Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Uzarczyk Andrzej
(2)
Wieczorek Stanisław (psycholog)
(2)
Wojciechowska-Piskorska Halina
(2)
Gałusza Marek
(1)
Ślęzak Józef
(1)
Żukowski Paweł (1934- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pracy
(2)
Ergonomia
(2)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Kierowanie pojazdami
(1)
Transport
(1)
Zatrudnienie
(1)
Genre/Form
Poradniki
(2)
Podręczniki
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
BHP w transporcie : poradnik / Marek Gałusza, Andrzej Uzarczyk, Halina Wojciechowska-Piskorska. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2011. - 346 + 40 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-295-0
Część 1: Informacje ogólne; Część 2: Transport wewnątrzzakładowy; 2.1. Transport zmechanizowany; 2.2. Transport ręczny; Część 3: Transport drogowy; 3.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 3.2. Zachowanie się na drodze; 3.3. Przechodzenie przez jezdnię; 3.4. Prędkość i hamowanie; 3.5. Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedanie; 3.6. Przecinanie się kierunków cuchu; 3.7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Używanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych; 3.8. Podstawowe zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym; 3.9. Bezpieczeństwo ruchu na drogach; 3.10. Pojazdy; 3.11. Kierujący; 3.12. Zatrudnianie kierowców; 3.13. Konsekwencje naruszenia przepisów; 3.14. Transport drogowy towarów niebezpiecznych; Część 4: Transport kolejowy; 4.1. Stosowanie określenia. Podstawowe definicje; 4.2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 4.3. Bezpieczeństwo transportu kolejowego; 4.4. Przewozy towarów niebezpiecznych koleją; Część 5: Transport śródlądowy; 5.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 5.2.Organy administracji żeglugi śródlądowej; 5.3. Bezpieczeństwo żeglugi; 5.4. Śródlądowe drogi wodne; 5.5. Pilotaż; 5.6. Wypadki żeglugowe; 5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach śródlądowych; 5.8. Przewóz towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej; Część 6: Transport morski; 6.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 6.2. Najważniejsze rodzaje statków transportowych; 6.3. Administracja morska; 6.4. Bezpieczeństwo morskie; 6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych; 6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich; 6.7. Przewóz statkami materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim; Część 7: Transport powietrzny; 7.1. Stosowane określenia. Podstawowe definicje; 7.2. Administracja lotnictwa cywilnego; 7.3. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy; 7.4. Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne; 7.5. Personel lotniczy; 7.6. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentów lotniczych; 7.7. Eksploatacja statków powietrznych; 7.8. Zasady międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56547 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona pracy : poradnik dla służby BHP / Józef Ślęzak. - Wyd. 6. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2013. - 106 s. ; 24 cm.
1. Konstytucyjne podstawy ochrony pracy; 2. System ochrony pracy w Polsce; 3. Zagrożenia zawodowe. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47051 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47050/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ergonomia / Stanisław Wieczorek. - Wydanie 3. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 288 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-485-5
1. Człowiek w procesie pracy; 1.1. Wprowadzenie; 1.1.1. Złożoność pracy człowieka; 1.1.2. Przedmiot i zakres badań ergonomii; 1.1.3. Inżynier jako podmiot działalności technicznej; 1.2. Psychologia i socjologia pracy; 1.2.1. Osobowość jako system dyspozycji; 1.2.2. Niektóre uwarunkowania kształtowania psychiki człowieka; 1.2.3. Podejmowanie decyzji; 1.2.4. Potrzeby, motywacja a działanie; 1.2.5. Postawy wobec pracy; 1.2.6. Zadowolenie z pracy; 1.2.7. Grupy społeczne; 1.2.8. Role społeczno-zawodowe w zakładzie pracy; 1.2.9. Konflikty powstające w miejscu pracy; 1.2.10. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania; 1.2.11. Wybrane problemy psychologii zarządzania; 1.2.12. Psychologiczne instrumenty zarządzania; 1.2.12.1. Zarządzenie przez wzmocnienie pozytywne; 1.2.12.2. Zarządzanie przez kształtowanie pozytywnego obrazu (image) firmy; 1.2.12.3. Zarządzanie przez motywację; 1.2.12.4. Wartościowanie pracy; 1.2.13. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania; 1.3. Fizjologia pracy; 1.3.1. Fizjologia mięśni; 1.3.1.1. Budowa i klasyfikacja mięśni; 1.3.1.2. Procesy energetyczne zachodzące w mięśniach; 1.3.2. Mechanizmy adaptacyjne; 1.3.2.1. Reakcje układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek mięśniowy; 1.3.2.2. Termoregulacja; 1.3.2.3. Koordynacja mięśniowo-nerwowa; 1.3.2.4. Mechanizm i skutki zmęczenia; 1.3.2.5. Kryteria i metody oceny fizycznego obciążenia dynamicznego i statycznego; 1.3.3. Sprawność i wydolność fizyczna; 1.4. Antropometria; 1.4.1. Wymiary i cechy biomechaniczne człowieka jako determinanty struktury przestrzennej maszyn, urządzeń i stanowisk pracy; 1.4.2. Wymiar człowieka jako zmienna losowa; 1.4.3. Sposoby korzystania z wymiarów antropometrycznych podczas projektowania stanowisk pracy; 1.4.4. Przykład projektowania urządzenia na podstawie danych antropometrycznych; 1.5. Psychologia inżynieryjna; 1.5.1. Układ człowiek-maszyna przedmiotem badań psychologii inżynieryjnej; 1.5.2. Czynniki wpływające na efektywność układu człowiek-maszyna; 1.5.3. Niezawodność układu człowiek-maszyna; 1.5.4. Układ człowiek-komputer jako szczególny przypadek układu człowiek-maszyna; 1.5.5. Układ kierowca-samochód-otoczenie; Przypisy; 2. Zagrożenia w procesie pracy; 2.1. Parametry środowiska pracy; 2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy; 2.3. Wybrane czynniki obciążenia umysłowego pracą; Przypisy; 3. Kształtowanie warunków pracy; 3.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu; 3.1.1. Istota procesów projektowania; 3.1.2. Wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu maszyn i urządzeń; 3.1.2.1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy; 3.1.2.2. Urządzenia sterownicze; 3.1.2.3. Urządzenia wskaźnikowe (sygnalizacyjne); 3.1.3. Niektóre zalecenia ergonomiczne i wymagania bezpieczeństwa w projektowaniu procesów technologicznych i obiektów; 3.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy; 3.2.1. Metody badania procesu i stanowiska pracy; 3.2.2. Kompleksowa ocena warunków pracy; 3.2.3. Aktywność ruchowa podczas pracy; 3.2.4. Rytm pracy; 3.3. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy; 3.3.1. Ocena układów ergonomicznych; 3.3.2. Statystyczne wskaźniki ergonomicznej oceny maszyn; 3.3.3. Ocena warunków pracy; 3.4. Usprawnianie warunków pracy; 3.4.1. Metody i techniki organizatorskie usprawniania pracy; 3.4.2. Rola środków ochronnych w usprawnianiu warunków pracy; 3.5. Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy; 3.6. Inne zastosowania ergonomii; 3.6.1. Ergonomia mieszkania; 3.6.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; 3.6.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości; 3.6.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy 3.6.5. Normalizacja w ergonomii. [K] 56124 Rozdział 1: Zdrowie i płodność kobiety; 1. Okresy życia kobiety; 2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia; 3. Planowanie rodziny; 4. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 2 : Ciąża; 5. Fizjologia ciąży; 6. Opieka przedporodowa;7. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 3 : Poród; 8. Poród fizjologiczny; 9. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego; 10. Poród przedwczesny; 11. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym; 12. Poród operacyjny; 13. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 4: Połóg; 14. Przebieg połogu fizjologicznego; 15. Laktacja i karmienie piersią; 16. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym; 17. Opieka nad kobietą w połogu po cięciu cesarskim; 18. Zakażenia połogowe; 20. Profilaktyka zakażeń połogowych; 21. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 5 : Noworodek; 22. Klasyfikacja noworodków; 23. Noworodek donoszony; 24. Pielęgnowanie noworodka donoszonego; 25. Noworodek niedojrzały – wcześniak; 26. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego; 27. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 6 : Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; 28. Krwawienia podczas ciąży; 29. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym; 30. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży; 31. Nadciśnienie w ciąży; 32. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego; 33. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki; 34. Konflikt serologiczny w układzie Rh; 35. Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0; 36. Badania diagnostyczne stosowane w położnictwie; 37. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 7 : Wybrane zagadnienia z ginekologii; 38. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii; 39. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności i AIDS; 40. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety; 41. Badania diagnostyczne w ginekologii; 42. Operacje ginekologiczne; 43. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej; 44. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej; 45. Ćwiczenia sprawdzające. [K] 56103 Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości; 1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej; 1.1.1. Rodzaje sprawozdań finansowych; 1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych; 1.1.3. Cechy sprawozdań finansowych; 1.1.4. Elementy sprawozdania finansowego; 1.2. Bilans; 1.3. Rachunek zysków i strat; 1.4. Informacja dodatkowa; 1.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 1.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 2. Teoretyczne podstawy analizy finansowej; 2.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej; 2.2. Rodzaje analizy finansowej; 2.3. Cele analizy finansowej; 2.4. Metody analizy finansowej; 2.4.1. Metody ogólne; 2.4.2 Metody szczegółowe; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej; 3.1. Istota analizy wskaźnikowej; 3.2. Analiza sprawności działania (efektywności wykorzystania aktywów); 3.3. Analiza zadłużenia; 3.4. Analiza majątkowo-kapitałowa w ujęciu długo- i krótkoterminowych powiązań; 3.4.1. Analiza wypłacalności finansowej; 3.4.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto; 3.4.3. Analiza płynności finansowej; 3.5. Analiza rentowności; 3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego; Rozdział 4: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w mikro- i małych podmiotach gospodarczych w świetle polskich uregulowań prawnych; 4.1. Źródła informacji finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych; 4.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w mikro- i małych przedsiębiorstwach; 4.3. Wykorzystanie informacji finansowych w ocenie sytuacji finansowej mikro- i małych przedsiębiorstw; 4.4. Technologie informacyjne w rachunkowości; 4.5. Ocena sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstwa; Rozdział 5: Sprawozdawczość finansowa według międzynarodowych standardów; 5.1. Istota sprawozdań w świetle międzynarodowych standardów; 5.2. Prezentacja sprawozdań finansowych; 5.3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w świetle MSSF; 5.4. Struktura i treść sprawozdania z sytuacji finansowej; 5.5. Struktura i treść sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów; 5.6. Struktura i treść sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; 5.7. Struktura i treść sprawozdania z przepływów pieniężnych; 5.8. Ocena sytuacji finansowej na przykładzie spółki Wawel SA; 5.8.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wawel SA; 5.8.2. Analiza sprawozdań finansowych spółki Wawel SA; 5.8.3. Analiza wskaźnikowa spółki Wawel SA; Rozdział 6: Raport społeczny przedsiębiorstwa; 6.1. Istota raportowania społecznego; 6.2. Standardy raportowania społecznego; 6.2.1. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI); 6.2.2. Norma AA 1000; 6.2.3. Zasady United Nations Global Compact; 6.2.4. Norma SA 800; 6.2.5. Norma ISO 26000; 6.3. Raportowanie zintegrowane; Rozdział 7: Studia przypadków; 7.1. Analiza płynności finansowej na przykładzie spółki Gino Rossi SA; I. Charakterystyka firmy; II. Analiza wskaźnikowa; 7.2. Przykład 2. Ocena sytuacji finansowej hotelu położonego gdzieś... na Mazurach; I. Opis hotelu; II. Analiza wstępna ; III. Analiza wskaźnikowa; 7.3. Przykład 3. Historia powstawania domu polskich luksusowych marek z Krukiem, Vistulą, Wólczanką i Deni Cler; I. Charakterystyka firm Vistula i Wólczanka przed fuzją; II. Fuzja Vistuli SA ze spółką Wólczanka SA; III. Historia W. Kruka SA; IV. Fuzja W. Kruk SA i Vistula&Wólczanka SA; V. Grupa polskich marek luksusowych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 56111/XIX czyt.
No cover
Book
In basket
Organizacja bezpiecznej pracy / Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski. - Wyd. 4. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-488-6
1. Podstawowe formy organizacji pracy; 2. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy; 3. Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania; 4. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania; 5. Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47052/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
BHP w budownictwie : poradnik / Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk. - Kraków, Tarnobrzeg : Tarbonus, 2010. - 178 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-275-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36539 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36538/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again