Form of Work
Książki
(63)
Status
available
(63)
only on-site
(63)
Branch
Wypożyczalnia
(63)
Czytelnia - Magazyn
(62)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Stecki Leopold
(10)
Haak Henryk
(5)
Kalinowski Marek
(4)
Morawski Wojciech
(4)
Jasudowicz Tadeusz
(3)
Sojak Sławomir
(3)
Stępień Krzysztof
(3)
Stępień Tadeusz
(3)
Justyński Janusz
(2)
Mik Cezary
(2)
Olesińska Agnieszka
(2)
Salmonowicz Stanisław
(2)
Stankiewicz Janina
(2)
Łaszewski Ryszard
(2)
Adamik Jan
(1)
Betham David
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Biliński Kazimierz
(1)
Bojar Ewa
(1)
Bojarski Władysław
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Boyle Kevin
(1)
Bączyk Mirosław
(1)
Ciak Jolanta
(1)
Domalewski Wiesław
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Goldmann Katarzyna
(1)
Heimann Heinz-Dieter
(1)
Huterski Robert
(1)
Janczyk Zygmunt
(1)
Jaskólska Barbara
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Jędruszczak Anna
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kucharski Adam
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lewandowski Bogdan
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Marzec Alicja
(1)
Michalska Anna
(1)
Nesterowicz Mirosław
(1)
Plaskacz Sławomir
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sokala Andrzej
(1)
Twardowski Tomasz
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zedler Feliks
(1)
Żmuda Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(32)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(63)
Subject
Prawo
(14)
Kodeks
(5)
Podatek
(4)
Biografie
(3)
Historia
(3)
Consulting
(2)
Dziecko
(2)
Gospodarka
(2)
Monopole
(2)
Polityka
(2)
Poradnictwo
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Akcyza
(1)
Alimenty
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bankowość
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Cło
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia
(1)
Excel
(1)
Felieton polski
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Historiografia
(1)
Holding
(1)
Ideologia
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Język angielski
(1)
Karty kredytowe
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kosmetyki
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Lokata
(1)
Marketing
(1)
Małżeństwo
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Narkomania
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Państwo
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo układowe
(1)
Prawo wojenne
(1)
Prawo wykroczeń
(1)
Procent
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sponsoring
(1)
Spółki handlowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Upadłość
(1)
Ustalanie ojcostwa
(1)
Wierzytelność
(1)
Wojsko
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
63 results Filter
No cover
Book
In basket
The role of foreign direct investment in competitive economy / Ewa Bojar. - Toruń : TNOIK "Dom Organizatora", 2004. - 222 s. : mapy, tab., wykr.(w tym kolor.) ; 24 cm.
1. The Role of Foreign Capital Investments and European Union's Funds in Regional and Local Development; 2. Joint Ventures as a Form of Reduction of Unemployment as per Example of Poor and Underdeveloped Regions in South - eastern Poland; 3. Foreign Direct Investment in a Late Industrialising Country: The Portuguese IDP Revisited; 4. Changes in Manufacturing Linkage Patterns in Scotland and Wales: Hollowing Out and Foreing Direct Investment?; 5. The Relationship between Foreign Direct Investment and International Trade: Substitution or Complementarity? A Survey. 6. Foreing Direct Investments and Competitiveness of the Polish Economy; 7. The Effectiveness of Companies with Foreign Capital in Poland; 8. Foreign Direct Investments, Regional Incentives and Regionald Attractiveness in Greece; 9. Foreign Direct Investment and Economic Development; 10. Controversies over Foreign Investments; 11. Competitiveness of Enterprises in the Light of Foreign Direct Investment Influence on Development of Clusters, Quality and Flexibility; 12. The Impact of Foreign Direct Investments on Poland;s Balanse of Payments in the Years 1990 - 2000;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15759, 15758, 15757 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15756/XVIII/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka budżetowa / Jolanta Ciak. - Toruń : TNOIK "Dom Organizatora", 2002. - 203, [5] s. : il. ; 24 cm.
1. Teoria ekonomii wobec polityki budżetowej; 2. Polska polityka budżetowa; 3. Polityka budżetowa w niektórych wysoko rozwiniętych gospodarkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19577, 19576 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19575/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze inicjatywy instytucji wspólnotowych na rzecz ochrony konsumentów; Rozdział 2: Wpływ działań podejmowanych w ramach innych polityk wspólnotowych na pozycję konsumenta na wspólnym rynku; Rozdział 3: Znaczenie Jednolitego Aktu Europejskiego dla dalszego rozwoju ochrony konsumenta; Rozdział 4: Formalne uznanie ochrony konsumenta za jedną z polityk Wspólnot Europejskich w Traktacie z Maastricht; Rozdział 5: Ochrona konsumenta w Traktacie Amsterdamskim.Działania programowe podjęte po jego podpisaniu; Rozdział 6: Dyrektywa jako środek prawny ochrony konsumenta;;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13318 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13317/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. E/60, E/59 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. E/58 czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 2: Kryteria klasyfikacyjne kosztów; Rozdział 3: Pomiar kosztów i wycena produktów; Rozdział 4: Rachunek kalkulacyjny kosztów; Rozdział 5: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych dla celów decyzyjnych; Rozdział 6: Modele rachunku kosztów; Rozdział 7: Analiza progu rentowności; Rozdział 8: Analiza progu rentowności w warunkach inflacji; Rozdział 9: Analiza wrażliwości zysku; Rozdział 10: Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji; Rozdział 11: Decyzje cenowe; Rozdział 12: Krótko terminowe decyzje optymalizacyjne; Rozdział 13: Decyzje inwestycyjne. Wartość bieżąca netto (NPV); Rozdział 14: Decyzje inwestycyjne. NPV w warunkach inflacji; Rozdział 15: Decyzje inwestycyjne. Wewnętrzna stopa zwrotu i inne metody; Rozdział 16: Budżetowanie przychodów, k0osztów i wyników; Rozdział 17: Ustalanie, kontrola i interpretacja odchyleń od planowanego wyniku; Rozdział 18: Ustalanie, kontrola i interpretacja odchyleń kosztów; Rozdział 19: Rachunkowość centrów odpowiedzialności; Rozdział 20: Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych; Rozdział 21: Wycena transferów w przedsiębiorstwach wielonarodowych; Rozdział 22: Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17140, 17139 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17138/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Prawo ; Bankowość
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7285-005-4
Rozdział 1: Przedmiot i źródła prawa bankowego; Rozdział 2: Bank jako uczestnik obrotu handlowego; Rozdział 3: Tworzenie instytucji bankowych i ich jednostek organizacyjnych; Rozdział 4: Podstawowe rodzaje banków w polskim sektorze bankowym; Rozdział 5: Bankowe prawo korporacyjne; Rozdział 6: Nadzór bankowy; Rozdział 7: Sanacja i eliminacja prawna zagrożonych instytucji bankowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8623, 8622, 8621, 8620, 8619, 8618, 8617, 8616, 8615 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8614/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-85709-95-9
Rozdział 1: Podstawowe koncepcje i zasady; Rozdział 2: Co to jest demokracja? Rozdział 3: Dlaczego powinniśmy demokrację cenić? Rozdział4: Skąd się wzięła idea demokracji; Rozdział 5: Czy system przedstawicielski może być rzeczywiście demokratyczny? Rozdział 6: Jaką rolę odgrywają w demokracji partie polityczne? Rozdział 7: Dlaczego ważnymi dla demokracji są media? Rozdział 8: Czy decyzja większości zawsze jest demokratyczna? Rozdział 9: Czy demokracji jednostka może w pracowity sposób odmówić posłuszeństwa prawu; Rozdział 10: Czy istnieje jakikolwiek związek między nacjonalizmem a demokracją? Rozdział 11: Czy każdy kraj może osiągnąć rząd demokratyczny? Rozdział 12: Skoro się już osiągnie, czy można demokrację utrzymać? Rozdział 13: Jakie są główne komponenty funkcjonowania demokracji?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8686, 8685, 8684, 8683 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8682/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy marketingu / Ireneusz Bielski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 1999. - 367 [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87673-11-0
1. Geneza i istota marketingu; 2. Klient - punkt wyjścia marketingu; 3. Informacja i ryzyko w działalności gospodarczej; 4. Zarządzanie marketingowe; 5. Strategie marketingowe; 6. Instrumenty oddziaływania na rynek i kształtowanie rynku, czyli marketing-mix; 7. Przyszłość marketingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8698 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8697/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Nauka społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II; Rozdział 2: Leon XIII; Rozdział 3: Pius X; Rozdział 4: Benedykt XV; Rozdział 5: Pius XI; Rozdział 6: Pius XII; Rozdział 7: Jan XXIII; Rozdział 8: Sobór Watykański II; Rozdział 9: Paweł VI: Rozdział 10: Jan Paweł II.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8658, 8657, 8656, 8655 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8654/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzymskie / Władysław Bojarski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 1999. - 309 [3] s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-87673-69-2
Rozdział 1: Historia ustroju politycznego; Rozdział 2: Historia prawa rzymskiego i jego źródeł; Rozdział 3: Proces cywilny; Rozdział 4: Prawo osobowe; Rozdział 5: Czynności prawne; Rozdział 6: Prawo rodzinne; Rozdział 7: Prawo rzeczowe; Rozdział 8: Prawo obligacyjne; Rozdział 9: Prawo spadkowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8692 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8691/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Udział Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego S. A. w Bydgoszczy w finansowaniu jednostek samorządu terutorialnego województwa kujawsko-pomorskiego; Rozdział 3: Związki samorządu terytorialnego z bankiemi z perspektywy budżetu Torunia; Rozdział 4: Banki samorządowe-zagadnienie ich powołąnia, zadań, charakteru i pozycji; Rozdział 5: Kredyty bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy; Rozdział 6: Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Wąbrzeźnie; Rozdział 7: Kredyty, pożyczki i obligacje jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności kontrolnej, opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych; Rozdział 8: Związki samorządu tertorialnego z bankami w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001; Rozdział 9: Udział banku e emisji obligacji komunalnych- na przykładzie PKO BP S.A. Rozdział 10: Działąlność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 11: Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w sprawach kredytów, pożyczek i obligacji; Rozdział 12: Zaciąganie kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz emisja obligacji komunalnych a działalność regionalnych izb obrachunkowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8688 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8687/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Fonopiractwo; Rozdział 2: Wideopiractwo; Rozdział 3: Piractwo komputerowe; Rozdział 4: Piractwo przemysłowe (towarowe).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8613, 8612, 8611, 8610, 8609, 8608, 8607, 8606, 8605 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8604/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Koszt kapitału; Rozdział 3: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8689/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-85709-62-2
1. Przepisy prawa materialnego normujące szeroko rumiany obowiązek alimentacyjny; 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw ze stosunków alimentacyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8508, 8507, 8506, 8505 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8504/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dział 1. Przepisy prawa materialnego normującego pochodzenie dziecka; Art. 62 - 86 k.r.o. Dział 2. Niektóre przepisy prawa procesowego zwiazane z rozpoznawaniem spraw z zakresu pochodzenia dziecka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8558, 8557, 8556, 8555 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8554/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie narkomanii; Rozdział 2: Przeciwdziałanie narkomanii; Rozdział 3: Rodzaje postępowań sądowych, w których orzeka się o przymusowym leczeniu narkomanów; Rozdział 4: Stadium rozpoznawcze postępowania opiekuńczo - wychowawczego, w którym orzeka się o przymusowym leczeniu narkomanów; Rozdział 5: Orzekanie o przymusowym leczeniu narkomanów w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego w ramach postępowania opiekuńczo - wychowawczego; Rozdział 6: Postępowanie wykonawcze w sprawach, w których orzeczono o przymusowym leczeniu narkomanów; Rozdział 7:Koszty postępowania w sprawach o przymusowe leczenie narkomanów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8583, 8582, 8581, 8580 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8579/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Separacja / Henryk Haak. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 2000. - 335 [9] s. ; 21 cm.
Dział 1. Przepisy prawa materialnego normujące separację; Dział 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu separacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8588, 8587, 8586, 8585 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8584/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przepisy prawa materialnego normujące zawarcie małżeństawa oraz niektóre prawa i obowiązki małżonków; 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw dotyczących zawarcia małżeństwa oraz określonych praw i obowiązki małżonków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8628, 8627, 8626, 8625 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8624/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Średniowiecze - historia średniowieczna: Okresy - przestrzenie - horyzonty; Rozdział 2: Pojęcia i kategorie wprowadzające; Rozdział 3: Czynniki, tendencje i współzależności dziejów średnioweicznych; Rozdział 4: Nowe treści w nowych mediach; Rozdział 5: Na zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8603, 8602, 8601, 8600, 8599, 8598, 8597, 8596, 8595 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8594/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcja niezależności banku centralnego; Rozdział 2: Korzyści z niezależności banku centralnego - aspekty teoretyczne; Rozdział 3: Empiryczne badania nad wpływem niezależności banku centralnego na zjawiska gospodarcze; Rozdział 4: Determinanty niezależności banku centralnego; Rozdział 5: Krytyka niezależności banku centralnego; Rozdział 6: Ocena poziomu niezależności narodowego banku polskiego; Rozdział 7: Specyfika niezależności narodowego banku polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8503, 8502, 8501, 8500, 8499, 8498, 8497, 8496, 8495 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8494/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again