Forma i typ
Książki
(37)
Dostępność
tylko na miejscu
(37)
dostępne
(30)
Placówka
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(24)
Autor
Borowiecki Ryszard (1943- )
(3)
Czekaj Janusz
(3)
Borodo Andrzej
(2)
Bukowski Zbigniew
(2)
Dynus Magdalena
(2)
Prewysz-Kwinto Piotr
(2)
Stankiewicz Marek J
(2)
Balcerzak Michał
(1)
Dorożyński Ryszard
(1)
Drewniak Rafał
(1)
Galster Jan
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Janicka Danuta
(1)
Jasudowicz Tadeusz (1944- )
(1)
Jędrzejewski Tomasz
(1)
Karaszewski Włodzimierz
(1)
Kola Maria
(1)
Korobowicz Artur
(1)
Kosiedowski W
(1)
Kowalewski Eugeniusz (prawnik)
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kubik Krystyna
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kustra Ewa
(1)
Ludwichowska Katarzyna
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna (1976- )
(1)
Marzec Alicja
(1)
Marzec Alicja (1950- )
(1)
Mik Cezary
(1)
Mogilski Władysław
(1)
Ochendowski Eugeniusz (1925- )
(1)
Potorski Radosław
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Ryszka Joanna
(1)
Rączka Piotr
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Willa Rafał
(1)
Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna Maria
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(30)
Temat
Przedsiębiorstwo
(6)
Kosmetyki
(3)
Prawo
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Unia Europejska
(3)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Analiza finansowa
(1)
Bojkot gospodarczy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Emerytura
(1)
Europa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Informacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jednostka samorządowa
(1)
Kartografia
(1)
Komisja Europejska
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konkurencyjność przedsiębiorstw
(1)
Kosmetyka lekarska
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Nadzór nad samorządem
(1)
ONZ
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacje
(1)
Organy samorządowe
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Państwo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawoznawstwo
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zadania samorządu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Środowisko
(1)
Środowisko-prawo międzynarodowe-podręcznik akademicki
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
Podreczniki
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
37 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Budżet Poństwa i ustawa budżetowa; Rozdział 3: Wydatki publiczne - zagadnienia prawne; Rozdział 4: Klasyfikacja budżetowa. Rachunkowość budżetowa; Rozdział 5: Jednostki sektora finansów publicznych; Rozdział 6: Zagadnienia proceduralne gospodarki budżetowej państwa. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Rozdział 7: Regulacje prawne w zakresie długu Skarbu Państwa i deficytu budżetu państwa; Rozdział 8: Gospodarka budżetowa państwa a ubezpieczenia społeczne; Rozdział 9: Gospodarka budżetowa RP a budżet Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15193 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15192/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Prawno- budżetowe płąszczyzny polskiego systemu emerytalnego; 2. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skierowane przeciwko instytucji ubezpieczenia emerytalnego- wybrane zagadnienia; 3. Niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych; 4. Finansowanie świadczeń emerytalno- rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( w latach 1990-2002); 5. Składki na ubezpieczenia społeczne i ich wpływ na gospodarke finansową przedsiębiorców; 6. Charakter i status prawny otwartych funduszy emerytalnych; 7. Otwarte fundusze emerytalne a akcesja Polski do Unii Europejskiej; 8. Funkcjowanie lokat otwartych funduszy emerytalnych na przykładzie Otwartego Funduszu emerytalnego : bankowy"; 9. Analiza polityki inwetycyjnej i wyników otwartych funduszy emerytalnych; 10. Powszechna kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na polskim rynku kapitałowym - wybrane zagadnienia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15212 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15211/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41006/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41007/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41005/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Prawo międzynarodowe a środowisko; 2. Rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 3. Instytucje międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska; 4. Zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 5. Rola i znaczenie umów międzynarodowych dla prawa polskiego; 6. Ochrona klimatu; 7.Ochrona powietrza; 8. Ochrona warstwy ozonowej; 9. Ochrona wód morskich; 10. Ochrona wód śródlądowych; 11. Ochrona przyrody; 12. Ochrona przed odpadami; 13. Ochrona przed chemikaliami; 14. Ochrona przed awariami; 15. Oceny oddziaływania na środowisko; 16. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17913/XX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-7285-310-X ; 978-83-7285-310-3
1. Podstawy pomiarów na mapie; 2. Zasady kartometrii; 3. Pomiary na mapie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26876, 26875 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26874/XXXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza, istota i typologia aliansów strategicznych przedsiębiorstw; Rozdział 2: Uwarunkowania i następstwa powstawania aliansów strategicznych miedzy przedsiębiorstwami; Rozdział 3: Projektowanie współpracy i zarządzanie porozumieniem między przedsiębiorstwami - warunki powodzenia aliansu strategicznego; Rozdział 4: Realizacja strategii rozwojowej poprzez zawieranie aliansów strategicznych i ich konsekwencje strategiczne dla polskich przedsiębiorstw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15206 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15205/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy analizy finansowej; Rozdział 2: Wstępna analiza sprawozdania finansowego; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa; Rozdział 4: Analiza rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Przykład analizy finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zadania. Wyniki zadań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29018, 29017, 29016, 17859, 17858 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17857/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Stopa procentowa; Rozdział 2: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 3: Przepływy pieniężne; Rozdział 4: Renty; Rozdział 5: Kredyty. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29671, 29670, 29669, 29668, 29667, 18671 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17905/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskij do traktatu paryskiego po konstytucje dla Europy; Rozdział 2: Status prawny UE; Rozdział 3: UE a Państwa członkowskie; Rozdział 4: System instytucjonalny wspólnot europejskich oraz UE; Rozdział 5: Zasady prawa UE; Rozdział 6: Wspólnotowy porządek prwny; Rozdział 7: Integracja polityczna; Rozdział 8: Unia gospodarcza i monetarna; Rozdział 9: Obywatelstwo europejskie; Rozdział 10: Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; Rozdział 11: Wspólnotowe prawo konkurencji; Rozdział 12: Stowarzyszenie i przystąpienie do UE; Rozdział 13: Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RZeczpospolitej Polskiej w UE;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27441, 27440, 27439, 27438 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27437/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39061 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39060/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wybrane zagadnienia teoretyczne; Rozdział 2: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 3: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1990-2002; Rozdział 4: Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce; Rozdział 5: Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki Polski - wybrane zagadnienia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13495, 13494, 13493, 13492 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13491/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Małe i średnie przedsiębiorstwa -podstawowe zagadnienia teoretyczne; Rozdział 2: System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 3: Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; Rozdział 5: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce -wyniki badań ankietowych; Rozdział 6: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce -studia przypadków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28000, 27999 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27998/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7285-230-8
1. Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach rynku globalnego; 2. Specyfika pracy współczesnego menedżera; 3. Kompetencje współczesnego polskiego menedżera; 4. Determinanty sukcesu współczesnego menedżera; 5. Analiza doskonalenia i rozwoju współczesnego menedżera; 6. Wizja menedżera przyszłości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16386 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16383/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Przedmiot, metoda oraz klasyfikacja nauk o państwie i prawie; Rozdział 1: Nauka o państwie i prawie; Rozdział 2: Klasyfikacja naik zaliczanych do prawoznastwa; Cz. 2: Podstawowe problemy nauki o prawie; Rozdział 3: Charakterystyka norm w płaszczyźnie językowej; Rozdział 4: Przepis prawny. Norma prawna. Akt normatywny; Rozdział 5: Charakterystyka norm w płaszczyźnie realnej; Rozdział 6: Aksjologia prawa; Rozdział 7: Obowiązywanie prawa; Rozdział 8: System prawa; Rozdział 9: Stosunek prawny; Rozdział 10: Wykłądnia prawa; Rozdział 11: Tworzenie prawa; Rozdział 12: Stosowanie prawa; Rozdział 13: Funkcje prawa; Rozdział 14: Państwo prawa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10494, 6234 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6233/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43150/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; Rozdział 2: Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; Rozdział 4: Źródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 5: Tworzenie prawa Unii Europejskiej; Rozdział 6: Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29557/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Ogólna charakterystyka zasady proporcjonalności w prawie wspólnotowym; Rozdział 1: Ewolucja zasady proporcjonalności; Rozdział 2: Źródła, charakter prawny i treść zasady proporcjonalności; Rozdział 3: Stosunek zasady proporcjonalności do wybranych zasad ogólnych; Rozdział 4: Funkcje zasady proporcjonalności; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju zasady proporcjonalności; Część 2: Zastosowanie zasady proporcjonalności w ramach wybranych polityk wspólnotowych - orzecznictwo trybunału sprawiedliwości; Rozdział 1: Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym; Rozdział 2: Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu osób i usług na rynku wewnętrznym; Rozdział 3: Zasada proporcjonalności a wspólna polityka rolna; Rozdział 4: Zasada proporcjonalności a polityka konkurencji; Rozdział 5: Zasada proporcjonalności a wspólna polityka handlowa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29605 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29604/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7285-501-5
Rozdział 1: Co trapi współczesne społeczeństwo?; Rozdział 2: Co proponują nam gabinety kosmetyczne i medycyna estetyczna?; Rozdział 3: Skóra-nasz największy organ; Rozdział 4: O czym powinna wiedzieć każda kobieta?; Rozdział 5: Męski punkt widzenia, czyli "w jego stylu"; Rozdział 6: Czy Nobel-2009 w dziedzinie medycyny i fizjologii stwarza szansę na "długą młodość". [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37192 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37191/XXV/K czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej