Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Sobkowiak Jarosław
(2)
Wiazowski Tomasz
(2)
Wynimko Aneta
(2)
Łętocha Grzegorz
(2)
Copeland Tom
(1)
Dąbrowski Paweł
(1)
Elton Edwin J
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Gruber Martin J. (1937- )
(1)
Hull John (1946- )
(1)
Kalinauskas Alek
(1)
Koller Tim
(1)
LeBeau Charles
(1)
Lucas David W
(1)
Madej Wojciech (1959-2010)
(1)
Murphy John J
(1)
Murrin Jack
(1)
Olejniczak Adam
(1)
Ritchie John C. (1927- )
(1)
Środa Krzysztof (1959- )
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Papiery wartościowe
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Transakcje terminowe
(2)
Akcje
(1)
Finanse
(1)
Giełdy towarowe
(1)
Inwestycje
(1)
Obligacje
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Wycena przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Część 1; Rozdział1: Wstęp; Rozdział 2: Papiery wartościowe; Rozdział3: Rynki finansowe; Część 2: Analiza portfelowa; Dział 1: Teoria średniej i wariancji portfela; Rozdział 4: Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Rozdział 5: Wyznaczanie portfeli efektywnych; Rozdział 6: Metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 2: Uproszczenie procesu tworzenia portfela; Rozdział 7: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - model jednowskaźnikowy; Rozdział 8: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - modele wielowskaźników i techniki grupowania;; Rozdział 9: Proste metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 3: Wybór optymalnego portfela; Rozdział10: Analiza użyteczności; Rozdział 11: Inne modele wyboru portfela; Dział 4: Poszerzenie pola wyboru portfela o rynki zagraniczne; Rozdział12: Dywersyfikacja międzynarodowa; Część 3: Modele równowagi na rynkach kapitałowych; Rozdział13: Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych (CAPM); Rozdział 14: Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych; Rozdział 15: Badania empiryczne modeli równowagi; Rozdział 16: Teoria arbitrażu cenowego - nowa koncepcja wyjaśniania cen instrumentów finansowych; Część 4: Analiza papierów wartościowych i teoria portfelowa; Rozdział 17: Rynki efektywne; Rozdział 18: Proces wyceny; Rozdział 19: Szacowanie zysków; Rozdział 20: Teoria stopy procentowej i wycena obligacji; Rozdział 21: Zarządzanie portfelami obligacji; Rozdział 22: Teoria wyceny opcji; Rozdział 23: Wycena i wykorzystanie finansowych kontraktów terminowych; Część 5: Ocena procesu inwestycyjnego; Rozdział 24: Ocena efektywności portfela; Rozdział 25: Ocena analizy papierów wartościowych; Rozdział 26: Powrót do teorii zarządzania portfelem. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37700 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37699/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Oczekiwany dochód i ryzyko; Cz.1: Podstawy; Rozdział 2: Papiery wartościowe; Rozdział 3: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 4: Prawo obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 5: Podatki federalne; Rozdział 6: Źródła informacji finansowych; Rozdział 7: Indeksy giełdowe; Cz.2: Wprowadzenie do teorii inwestowania; Rozdział 8: Czynniki określające ceny papierów wartościowych; Rozdział 9: Dywersyfikacja i analiza portfelowa; Rozdział 10: Linia charakterystyczna i model CAPM; Rozdział 11: Teoria arbitrażu cenowego; Cz.3: Wycena obligacji; Rozdział 12: Rynkowe stopy procentowe; Rozdział 13: Ryzyko stopy procentowej; Rozdział 14: Ryzyko niedotrzymania zobowiązań i ryzyko utraty siły nabywczej; Cz.4: Wycena kapitału własnego; Rozdział 15: Wycena akcji; Rozdział 16: Zysk spółki a cena akcji; Cz.5: Ruchy cen akcji; Rozdział 17: Analiza techniczna; Rozdział 18: Zachowanie rynkowych cen akcji; Cz. 6: Dobór portfela; Rozdział 19: Teoria podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 20: Teoria rynku kapitałowego; bliższe spojrzenie; Rozdział 21: Ocena procesu inwestycyjnego; Cz.7: Inne inwestycje; Rozdział 22: Opcje; Rozdział 23: Zastosowanie opcji; Rozdział 24: Kontrakty Futures; Rozdział 25: Inwestowanie na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15161 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15160/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i Przedsiębiorstwo)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37476 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37475/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Specjalistyczna Wydawnictwa WIG-Press)
Rozdział 1: Projektowanie systemów; Rozdział 2: Narzędzia techniczne; Rozdział 3: Testowanie systemów; Rozdział 4: Transakcje jednodniowe. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37692 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37453/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
37682 Rozdział 1: Inwestycje; Rozdział 2: Analiza papierów wartościowych: metoda oraz podstawowe zagadnienia; Rozdział 3: Wycena papierów wartościowych: kamień węgielny analizy fundamentalnej; Część 2: Analiza fundamentalna; Rozdział 4: Analiza makroekonomiczna i analiza zagregowanych cen akcji; Rozdział 5: Sprawozdania finansowe: podstawowe źródło danych dla analizy fundamentalnej; Rozdział 6: Analiza rachunku zysków i strat; Rozdział 7: Rachunek zysków i strat: koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów oraz inne pokrewne pozycje kosztów; Rozdział 8: Analiza rachunku zysków i strat: koszty działalności nieprodukcyjnej i inne pozycje; Rozdział 9: analiza bilansu; Rozdział 10: Zysk na akcję i analiza przepływów gotówkowych; Rozdział 11: Analiza wskaźnikowa; Część 3: Analiza fundamentalna specjalnych klas papierów wartościowych; Rozdział 12: Branże regulowane: zakłady użyteczności publicznej; Rozdział 13: Branże regulowane: spółki transportowe; Rozdział 14: Instytucje finansowe. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37683 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37682/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87014-02-8
Część 1: Wartość przedsiębiorstwa i zadania menedżera; Rozdział 1: Dlaczego wartość przedsiębiorstwa jest tak istotna?; Rozdział 2: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Najważniejsza jest gotówka; Rozdział 4: Zarządzanie przez wartość; Część 2: Wycena przedsiębiorstwa na podstawie przepływów gotówkowych: przewodnik praktyka; Rozdział 5: Metody wyceny; Rozdział 6: Analiza wyników z lat ubiegłych; Rozdział 7: Prognozowanie wyników firmy; Rozdział 8: Szacowanie kosztu kapitału; Rozdział 9: Szacowanie wartości rezydualnej; Rozdział 10: Kalkulacja i interpretacja wyników; Część 3: Zastosowanie zasad wyceny; Rozdział 11: Wycena przedsiębiorstw wielozakładowych; Rozdział 12: Wycena filii zagranicznych; Rozdział 13: Wycena poza granicami Stanów Zjednoczonych; Rozdział 14: Fuzje, przejęcia i przedsięwzięcia typu joint-venture; Rozdział 15: Wykorzystanie metody wyceny opcji do wyceny elastyczności przedsiębiorstwa; Rozdział 16: Wycena banków. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57909/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Filozofia analizy technicznej; Rozdział 2: Teoria Dowa; Rozdział 3: Tworzenie wykresów; Rozdział 4: Podstawowe pojęcia analizy trendu; Rozdział5: Podstawowe formacje zapowiadające odwrócenie trendu; Rozdział 6: Podstawowe formacje zapowiadające kontynuację trendu; Rozdział 7: Wolumen i liczba otwartych kontraktów; Rozdział 8: Wykresy długoterminowe; Rozdział 9: Średnie kroczące; Rozdział 10: Oscylatory i opinia większości; Rozdział 11: Wykresy punktowo-symboliczne; Rozdział 12: Świece japońskie; Rozdział 13: Teoria Elliotta; Rozdział 14: Cykle; Rozdział 15: Komputery i systemy transakcyjne; Rozdział 16: Zasady zarządzania pieniędzmi i taktyka zawierania transakcji; Rozdział 17: Rynki akcji a rynki terminowe. Analiza międzyrynkowa; Rozdział18: Wskaźniki rynku akcji; Rozdział 19: Lista najważniejszych kwestii. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37323 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37322/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again