalność Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Lesznie; 24. Metody propagowania rodzicielstwa zastępczego w Lesznie; 25. Edukacja rodziców zastępczych; 26. Współpraca środowiska lokalnego w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 29/2011)
Część 1. ROLA NAGRODY I KARY W PROCESIE WYCHOWANIA I NAUCZANIA; 1. Kary i nagrody w rodzinie i szkole. Zarys problematyki; 2. Klasyfikacja kar i nagród; 3. Zasady stosowania kar i nagród; 4. Analiza materiału; 5. Teren badań; 6. Preferencje kar i nagród; 7. Powody nagradzania i karania w rodzinie i szkole; 8. Częstotliwość wykorzystania kar i nagród; 9. Nagrody i kary w odbiorze młodzieży gimnazjalnej; 10. Przestrzeganie zasad i poprawności stosowania kar i nagród; Część 2. ZACHOWANIA AGRESYWNE WŚRÓD UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM; 1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Agresja. Charakterystyka zjawiska; 3. Pojęcie agresji; 4. Przyczyny zachowań agresywnych; 5. Założenia metodologiczne badań; 6. Przebieg badań i ich ocena; 7. Analiza materiału; 8. Teren badań; 9. Stosowanie formy zachowań agresywnych; 10. Przyczyny występowania zachowań agresywnych wśród uczniów w starszym wieku szkolnym; 11. Zapobieganie agresji w szkole w opinii młodzieży. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 27/2011)
Część 1. CENA SZKOLNA. CZAS WOLNY UCZNIA; 1. Definicja oceny i oceniania; 2. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Zalety i wady oceny opisowej; 4. Etapy organizacji procesu oceniania szkolnego; Część 2. CZAS WOLNY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I FORMY JEGO WYKORZYSTYWANIA; 1. Teoretyczne podstawy badań; 2. Pojęcie czasu wolnego; 3. Analiza wyników badań własnych; 4. Charakterystyka społeczno-demograficzna; 5. Ilość czasu wolnego badanej młodzieży i czynniki różnicujące; 6. Formy spędzania czasu wolnego przez badaną młodzież; 7. Udział szkoły w organizowaniu czasu wolnego. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 16/2008)
Część I. ROLA i FUNKCJE PEDAGOGA SZKOLNEGO; 1. Rola i funkcje pedagoga szkolnego; 2. Zasady w pracy pedagoga szkolnego; 3. Problemy szkolne; 4. Problemy osobiste; Część II. TRUDNOŚCI W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W RODZINIE; 1. Jadanie dojrzałości szkolnej; 2. Metodyka i postępowanie badawcze; 3. Ocena wyników badań; 4. Osobowość, predyspozycje psychiczne i fizyczne; 5. Rozwój społeczno-emocjonalny. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 10/2006)
1. Część I. ISTOTA I RODZAJE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA; 1. Zjawisko przemocy w rodzinie; 2. Pojęcie przemocy i regresji; 3. Mity, stereotypy, poka; 4. Cechy charakterystyki przemocy w domu; 4. Przejawy złego traktowania; 5. Przemoc fizyczna wobec dziecka; 6. Znęcanie się psychiczne; 7. Szkody występujące u dzieci; Część II. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ MŁODOCIANYCH 2000 R.; 1. Środowiskowe uwarunkowania przestępstw młodocianych mężczyzn w świetle literatury; 2. Czynniki kryminogenne w środowisku szkolnym; 3. Środowisko rodzinne badanych a ich zachowania przestępcze; 4. Uwagi wstępne; 5. Struktura rodzin badanych; 6. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe rodziców; 7. Opieka, kontrola i stosowanie metody wychowawcze w badanych rodzinach; 8. Środowisko szkolne badanych a ich zachowania przestępcze; 9. Niepowodzenia dydaktyczne; 10. Konflikty badanych młodocianych przestępców z nauczycielami; 10. Objawy demoralizacji u badanych w okresie szkolnym; Część III. RESOCJALIZACJA NIELETNICH W ŚRODOWISKU OTWARTYM; 1. Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży; 2. Zaburzenia w zachowaniu w kryminologii i pedagogice resocjalizacyjnej; 3. Rozmiar i dynamika współczesnej przestępczości młodzieży; 4. Powstanie i rozwój kurateli sądowej; 5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą; 6. Powstanie i rozwój kurateli sądowej; 7. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą; 8. Ochotnicze hufce pracy; 9. Rodziny zastępcze; 10. Środowiskowe programy pedagogiczne. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 9/2006)
Część I. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAKO INSTYTUCJONALNA FORMA POMOCY DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE; 1. Pojęcie kryzysu i interwencji kryzysowej; 2. Pojęcie kryzysu; 3. Pojęcie interwencji kryzysowe; 4. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 5. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 6. Analiza sytuacji kryzysowych osób korzystających z pomocy DPS Interwencji Kryzysowej; Część II. ZADANIA I METODY PRACY KURATORA SĄDOWEGO W PROCESIE RESOCJALIZACJI; 1. Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym; 2. Rozwój kurateli sądowej; 3. Metody pracy kuratora sądowego; 4. Diagnoza przypadku; 5. Działalność wychowawcza i resocjalizacyjna; 6. Działalność opiekuńcza; 7. Praca kuratora ze środowiskiem (network); 8. Współpraca kuratora z rodziną podopiecznego i innymi instytucjami; Część III. SAMOBÓJSTWO JAKO ZACHOWANIE AUTODESTRUKCYJNE; 1. Psychospołeczne aspekty zachowań autodestrukcyjnych; 2. Czynniki społeczne; 3. Narkomania i alkoholizm; 4. Rozwód; 5. Bezrobocie. 6. Profilaktyka; 7. Skala PINS; 8. Pomoc terapeutyczna. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 8/2005)
Część I. DZIAŁALNOŚĆ 1 FUNKCJONOWANIE OŚRODKA REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE; 1. Problematyka niepełnosprawności w literaturze; 2. 1 Pedagogika specjalna a niepełnosprawność; 3. Organizacja i funkcjonowanie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży; 4. Formy zajęć prowadzonych w Ośrodku; Część II. PRZEMOC W RODZINIE I JEJ UWARUNKOWANIA; 1. System wartości rodziny; 2. Warunki socjalno - finansowe rodzin w Polsce; 3. Problematyka przemocy; 4. Uwarunkowania funkcjonowania rodziny; Część III. WSPÓŁCZESNE FUNKCJONOWANIE DOMÓW DZIECKA; 1. Problematyka domów Dziecka w literaturze; 2. Domy Dziecka w dobie przekształceń; 3. Dom Dziecka nr 1 imienia Kazimierza Jeżewskiego we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 2 ; 4. Działalność opiekuńczo-wychowawcza. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 14/2007)
Część I. METODA USTAWIEŃ RODZINNYCH WEDŁUG BERTA HELLINGERA; 1. O ustawieniach rodzinnych Berta Hellingera; 2. Droga Berta Hellingera do ustawień rodzinnych; 3. Postawa i rola terapeuty; 4. Kto daje, a kto bierze - relacje między rodzicami a dziećmi; 5. Ustawienie rodzinne w stosunku do innych podejść psychoterapeutycznych; Część II. TRUDNOŚCI W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W RODZINIE; 1. Dziecko niepełnosprawne w środowisku rodzinnym; 2. Przeżycia emocjonalne rodziców; 3. Teren badań; 4. Stosunek rodzica do dziecka niepełnosprawnego; 5. Ograniczenia dziecka, z jakimi najtrudniej pogodzić się opiekunom; 6. Problemy rodziców a opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym; 7. Dyskryminacja dziecka; Rozdział 3. ETYCZNY 1 PRAWNY ASPEKT EUTANAZJI; 1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Problematyka eutanazji; 3. Eutanazja w prawie polskim ; 4. Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 21/2009)
Cześć 1. PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE W ŚRODOWISKU WIEJSKIM; 1. Zjawisko przemocy w rodzinie; 2. Problemy wychowawcze w poszczególnych typach społeczności wiejskiej. Analiza zebranego matenału; 3. Charakterystyka badanego środowiska; 4. Zakres zjawiska przemocy w rodzinach wiejskich; 5. Sprawca przemocy; 6. System wsparcia dla ofiar przemocy; Część 2. PRZEMOC W SZKOLE W OPINII UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ; 1. Problematyka przemocy w literaturze; 2. Pojecie i definicje; 3. Przemoc; 4. Agresja; 5. Charakterystyka przemocy; 6. Formy przemocy; 7. Objawy, skutki przemocy wobec dziecka; 8. Skutki długotrwałe; 9. Analiza wyników badań; 10. Analiza wyników badań; 11. Analiza zebranego materiału; 12. Analiza zebranego materiału; 13. Teren badań; 14. Stosunek badanej młodzieży do przemocy; 15. Bezpieczeństwo w szkole. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 33/2012)
1. NIEPOWODZENIA SZKOLNE JAKO KONSEKWENCJE LĘKU SZKOLNEGO; 1. Podstawowe definicje i pojęcia; 2. Ogólne pojęcie niepowodzeń szkolnych; 3. Pojęcie lęku szkolnego; 4. Przejawy lęku szkolnego; 5. Metodoiogia badan własnych; 6. Cele i przedmiot badań własnych ; 7. Analiza materiału; 8. Niepowodzenia szkolne jako konsekwencje lęku szkolnego; 9. Wpływ szkoły na niepowodzenia szkolne; 10. Trudności w nauce mogące wpływać na niepowodzenia szkolne; 11. Wpływ lęku przed szkołą na bezpieczeństwo w szkole; 12. Główne motywy uczenia się; Część 2. MARZENIA DZIECI 5 - LETNICH ZE WSI I Z MIASTA; 1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Marzenia dziecka 5 letniego ze wsi i miasta; 3. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym - 5 lat; 4. Dzieci jako marzyciele; 5. Funkcje i typy marzeń; 6. Metodologiczne podstawy badań; 7. Problem główny i cel badań; 8. Analiza materiału; 9. Teren badań; 10. Marzenia dzieci 5 letnich; 11. Świat dziecięcych marzeń - prezentacja wyników badań; 12. Marzenia dzieci 5-letnich ze wsi i z miasta - analiza i interpreMarzenia dzieci 5-Ietnich ze wsi i z miasta. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 34/2013)
Część 1. ROLA OJCA W ŻYCIU DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM; 1. Miejsce dziecka w rodzinie; 2. Definicje rodziny w ujęciu różnych autorów; 3. Funkcje rodziny; 4. Modele rodziny; 5. Wpływ rodziny na wychowanie dziecka; 6. Znaczenie obecności ojca w życiu dziecka; 7. Mężczyzna - ojciec we współczesnym kwiecie; 8. Funkcje i modele ojcostwa; 9. Analiza wyników badań własnych; 10. Zajęcia charakterystyczne dla pozycji ojca w rodzinie badanych; 11. Ilość czasu poświęcanego na kontakt z dzieckiem; 12. Wzajemne relacje badanych ojców ze swoimi pociechami; 13. System kar i nagród stosowany wobec dzieci badanych; Część 2. ZMIANY STEREOTYPOWEJ ROLI KOBIET I ICH WPŁYW NA FUNKCJONOnie współczesnej rodziny polskiej w opiniach internautów; 1. Kobiety i ich role stereotypy; 2. Stereotyp, jego źródła, cechy, rodzaje i funkcje; 3. Rola kobiet w społeczeństwie polskim; 4. Streotypy kobiet w społeczeństwie; 5. Stereotyp płci; 6. Stereotyp wyglądu; 7. Metodologia badań własnych; 8. Problem główny i problemy szczegółowe; 9. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji, organizacja i przebieg badań; 10. Analiza wyników badań własnych; 11. Rozumienie pojęcia stereotyp kobiety wśród ankietowanych; 12. Wartości życiowe kobiet według ankietowanych; 13. Miejsca stereotypowego funkcjonowania kobiet w oczach badanych; 14. Funkcjonowanie współczesnej rodziny a stereotypy kobiet wg ankietowanych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 25/2010)
Rozdział 1. PROBLEMY WYCHOWANIA DZIECKA Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ; 1. Objawy zaburzenia; 2. Nadpobudliwość a wychowanie dziecka z ADHD; 3. Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym; 4. Zalecenia dla nauczycieli i rodziców; 5. Wsparcie terapeutyczne dla dzieci; 6. Terapia behawioralna oraz inne terapie; 7. Dziecko nadpobudliwe w wieku przedszkolnym; 8. Dziecko nadpobudliwe w wieku szkolnym; Część 2. „ZESPÓŁ DOWNA” (STUDIUM PRZYPADKU); 1. Wpływ dziecka upośledzonego na funkcjonowania rodziny; 2. Formy i merody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w rodzinie; 3. Praca dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem w szkole. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 7/2005)
Część I. HISTORIA 1 ROZWÓJ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO (NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RAWICZU); 1. Szkolnictwo specjalne, problematyka i tezy podstawowe; 2. Pedagogika specjalna – teoretyczne podstawy organizacji, pomocy i aktywnego wsparcia; 3. Analiza materiału; 4. Początki szkolnictwa specjalnego w Rawiczu; 5. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; Część II. ROLA I ZADANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ; 1. Zagadnienie pomocy społecznej w literaturze; 2. Podstawowe pojęcia i definicje; 3. Rys historyczny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach; 4. Rola i zadania Domu pomocy Społecznej; Część III. AKTUALNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻY; 1. Czas wolny w literaturze; 2. Początki szkolnictwa specjalnego w Rawiczu; 3. Organizacja I realizacja funkcji spędzania czasu wolnego; 4. Organizacja czasu wolnego. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again