Form of Work
Książki
(14)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(17)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(14)
Author
Kostka-Bieńkowska Zofia
(5)
Domka Jan
(4)
Dyr Jadwiga
(3)
Bieńkowska Zofia
(2)
Czechowicz Jerzy
(2)
Jasiewicz Dariusz
(2)
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
(2)
Budzisz Władysław
(1)
Gottfried Kazimierz (1903-1973)
(1)
Kohutek Zdzisław B
(1)
Kościelny Barbara
(1)
Olszewska Janina
(1)
Sobocki Stanisław (1927- )
(1)
Socha Anna
(1)
Zięba Zbigniew
(1)
Zięba Zbigniew (1954- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
Subject
Historia
(5)
Budownictwo podziemne
(2)
Gottfried, Kazimierz
(2)
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia (Jarosław)
(2)
Architektura polska
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Czechowicz, Jerzy
(1)
Dzieduszyńska, Róża
(1)
Historia jarosławskiego sportu
(1)
Jan Paweł
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie)
(1)
Klementowski, Marian Lech
(1)
Kocan, Marian
(1)
Lenar, Stanisław
(1)
Makara, Jakub
(1)
Melińska, Izabella
(1)
Muzeum - Kamienica Orsettich (Jarosław)
(1)
Opolski, Władysław
(1)
Ozga, Józef
(1)
Rajchel, Marian
(1)
Sobocki, Stanisław
(1)
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego (Jarosław)
(1)
Sądownictwo
(1)
Tomkiewicz, Lidia
(1)
Turystyka podziemna
(1)
Wysock
(1)
Subject: time
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-
(1)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Jarosław (woj. podkarpackie)
(7)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(2)
Genre/Form
Biografie
(5)
Czasopisma historyczne polskie
(5)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(5)
Przewodniki turystyczne
(1)
Słownik biograficzny
(1)
Domain
Historia
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-911947-3-6
1. Wstęp; 2. Kalendarium; 3. Jarosław do roku 1387; 4. Epitafia księży kolegiaty jarosławskiej wg ks. Szymona Starowolskiego; 5. Franciszka II Rakoczego związku z Jarosławiem. Z dziejów stosunków polsko-węgierskich; 6. Klęski elementarne w życiu Jarosławia i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku; 7. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z powiatu jarosławskiego do Ukraińskiej Socjolistycznej Republiki radzieckiej; 8. Podziemie ukraińskie w powiecie jarosławskim; 9 Zabudowa mieszczańska na tle rozwoju przestrzennego Jarosławia; 10. Jarosławskie cmentarze; 11. Sylwetki; 12. Wspomnienia o profesorze Zbigniewa Zielińskim; 13. Informacja o Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. heleny i Tadeusza Zielińskiech w Jarosławiu; 14. Sylwetka Zdzisława Marka; 15. 50-lecie Specjalistycznego psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A.Kępińskiego w Jarosławiu; 16. 80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu; 17. Sekcja emerytów i rencistów przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu; 18. Szkoły i kursy organizowane na terenie Małopolski Środkowej przez Towarzystwo Szkoły Handlowej i Gimnazjum Kupieckie w Jarosławiu w latach 1936 - 1939; 19. Przyczynek do historii powstania i działalności szkoły w Szówsku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Opracowania; 1. Klęski elementarne w dziejach Radymna i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku; 2. Wychowanie wojskowe w Polsce do końca XVII w. Zabiegi około powstania szkoły rycerskiej w Jarosławiu; 3. Apteka "Pod czarnym orłem"; 4. Jarosław na łamach prasy lubelskiej w okresie I wojny światowej; 5. W służbie Bogu i bliźnim. Dawne, żeńskie domy zakonne w Jarosławiu; 6. Wielki Strajk Chłopski w powiecie jarosłwskim; 7. Działania wojenne w rejonie Jarosławia we wrześniu 1939 roku; 8. Pluton "Rak". Zarys historii Oddziału Dywersyjnego Obwodu AK Jarosław; 9. Jarosławskie biblioteki publiczne w latach 1944-1950; 10. Wybrane informacje o zmianach liczby ludności oraz o migracjach mieszkańców Jarosławia od początku XX w.; 11. Jarosławskie szkoły, nauczyciele i uczniowie w świetle dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa(1949-1956); II. Sylwetki; 1. Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan" - dowódca leśnych żołnierzy; 2. Stanisława Paciorek, w Zakonie Niepokalanek siostra Maria Ena od Najświętszego Sakramentu (1917-2006); 3. Wspomnienia o Siostrze Enie; 4. Niezapomniana; 5. Witold Szczepaniec(1924-2008); 6. Edward Marian Płocica (1926-2007); III. Jubileusze; 1. Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu; 2. Zarys historii 60-Lecia Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu; IV. Inne; 1. wspomnienia 1918-1949; 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłosników Jarosławia; 3. Kronika ważniejszych wydarzeń w Jarosławiu w latach 2006-2007.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-911947-5-2
1. Zabytki dziedzictwa kultorowego na terenie byłego województwa przemyskiego; 2. Kilka uwag na temat perspektyw rozwojowych; 3. Towarzytswo Gimnastyczne "Sokół" w Jarosławiu w latach 1889 - 1939; 4. Wiersz " Jarosławianie"; 5. "Jarosławski pikulik"; 6. 24 Pułk Artylerii Polowej w Jarosławiu; 7. Etymologia nazewnictwa szpitali; 8. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Jarosławiu na przykładzie Kirkutu; 9. Pradzieje i wczesne średniowiecze Pruchnika; 10. Jarosław na starej pocztówce; 11. Wiersz "Pamiętam"; 12. Wawrzyniec Dayczak - zarys życia i twórczości; 13. Katalog zabytków architektury i budownictwa miasta Jarosławia; 14. Wiersz " Chciałbym wiedzieć" Kronika wydarzeń;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-911947-1-X
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za okres od 1 kwietnia 2000 r. do 30 października 2002 roku; 2. Z ziemi polskiej do włoskiej - o poezji Jerzego Hordyńskiego; 3. Dziewiętnastowieczne drukarstwo jarosławskie; 4. Historia i działalność Straży Pożarnej w Jarosławiu w latach 1884 - 2000; 5. Biblioteka Sieniawska książąt Czartoryskich; 6. Książę August a sieniawskie plany ordynackie Czartoryskich; 7. Jarosław w czasie I wojny światowej; 8. Akademicki Związek Sportowy w Jarosławiu w latach 1930-1939; 9. Organy kościelne jako obiekt zabytkowy; 10. Sylwetki; 11. Znad stawu i Sanu na morza i oceany; 12. Wspomnienia o profesorze Adamie Markowskim; 13. 1000 lat Gazownictwa w Jarosławiu; 14. 90 - lecie Związku Harcerstwa Polskiego; 15. 60-lecie PSS " Społem"; 16. 40-lecie Społdzielni Mieszkaniowej; 17. Kronika ważniejszych wydarzeń w Jarosławiu w latach 2000-2002; 18. Lista członków Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia wg stanu na dzień 30 listopada 2002 roku; 19. Lista członków Krakowskiego Oddzialu Stowarzyszenia Miłośników Jaroslawia na 2002 rok;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Józef Kus : Jarosław w latopisach staroruskich XII i XIII wieku (od bitwy Jarosławskiej w 1245 roku); Artur Brozyniak : Zapomniana bitwa pod Jarosławiem z 1245 roku i jej skutki dla Europy Środkowo Wschodniej; Krystyna Kiferling : Zamki i systemy obronne Jarosławia; Józef Kus : Trybunał koronny lubelski w Jarosławiu -1711 rok; Beata Lorens : Rodzina Wapińskich w Jarosławiu w XVIII i I połowie XIX wieku; Witold Płoszaj : Historia szkoły imienia św. Jadwigi w Jarosławiu; Zofia Kostka-Bieńkowska : Jarosławskie zakłady fotograficzne w latach około 1860-1918; Barbara Popieluch : Samorząd Miejski Jarosławia w latach 1918-1939; Bogusław Niezieński : Garnizon Wojska Polskiego w Jarosławiu w przededniu II wojny światowej (stan liczebny, rodzaje broni, obsada personalna); Małgorzata Kuźma : Społeczność żydowska w Pruchniku do II wojny światowej. Historia społeczności żydowskiej zamieszkałej w miejscowości Pruchnik. Żydzi w Pruchniku na przestrzeni wieków; Zbigniew Zięba : W służbie Bogu i bliźnim – jarosławskie domy zakonne żeńskie; Jadwiga Stęchły : Echa twórczości Rubensa w Jarosławskim kościele Panien Benedyktynek-epizod w badaniach nad wyposażeniem kościoła; II Sylwetki; Józef Frendo : Janina Nowak – działaczka społeczna i poetka, wspomnienie; Ks. Henryk Hazik : Opowiem ci moją historię – Sybiraka i żołnierza armii Andersa; III Rocznice : Jadwiga Dyr. :: I Gimnazjum i Liceum w Jarosławiu istnieje 125 lat; Krzysztofa Cap : Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku; Zbigniew Zięba : w 70 rocznicę pierwszego transportu więźniów politycznych do Auschwitz. Jan Rogacki – patriota, czy niemiecki kolaborant?; IV Varia; Henryk Babiś, Jan Gąsior : Z myślą o zmarłych wychowawcach, pracownikach administracyjnych i absolwentach I Gimnazjum i Liceum w Jarosławiu; Józefa Fredro : Sprawozdanie z działalności Zarządu stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w latach 2008-2009. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43884/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Tajemnice jarosławskich podziemi / Zdzisław Kohutek, Zbigniew Zięba. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 2014. - 378 s., [59] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 25 cm.
Rozdział 1: W mrokach dziejów; Rozdział 2: Uwarunkowania geotechniczne; Rozdział 3: Ustanowienie naukowego nadzoru autorskiego; Rozdział 4: Uczestnicy akcji ratunkowej; Rozdział 5: Działania ratunkowe; Rozdział 6: Działania badawczo-kontrolne; Rozdział 7: przewietrzanie wyrobisk; Rozdział 8: Dokumentowanie i odbiory robót; Rozdział 9: Awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; Rozdział 10: Metoda Z-S; Rozdział 11: Odwodnienie starego miasta; Rozdział 12: Turystyka podziemna; Rozdział 13: Odkrycia archeologiczne; Rozdział 14: Przebieg akcji ratunkowej; Rozdział 15: Dorobek rzeczowy akcji ratunkowej; Rozdział 16: Zespół naukowy z AGH w Krakowie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46755/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spis treści: I. Opracowania ; 1. Monika Broszko, Znaleziska archeologiczne ze wzgórza św. Mikołaja w Jarosławiu jako przyczynek do badań historii miasta ; 2. Agnieszka Fitta, Wpływy włoskie w renesansowej i barokowej architekturze Jarosławia ; 3. Dariusz Fudali, Aleksander Zawadzki, Sprawa Klarenbacha, funkcjonariusza Tajnej Policji Państwowej Gestapo w Jarosławiu ; 4. Dariusz Fudali, AK kontra PUBP i MO w Jarosławiu : krótka historia krwawej potyczki : preludium do tragedii ; 5. Łukasz Galusek, Miasta zmieniają sie dzięki opowieści ; 6. Tadeusz Gołdasz, Zadwórze - polskie Termopile : cudowne ocalenie : ich dalsze losy ; 7. Tomasz Kisiel, Plastyka Jarosławska : grupa "San" ; 8. Joanna Kociuba, Ormianie w panoramie kulturowej Jarosławia ; 9. Tomasz Kotliński, C.K. : Sąd Powiatowy i Obwodowy w Jarosławiu ; 10. Zbigniew Moszumański, Walki powstańcze w pasie przygranicznym Guberni Lubelskiej w 1963 r. ; 11. Andrzej Olejko, Przeworsk i Jarosław w lotniczo-wojennych epizodach z okresu wielkiej wojny1914-1915 r. czyli nieco o nieznanych regionaliach w świetle archiwaliów Kriegsarchiw Wien ; 12. Grzegorz Pieszko, Rys historyczny administracji podatkowej w Polsce z uwzględnieniem aktualnego bytu prawnego Urzędu Skarbowego w Jarosławiu ; 13. Joanna Sanetra-Szeliga, Rozwój miasta przez kulturę : czy to możliwe? ; 14. Bogdan Siwiec, Działalność zakładu wychowawczego św. Antoniego w Krakowie w latach 1912-1940 ; 15. Anna Socha, Metaloplastyka Starego Cmentarza w Jarosławiu ; 16. Anna Socha, Historia grupy "San" ; 17. O. Lucjan Sobkowicz OP, Rekoronacja cudownej figury Matki Bożej Bolesnej nowymi koronami papieskimi : 15 września 2013 r. ; 18. Agata Wąsowska-Pawlik, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie dla Jarosławia ; 19. Michał Wiśniewski, Jarosław - pomnik historii ; 20. Zbigniew Zięba, Nieznane dzieło znanego mistrza w Chłopicach ; 21. Zbigniew Zięba, Perypetie miłosne mieszkańców dawnego Jarosławia i okolic ; II. Sylwetki ; 1. Zbigniew Biliński, To był święty człowiek ; 2. Jadwiga Dyr, Dr Kazimierz Gottfried - wielki jarosławianin ; 3. Agnieszka Fudali, Z Jarosławia do Tyczyna : wspomnienie o Wincencie Dąbrowskiej, pani na Tyczynie ; 4. Kazimierz Karolczak, Od Wiednia do Jarosławia : Róża Dzieduszycka (1880-1964) ; 5. Zofia T. Kozłowska, Kazimierz Gottfried - historyk w swoich czasach ; 6. Janina Marciak-Kozłowska, Józef Kalinowski - św. ojciec Rafał (1835-1907) : bohater powstania styczniowego na Litwie : w 150. rocznicę powstania 1963 r. ; 7. Wojciech J. Podgórski, Dlaczego Michał Zieliński nie podbił Warszawy? ; 8. Alicja Rafalska-Łasocha, W 70. rocznicę śmierci : profesor Karol Dziewoński - chemik organik rodem z Jarosławia ; 9. Jadwiga Stęchły, Stanisław Lenar : zasłużony dla ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia ; III. Wydarzenia kulturalne ; 1. Andrzej Sarnicki, Scenariusz programu artystycznego "Ja wiem, com dla Polski uczynił" wystawiony w siedzibie SMJ dla uczczenia Święta Niepodległości ; 2. Joanna Szczepanek, Katyń : scenariusz programu artystycznego wystawionego w siedzibie SMJ ; 3. Marta Zadorożna, Umiłowany Jarosław Witolda Szczepańca : scenariusz przedstawiony w siedzibie SMJ ; 4. Jadwiga Dyr, Osiągnięcia poetyckie Podkarpacia : poeci naszych stron ; Jadwiga Dyr, Spotkanie z poetką regionu - Ritą Legumina-Dwernicką odbyte wdniu 25 stycznia 2013 r. ; IV. Wspomnienia ; 1. Tadeusz Gołdasz, Gołdaszowie : wspomnienia rodzinne i nie tylko ; 2. Zbigniew M. Rap, Garść wspomnień kresowiaka, dr-a Zbigniewa Mariana Rapa ; V. Varia ; 1. Ryszard Dyr, Bogusław Piotrowski, Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu : działalność i jej efekty ; 2. Teresa Piekarz, Prace remontowe zabytków nieruchomych w Jarosławiu prowadzone w latach 2007-2013 ; 3. Zbigniew M. Rap, Pomnik Ukraińskiego Żołnierza ; 4. Krzysztof Chruszczyk, Kronika wybranych wydarzeń w Jarosławiu : rok 2012 ;5. Dariusz Jasiewicz, Sprawozdanie z działalności SMJ za okres od 31.02.2013-26.03.2014 ; VI. Biogramy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Spis treści: I. Opracowania ; 1. Jan Domka, Tak "praca czyni wolnym" : w 75. rocznicę pierwszego transportu jarosławian do Auschwitz ; 2. Agnieszka Fitta, Jarosław w 1375 roku : miasto lokacyjne ; 3. Bogumiła Gottfried-Walute, Fragmenty niepublikowanego pamiętnika dr Kazimierza Gottfrieda ; 4. Zbigniew Moszumański, Trudne początki niepodległości w Jarosławiu w 1918 r. ; 5. Grzegorz Pieszko, Moralność podatkowa mieszkańców Powiatu Jarosławskiego ; 6. Stanisław Pietraszek, Wyroki śmierci na "żołnierzach niezłomnych" w pierwszych latach po II wojnie ; Losy ppor. Józefa Puchały, ps. "Lis" ; 7. Odyńcowie - Balińscy - Olizarowie i inni ; 8. Kilka faktów z przeszłości "Mazurka Dąbrowskiego" ; 9. Konrad Sawiński, Historia badań Grodziska średniowiecznego z okolic Tuligłów ; 10. Paweł Tański, "Pęka białe lustro" : motyw śmierci w późnej poezji Jerzego Hordyńskiego ; II. Sylwetki ; 1. Zofia T. Kozłowska, Lidia Tomkiewicz : bliska naszej rodzinie ; 2. Zofia Krzanowska, Jan Paweł II - honorowy obywatel miasta Jarosławia ; 3. Stanisław Piotr Makara, Wspomnienia o księdzu Jakubie Makarze ; 4. Aleksandra Ostrowska-Jagoda, Izabela Melińska : zarys życia i działalności artystyczno-pedagogicznej ; 5. Maria Ślęk-Półćwiartek, Dwaj uczeni bracia z Węgierki: Jan Pęckowski (Pęcak) 1874-1959, Michał Pęckowski (Pęcak) 1883-1925 ; 6. Anna Socha, Sylwetka doc. dr hab. Stanisława Sobockiego, honorowego obywatela miasta Jarosławia, honorowego członka Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia ; III. Wspomnienia ; 1. Aleksandra Nieprzecka, U kresu podróży : los i piętno wojny we wspomnieniach pani Zofii Garczyńskiej - prezesa Jarosławskiego Oddziału Związku Sybiraków ; 2. Zbigniew Rap, Okruchy jednego życia : szkoła ; 3. Zygmunt Strenczak, Człowieczy los : wspomnienia ; IV. Rocznice ; 1. Irena Kornak, Historia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu ; 2. Jubileusz 50-lecia szkoły i jej patrona ; 3. Zofia Krzanowska, 55 lat kapłaństwa ks. prałata Mariana Rajchla ; 4. Dariusz Jasiewicz, Sprawozdani merytoryczne Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia od 3.03.2011 do 26.03.2015 ; V. Biogramy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
OPRACOWANIA ; Stanisław Adamik, Kronika Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu ; Jerzy Czechowicz, Jarosławskie Podziemne Trasy Turystyczne ; Rita Dwernicka, Dar chrztu świętego wpisany w piękno sakralne chrzcielnic ; Jan Domka, 65 rysięcy chłopów z powiatu jarosławskiego na wielkiej patriotycznej manifestacji ludowców w Nowosielcach ; Jacek Marian Hołub, Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim ; Grzegorz Pieszko, Obowiązek stosowania kas rejestrujących przez mieszkańców powiatu jarosławskiego ; Wojciech Jerzy Podgórski, Józef Mączka i Piotr Hausvater dwaj bliscy sobie lwowiacy ; Jadwiga Stęchły, Zbigniew Zięba, Miejska wiata targowa w Jarosławiu ; Zbigniew Zięba, Tablice pamiątkowe w kruchcie kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu ; SYLWETKI ; Jadwiga Dyr, Działalność Jerzego Czechowicza na rzecz miasta Jarosławia ; Józef Półćwiartek, Ksiądz Józef Ozga (1952-2014) z Puszczy Sandomierskiej - ofiarny w posłudze duszpasterskiej pierwszy proboszcz nowej parafii Tyniowice koło Pruchnika ; Wojciech Witkowski, Pamięci wybitnego historyka prawa profesora Mariana Lecha Klementowskiego ; WSPOMNIENIA ; Antoni Stanisław Ochab, Moje cywilne i żołnierskie budowanie ; Jerzy Wojciech Podgórski, "Co dzisiaj słychać za Zbruczem?" ; Zbigniew Rap, Gród nad rzeką Wereszycą ; ROCZNICE ; Zofia Bieńkowska, Histora muzeum w Jarosławiu (90 lat istnienia) ; 300. rocznica konsekracji kościoła franciszkanów - reformatów w Jarosławiu ; Małgorzata Młynarska, Obchody 300. rocznicy konsekracji kościoła franciszkanów - reformatów w Jarosławiu ; Witold Czartoryski, Proponowany zarys programu obchodów stulecia odzyskania niepodległości w Pełkiniach pod Jarosławiem (Podkarpackie) w 2018 roku ; Dariusz Jasiewicz, Sprawozdanie z działalności SMJ w roku 2015 ; BIOGRAMY
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
1. Pożegnanie Tomasza Wieczorkiewicza; 2. Agnieszka Fitta-Spelina, „Jarosław do końca okresu staropolskiego". Zagadnienia urbanistyczno--architektoniczne (rozprawa doktorska); 3. Rita Legumina-Dwernicka, Ambony - piękne kazalnice z naszych kościołów; 4. Antoni Gral, Przemiany gospodarczo-społeczne wsi Munina; 5. Józef Kus, Jarosław królowej Marysieńki; 6. Marian Wilusz, Historia jarosławskiego sportu w XX i XXI wieku; 7. Zbigniew Zięba, Zakony żeńskie w Jarosławiu; Iwona Długoń, Śladami potomków Konstantego Adama Czartoryskiego. „Księżniczka z Wiązownicy" - Wanda Czartoryska (1862–1920); 8. Rita Legumina-Dwernicka, Święty z Przytuliska. „Być dobrym jak chleb" – Św. Brat Albert Chmielowski; 9. Jadwiga Dyr, Leszek Witold Smoczkiewicz – życie i praca; 10. Marek Miławicki OP, O. Wincenty Maria Podlewski (1846–1918) – przeor jarosławski i propagator kultu Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu; 11. Janina i Kazimierz Michalscy, Koleje życia; 12. Zbigniew Marian Rap, Trudne dzieciństwo (1939–1945); 13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia za okres od 1.01.2016 r. do 21.12.2016 r.; 14. Sprawozdanie z czwartkowych spotkań Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w 2016 roku. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. T. 24 / [redaktor Barbara Kościelny]. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 2018. - 293 strony : ilustracje, fotografie, plany, portrety ; 24 cm.
1. Bogusław Czerwiński, Odzyskanie niepodległości w Jarosławiu i regionie w latach 1917-1920; 2. Wojciech Jerzy Podgórski, „Nad nami Orzeł Biały". Poezja polska wobec naczelnego symbolu RP; 3. Jerzy Emil Wielgosz, Kaszyczanie w szeregach Legionistów walczących o odzyskanie utraconej przed 123 laty niepodległości; 4. Jan Laskowski, Pierwszowojenne cmentarze wojenne. Reminiscencje z wykładu zorganízowanego z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 5. Józef Kus, „W tym mieście można dostać najzimniejsze napitki". Jarosław na przełomie XVI/XVII w. w świetle zapisów Martina Grunewega; 6. Jadwiga Stęchły, Jarosławscy rzemieślnicy – wykonawcy stolarki drzwiowej – od k. XVIII w. do 1939 r.; 7. Antoni Gral, Znaczenie ekonomiczne i obronne rzeki San dla miasta Jarosławia i okolic w dawnych wiekach; 8. Jacek Marian Hołub, Wielokulturowość mieszkańców Jarosławia w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i narodowościowe wybrane zagadnienia religijne; 9. Joanna Potaczek, Grzegorz Oleniacz, „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat". Pomoc niesiona ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej na terenie Jarosławia i okolic; 10. Marcin Bryla, Dariusz Jacek Fudali, Z kart jarosławskiego więziennictwa. Więzienie przy Sądzie Grodzkim w Jarosławiu w latach 1945 - 1946. Historia pewnej ucieczki; 11. Monika Broszko,Zarys badań archeologicznych w krypcie kościoła pw. św. Jana w Sieniawie, Sieniawa jako miasto rodu Sieniawski; 12. Zygmunt Strenczak, Książę Władysław Opolski; 13. Rita Dwernicka, „Błogosławiony ks. Jan Wojciech Balicki – po prostu ksiądz"; 14. Adam Grymuza, Tadeusz Birecki – rodak z Pantalowic i jego związek z wizerunkiem Matki Bożej Kozielskiej; 15. Dariusz Jacek Fudali, Marian Kocan – jarosławskie życiorysy żołnierzy drugiej konspiracji; 16. Henryk Grymuza, Rok 2017 w Kronice Wydarzeń SMJ. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58408 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polski Komitet Opiekuńczy w Jarosłwiu; 2. Amatorski ruch artystyczny w Jarosławiu na przetrzeni dziejów; 3. Z Wysocka i o Wysocku; 4. Wiejskie studnie przydomowe na Ziemi jarosłwskiej ich historia i stan obecny. Budowa wodociągów wiejskich; 5. Zbiór rysunków Magdaleny Morskiej; 6. Jarosław, miasto niegdyś jarmarkami słynące; 7. Drzeworyty Giovanniego Volpato ze zbiorów M.Morskiej w Zarzeczu; 8. Uroczystości jubileuszowe V wieków szpitalnictwa w Jarosłwiu; 9. Moje wspmnienia okupacyjne ze Szpitala Powszechnego w Jarosławiu; 10. Kobiety jarosłwskie w latach II wojny światowej; 11. Wspomnienia o Władysławie Budziszu; 12. Wspomnienia o profesorze T. Broniewskim; 13. Sylwetka nauczyciela; 14. Sprawozdanie z przebiegu uroczystości; 15. Historia Harcerstwa w latach 1911-1939; 16. Zarys historii Hufca męskiego ZHP w Jarosławiu; 17. Pierwsze lata hufca harcerek w Jarosławiu; 18. Cmentarz wojenny (wiersz); 19. Przemówienie wygłoszone na zjeździe wychowanków Szkoły Realnej i b. II Gimnazjum; 20. Nowe szczegóły do dziejów jarosławskiego aptekarstwa; 21. Rok Mickiewiczowski w Jarosłwiu w 1898 r.; 22. Miasto Serdeczne; 23. Kronika ważniejszych wydarzeń w Jarosławiu w ltach 1977 0 1983; 24. Z żałobnej karty;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38041 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. ANTONI KUNYSZ: Historia badań archeologicznych w Jarosławskiem; 2. WŁADYSŁAW BUDZISZ: Z mroków historii starego grodu; 3. JAN HARLENDER: Król Jan III Sobieski w Jarosławiu; 4. Jarosław u schyłku XIX wieku: 4.1. FRANCISZEK DELECKI: Wspomnienia z dawnych lat; 4.2. MICHAŁ PODKOMÓRKA: Fragmenty wspomnień; 5. KAZIMIERZ GOTTFRIED: Jarosław na progu współczesności; 6. EUGENIUSZ WISUCZ: Wrześniowa tułaczka; 7. KAMIL STRAUSS: Ruch Oporu w Jarosławiu w latach okupacji hitlerowskiej; 8. Uroczyste powitanie Wojska Polskiego w Jarosławiu; 9. STANISŁAW BECZEK: Jarosławscy Sokiści; 10. ZYGMUNT STRĄCZYK: Problemy urbanistyczne Jarosławia; 11. HALINA JURJEWICZ: Problemy konserwatorskie w Jarosławiu; 12. JANINA OLSZEWSKA: Malowidła ścienne w lokalu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia; 13. ZDZISŁAW DOMINO: Jarosławski Klub Sportowy; 14. WŁADYSŁAW BUDZISZ: Miasta w Jarosławszczyźnie; 15. Pisali o Jarosławiu; 16. STANISŁAW GAJERSKI: Zarys historii sieniawskiego ośrodka kaflarskiego; 17. ALEKSANDER ZYGA: „Fetowanie” Kościuszki w Sieniawie; 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Romuald Ostrowski - Życiorys; 2. Tekst wygłoszony na pogrzebie śp. Prezesa Romualda Ostrowskiego przez obecnego Prezesa SMJ, Dariusza Jasiewicza; I. OPRACOWANIA; 1. Józef Kus, Jeszcze o obronności Jarosławia W XVII w.; 2. Dariusz Fudali, Obóz pracy dla przestępców i podejrzanych politycznie; 3. Monika Broszko, Anna Kmieć - Folwarczna, Sprowadzenie Jezuitów do Jarosławia oraz ich wpływ na rozwój szkolnictwa w mieście; 4. Monika Broszko, Anna Kmieć-Folwarczna, Zarys rozwoju biblioteki jezuickiej w Jarosławiu w latach 1573-1773; 5. Bogusław Ryzner, Czy Straż Miejska ma tylko 20 lat?; 6. Stanisław Sobocki, Pierwszy szpital przy kościele p.w. Św. Ducha w Jarosławiu; 7. Stanisław Sobocki, Szpitale II Rzeczypospolitej. Szpital wojskowy w Jarosławiu; 8. Mirosław Romański, Powiat Radymiański (1954-1961); 9. Tomasz Kotliński, Jarosławska prasa szkolna okresu dwudziestolecia międzywojennego; II. KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW, PROJEKTY URBANISTYCZNE; 1. Wojciech Kozak, Prace konserwatorskie barokowego ołtarza wielkiego (pocz. XVIII w.) w kościele Franciszkanów p.w. Trójcy Świętej w Jarosławiu; 2. Ewa Mołoń, Jadwiga Styma-Nawrocka, Cerkiew Zasnięcia NMP w Jarosławiu; 3. Ewa Niemkiewicz, Przywrócenie rzeki miastu. Projekt Jarosławskiego Centrum Kulturalno-Sportowego nad Sanem; 4. Agnieszka Fitta, Jarosław - koncepcja modernizacji centrum miasta; III. SYLWETKI; 1. Zbigniew Zięba, Z pamiętnika powstańca Ksawerego Prus Niewiadomskiego (1823-1899); 2. Janina Marciak-Kozłowska, Józef Marcinkiewicz (1910-1940). Genialny matematyk zamordowany w Katyniu; 3. Arkadiusz Więch, Erazm Jerzmanowski - fundator polskiej nagrody Nobla. Życie w służbie idei; 4. Witold Płoszaj, Kazimierz Gottfried - historyk dziejów Jarosławia; 5. Krystyna Filip-Ramocka, Doktor Genowefa Czyrek - wybitny lekarz i zasłużony dla Jarosławia społecznik; 6. Eliza Baran, Pożegnanie Danuty Jaroszyńskiej-Capińskiej (mowa wygłoszona na pogrzebie w dniu 5 stycznia 2012 r.); IV. Rocznice; 1. Janina Marciak - Kozłowska, System wychowawczy Marceliny Darowskiej w 100. rocznicę śmierci; 2. Joanna Kociuba, Obchody rocznic Piotra Skargi w Jarosławiu; 3. Jan Domka, Sto lat budowania - rzemiosło i artyzm; 4. Danuta Krasicka, Szkoła przemysłowa w Jarosławiu (1881 -1921); V. VARIA; 1. Igor Witowicz, Informacja o ratowaniu Żydów w czasie II wojny przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. dokument IPN; 2. Roman Giliciński, Historia pewnego krzyża; 3. Aleksandra Nieprzecka, Matki i żony czy emancypantki?; 4. Norbert Ziętal, Budowa dworca kolejowego w Jarosławiu w latach 1973-1977; 5. Dariusz Jasiewicz, Sprawozdanie z działalności SMJ za okres 07.03.2011-31.02.2012. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 014/c
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-911947-6-0
1. Podróż z Warszawy do Biłgoraja; 2. Muzyka w kolegiacie jarosławskiej w latach 1523- 1800; 3. Klęski elementarne w dziejach Pruchnika i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku; 4. Wspomnienie kasi Kolasy jako przyczynek do opisu najazdu tatarskiego podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 roku; 5. Wysock - zapomniany ogród; 6. Jarosławski obwód ZWZ- AK w latach 1939-1945; 7. Przemysł i rzemiosło jarosławskie w latach 1944 - 1956; 8. Jarosławska Starówka " Miasto, które mogło zginąć"; 9. Cmentarze, kwatery i mogiły wojskowe w Jarosławiu z okresu I wojny światowej; 10. Sylwetki; 11. Obchody Jubileuszu 70-lecie; 12. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia; 13. 10 lat krakowskiego Oddział Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia; 14. Jarosławski Dom Kultury; 15. Doraźny Szpital Jeńców Polskich w Jarosławiu; 16. Wrażenia z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamięci Doktora Stanisława Byliny; 17. Przebieg uroczystości odsłonięcia Pomnika Katyńskiego przy kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu; 18. Sylwetka Fundatora doc. dr hab. inż. Z. Zielińskiego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 014/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again