Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(3)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Autor
Uzarczyk Andrzej
(2)
Wieczorek Stanisław (psycholog)
(2)
Wojciechowska-Piskorska Halina
(2)
Gałusza Marek
(1)
Ślęzak Józef
(1)
Żukowski Paweł (1934- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pracy
(2)
Ergonomia
(2)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Kierowanie pojazdami
(1)
Transport
(1)
Zatrudnienie
(1)
Gatunek
Poradniki
(2)
Podręczniki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
BHP w transporcie : poradnik / Marek Gałusza, Andrzej Uzarczyk, Halina Wojciechowska-Piskorska. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2011. - 346 + 40 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-295-0
Część 1: Informacje ogólne; Część 2: Transport wewnątrzzakładowy; 2.1. Transport zmechanizowany; 2.2. Transport ręczny; Część 3: Transport drogowy; 3.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 3.2. Zachowanie się na drodze; 3.3. Przechodzenie przez jezdnię; 3.4. Prędkość i hamowanie; 3.5. Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedanie; 3.6. Przecinanie się kierunków cuchu; 3.7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Używanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych; 3.8. Podstawowe zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym; 3.9. Bezpieczeństwo ruchu na drogach; 3.10. Pojazdy; 3.11. Kierujący; 3.12. Zatrudnianie kierowców; 3.13. Konsekwencje naruszenia przepisów; 3.14. Transport drogowy towarów niebezpiecznych; Część 4: Transport kolejowy; 4.1. Stosowanie określenia. Podstawowe definicje; 4.2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 4.3. Bezpieczeństwo transportu kolejowego; 4.4. Przewozy towarów niebezpiecznych koleją; Część 5: Transport śródlądowy; 5.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 5.2.Organy administracji żeglugi śródlądowej; 5.3. Bezpieczeństwo żeglugi; 5.4. Śródlądowe drogi wodne; 5.5. Pilotaż; 5.6. Wypadki żeglugowe; 5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach śródlądowych; 5.8. Przewóz towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej; Część 6: Transport morski; 6.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 6.2. Najważniejsze rodzaje statków transportowych; 6.3. Administracja morska; 6.4. Bezpieczeństwo morskie; 6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych; 6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich; 6.7. Przewóz statkami materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim; Część 7: Transport powietrzny; 7.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 7.2. Administracja lotnictwa cywilnego; 7.3. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy; 7.4. Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne; 7.5. Personel lotniczy; 7.6. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentów lotniczych; 7.7. Eksploatacja statków powietrznych; 7.8. Zasady międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56547 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona pracy : poradnik dla służby BHP / Józef Ślęzak. - Wyd. 6. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2013. - 106 s. ; 24 cm.
1. Konstytucyjne podstawy ochrony pracy; 2. System ochrony pracy w Polsce; 3. Zagrożenia zawodowe. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47051 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47050/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ergonomia / Stanisław Wieczorek. - Wydanie 3. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 288 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-485-5
1. Człowiek w procesie pracy; 1.1. Wprowadzenie; 1.1.1. Złożoność pracy człowieka; 1.1.2. Przedmiot i zakres badań ergonomii; 1.1.3. Inżynier jako podmiot działalności technicznej; 1.2. Psychologia i socjologia pracy; 1.2.1. Osobowość jako system dyspozycji; 1.2.2. Niektóre uwarunkowania kształtowania psychiki człowieka; 1.2.3. Podejmowanie decyzji; 1.2.4. Potrzeby, motywacja a działanie; 1.2.5. Postawy wobec pracy; 1.2.6. Zadowolenie z pracy; 1.2.7. Grupy społeczne; 1.2.8. Role społeczno-zawodowe w zakładzie pracy; 1.2.9. Konflikty powstające w miejscu pracy; 1.2.10. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania; 1.2.11. Wybrane problemy psychologii zarządzania; 1.2.12. Psychologiczne instrumenty zarządzania; 1.2.12.1. Zarządzenie przez wzmocnienie pozytywne; 1.2.12.2. Zarządzanie przez kształtowanie pozytywnego obrazu (image) firmy; 1.2.12.3. Zarządzanie przez motywację; 1.2.12.4. Wartościowanie pracy; 1.2.13. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania; 1.3. Fizjologia pracy; 1.3.1. Fizjologia mięśni; 1.3.1.1. Budowa i klasyfikacja mięśni; 1.3.1.2. Procesy energetyczne zachodzące w mięśniach; 1.3.2. Mechanizmy adaptacyjne; 1.3.2.1. Reakcje układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek mięśniowy; 1.3.2.2. Termoregulacja; 1.3.2.3. Koordynacja mięśniowo-nerwowa; 1.3.2.4. Mechanizm i skutki zmęczenia; 1.3.2.5. Kryteria i metody oceny fizycznego obciążenia dynamicznego i statycznego; 1.3.3. Sprawność i wydolność fizyczna; 1.4. Antropometria; 1.4.1. Wymiary i cechy biomechaniczne człowieka jako determinanty struktury przestrzennej maszyn, urządzeń i stanowisk pracy; 1.4.2. Wymiar człowieka jako zmienna losowa; 1.4.3. Sposoby korzystania z wymiarów antropometrycznych podczas projektowania stanowisk pracy; 1.4.4. Przykład projektowania urządzenia na podstawie danych antropometrycznych; 1.5. Psychologia inżynieryjna; 1.5.1. Układ człowiek-maszyna przedmiotem badań psychologii inżynieryjnej; 1.5.2. Czynniki wpływające na efektywność układu człowiek-maszyna; 1.5.3. Niezawodność układu człowiek-maszyna; 1.5.4. Układ człowiek-komputer jako szczególny przypadek układu człowiek-maszyna; 1.5.5. Układ kierowca-samochód-otoczenie; Przypisy; 2. Zagrożenia w procesie pracy; 2.1. Parametry środowiska pracy; 2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy; 2.3. Wybrane czynniki obciążenia umysłowego pracą; Przypisy; 3. Kształtowanie warunków pracy; 3.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu; 3.1.1. Istota procesów projektowania; 3.1.2. Wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu maszyn i urządzeń; 3.1.2.1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy; 3.1.2.2. Urządzenia sterownicze; 3.1.2.3. Urządzenia wskaźnikowe (sygnalizacyjne); 3.1.3. Niektóre zalecenia ergonomiczne i wymagania bezpieczeństwa w projektowaniu procesów technologicznych i obiektów; 3.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy; 3.2.1. Metody badania procesu i stanowiska pracy; 3.2.2. Kompleksowa ocena warunków pracy; 3.2.3. Aktywność ruchowa podczas pracy; 3.2.4. Rytm pracy; 3.3. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy; 3.3.1. Ocena układów ergonomicznych; 3.3.2. Statystyczne wskaźniki ergonomicznej oceny maszyn; 3.3.3. Ocena warunków pracy; 3.4. Usprawnianie warunków pracy; 3.4.1. Metody i techniki organizatorskie usprawniania pracy; 3.4.2. Rola środków ochronnych w usprawnianiu warunków pracy; 3.5. Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy; 3.6. Inne zastosowania ergonomii; 3.6.1. Ergonomia mieszkania; 3.6.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; 3.6.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości; 3.6.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy 3.6.5. Normalizacja w ergonomii. [K] 56124 Rozdział 1: Zdrowie i płodność kobiety; 1. Okresy życia kobiety; 2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia; 3. Planowanie rodziny; 4. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 2 : Ciąża; 5. Fizjologia ciąży; 6. Opieka przedporodowa;7. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 3 : Poród; 8. Poród fizjologiczny; 9. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego; 10. Poród przedwczesny; 11. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym; 12. Poród operacyjny; 13. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 4: Połóg; 14. Przebieg połogu fizjologicznego; 15. Laktacja i karmienie piersią; 16. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym; 17. Opieka nad kobietą w połogu po cięciu cesarskim; 18. Zakażenia połogowe; 20. Profilaktyka zakażeń połogowych; 21. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 5 : Noworodek; 22. Klasyfikacja noworodków; 23. Noworodek donoszony; 24. Pielęgnowanie noworodka donoszonego; 25. Noworodek niedojrzały – wcześniak; 26. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego; 27. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 6 : Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; 28. Krwawienia podczas ciąży; 29. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym; 30. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży; 31. Nadciśnienie w ciąży; 32. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego; 33. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki; 34. Konflikt serologiczny w układzie Rh; 35. Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0; 36. Badania diagnostyczne stosowane w położnictwie; 37. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 7 : Wybrane zagadnienia z ginekologii; 38. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii; 39. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności i AIDS; 40. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety; 41. Badania diagnostyczne w ginekologii; 42. Operacje ginekologiczne; 43. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej; 44. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej; 45. Ćwiczenia sprawdzające. [K] 56103 Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości; 1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej; 1.1.1. Rodzaje sprawozdań finansowych; 1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych; 1.1.3. Cechy sprawozdań finansowych; 1.1.4. Elementy sprawozdania finansowego; 1.2. Bilans; 1.3. Rachunek zysków i strat; 1.4. Informacja dodatkowa; 1.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 1.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 2. Teoretyczne podstawy analizy finansowej; 2.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej; 2.2. Rodzaje analizy finansowej; 2.3. Cele analizy finansowej; 2.4. Metody analizy finansowej; 2.4.1. Metody ogólne; 2.4.2 Metody szczegółowe; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej; 3.1. Istota analizy wskaźnikowej; 3.2. Analiza sprawności działania (efektywności wykorzystania aktywów); 3.3. Analiza zadłużenia; 3.4. Analiza majątkowo-kapitałowa w ujęciu długo- i krótkoterminowych powiązań; 3.4.1. Analiza wypłacalności finansowej; 3.4.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto; 3.4.3. Analiza płynności finansowej; 3.5. Analiza rentowności; 3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego; Rozdział 4: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w mikro- i małych podmiotach gospodarczych w świetle polskich uregulowań prawnych; 4.1. Źródła informacji finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych; 4.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w mikro- i małych przedsiębiorstwach; 4.3. Wykorzystanie informacji finansowych w ocenie sytuacji finansowej mikro- i małych przedsiębiorstw; 4.4. Technologie informacyjne w rachunkowości; 4.5. Ocena sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstwa; Rozdział 5: Sprawozdawczość finansowa według międzynarodowych standardów; 5.1. Istota sprawozdań w świetle międzynarodowych standardów; 5.2. Prezentacja sprawozdań finansowych; 5.3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w świetle MSSF; 5.4. Struktura i treść sprawozdania z sytuacji finansowej; 5.5. Struktura i treść sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów; 5.6. Struktura i treść sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; 5.7. Struktura i treść sprawozdania z przepływów pieniężnych; 5.8. Ocena sytuacji finansowej na przykładzie spółki Wawel SA; 5.8.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wawel SA; 5.8.2. Analiza sprawozdań finansowych spółki Wawel SA; 5.8.3. Analiza wskaźnikowa spółki Wawel SA; Rozdział 6: Raport społeczny przedsiębiorstwa; 6.1. Istota raportowania społecznego; 6.2. Standardy raportowania społecznego; 6.2.1. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI); 6.2.2. Norma AA 1000; 6.2.3. Zasady United Nations Global Compact; 6.2.4. Norma SA 800; 6.2.5. Norma ISO 26000; 6.3. Raportowanie zintegrowane; Rozdział 7: Studia przypadków; 7.1. Analiza płynności finansowej na przykładzie spółki Gino Rossi SA; I. Charakterystyka firmy; II. Analiza wskaźnikowa; 7.2. Przykład 2. Ocena sytuacji finansowej hotelu położonego gdzieś... na Mazurach; I. Opis hotelu; II. Analiza wstępna ; III. Analiza wskaźnikowa; 7.3. Przykład 3. Historia powstawania domu polskich luksusowych marek z Krukiem, Vistulą, Wólczanką i Deni Cler; I. Charakterystyka firm Vistula i Wólczanka przed fuzją; II. Fuzja Vistuli SA ze spółką Wólczanka SA; III. Historia W. Kruka SA; IV. Fuzja W. Kruk SA i Vistula&Wólczanka SA; V. Grupa polskich marek luksusowych. [K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 56111/XIX czyt.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Organizacja bezpiecznej pracy / Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski. - Wyd. 4. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-488-6
1. Podstawowe formy organizacji pracy; 2. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy; 3. Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania; 4. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania; 5. Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 47053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47052/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
BHP w budownictwie : poradnik / Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk. - Kraków, Tarnobrzeg : Tarbonus, 2010. - 178 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-275-2
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36539 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36538/XXX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej