Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(14)
Author
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(4)
Węgrzyn Jan
(4)
Cierpiał-Wolan Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Statystyka
(3)
Euroregion Karpacki
(2)
Rocznik
(2)
Rocznik statystyczny
(2)
Ludność
(1)
Obszary transgraniczne
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(2)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7406-053-0
Tablice; 1. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego na tle kraju w 2005 r.; 2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 1999-2005); 3.Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów ( 1999-2005); 4.Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działó (1999-2005); 5.Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów (1999-2005); 6. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działów (1999-2005); 7. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wedłóg rodzajów w 2005 r.; 8. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2005 r.; 9. Dochody budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według rodzajów w 2005r.; 10. Dochody budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według działów w 2005 r.; 11. Dochody budżetów miast na prawach powiatu według rodzajów w 2005r; 12. Dochody budżetów gmin według rodzajów w 2005 r.; 13. Dochody budżetów gmin według działów w 2005 r. ; 14. Przychody i rozchody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r.; 15. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2005 r.; 16. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2005 r. 17. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według rodzajów w 2005 r.; 18. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według działów w 2005 r.; 19. Wydatki budżetów miast na prawach powiatu według rodzajów w 2005 r.; 20.Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2005 r.; 21.Wydatki budżetów gmin według działów w 2005 r.; 22. Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2005 r.; 23. Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2005 r.; 24. Wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących jednostek szmorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25926 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25925 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7406-038-7
1. Użytkownaie gruntów i powierzchni zasiewów; 2. Produkcja roślinna; 3. Zwierzęta gospodarcze; 4. Skup i ceny produktów rolnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26172 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26171 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiany w liczbie wybranych grup podmiotów gospodarki narodowej w części polskiej Euroregionu Karpackiego; 2. Podmioty gospodarki narodowej w części rumuńskiej Euroregionu Karpackiego; 3. Zmiany w liczbie wybranych grup podmiotów gospodarki narodowej w części słowackiej Euroregionu Karpackiego; 4. Zmiany w liczbie wybranych grup podmiotów gospodarki narodowej w ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego; 5. Podmioty gospodarki narodowej w węgierskiej części Euroregionu Karpackiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19545 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19544 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
ISBN: : 83-7406-058-1
1. Przedmowa; 2. Uwagi ogólne; 3. Uwagi metodyczne; 4. Uwagi analityczne; 5. Ludność; 6. Część analityczna; 7. Tablice przeglądowe; 8. Aktywność ekonomiczna ludności; 9. Bezrobocie rejestrowane; 10. Warunki pracy i wypadki przy pracy; 11. Wynagrodzenia; 12. Spis wykresów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26183 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26182 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1:Tablice przeglądowe; Część 2: Działy; 1. Geografia; 2. Stan i ochrona środowiska; 3. Organizacja województwa; 4. Bezpieczeństwo publiczne; 5. Ludność; 6. Rynek pracy; 7. Wynagrodzenia; 8. Infrastruktura komunalna. Mieszkania; 9. Edukacja i wychowanie; 10. Ochrona zdrowia i opieka socjalna; 11. Kultura. Turystyka. Sport; 12. Ceny; 13. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 14. Przemysł i budownictwo; 15. Transport i łączność; 16. Handel i gastronomia; 17. Finanse przedsiębiorstw; 18. Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 19. Inwestycje. Środki trwałe; 20. Podmioty gospodarki narodowej. Prywatyzacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5147, 5146, 5145, 5144, 5142, 5141, 5140, 5139 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5138 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1:Tablice przeglądowe; Część 2: Działy; 1. Geografia; 2. Stan i ochrona środowiska; 3. Podział administracyjny i samorząd terytorialny; 4. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości; 5. Ludność. Wyznania religijne; 6. Rynek pracy; 7. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 8. Budżety z gospodarstw domowych; 9. Infrastruktura komunalna. Mieszkania; 10. Edukacja i wychowanie; 11. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 12. Kultura. Turystyka. Sport; 13. Nauka i technika; 14. Ceny; 15. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 16. Przemysł i budownictwo; 17. Transport i łączność; 18. Handel i gastronomia; 19. Finanse przedsiębiorstw; 20. Finanse publiczne; 21. Inwestycje. Środki trwałe; 22.Rachunki regionalne; 23. Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7173, 7172, 7171, 7170 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7169 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
Część 1:Tablice przeglądowe; Część 2: Działy; 1. Geografia; 2. Stan i ochrona środowiska; 3. Podział administracyjny i samorząd terytorialny; 4. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości; 5. Ludność. Wyznania religijne; 6. Rynek pracy; 7. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 8. Budżety z gospodarstw domowych; 9. Infrastruktura komunalna. Mieszkania; 10. Edukacja i wychowanie; 11. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 12. Kultura. Turystyka. Sport; 13. Nauka i technika; 14. Ceny; 15. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 16. Przemysł i budownictwo; 17. Transport i łączność; 18. Handel i gastronomia; 19. Finanse przedsiębiorstw; 20. Finanse publiczne; 21. Inwestycje. Środki trwałe; 22.Rachunki regionalne; 23. Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8984, 8983 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8982 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
1. Tablice przeglądowe; 2. Działy; 3. Geografia; 4. Stan i ochrona środowiska; 5. Organizacja województwa; 6. Wymiar sprawiedliwości. Bezpieczeństwo publiczne; 7. Ludność; 8. Rynek pracy; 9. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 10. Budżety gospodarstw domowych; 11. Infrastruktura komunalna. Mieszkania; 12. Edukacja i wychowanie; 13. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 14. Kultura. Turystyka. Sport.; 15. Technika; 16. Ceny; 17.Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 18. Przemysł i budownictwo; 19. Transport i łączność; 20. Handel i gastronomia; 21. Finanse przedsiębiorstw; 22. Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 23. Inwestycje, środki trwałe; 24. Rachunki regionalne; 25. Podmioty gospodarki narodowej. Prywatyzacja; 26. Ważne dane o powiatach i gminach; 27. Wybrane dane według podregionów; 28. Mapy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13044, 12865, 12864 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12863 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
1. Uwagi metodyczne; 2. Podkarpacie na tle innych województw; 3. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego w województwie podkarpackim w 1999 r.; 4. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5148 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów; 1.1. Użytkowanie gruntów; 1.2. Powierzchnia zasiewów; 2. Produkcja roślinna; 2.1. Warunki produkcyjne; 2.2. Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych; 2.3. Produkcja roślin pastewnych; 2.4. Produkcja ogrodnicza; 2.5. Udział województwa w krajowej produkcji głównych ziemiopłodów; 2.6. Przebieg zasiewu oraz ocena ozimin w jesieni 2008 r; 3. Zwierzęta gospodarskie; 3.1. Bydło; 3.2. Trzoda chlewna; 3.3. Owce; 3.4. Konie; 3.5. Kozy; 3.6. Drób; 4. Skup i ceny produktów rolnych; 4.1. Produkty roślinne; 4.2. Produkty pochodzenia zwierzęcego; 4.3. Ceny targowiskowe. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1034/3, P-1034/2 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1034/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13045 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska ( 1998 - 2003); 2. Podkarpacie na tle kraju ( 2000-2003); 3. Podkarpacie na tle innych województw w 2003 r.; 4. Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska według podregionów w 2003 r. ; 5. Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby; 6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód; 7. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza; 8. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej; 9. Odpady; 10. Działalnośc inspekcyjno-kontrolna w ochronie środowiska; 11. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; 12. Mapy; 13. Spis wykresów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26077 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26076 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45503 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1698/1 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again