Form of Work
Książki
(49)
Status
only on-site
(49)
available
(48)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia - Magazyn
(46)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Książki niedostępne
(1)
Author
Witkowski Czesław
(4)
Czyżowicz Wiesław
(3)
Merski Janusz
(3)
Michałków Ireneusz
(3)
Łazarek Roman
(3)
Bieńczyk Grzegorz
(2)
Bożyk Paweł
(2)
Cygan Zdzisław
(2)
Kuciński Jerzy
(2)
Trzciński Zenon
(2)
Zacharski Janusz
(2)
Zawistowska Hanna
(2)
Łobożewicz Tadeusz
(2)
Białyszewski Henryk
(1)
Biernat Janusz
(1)
Bombera Zdzisław
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Brodziński Marian Grzegorz
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Cywoniuk Mirosława
(1)
Dobieszewski Adolf
(1)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Graniecka Bożena
(1)
Janicki Janusz
(1)
Jarmul Jolanta
(1)
Jańczyk Zygmunt
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaprowski Wiesław
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kozarzewski Robert
(1)
Krawczyk Zbigniew
(1)
Kubica Józef F. (1928- )
(1)
Kubicki Marian
(1)
Kuśmierski Stanisław
(1)
Lewandowska-Tarasiuk Ewa
(1)
Makowski Robert
(1)
Matuszewski Wojciech
(1)
Mazurkiewicz Ludwik
(1)
Pięta Jan
(1)
Roszczypała Jan
(1)
Sienkiewicz Jan Wiktor
(1)
Stabrowski Marek Maksymilian
(1)
Telep Jerzy
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Wrona Joanna
(1)
Zaborowski Jerzy
(1)
Łazarek Marianna
(1)
Łuczak Maciej
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Turystyka
(11)
Hotelarstwo
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Cło
(3)
Usługi
(3)
Gospodarka
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Służba celna
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja celna
(1)
C++ (język programowania)
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dietetyka
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gastronomia
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkurencja
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Matematyka
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpoczynek
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polska
(1)
Polska Północno-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Zachodnia
(1)
Prawo
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Promocja handlowa
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Reklama
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko rynkowe
(1)
Skuteczność organizacyjna
(1)
Socjologia
(1)
Spółdzielnie rolnicz
(1)
Transport pasażerski
(1)
Turystyka kulturalna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Znaki handlowe
(1)
Żywienie
(1)
49 results Filter
Book
In basket
Temat: Socjologia
Instytut: P
ISBN: : 83-86990-46-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9765 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9764/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86990-53-8
Rozdział 1: Zarys historii krajoznawstwa; Rozdział 2: Elementy teorii krajoznawstwa; Rozdział 3: Miejsce i rola współczesnego krajoznawstwa; Rozdział 4:Działalność krajoznawcza - jej formy i kierunki; Rozdział 5: Metody stosowane w krajoznawstwie; Rozdział 6: Kadra krajoznawczo-turystyczna realizatorem idei krajoznawczych; Rozdział 7: Treści krajoznawcze w różnych rodzajach ruchu turystycznego - metodyka ich programowania; Rozdział 8: Walory krajoznawcze jako element atrakcyjności turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25843, 25842, 25841, 25509, 25508, 9745, 9744 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9743/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Gospodarka Polski w latach 19991-2003; Rozdział 2: Metodyka badań polityki gospodarczej; Rozdział 3: Wpływ polityki gospodarczej na sytuację gospodarczą; Rozdział 4: Polityka gospodarcza a równowaga zewnętrzna; Rozdział 5: Polityka gospodarcza w okresie najbliższych kilku lat;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13341 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13340/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny organizacji i efektywności; 2. Prezentacja treści artykułów; 3. Wybrane problemy teorii organizacji i efektywności; 4. Ocena ekonomicznej efektywności - dylematy teorii i praktyki; 5. Organizacja przyszłości; 6. Skuteczność zarządzania a efektywność organizacji; 7. Informacja jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa; 8. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności; 9. Środowisko sieciowe a ocena funkcjonowania organizacji; 10. Wspomnaganie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie; 11. Diagnozowanie organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa; 12. Podejście procesowe podstawą wdrożenia zarządzania przez jakość; 13. Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych; 14. Efektywność inwestycji finansowych przedsiebiorstw wobec założeń teorii portfelowej; 15. Total Quality Management - istotny element zarzadzania jakością i budowania efektywnością w organizacji; 16. Przykłady oceny efektywności organizacji; 17. Ocena efektywności przedsiębiorstwa melioracyjnego po dwunastu latach od prywatyzacji; 18. Ocena efektywności gminy; 19. Rola marketingu terytorialnego w wyznaczaniu i realizacji celów jednostek terytorialnych; 20. Ocena efektywności funkcjonowania powiatów; 21. Optymalne obszary walutowe; 22. Ocena efektywności funkcjonowania organizacji udzielającej zamówień publicznych; 23. W poszukiwaniu efektywności - przekształcenia w spółdzielczości mleczarskiej; 24. Ocena efektywności gospodarczej podmiotów korzystających ze środków pomocowych programu SAPARD; 25. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomoca analizy wskaźnikowej; 26. Planowanie i kontroling - elementy podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa; 27. Wybrane problemy oceny jakości funkcjonowania zakładów ubezpieczeń; 28. Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Warszawie w latach 1999- 2003; 29. Dynamika rozwoju sklepów w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20304, 20303 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20302/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-60197-10-5
Rozdział 1: Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu. Rys historyczny; Rozdział 2: Uwarunkowania działalności spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu; Rozdział 3: Możliwe do urzeczywistnienia kierunki rozwoju spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu; Rozdział 4: Założenia strategii odbudowy i rozwoju spółdzielczości wiejskiej; Rozdział 5: Wnioski z przebiegu przemian w spółdzielczości wiejskiej w latach 1989 - 2004 oraz jej miejsce w polskiej gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17927 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17926/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój regionów wojewódzkich Polski; 2. Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju; 3. Źródła zaniedbań w rozwoju obszaru północno - wschodniej Polski; 4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej; 5. Uwarunkowania, celei preferencje rozwoju Polski połnocno-wschodniej; 6. Przyszłość "Zielonych Płuc Polski"; 7. Kierunki restrukturyzacji województwa olsztyńskiego ( w odniesieniudo rolnictwa, przemysłu bazującego na surowcach lokalnych oraz turystyki); 8. Kierunki polityki rozwoju regionalnego Polski pólnocno-wschodniej; 9. Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej; 10. Uwarunkowania i problemy rozwoju regionalnego Warmii i Mazur; 11. Możliwości produkcji bezpiecznej żywności na obszarze północno-wschodniej Polski; 12. Rola polityki regionalnej w procesie przemian strukturalnych w gospodarce ( na przykładzie północno-wschodniej Polski); 13. Wybrane czynniki rozwoju regionu pólnocno-wschodniego; 14. Projekty rozwoju przestrzennego w obszarze bałtyckim; 15. Wybrane elementy powiązań gospodarki Białorusi z Polską; 15. Niektóre współczesne problemy funkcjonowania otoczenia zewnętrznego gospdarki rolnej Białorusi; 16. Wybrane problemy integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego przygranicznych zachodnich regionów Białorusi; 17. Uwagi o niektórych prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach białorusko-polskiej wymiany handlowej; 18. Wpływ działalności Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna rozwój północno-wschodniego regionu Polski; 19. Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego; 20. Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski; 21. Dostosowanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej prywatnych gospodarstw rolnych do warunków Polski północno-wschodniej; 22. Rozmiary i struktura handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 90; 23. Kilka zagadnień dotyczących regionu ekonomicznego (Pomorze Środkowe); 24. Kierunki rowoju nadmorskiego regionu turystycznego na przykładzie Kołobrzegu i okolic; 25. Proces transformacji sytemowej w regionie toruńsko-wrocławskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 025/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Model ksztalcenia specjalistów obsługi celnej; 2. Kompetencje funkcjonariuszy celnych jako potencjał do osiągnięcia celów strategicznych związanych z akcesem Polski do Unii Europejskiej; 3. system szkolenia w Słuzbie Celnej; 4. Losy absolwentów kierunku obsługi celnej; 5. Międzynarodowe umowy w sprawach celnych- specjalistyczny przedmiot na kierunku "polityka celna"; 6. Ograniczenia pozataryfowe przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu w Unii Europejskiej oraz polskie przepisy dostosowawcze w tym zakresie; 7. Specyfika naucznia przedmiotu "Prawo celne" wśród studentów Wydziału Handlu Zagranicznego studiujących w systemie zaocznym; 8. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą; 9. Handel za pośrednictwem Internetu - nowym problemem dydaktycznym; 10. Kilka uwag na temat metodyki postepowania w sprawach celnych; 11. Mój glos w sprawie ksztalcenia funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 12. Wspólna polityka rolna - nowe wyzwania dla funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 13. studium obslugi celnej - atrakcyjna ofertą edukacji i przedsiebiorczości; 14. Dydktyka przedmiotu "Postepowanie administracyjne w sprawach celnych"; 15. Prawo celne - wybrane problemy nauczania; 16. Prawo podatkowe w edukacji celnej; 17. Klasyfikacja towarów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9747 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9746/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka i klasyfikacja rynku wydawniczego poświęconego problematyce celnej; Rozdział 2: Ustawa kodeks celny i przepisy wykonawcze; Rozdział 3: Kodeks celny i przepisy wykonawcze z komentarzem; Rozdział 4: Procedury i postępowanie celne; Rozdział 5: Prawo celne w orzecznictwie sądowym; Rozdział 6: Poradniki i podręczniki; Rozdział 7: Wybór tekstów i dokumentów; Rozdział 8: Słowniki celne i podręczniki języków obcych dla specjalistów celnych; Rozdział 9: Materiały konferencyjne i inne pozycje zwarte; Rozdział 10: Inne opracowania poświęcone problematyce polskiego i międzynarodowego prawa celnego (czasopisma, CD ROM, INTERNET);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13343 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13342/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86990-70-8
1. Ryzyko jako zjawisko ekonomiczne; 2. Istota i przedmiot analizy ryzyka jako narzędzia weryfikacji, dozoru i kontroli; 3. Doświadczenia służb celnych i podatkowych; 4. Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno - podatkowej; 5. Zarządzanie ryzykiem a walka z korupcją; 6. Program komputerowy jako narzędzie analizy ryzyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16849 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16848/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
Rozdział 1: Ogólne wiadomości o żywieniu; Rozdział 2: Kalorymetria; Rozdział 3: Składniki pokarmowe i normy ich spożycia; Rozdział 4:Normy żywienia i wyżywienia; rozdział 5: Zasady planowania i prowadzenia jadłospisów; Rozdział 6: Podstawy dietetyki; Rozdział 7: Żywienie wybranych grup ludności; Rozdział 8: Charakterystyka dwunastu grup produktów spożywczych; Rozdział 9: Zatrucia pokarmowe; Rozdział 10: Gastronomia w hotelach; Rozdział 11: Wizerunek zawodowego kelnera; Rozdział 12: Zasady obsługi stosowane w zakładach gastronomicznych; Rozdział 13: Śniadania w gastronomii hotelowej; Rozdział 14: Obsługa na piętrze; Rozdział 15: Wybrane zagadnienia z zasad serwowania; Rozdział 16: Charakterystyka bankietów organizowanych przez gastronomię hotelową; Rozdział 17: Charakterystyka konsumentów; Rozdział 18: Zasady serwowania deserów; Rozdział 19: zasady serwowania kuchni polskiej i obcych narodów; Rozdział 20: System rozliczeń kelnerskich; Rozdział 21: Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9785 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9784/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wpływ harmonizacji prawa na rozwój regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 1: Regulacje prawne dotyczące turystyki do roku 1989; Rozdział 2: Wpływ starań o członkowstwo w UE na kierunki zmian regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 3: Przebieg procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem UE; Rozdział 4: Regulacje prawne wprowadzające nowe instytucje prawne; Rozdział 5: Zmiany w przepisach dotyczących innych dziedzin mające znaczenie dla turystyki; Cz.2: Zmiany w regulacjach dotyczących ochrony konsumentów, usług turystycznych i formalności celnych; Rozdział 6: Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo ochrony konsumentów,ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumenta usług turystycznych; Rozdział 7: Harmonizacja polskich przepisów celnych dla turystów z unormowaniami prawnymi Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13384 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13383/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geografia turystyczna / Wiesław Kaprowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2004. - 248, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : mapy, wykr. ; 24 cm.
Cz. 1: Geografia turystyczna ogólna; Rozdział 1: Turystyka i geografia turystyczna; Rozdział 2: Socjologiczne problemy turystyki; Rozdział 3: Ekspansja turystyki na świecie; Rozdział 4: Literatura turystyczna; Rozdział 5: Mapy turystyczne; Cz. 2: Geografia turystyczna Polski; Rozdział 6: Elementy środowiska geograficznego Polski; Rozdział 7: Walory turystyczne Polski; Rozdział 8: Rozmieszczenie obiektów zagospodarowania turystycznego w Polsce; Rozdział 9: Ruch turystyczny w Polsce; Rozdział 10: Regionalizacja turystyczna Polski; Cz. 3: Rozwój turystyki światowej; Rozdział 11: Regionalizacja przyrodnicza świata; Rozdział 12: Regiony turystyczne WTO; Rozdział 13: Rozwój ochrony przyrody na świecie i jej wpływ na turystykę; Rozdział 14: Czynniki rozwoju współczesnej turystyki; Cz. 4: Atrakcyjność turystyczna krajów; Rozdział 15: Europa; Rozdział 16: Pozostałe regiony WTO;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17898, 17897, 17882, 17881 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17880/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Globalne i krajowe tendencje rozwoju turystyki; 2. Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata; 3. Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury; 4. Inność jako wartość. Fizjologiczno-antropologiczny horyzont turystyki; 5. Miejskie przestrzenie otwarte i sztuka publiczna jako teren dialogu kultury; 6. Turystyka jako doświadczenie kulturowe; 7. Pomiędzy podróżą artystyczną a turystyką wyprawową; 8. Wyruszyć w podróż - ale z kim? 9. Turystyka i "renesans" Liverpoolu; 10. Drogi sztuki walki. Turystyczny aspekt relacji kulturowych między Zachodem a Dalekim Wschodem; 11. Wiedza o kliencie przesłanką turystyki w Polsce; 12. Styl życia a zachowania konsumenckie w turystyce; 13. Pochwała wędrowania; 14. Los człowieka w dialogach kultur, czyli turystyka wygnańcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17933 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17932/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcia ogólne, terminy, definicje; Rozdział2: Sytuacja zdrowotna w Polsce; Rozdział 3: Racjonalne żywienie szansą poprawy zdrowotności społeczeństwa; Rozdział 4: Znaczenie rekreacji ruchowej w zachowaniu zdrowia człowieka; Rozdział 5: Choroby cywilizacyjne w Polsce oraz ich prewencja; Rozdział 6: Patologie zjawisk społecznych w Polsce; Rozdział 7: Zdrowie psychiczne oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17885, 17884 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17883 /XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86990-80-5
1. Warunki realizacji usług hotelarskich w transporcie lądowym; 2. Warunki realizacji usług hotelarskich na jednostkach pływających; 3. Warunki realizacji usług hotelarskich w lotnictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25804, 25803, 25802, 25801, 25800, 9775 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9774/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Usługi turystyczne w świetle przepisów prawa - zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Źródła prawa regulujące świadczenie usług turystycznych; Rozdział 3: Podstawowe zasady prawne świadczeniausług turystycznych; Rozdział 4: Podmioty świadczące usługi turystyczne; 5: Administracyjnoprawne warunki podejmowania i wykonywania usług turystycznych; Rozdział 6: Aspekty cywilnoprawne świadczenia usług turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15226 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15225/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Reklama jest sztuką / Stanisław Kuśmierski. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2000. - 209 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86322-01-2
Rozdział 1: Rys historyczny reklamy; Rozdział 2: Reklama i marketing; Rozdział 3: Badanie reklamy; Rozdział 4: Strategie i procedury reklamy; Rozdział 5: Psychologiczne mechanizmy reklamy; Rozdział 6: Tekst, obraz i sztuka w reklamie; Rozdział 7: Techniki reklamy; Rozdział 8: Inne formy promocji; Rozdział 9: Kształtowanie programu reklamy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20471, 20470 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20469/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86990-60-0
Rozdział 1: Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki; Rozdział 2: Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji; Rozdział 3: Turystyka w gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9737 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9736/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-86990-81-3
Rozdział 1: Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki; Rozdział 2: Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji; Rozdział 3: Turystyka w gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19277, 19276, 19275, 19274, 19273, 19272, 19271, 19270, 19269, 19268, 19267, 19266, 19265, 19264, 19263, 19262, 19261, 19260, 19259 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19258/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i zakres gospodarki turystycznej; Rozdział 2: Gospodarka turystyczna a rynek turystyczny; Rozdział 3: Gospodarka turystyczna w miejscowościach turystycznych i regionach; Rozdział 4: Turystyka i gospodarka turystyczna w procesach międzynarodowego współdziałania i integracji; Rozdział 5: Baza noclegowa turystyki; Rozdział 6: Uzdrowiska; Rozdział 7: Turystyka wiejska - agroturystyka; Rozdział 9: Organizacja konferencji i kongresów; Rozdział 10: Biura podróży; Rozdział 11: Koncentracja w gospodarce turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19351, 19350, 19349, 19348, 19347, 14885, 14884, 14883, 14882 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14881/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again