Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(15)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Cieciura Marek
(3)
Jacennik Barbara
(2)
Solarz Piotr
(2)
Solarz Piotr (1971- )
(2)
Baranowska Anna
(1)
Baranowska Marzena
(1)
Biniek Zenon
(1)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela (1946- )
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Hulewska Aleksandra (1974- )
(1)
Małecki Witold (1948- )
(1)
Panek Tomasz
(1)
Piasecka-Robak Agnieszka
(1)
Rembisz Włodzimierz
(1)
Staniewski Marcin W
(1)
Staniewski Marcin W. (1975- )
(1)
Sutter Jan de
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(14)
Subject
Informatyka
(3)
Edukacja zdrowotna
(2)
Euroregiony
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Technologia informacyjna
(2)
Zachowania zdrowotne
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Choroba
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Informatycy
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie się
(1)
Leczenie
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Personel
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prakseologia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Stosunki lekarz
(1)
Stosunki lekarz-pacjent
(1)
Stosunki międzyludzkie
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Uczenie się
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zdrowie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki komunikacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
Domain
Psychologia
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36467 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36466/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39214, 39213 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39212/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66071/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60283-96-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46387 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46386/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.; 2. Modele neuronów i metody ich uczenia; 3. Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe typu sigmoidalnego; 4. Problemy praktycznego wykorzystania sieci neuronowych; 5. Sieci neuronowe radialne; 6. Sieci SVM; 7. Specjalizowane struktury sieci neuronowych; 8. Sieci rekurencyjne jako pamięci asocjacyjne; 9. Sieci rekurencyjne tworzone na bazie perceptronu; 10. Sieci samoorganizujące się na zasadzie współzawodnictwa; 11. Sieci samoorganizujące typu korelacyjnego; 12. Podstawy matematyczne systemów rozmytych; 13. Sieci neuronowe rozmyte.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27903, 27902, 27901, 27900 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27899/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-230/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-230/1/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35093 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35092/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Juliusz Kotyński: Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; 2. Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz: Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; 3. Andrzej Sławiński: Banki centralne a globalizacja; Jan Kulig: Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; 4. Witold Małecki: Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; 5. Witold Jakóbik: Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; 6. Ryszard Wilczyński: Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37393 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37392/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowa formuła wzrostu popytu na produkty żywnościowe; Rozdział 2: Tempo wzrostu jednostkowego popytu na żywność; 3: Równowaga, ceny oraz handel zagraniczny w formule popytu na żywność; Rozdział 4: Producenci przemysłu spożywczego a rozstęp cenowy; Rozdział 5: Mechanizm powstawania rozstepu cenowego; Rozdział 6: Substytucja nakładów w przetwórstwie i model dwuproduktowy a ciągniona elastyczność popytu; Rozdział 7: struktura podaży produktów żywnościowych; Rozdział 8: Tradycyjne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 9: Ekonomiczne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 10: Zmiany zasobów i wzrost produktywności czynnika ziemi; Rozdział 11: Efektywność produkcji i zmiany technik wytwarzania w rolnictwie; Rozdział 12: Ceny, koszty i opłacalność oraz dochody producentów rolnych a równowaga wzrostu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30517, 30516 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30515/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wstęp; 1. Problemy terminologiczne współpracy transgranicznej i współpracy euroregionalnej; Część 2: Status prawnoustrojowy euroregionu; 1. Euroregion w prawie międzynarodowym publicznym; 2. Euroregion w prawie Unii Europejskiej; 3. Euroregion w prawie krajowym Niemiec, Francji i Polski; Część 3: Wymiar terytorialno-administracyjny euroregionów Niemiec, Francji i Polski; 1. Wymiar terytorialno-administracyjny euroregionów Niemiec; 2. Wymiar terytorialno-administracyjny euroregionów Francji; 3. Wymiar terytorialno-administracyjny euroregionów Polski; Część 4: Rozwój i organizacja wewnętrzna euroregionów niemiecko-francuskich i niemiecko-polskich; 1. Charakterystyka euroregionów pograniczna niemiecko-francuskiego; 2. Charakterystyka euroregionów pogranicza niemiecko-polskiego; Część 5: Euroregiony pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego jako nowa forma współpracy międzynarodowej; 1. Znaczenie euroregionów dla dwustronnej współpracy niemiecko-francuskiej i niemiecko-polskiej; 2. Współpraca euroregionalna niemiecko-francuska i niemiecko-polska z perspektywy integracji europejskiej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34601 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34600/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Samorząd terytorialny; 2. Samorząd regionalny; 3. Samorząd lokalny; 4. Samorządowe kolegia odwoławcze; 5. Prawo samorządu terytorialnego; 6. Wydatki samorządu terytorialnego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34928 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34927/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; 1. Region, polityka regionalna - ustalenie znaczenia podstawowych pojęć; 2. Podstawy prawne polityki regionalnej Unii Europejskiej; 3. Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej; 4. Cel i zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu programowania 2007-2013; 5. Instrumenty finansowe polityki regionalnej; 6. Organizacja i formy współpracy regionalnej; 7. Inne działania Unii Europejskiej wspierającej rozwój; Część 2: Prowadzenie polityki rozwoju w Polsce; 1. Od mechanizmu wspierania rozwoju regionalnego do współczesnej koncepcji polityki rozwoju; 2. Struktura instytucjonalna polityki rozwoju; 3. Programowanie rozwoju jako podstawowa funkcja działania administracji gospodarczej; 4. Wybrane formy prawne działania administracji gospodarczej w polityce rozwoju; 5. Przykładowe działania na rzecz rozwoju regionów w Polsce. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37535 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37534/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i ewolucja współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej; 2. Normatywny wymiar współpracy transgranicznej w jednoczącej się Europie; 3. Instytucje współpracy transgranicznej w jednoczącej się Europie; 4. Euroregiony i inne formy współpracy transgranicznej jako wielopłaszczyznowa współpraca międzynarodowa; 5. Przedmiotowy zakres współpracy transgranicznej w integrującej się Europie; 6. Funkcje współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37635 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37634/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Istota wiedzy w życiu gospodarczym; Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą; Rozdział 3. Koncepcja i metoda badawcza; Rozdział 4. Procesy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach; Rozdział 5. Modele zarządzania zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66042, 30908, 30907 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30906/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-602-8335-4 ; 9788360283356
1. Wprowadzenie; 2. Infrastruktura; 3. Sprzęt komputerowy; 4. Systemy operacyjne; 5. Usługi lokalne; 6. Usługi sieciowe; 7. Oprogramowanie warstw pośredniej ( Middleware); 8. Najlepsze praktyki; 9. Systemy informacyjne; 10. Produkcja; 11. Współpraca i współdzielenie wiedzy; 12. Wspomaganie procesów biznesowych; 13. Taktyki; 14. Strategia; Najlepsze praktyki; 15. Zasoby ludzkie; 16. Zdobywanie najlepszych pracowników; 17. Czerpanie korzyści z pracowników; 18. Praca zdalna; 19. Planowanie zasobów ludzkich; 20. Najlepsze praktyki; 21. Zasoby finansowe; 22. Kalkulacja kosztów; 23. Naliczanie opłat; 24. Budżetowanie; 25. Najlepsze praktyki; 26. Procesy biznesowe; 27. Rekonstrukcja procesów biznesowych; 28. Procesy IT; 29. Najlepsze praktyki; 30. Cykl życia projektów informatycznych; 31. Modelowanie cyklu życia; 32. Eksploracja pojęć; 33. Wymagania; 34. Inicjccja projektu; 35. Projektowanie; 36. Implementacja; 37. Kontrola i monitorowanie projektu; 38. Weryfikacja i walidacja; 39. Zarządzanie jakością oprogramowania; 40. Zarządzanie konfiguracją oprogramowania; 41. Tworzenie dokumentacji; 42. Szkolenia; 43. Instalacja; 44. Pielęgnacja; 45. Wycafanie; 46. Akty prawne; 47. Organizacja; 48. Zarządzanie; 49. Formy organizacji; 50. Struktury organizacyjne; 51. Organizacja IT; 52. Najlepsze praktyki; 53. Symbioza strategii i biznesu; 54. strategia biznesu; 55. Ciągłośc działalności i odtwarzanie stanu po katastrofie; 56. Najlepsze praktyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26128, 26127 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26126/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35849/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Główne wyniki i wnioski; 3. Metoda badania; 4. Warunki życia gospodarstw domowych; 5. Indywidualna jakość życia; 6. Stan społeczeństwa obywatelskiego; 7. Korzystanie z nowych technologii: Uwarunkowania, sposoby i konsekwencje; 8. Wykluczenie społeczne; 9. Podsumowanie. Komu się w Polsce wiedzie, a komu nie?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23714 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23713/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again