Forma i typ
Książki
(39)
Dostępność
tylko na miejscu
(39)
dostępne
(31)
Placówka
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(37)
Autor
Dmochowska Halina
(11)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(8)
Cierpiał-Wolan Marek
(5)
Węgrzyn Jan
(5)
Błachut Barbara
(1)
Giełbaga Edyta
(1)
Jędrusiak Jan
(1)
Koszela Mirosław
(1)
Matuszak Danuta
(1)
Polak Irena
(1)
Uchman Jadwiga
(1)
Wojnar Elżbieta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(33)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(39)
Język
polski
(39)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Statystyka
(13)
Rocznik statystyczny
(7)
Podkarpackie, województwo
(4)
Euroregion Karpacki
(3)
Rocznik
(3)
Regiony przygraniczne
(2)
Rocznik demograficzny
(2)
Ruch graniczny
(2)
Baza noclegowa turystyki
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Ludność
(1)
Obszary transgraniczne
(1)
Podkarpacie
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja gospodarcza
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przejścia graniczne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Spożycie
(1)
Turystyka
(1)
Środowisko
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Karpaty (góry)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Gatunek
Dane statystyczne
(3)
39 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45504 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45502 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49281 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49280 inf. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7406-068-9
1. Uwagi metodyczne; 2. Charakterystyka geograficzno-społeczna Euroregionu Karpackiego; 3. Tendencje demograficzne w Euroregionie Karpackim; 4. stan i struktura ludności; 5. Ruch naturalny i migracje wewnętrzne ludności; 6. Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26028 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26027 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Podkarpackie na tle Polski i innych województw; 2. Wybrane aspekty sytuacji społeczno gospodarczej województwa podkarpackiego; 3. Analiza wybranych czynników wzrostu gospodarczego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18527 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18526 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E/34 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18525 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18524 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Podkarpackie na tle kraju (1999-2003 ); 2. Porównanie relacji ekonomicznych w podmiotach gospodarczych województwa podkarpacjiego i Polski ( 1999-2003 ); 3. Przychody, koszty i wynik finansowy ( 1999-2003 ); 4. Przychody, koszty i wynik finansowy według wybranych sekcii i sektorów własności ( 2002-2003 ); 5. Przychody, koszty i wynik finansowy według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 6. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym ( 2002-2003 ); 7. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych (2002-2003 ); 8. Przedsiębiorstwa badane oraz eksportujące produkty, towary i materiały ( 1999-2003 ); 9. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według sektorów własności ( 1999-2003 ); 10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 11. Relacje ekonomiczne ( 1999-2003 ); 12. Relacje ekonomiczne według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 13. Aktywa i pasywa (2002-2003 ); 14. Aktywa trwałe ( 2002-2003 ); 15. Aktywa trwałe według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 16. Rzeczowe aktywa trwałe (2002-2003 ); 17. Rzeczowe aktywa trwałe według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 18. Zobowiązania (2002-2003 ); 19. Aktywa obrotowe (2002-2003 ); 20. Kapitały (fundusze ) własne ( 2002-2003 ); 21. Kapitał zakładowy ( akcyjny ) ( 2002-2003 ); 22. Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 23. Struktura nakładów inwestycyjnych według wybranych sekcji (1999-2003 ); 24. Finansowanie nakładów inwesytcyjnych ( 2000-2003 ); 25. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia ( 1999- 2003 ); 26. Wybrane dane spółek z udziałem kapitału zagranicznego ( 2000 - 2003 ); 27. Kapitał podstawowy spółek z kapitałem zagranicznym ( 2000-2003 ); 28. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości (2000-2003 ); 29. Mapy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18523 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18522 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-980/2 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-980/1 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Tablice przeglądowe; 1.1. Województwo na tle kraju w 2009 r.; 1.2. Ważniejsze dane o województwie (2000-2009); 1.3. Podkarpacie na tle innych województw w 2009 r.; 2. Działy; 2.1. Geografia; 2.2. Stan i ochrona środowiska; 2.3. Podział administracyjny i samorząd terytorialny; 2.4. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości; 2.5. Ludność. Wyznania religijne; 2.6. Rynek pracy; 2.7. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 2.8. Budżet gospodarstw domowych; 2.9. Infastruktura komunalna. Mieszkania; 2.10. Edukacja i wychowanie; 2.11. Ochrona zdrowia i opiekaspołeczna; 2.12. Kultura. Turystyka. Sport; 2.13. Nauka i technika; 2.14. Ceny; 2.15. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 2.16. Przemysł i budownictwo; 2.17. Transport i łączność, Społeczeństwo informacyjne; 2.18. Handel i gastronomia; 2.19. Finanse przedsiębiorstw; 2.20. Finanse publiczne; 2.21. Inwestycje. Środi trwałe; 2.22. Rachunki regionalne; 2.23. Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1499/1 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 060/c czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1.Tablice : aktywności ekonomicznej ludności; 2. Pracujący; 3. Bezrobotni; 4. Bierni zawodowo;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26181 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26180 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1698/1 inf. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8987, 8986 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8985 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Warunki naturalne i ochrona środowiska; 2. Organizacja państwa; 3. Wymiar sprawiedliwości; 4. Ludność. Wyznania religijne; 5. Rynek pracy; 6. Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; 7. Handel i gastronomia. Ceny; 8. Infrastruktura komunalna i mieszkania; 9. Edukacja i wychowanie; 10. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 11. Kultura. Turystyka. Sport; 12. Nauka i technika; 13. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; 14. Przemysł i budownictwo; 15. Transport i łączność; 16. Handel zagraniczny; 17. Finanse przedsiębiorstw; 18. Inwestycje. Środki trwałe; 19. Rachunki narodowe; 20. Proces prywatyzacji gospodarki; 21. Przegląd międzynarodowy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58749, 12973, 12972 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12971 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat: Statystyka
ISBN: : 1640-3630
Rozdział 1: Warunki naturalne i ochrona środowiska; Rozdział 2: Organizacja państwa; Rozdział 3: Wymiar sprawiedliwości; Rozdział 4: Ludność. Wyznania religijne; Rozdział 5: Rynek pracy; Rozdział 6: Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; Rozdział 7: Handel i gastronomia. Ceny; Rozdział 8: Infrastruktura komunalna i mieszkania; Rozdział 9: Edukacja i wychowanie; Rozdział 10: Ochrona zdrowia i opieka społeczna; Rozdział 11: Kultura. Turystyka. Sport; Rozdział 12: Nauka i technika; Rozdział 13: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; Rozdział 14: Przemysł i budownictwo; Rozdział 15: Transport i łączność; Rozdział 16: Handel zagraniczny; Rozdział 17: Finanse; Rozdział 18: Inwestycje. Środki trwałe; Rozdział 19: Rachunki narodowe; Rozdział 20: Proces prywatyzacji gospodarki; Rozdział 21: Przegląd międzynarodowy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28154, 28153 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28152 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7075, 7074, 7073, 7072 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7071 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM ; TIR
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8990, 8989 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8988 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13113 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13111 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7070, 7069, 7068, 7067 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7066 czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej