Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(12)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Śmiałek Wiesław
(7)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(3)
Butowtt Jerzy
(1)
Kaczyński Romuald
(1)
Kasprowicz Tadeusz
(1)
Kominek Łukasz
(1)
Rożek Stefan
(1)
Śmiałek Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Doktoranci
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Analitycy systemów teleinformatycznych
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Cyberprzestępczość
(2)
Policja
(2)
Terroryzm
(2)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo identyfikacyjne państwa
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Budownictwo
(1)
Fotogrametria
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Interpol
(1)
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
(1)
Materiały budowlane
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Przemysł budowlany
(1)
Regionalizm
(1)
Siła państwa
(1)
Straż Graniczna (1991- )
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Zwalczanie
(1)
Żandarmeria Wojskowa (Wojsko Polskie ; 1990- )
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Węgry
(2)
Afryka
(1)
Chiny
(1)
Kanada
(1)
Liechtenstein
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Publikacja okolicznościowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Fotogrametria / Jerzy Butowtt, Romuald Kaczyński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 280 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm +.
ISBN: : 978-83-61486-39-8
1. Wiadomości ogólne; 1.1. Definicja fotogrametrii i teledetekcji; 1.2. Podział fotogrametrii; 2.3. Możliwości i ograniczenia fotogrametrii; 2.4. Rys historyczny rozwoju fotogrametrii; 2.5. Budowa oka ludzkiego. Widzenie jedno- i dwuobrazowe; 2. Rzut środkowy; 2.1. Warunki i geometryczne rzutu środkowego; 2.2. Warunki optyczne rzutu środkowego; 2.3. Zadania z rzutu środkowego; 2.4. Opracowanie zdjęć terenu płaskiego z wykorzystaniem teorii przekształceń rzutowych; 3. Fotogrametria naziemna bliskiego zasięgu; 3.1. Fotogrametria bliskiego zasięgu; 4. Fotogrametria lotnicza; 4.1. Samoloty; 4.2. Kamery lotnicze; 4.3. Plan nalotu; 4.4. Ogólna charakterystyka zdjęć lotniczych; 5. Autografy; 5.1. Autografy analogowe; 5.2. Autografy analityczne; 5.3. Autografy cyfrowe; 5.4. Opracowanie map na autografach cyfrowych; 6. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; 6.1. Funkcje specjalne; 6.2. Splot dwóch funkcji dyskretnych (convolution); 6.3. Korekcja wzajemna dwóch funkcji; 6.4. Formowanie i rejestracja obrazów; 6.5. Charakterystyka obrazu cyfrowego; 6.6. Szybka transformacja Fouriera (FFT); 6.7. Filtracje w przestrzeni spektralnej; 6.8. Metody korekcji obrazów; 6.9. Przetwarzanie geometryczne obrazów; 6.10. Aerotriangulacja cyfrowa (ATC); 6.11. Numeryczny Model Terenu - NMT i Numeryczny Model Pokrycia Terenu - NMPT; 6.12. Ortofotografia cyfrowa; 6.13. Wektorowe opracowanie obrazów steroskopowych. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1158/10, P-1158/9, P-1158/8, P-1158/7, P-1158/6, P-1158/5, P-1158/4, P-1158/3, P-1158/2 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1158/1/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36347/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64173 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Rola planów zarzadzania kryzysowego w procesie zapewnienie bezpieczeństwa; 2. Gminny system kierowania bezpieczeństwem a antycypacja potrzeb lokalnych. Wybrane problemy; 3. Aspekt kulturowy Inicjatywy Pasa i Drogi i jego wpływ na bezpieczeństwo kulturowe państw rozwijających się; 4. Różnokulturowość a wielokulturowość – studium przypadku Polski i Niemiec; 5. Szacowanie i analiza ryzyka ciągłości funkcjonowania organizacji w kontekście incydentów bezpieczeństwa organizacji; 6. Proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; 7. Cyberbezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne i organizacyjne; 8. Wpływ czynników gospodarczych i społecznych na cyberprzestępczość; 9. Analiza wojny hybrydowej na terytorium Republiki Ukrainy przy użyciu modelu analizy konfliktów Bloomfielda-Leiss; 10. Arhaśastra – pragmatyka państwa; 11. Zalew Wiślany – potencjalny akwen o żywotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej; 12. Czy mamy prawo do życia w czystym środowisku? Efektywność ochrony prawnej; 13. Organizacje pozarządowe oraz proobronne w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego; 14. Potencjał Legii Akademickiej; 15. Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym na poziomie międzynarodowym – ujęcie instytucjonalne; 16. Obrona cywilna – prawo międzynarodowe a prawo krajowe; 17. Służby specjalne a ewolucja ochrony informacji niejawnych w wybranych polskich instytucjach wojskowych w latach 1945-1999. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60525/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64179 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64174 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Anna Krawczyk: Influence of education on security on state security; 2. Jolanta Matruszewska: Istota edukacji w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń; 3. Anna Kardasz: Transsektorowe ujęcie bezpieczeństwa ekologicznego; 4. Wioleta Kujko: Identyfikacja zagrożeń ekologicznych jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa; 5. Aleksandra Olender: Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacji; 6. Włodzimierz Gocalski: Stany nadzwyczajne w teorii i legislacja. Analiza zagadnienia; 7. Katarzyna Mróz: Zjawisko cyberprzestępczości w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej; 8. Iwona Lemiech: Problematyka współczesnego postrzegania bezpieczeństwa politycznego państwa; 9. Michał Lutek: Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w kontekście współczesnych zagrożeń terrorystycznych; 10. Krystian Miłek: Zarządzanie kryzysowe w państwach sąsiadujących z Polską; 11. Jerzy Trocha, Łukasz Roman: Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności w Polsce; 12. Sylwia Tratkiewicz: Determinanty zapewnienia jakości ochrony infrastruktury krytycznej; 13. Zuzanna Szpakowska: Grupy dyspozycyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego; 14. Łukasz Kominek: Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa chemicznego w Polsce. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60526/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64178 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP; 1. Migracje jako zagrożenie dla bezpieczeństwa RP; 2. Organizacja służb specjalnych w Polsce na tle rozwiązań europejskich; 3. Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego RP; 4. Uwarunkowania bezpieczeństwa RP w aspekcie demograficznym – problemy demograficzne RP; 5. Bezpieczeństwo zewnętrzne RP w polskich koncepcjach geopolitycznych po 1989 roku; Rozdział 2: Miejsce i rola RP w kształtowaniu bezpieczeństwa zbiorowego; 1. Rzeczpospolita Polska jako wschodnia rubież NATO; 2. Arktyka a bezpieczeństwo międzynarodowe. Analiza problemu i konsekwencje dla Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Zaangażowanie RP w kształtowanie międzynarodowego bezpieczeństwa poprzez eh i stabilizacyjnych; 4. Udział Polski w rozbrojeniu konwencjonalnym; 5. Międzynarodowa współpraca Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie; 6. Rola i miejsce Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego – na przykładzie członkostwa w NATO; 7. Koncepcja „middle power” na gruncie polskiej pragmatyki międzynarodowej; 8. Implikacja potencjału sił zbrojnych RP na rolę Polski w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa; Rozdział 3: Stan, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym; 1. Polsko-gospodarcza jako narzędzie umocnienia polskiej pozycji na arenie międzynarodowej; 2. Niewidzialna wojna w perspektywie intelektualnego terroryzmu jako wyzwania dla współczesnego bezpieczeństwa; 3. Ochrona danych w sieci a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; 4. Systemy zapewniające bezpieczeństwo morskie; 5. Stan, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44944/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Agnieszka Warda: Koncepcje strategiczne Unii Europejskiej oraz NATO; 2. Wioleta Chwedoruk: Medialny obraz kobiety zajmującej się bezpieczeństwem; 3. Paweł Domagała: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski; 4. Mateusz Mordal: Prawne aspekty zabezpieczenia imprezy masowej na przykładzie Euro 2012; 5. Magdalena Korpal: Sport jako część kultury i myślenia. Sposób rozwiązywania i zawiązywania konfliktów; 6. Piotr Leszczyński: Terror z użyciem środków wybuchowych – zarys zjawiska; 7. Sabina Narloch: Media a terroryzm; 8. Krzysztof Szwarc: Wybrane ekonomiczne aspekty kreowania bezpieczeństwa państwa; 9. Damian Domański: zagrożenia dla współczesnego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44943/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsięwzięcia budowlane; 2. Realizacja przedsięwzięć budowlanych; 3. Planowanie przedsięwzięć budowlanych; 4. Analiza kosztów przedsięwzięć budowlanych; 5. Zlecanie przedsięwzięć budowlanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29896, 29895 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29894/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again