Form of Work
Książki
(39)
Status
only on-site
(39)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(37)
Author
Dmochowska Halina
(11)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(8)
Cierpiał-Wolan Marek
(5)
Węgrzyn Jan
(5)
Błachut Barbara
(1)
Giełbaga Edyta
(1)
Jędrusiak Jan
(1)
Koszela Mirosław
(1)
Matuszak Danuta
(1)
Polak Irena
(1)
Uchman Jadwiga
(1)
Wojnar Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(33)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Statystyka
(13)
Rocznik statystyczny
(7)
Podkarpackie, województwo
(4)
Euroregion Karpacki
(3)
Rocznik
(3)
Regiony przygraniczne
(2)
Rocznik demograficzny
(2)
Ruch graniczny
(2)
Baza noclegowa turystyki
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Ludność
(1)
Obszary transgraniczne
(1)
Podkarpacie
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja gospodarcza
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przejścia graniczne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Spożycie
(1)
Turystyka
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Karpaty (góry)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(3)
39 results Filter
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45504 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45502 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49281 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49280 inf. (1 egz.)
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7406-068-9
1. Uwagi metodyczne; 2. Charakterystyka geograficzno-społeczna Euroregionu Karpackiego; 3. Tendencje demograficzne w Euroregionie Karpackim; 4. stan i struktura ludności; 5. Ruch naturalny i migracje wewnętrzne ludności; 6. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26028 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26027 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Podkarpackie na tle Polski i innych województw; 2. Wybrane aspekty sytuacji społeczno gospodarczej województwa podkarpackiego; 3. Analiza wybranych czynników wzrostu gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18527 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18526 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. E/34 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18525 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18524 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podkarpackie na tle kraju (1999-2003 ); 2. Porównanie relacji ekonomicznych w podmiotach gospodarczych województwa podkarpacjiego i Polski ( 1999-2003 ); 3. Przychody, koszty i wynik finansowy ( 1999-2003 ); 4. Przychody, koszty i wynik finansowy według wybranych sekcii i sektorów własności ( 2002-2003 ); 5. Przychody, koszty i wynik finansowy według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 6. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym ( 2002-2003 ); 7. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych (2002-2003 ); 8. Przedsiębiorstwa badane oraz eksportujące produkty, towary i materiały ( 1999-2003 ); 9. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według sektorów własności ( 1999-2003 ); 10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 11. Relacje ekonomiczne ( 1999-2003 ); 12. Relacje ekonomiczne według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 13. Aktywa i pasywa (2002-2003 ); 14. Aktywa trwałe ( 2002-2003 ); 15. Aktywa trwałe według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 16. Rzeczowe aktywa trwałe (2002-2003 ); 17. Rzeczowe aktywa trwałe według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 18. Zobowiązania (2002-2003 ); 19. Aktywa obrotowe (2002-2003 ); 20. Kapitały (fundusze ) własne ( 2002-2003 ); 21. Kapitał zakładowy ( akcyjny ) ( 2002-2003 ); 22. Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 23. Struktura nakładów inwestycyjnych według wybranych sekcji (1999-2003 ); 24. Finansowanie nakładów inwesytcyjnych ( 2000-2003 ); 25. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia ( 1999- 2003 ); 26. Wybrane dane spółek z udziałem kapitału zagranicznego ( 2000 - 2003 ); 27. Kapitał podstawowy spółek z kapitałem zagranicznym ( 2000-2003 ); 28. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości (2000-2003 ); 29. Mapy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18523 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18522 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Analizy Statystyczne - Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-980/2 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-980/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Tablice przeglądowe; 1.1. Województwo na tle kraju w 2009 r.; 1.2. Ważniejsze dane o województwie (2000-2009); 1.3. Podkarpacie na tle innych województw w 2009 r.; 2. Działy; 2.1. Geografia; 2.2. Stan i ochrona środowiska; 2.3. Podział administracyjny i samorząd terytorialny; 2.4. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości; 2.5. Ludność. Wyznania religijne; 2.6. Rynek pracy; 2.7. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 2.8. Budżet gospodarstw domowych; 2.9. Infastruktura komunalna. Mieszkania; 2.10. Edukacja i wychowanie; 2.11. Ochrona zdrowia i opiekaspołeczna; 2.12. Kultura. Turystyka. Sport; 2.13. Nauka i technika; 2.14. Ceny; 2.15. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 2.16. Przemysł i budownictwo; 2.17. Transport i łączność, Społeczeństwo informacyjne; 2.18. Handel i gastronomia; 2.19. Finanse przedsiębiorstw; 2.20. Finanse publiczne; 2.21. Inwestycje. Środi trwałe; 2.22. Rachunki regionalne; 2.23. Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1499/1 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 060/c czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1.Tablice : aktywności ekonomicznej ludności; 2. Pracujący; 3. Bezrobotni; 4. Bierni zawodowo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26181 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26180 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1698/1 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8987, 8986 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8985 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Warunki naturalne i ochrona środowiska; 2. Organizacja państwa; 3. Wymiar sprawiedliwości; 4. Ludność. Wyznania religijne; 5. Rynek pracy; 6. Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; 7. Handel i gastronomia. Ceny; 8. Infrastruktura komunalna i mieszkania; 9. Edukacja i wychowanie; 10. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 11. Kultura. Turystyka. Sport; 12. Nauka i technika; 13. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; 14. Przemysł i budownictwo; 15. Transport i łączność; 16. Handel zagraniczny; 17. Finanse przedsiębiorstw; 18. Inwestycje. Środki trwałe; 19. Rachunki narodowe; 20. Proces prywatyzacji gospodarki; 21. Przegląd międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58749, 12973, 12972 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12971 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Statystyka
ISBN: : 1640-3630
Rozdział 1: Warunki naturalne i ochrona środowiska; Rozdział 2: Organizacja państwa; Rozdział 3: Wymiar sprawiedliwości; Rozdział 4: Ludność. Wyznania religijne; Rozdział 5: Rynek pracy; Rozdział 6: Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; Rozdział 7: Handel i gastronomia. Ceny; Rozdział 8: Infrastruktura komunalna i mieszkania; Rozdział 9: Edukacja i wychowanie; Rozdział 10: Ochrona zdrowia i opieka społeczna; Rozdział 11: Kultura. Turystyka. Sport; Rozdział 12: Nauka i technika; Rozdział 13: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; Rozdział 14: Przemysł i budownictwo; Rozdział 15: Transport i łączność; Rozdział 16: Handel zagraniczny; Rozdział 17: Finanse; Rozdział 18: Inwestycje. Środki trwałe; Rozdział 19: Rachunki narodowe; Rozdział 20: Proces prywatyzacji gospodarki; Rozdział 21: Przegląd międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28154, 28153 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28152 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7075, 7074, 7073, 7072 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7071 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8990, 8989 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8988 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13113 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13111 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7070, 7069, 7068, 7067 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7066 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again