Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Author
Bożyk Paweł
(2)
Cygan Zdzisław
(2)
Zacharski Janusz
(2)
Borowski Jerzy
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Kozarzewski Robert
(1)
Matuszewski Wojciech
(1)
Stabrowski Marek Maksymilian
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(2)
C++ (język programowania)
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Konkurencja
(1)
Matematyka
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej i jej mierniki; Rozdział 1: Miary konkurencyjności międzynarodowej w warunkach globalizacji; Rozdział 2: Konkurencyjność polskiej gospodarki w ocenie zagranicznych ośrodków badawczych; Rozdział 3: Znaczenie postępu technicznego w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski; Cz. 2: Pozaekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki; Rozdział 4: Wpływ zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki; Rozdział 5: Międzynarodowe otoczenie polityczne a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 6: Wpływ członkowstwa w Unii Europejskiej na system sprawowania władzy w Polsce; Cz.3: Wpływ czynników walutowo - finansowych na konkurencyjność polskiej gospodarki; Rozdział 7: Dwa podejścia do unifikacji polskiego obszaru pieniężnego z Europejską Unią Walutową; Rozdział 8: Warunki nominalnej i realnej integracji walutowej Polski z euro; Rozdział 9: Polski system bankowy w obliczu integracji z euro; Rozdział 10: Korzyści i koszty integracji walutowej Polski z euro; Cz.4: Konkurencyjność polskiej informatyki na tle Unii Europejskiej; Rozdział 12: Atuty polskiej informatyki w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Zasady kształcenia informatyków w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 14: Charakterystyka i ocena wybranych księgarni internetowych w Polsce; Rozdział 15: Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Cz.5: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 16: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 17: Kryteria oceny systemowo - strategicznej MSP; Rozdział 18: Budowa i wdrażanie internetowej strategii marketingowej MSP; Rozdział 19: Koncepcja organizacji wirtualnej zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców; Cz.6: Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej; Rozdział 20: Przeobrażenia w handlu Polski z Rosją w warunkach transformacji; Rozdział 21: Czynniki określające rozwój stosunków gospodarczych Polski z Rosją; Rozdział 22: Wizje stosunków polsko - rosyjskich w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 23: Wpływ wspólnej polityki handlowej UE na handel Polski z Rosją; Rozdział 24: Utracone szanse w polsko - rosyjskich stosunkach gospodarczych w okresie transformacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29314, 29313, 29312, 16011 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15052/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-87444-86-3
Rozdział 1: Pojęcie globalizacji i jej modele; Rozdział 2: Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa; Rozdział 3: Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą; Rozdział 4: Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji; Rozdział 5: Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech; Rozdział 6: Kryzys finansów publicznych w Polsce -istota i uwarunkowania; Rozdział 7: Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy; Rozdział 8: Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzania liniowego podatku dochodowego; Rozdział 9: Strategie logistyczne przedsiębiorstwa na rynku globalnym; Rozdział 10: Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza; Rozdział 11: Terapia szokowa oczami jaj krytyków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15058 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15057/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87982-10-5
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Rozwój współczesnych metod organizacyjnych i ekonomicznych usprawniających działalność przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Heurystyczne metody badań w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Metody doskonalenia struktur organizacyjno-funkcjonalnych; Rozdział 5: Charakterystyka stanu eksploatacji środków trwałych w przemyśle; Rozdział 6: Metody analizy ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Metody oceny i racjonalizacji działalnosci przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji; Rozdział 8: Polityka innowacyjna w przedsiębiorstwie; Rozdział 9: Informacja i informatyka w przedsiebiorstwie; Rozdział 10: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie -wybrane zagadnienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12776 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12775/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wpływ rozwoju nauki, techniki i gospodarki na działalność innowacyjną; Rozdział 3: Poziom oraz bariery innowacyjności przemysłu polskiego; Rozdział 4: Źródła innowacyjności; Rozdział 5: Istota i rodzaje innowacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12780 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12779/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS ; ZiM
ISBN: : 83-88442-04-X
Rozdział 1: Funkcje dwóch zmiennych; Rozdział 2: Macierze i wyznaczniki; Rozdział 3; Układy równań liniowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11866 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11865/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87444-42-1
1. Język C++ - krótki przegląd; 2. Dziedziczenie - więcej szczegółów; 3. Przeciążanie operatorów, wskaźnik this,referencje; 4: Funkcje i klasy wirtualne; 5: System wejścia-wyjścia; 6: Dynamiczna alokacja pamieci, statyczne elementy klas; 7: Szablony funkcjii klas, przestrzenie nazw; 8: Wyjatki i ich obsługa; 9: Klasa string-łańcuchy znakowe w stylu C++; 10: Pojemniki, algorytmy i zagadnienia pokrewne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17956 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17955/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-87444-66-9
Rozdział 1: Definicje pojęć; Rozdział 2: Tworzenie gospodarki światowej i jej makrostruktury; Rozdział 3: Struktura oparta na wiedzy, sprawności i umiejętnościach; Rozdział 3: Powojenna struktura gospodarki światowej; Rozdział 5: Kraje wysoko uprzemysłowione-o rozwiniętych strukturach gospodarczych; Rozdział 6: Kraje najwyższego tempa rozwoju gospodarczego-Afryka-stagnacja strukturalna; Rozdział 8: Kraje średniego tempa wzrostu gospodarczego-Ameryka Łacińska-powolne zmiany strukturalne; Rozdział 9: Zmiany struktury gospodarki światowej w świetle wniosków teorii handlu międzynarodowego i lokalizacji; Rozdział 10: Globalizacja, integracja, korporacje transnarodowe, megatrendy i trendy w gospodarce światowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12802 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12801/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87444-90-1
Rozdział 1: Geneza i ewolucja mechanizmu rynkowego; Rozdział 2: Przedsiębiorca na współczesnym rynku konkurencyjnym. Rozdział 3: Otoczenie firmy i metody jego analizy; Rozdział 4: Strategie konkurencji; Rozdział 5: Współczesne odmiany strategii firm; Rozdział 6: Współzależności pomiędzy zmianami w otoczeniu a strategią firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12812 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12811/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88442-12-0 ("Bel Studio")
Rozdział 1: Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo; Rozdział 2: Zmienne losowe; Rozdział 3: Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa; Rozdział 4: Zmienne losowe dwuwymiarowe; Rozdział 5: Regresja; Rozdział 6: Rozkład normalny dwuwymiarowy; Rozdział 7: Twierdzenia graniczne; Rozdział 8: Rozkłady statystyk. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29707, 29706 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29705/XXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again