Form of Work
Książki
(45)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(36)
available
(31)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia - Magazyn
(16)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Gruchała Janusz Stanisław (1954- )
(4)
Nycz Ryszard (1951- )
(4)
Borowski Andrzej (1945- )
(3)
Kurtyka Andrzej
(3)
Wójcikiewicz Marek
(3)
Łucki Zbigniew
(3)
Barta Janusz
(2)
Bela Teresa
(2)
Dąbrowski Jan (1890-1965)
(2)
Gambarelli Gianfranco
(2)
Jarzębski Jerzy (1947- )
(2)
Lipińska Ewa (filolog)
(2)
Markiewicz Ryszard
(2)
Mazur Zygmunt
(2)
Mazur Zygmunt (anglista)
(2)
Wyrozumski Jerzy (1930- )
(2)
Bartoszcze Roman
(1)
Basista Andrzej
(1)
Bauer Zbigniew
(1)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Chudziński Edward
(1)
Chutnik Monika
(1)
Culler Jonathan D. (1944- )
(1)
D'Alleva Anne
(1)
Dettloff Paweł
(1)
Drwal-Straszakowa Katarzyna
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Galewicz Włodzimierz
(1)
Grodecki Roman (1889-1964)
(1)
Grzeszczuk Stanisław (1934-1999)
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- )
(1)
Jaworski Stanisław
(1)
Jedlińska Eleonora
(1)
Jedliński Jakub
(1)
Kania Ireneusz
(1)
Martyniuk Waldemar (1956- )
(1)
Maryl Maciej
(1)
Mikułowski-Pomorski Jerzy (1937- )
(1)
Miodunka Władysław
(1)
Miodunka Władysław (1945- )
(1)
Misztal Bronisław
(1)
Muß-Gorazd Dörte
(1)
Nowakowski Piotr
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Piotrowska Maria
(1)
Pisarek Walery
(1)
Potok Bogusław
(1)
Ripa Cesare
(1)
Rynck Patrick de
(1)
Seretny Anna (1962- )
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Tarasiewicz Bogumiła
(1)
Thornton Cara
(1)
Zachorowski Stanisław (1885-1918)
(1)
Śleboda Marta
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(16)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(38)
English
(1)
Audience Group
Aktorzy
(1)
Logopedzi
(1)
Mówcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Piosenkarze
(1)
Politycy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Język polski
(5)
Język angielski
(4)
Metodyka
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Architektura
(2)
Prace dyplomowe
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Bioetyka
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Egzaminy
(1)
Emisja głosu
(1)
Encyklopedia
(1)
Eutanazja
(1)
Forma
(1)
Globalizacja
(1)
Ikonografia
(1)
Internet
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Literatura
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo socjalne
(1)
Reklama
(1)
Socjologia
(1)
Spożycie
(1)
Symbole
(1)
Sztuka
(1)
Tłumaczenie
(1)
Uczenie się
(1)
Subject: time
1901-
(4)
1001-
(3)
1101-
(3)
1201-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
1601-
(3)
901-
(3)
1801-
(2)
1701-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Literatura polska
(8)
Podręcznik
(3)
Podręczniki akademickie
(3)
Antologie
(2)
Literatura
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura modernizmu
(1)
Literatura oświecenia
(1)
Literatura pozytywizmu
(1)
Literatura romantyzmu
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki dla cudzoziemców
(1)
Podręczniki dla obcojęzycznych
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Językoznawstwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
45 results Filter
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-7052-860-0
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Prawo konstytucyjne; Rozdział 3: Prawo osobiste.Dane osobowe.Prywatość; Rozdział 4: Prawo prasowe; Rozdział 5: Prawo cywilne; Rozdział 6: Prawoautorskie; 1. Przedmiot ochrony; 2. Podmiot prawa; 3. Wprowadzenie utworu do sieci; 4. Eksploatacja w sieci i poprzez sieć 5. Dozwolony użytek; 6. Umowy. Tworzenie i eksploatowanie produktów multimedialnych; 7. Aspekty prawa prywatnego międzynarodowego; 8. Prawo ponadkrajowe; 9. Harmonizacja prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informatycznym; 10. Elektroniczna ochrona utworów; Rozdział 7: Odpowiedzialność w internecie; 1. Uwagi wstępne; 2. Zasady odpowiedzialności przyjmowane w zagranicznym orzecznictwie; 3. odpowiedzialność dysponenta sieci telekomunikacyjnej i dostawcy dostępu do sieci (access provider); 4. Odpowiedzialność dostawcy zawartości sieci (content provider); 5. Odpowiedzialność dostawcy usług w sieciach ( service provider); 6. Odpowiedzialność użytkownika końcowego; Rozdział 8: Prawo pracy; Rozdział 9. Prawo konkurencji; 1. Prawo ogólne: przejawy nieuczciwej konkurencji 2.Cybermanneres (Nethics); 3. Problem prawa właściwego; 4. Aspekty prawa antymonopolowego; Rozdział 10: Adresy internetowe i ich ochrona; 1. Uwagi wstępne; 2. Znaki towarowe; 3. Nieuczciwa konkurencja 4. Dobra osobiste osoby prawnej lub fizycznej; 5. Adres internetowy jako nowy przedmiot prawa włąsności intelektualnej; 6. Perspektywy regulacji prawnej poświęconej adresom internetowym; Rozdział 11: Ochrona baz danych; 1. Uwagi wstępne; 2. Ochrona baz danych poza prawem autorskim; 3. Baza danych jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego; 4. Ochrona baz danych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej; 5. Ochrona baz danych w świetle najnowszych inicjatyw WIPO; 6. Ochrona baz danych przed nieuczciwą konkurencją w USA; 7. Uwagi końcowe; Rozdział 12: Prawo karne; Rozdział 13:Prawo podatkowe; 1. Uwagi wstępne; 2. Zasadnicze koncepcje; 3. Klasyfikowanie transakcji w Internecie dla celów podatkowych; 4. Miejsce pobierania podatku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 477/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-821-X
Cz. 1: Przedmiot prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Przesłanki udzielania ochrony autorskoprawnej; 3. Multimedia; 4. Bazy danych; 5. Programy komputerowe i twórczość komputerowa; Cz. 2: Podmiot prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Twórca w rozumieniu prawa autorskiego; 3. Pierwotny podmiot autorskich praw majątkowych; 4.Pierwotny podmiot autorskich praw osobistych; 5. Autor i producent publikacji multimedialnej; 6. Autorstwo modyfikacji programu komputerowego i bazy danych; 7. Prawo producenta bazy danych; Cz. 3: Treść prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Autorskie prawa majątkowe; 3. Dozwolony użytek utworów; Cz.3: Osobiste prawa autorskie- w stronę zmiany paradygmatu; 1. Charakterystyka paradygmatu osobistych praw autorskich; 2. Symptomy kryzysu autorskich praw osobistych; 3. Kierunki reinterpretacji prawa do integralności; Cz. 4: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 1. Wpływ postępu technicznego na wykonywanie praw autorskich i praw pokrewnych; 2. Rozwiązania prawne w zakresie obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 3. Indywidualne wykonywanie praw a zbiorowy zarząd prawami autorskimi i prawami kokrewnymi; 4. Rola nowych technologii w zakresie ochrony administrowania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 5; Wykorzystywanie informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi a ochrona danych osobowych; 6.Podstawowe zadania organizacji zbiorowego zarządzania w dobie postępu technicznego; 7. Rozwiązania prawne służące usprawnieniu obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 8. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce przez pryzmat postępu technicznego; Cz.6. 1. Informacje jako dobro prawnie chronione; 2. Ochrona oprogramowania w nowym kodeksie prawnym; 3. Paserstwo programu komputerowego; Cz.7 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich dotyczący harmonizacji określonych aspektów prawa autorskeigo i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 476/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23788 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-242-0696-5
1. Porządek; 2. Forma; 3. Podział; 4. Hierarchia; 5. Symetria; 6. Skala; 7. Propozycje; 8. Rytm; 9. Wystrój; 10. Faktura; 11. Kolor; 12. Kontrast; 13. Światło; 14. Warunki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26484 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26483/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34322 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34321/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45459 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45458 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-242-0173-4
1. Dylemat pierwszy: globalizacja; 2. Dylemat drugi: konsumpcja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 9954 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9953/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45910 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45906 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45907 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41392 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41391/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 102)
ISBN: : 978-83-242-1771-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44638 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44637/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-242-0937-8
Rozdział 1: Myślenie o teorii; Rozdział 2: Analiza formy, symbolu i znaku; Rozdział 3: Konteksty sztuki; Rozdział 4: Psychologia i percepcja w sztuce; Rozdział 5: Wstronę wiedzy; Rozdział 6: Korzystanie z teorii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32727, 32726 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32725/XXIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ars Vetus et Nova ; t. 23.)
Wstęp: zakres i cel pracy, metoda badawcza; Rozdział 1: stan badań; Rozdział 2: Kształtowanie teorii i praktyki konserwatorskiej do około roku 1918; Rozdział 3: Organizacja ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej; Rozdział 4: Teoria konserwatoprska w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym; Rozdział 5: Praktyka konserwatorska w Polsce w latach 1918-1930 : restauracja i konserwacja zabytków architektury; Rozdział 6: charakterystyka założeń teoretycznych oraz działań konserwatorskich w Polsce w okreszie międzywojennym w kontekście europejskim;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26547, 26546 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26545/XXIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47139 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35535 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35534/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-291-2 ; 83-7052-550-4
Rozdział 1: Praca dyplomowa; Rozdział 2: Niektóre dziedziny nauki; Rozdział 3: Obrona pracy; Rozdział 4: Ewentualna publikacja pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 474/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-291-2 ; 83-7052-550-4
Rozdział 1: Praca dyplomowa; Rozdział 2: Niektóre dziedziny nauki; Rozdział 3: Obrona pracy; Rozdział 4: Ewentualna publikacja pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25014, 25013, 25012, 25011, 25010 (5 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45908 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45909 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again