Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Kisielewicz Andrzej
(2)
Buczkowski Jerzy
(1)
Buczkowski Łukasz
(1)
Eckhardt Krzysztof
(1)
Gajda Janusz
(1)
Gawlik Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo konstytucyjne RP
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo własności przemysłowej
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Własność przemysłowa
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-60545-07-3
Rozdział 1: Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 2: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Podstawowe zasady prawa wyborczego; Rozdział 5: Instytucje demokracji bezpośredniej; Rozdział 6: Sejm - Senat - Zgromadzenie Narodowe; Rozdział 7: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 8: Rada Ministrów; Rozdział 9: Organy wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 10: Prokuratura; Rozdział 11: Trybunał Konstytucyjny; Rozdział 12: Trybunał Stanu; Rozdział 13: Najwyższa Izba Kontroli; Rozdział 14: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rozdział 15: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rozdział 16: Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25832/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60545-23-2
Rozdział 1: Pojęcie, zakres, systematyka, podstawowe zasady oraz źródła prawa cywilnego; Rozdział 2: Normy prawa cywilnego; Rozdział 3: Stosunek cywilnoprawny; Rozdział 4: Prawo podmiotowe; Rozdział 5: Osoby fizyczne; Rozdział 6: Osoby prawne; Rozdział 7: Przedsiębiorcy i ich oznaczenia; Rozdział 8: Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Rozdział 9: Czynności prawne: Rozdział 10: Przedstawicielstwo; Rozdział 11: Przedawnienie roszczeń i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25833/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60545-32-4
Rozdział 1: Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności przemysłowej; Rozdział 2: Źródła prawa własności przemysłowej; Rozdział 3: Przedmity praw własności przemysłowej; Rozdział 5: Obrót prawami własności przemysłowej; Rozdział 6. Unieważnienie i wygaśnięcie praw własności przemysłowej; Rozdział 7: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach własności przemysłowej; Rozdział 8. Ochrona własności przemysłowej na podstawie prawa międzynarodowego i wspólnotowego; Rozdział 9: Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25834/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Wydział Administracyjno-Prawny. Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 86.)
Rozdział 1: Przedmiot, geneza prawa pracy; Rozdział 2: funkcje i zasady prawa pracy; Rozdział 3: Źródła prawa pracy; Rozdział 4: Stosunek pracy i jego rodzaje; Rozdział 5: Powstanie stosunku pracy; Rozdział 6: Ustanie stosunku pracy; Rozdział 7: Obowiązki stron stosunku pracy; Rozdział 8: Odpowiedzialność pracownicza; Rozdział 9: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 10: Czas pracy; Rozdział 11: Urlop wypoczynkowy; Rozdział 12: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i ochrona pracy młodocianych; Rozdział 13: Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców; Rozdział 14: Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Rozdział 15: Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy; Rozdział 16: Zbiorowe prawo pracy; Rozdział 17: Promocja zatrudnienia; Rozdział 18: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 19: Inne świadczenia z zabezpieczenia społecznego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33039/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again