Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Altkorn Jerzy
(1)
Bartoszewicz Tomasz
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M. (1938- )
(1)
Drzonka Maciej
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Gruz Maria
(1)
Jendrych Elżbieta
(1)
Korczyński Stanisław (1940- )
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Michalak Adolf
(1)
Mrozek Marian
(1)
Nalepka Adam
(1)
Perenc Józef
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Socha Jacek
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Suchomłynow Lech Aleksy
(1)
Szopa Jan
(1)
Walancik Marek
(1)
Woszczatyński Marek
(1)
Wołka Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(16)
Subject
Marketing
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie
(2)
Antropologia
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cło
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Język angielski
(1)
Języki programowania
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Stres zawodowy
(1)
Strony WWW
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Znaki towarowe
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Ukraina
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Marek Walancik : Współczesne komunikowanie – media społecznościowe i Crowdsourcing jako dobre praktyki w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom; Karolina Wojtasik : Uśpione komórki, samotne wilki albo walka zbrojna w Syrii i Iraku. Analiza podręczników i instrukcji dla radykalnych sympatyków tzw. Państwa Islamskiegop; Jarosław Stelmach : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zwalczania aktów terroryzmu lotniczego; Wojciech Ołdyński, Jadwiga Stawnicka : Policja wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Zarządzanie strategiczne z perspektywy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu; Michał Piekarski : jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych w obliczu współczesnych wyzwań; Piotr Kozłowski : Polskie formacje graniczne w systemie bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej ; Daria Hofman : Straż Graniczna w perspektywie socjologii grup dyspozycyjnych; Piotr Lipiński : Straż Graniczna jako ważny element systemu bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń asymetrycznych – przyczynek do dyskusji; Barbara Mróz : Zarządzanie kryzysowe Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń o charakterze transgranicznym; Tomasz Ciszewski : Wybrane aspekty współpracy terenowych organów Straży Granicznej organami terytorialnie właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego; Janusz Becker : Centralne Biuro Antykorupcyjne a Partnerstwo Wschodnie; Sebastian Pich : Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Ilona Kulik : Rola organów administracji niezespolonej w ochronie infrastruktury krytycznej; Rafał Wróbel : Multimedialny Trening Decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce; Janusz Czech : Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej w aspekcie zagrożenia powodziowego; Mateusz Zulczyk, Witold Kustra : Flota bałtycka w pansiwowym programie zbrojeń federacji rosyjskiej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47972/ VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Tożsamość i wizerunek - koncepcja i znaczenie; Rozdział 2: Adresaci wizerunku firmy; Rozdział 3: Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Wizualizacja firmy; Rozdział 5: Tożsamość i wizerunek firm a strategie marketingowe; Rozdział 6: Public relations w procesie tworzenia wizerunku firmy; Rozdział 7: Zarządzanie wizerunkiem formy w czasie; Rozdział 8: Badanie wizerunku firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13388 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13387/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88991-00-0
1. Przedmiot i istota zarządzania; 2. Działania strategiczne przedsiębiorstw; 3. Planowanie ; 4. Organizowanie; 5. Zatrudnienie; 6. Kierowanie; 7. Kontrolowanie; 8. Podejmowanie decyzji; 9. Udoskonalanie organizacji - nowe narzędzia badawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8817/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-88991-01-9
1. Istota marketingu; 2. Istota rynku; 3. Postępowanie konsumentów na rynku; 4. System informacji marketingowej; 5. Polityka produktu; 6. Cena jako element marketingu; 7. Polityka dystrybucji; 8. Strategia promocji; 9. Organizacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwie - aspekt strukturalny i metodyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8916, 8915 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8816/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek kapitałowy : wybrane problemy / Maria Gruz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003. - 162 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-889362-03-4
1. Rola rynków i instytucji finansowych w gospodarce rynkowej; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Giełda papierów wartościowych; 4. Giełda i gospodarka-analiza makroekonomiczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9350, 9349 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9348/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46907 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46906/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Poza polityką polityki przedsiębiorczości. Menadżerska infrastruktura ożywiania przedsiębiorczości; Rozdział 2: Zdolność śląskich przedsiębiorstw do tworzenia wiedzy; Rozdział 3: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce; Rozdział 4: Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim; Rozdział 5: System wspierania działalności rozwojowej małych przedsiębiorstw w województwie śląskim; Rozdział 6: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Rozdział 7: Rozwój lokalny i działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Przedsiębiorczość w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32824, 32823 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32822/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-375/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-375/1/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88991-00-0
Rozdział 1; Koncepcje i plany integracji europejskiej; Rozdział 2: Traktat paryski i traktaty rzymskie; Rozdział 3: Rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 4: Rynek wewnętrzny i współna waluta; Rozdział 5: Jednolity akt europejski; Rozdział 6: Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Rozdział 7: Instytucje Unii Europejskiej; Rozdział 8: Akty prawne Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 9: Traktat z Amsterdamu; Rozdział 10: Traktat Nicejski; Rozdział 11: Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8818/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. wstępna: Pojęcie integracji międzynarodowej, jej geneza oraz historia; Rozdział 1: Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej; Rozdział 2: Historia idei i procesów integracyjnych w Europie; Cz.1: Integracja w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Historia powstania Unii Europejskiej; Rozdział 4: Podstawy prawne funkcjonowania; Rozdział 5: Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Rozdział 6: Członkowstwo i stosunki zewnętrzne; Rozdział 7: Polska a Unia Europejska; Rozdział 8: Organy; Rozdział 9: Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Rozdział 10: Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Rozdział 11: Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru; Rozdział 12: Symbole UE; Rozdział 13: Fundusze; Rozdział 14: Finanse Unii Europejskiej; Rozdział 15: Przyszłość Unii Europejskiej; Cz. 2: Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska Europejskich Ugrupowań Integracyjnych; Rozdział 16: Integracja krajów Beneluksu; Rozdział 17: Integracja krajów nordyckich; Rozdział 18: Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Rozdział 19: Europejski obszar gospodarczy ( EEA ); Rozdział 20: Współpraca i integracja krajów Europy Środkowo - Wschodniej po 1989 r.; Rozdział 21: Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw ( WNP ); Cz.3: Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29325, 28799, 16362 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16361/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Podstawy zarządzania; Rozdział 2. Zarządzanie strategiczne; Rozdział. Zarządzanie marketingowe; Rozdział 4: Zarządzanie operacyjne; Rozdział 5. Rachunkowość zarządcza; Rozdział 6. Zarządzanie finansami; Rozdział 7. Przedsiębiorczość; Rozdział 8. Restrukturyzacja. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3694/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ekonomiczne funkcje cła; Rozdział 3: Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu; Rozdział 4: Rokowania celne na forum GATT i WTO; Rozdział 5: Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych państw rozwijających się; Rozdział 6: Rola cła w kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych Polski. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37358 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37357/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: O egzekutywie w Polsce; 1. Maciej Drzonek: Efektywny czy dysfunkcjonalny.’’ Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy; 2. Marek Grzegorz Jarentowski: System rządów Polski a modele systemów rządów; 3. Rafał Matyja: Centrum władzy wykonawczej w praktyce rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005- 2007; 4. Waldemar Tomaszewski: Koncepcje modelu ustrojowego władzy wykonawczej w projektach polskiej konstytucji w latach 1989-1997; 5. Michał Siedziako: Droga do pierwszej koalicji rządowej tzw. IV Rzeczpospolitej; 6. Tomasz Sikorski: Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990); Część 2: O egzekutywie w Europie; 1. Włodzimierz Marciniak: Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji; 2. Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska: -Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji; 3. Michał Wawrzonek: Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji; 4. Marek Czerwiński: Prezydent jako głowa władzy wykonawczej – model białoruski; 5. Dariusz Wybranowski: Tradycje historyczne i ewolucja władzy wykonawczej w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra); 6. Izabela Zielińska: Premier Jej Królewskiej Mości. Analiza wpływu czynników polityczno-prawnych oraz osobowości politycznej premiera na sprawowanie władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii; 7. Tomasz Czapiewski: Szkocka Egzekutywa – nowy model rządu w Zjednoczonym Królestwie; 8. Magdalena Musiał-Karg: Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich na tle innych państw federalnych; 9. Jarosław Jańczak: Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości; 10. Andrzej Łuc: Terroryści wybierają rząd – casus hiszpański; 11. Przemysław Maj, Waldemar Paruch: Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni. Refleksje o nowych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI w.; 12. Robert Radek: Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34662 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34661/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24278 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24277/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87967-65-3 ; 83-87970-07-7
Rozdział 1: Rynek finansowy; Rozdział 2: Regulacje prawne polskiego rynku kapitałowego; Rozdział 3: Istota działania rynku kapitałowego; Rozdział 4: Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce; Rozdział 5: Zasady funkcjonowania i struktura polskiego rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Zasady funkcjonowania rynku wtórnego; Rozdział 7: Inwestowanie na rynku kapitałowym; Rozdział 8: Użytkownicy sprawozdań finansowych; Rozdział 9: Rynkowa ocena wartości akcji; Rozdział 10: Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Ład korporacyjny - corporate governance.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15299, 15298 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15297/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-909920-4-3
Rozdział 1: Antropologia w systemie nauk biologicznych; Rozdział 2: Przebieg rozwoju ontogenetycznego człowieka; Rozdział 3: Uwarunkowania rozwoju somatycznego i funkcjonalnego człowieka; Rozdział 4: Mechanizmy ewolucji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7178, 7177, 7176, 7175 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7174/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again