Form of Work
Książki
(39)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
only on-site
(38)
available
(36)
Branch
Wypożyczalnia
(36)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(20)
Author
Kosakowski Edward
(3)
Krzywda Danuta
(3)
Micherda Bronisław
(3)
Pfaff Józef
(3)
Hejnar Jerzy
(2)
Kołaczyk Zdzisław
(2)
Lubińska Hanna
(2)
Małecki Paweł
(2)
Micherda Bronisław (1945- )
(2)
Uryga Józef
(2)
Bienias Ilona
(1)
Bień Witold
(1)
Brol Jan
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cicha Agnieszka
(1)
Ciupek Bożena
(1)
Dudek Józef
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Harasim Janina
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kozłowska Hanna
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Messner Zbigniew (1929- )
(1)
Messner Zbigniew (1929-2014)
(1)
Misterska-Dragan Barbara
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Walasik Artur
(1)
Wieczorek Ireneusz
(1)
Wilk Bożena
(1)
Wojtczak Małgorzata
(1)
Zadora Halina
(1)
Zasiewska Katarzyna
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(27)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(37)
Audience Group
Księgowi
(4)
Subject
Rachunkowość
(13)
Finanse
(6)
Podatek dochodowy
(3)
Podatek od towarów i usług
(3)
Banki
(2)
Koszty
(2)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Aktywa
(1)
Analiza finansowa
(1)
Bilans księgowy
(1)
Dobra niematerialne
(1)
Egzaminy zawodowe
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Ewidencja
(1)
Ewidencja księgowa
(1)
Ewidencja wynagrodzeń
(1)
Finanse publiczne
(1)
Import
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwentarze handlowe
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Leasing
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ordynacja podatkowa
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podręczniki
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Płace
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rewidenci księgowi
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki handlowe
(1)
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
(1)
Usługi
(1)
Wynik finansowy
(1)
Środki trwałe
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Podręczniki
(3)
Esej
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki powstania organizacji księgowych; Rozdział 2: Ruch stowarzyszeniowy w okresie zaborów (1907-1918); Rozdział 3: Okres międzywojenny (1918-1939); 4. Okres II Wojny Światowej i okupacji niemieckiej (1939-1945); 5. Okres gospodarki scentralizowanej (1945-1989); Rozdział 6: Działalność w okresie gospodarki wolnorynkowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25989 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25988/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43075 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43074/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Konstytucja Fundacji KMSR; Rozdział 2: Wstęp do wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 3: Założenia Koncepcyjne Sporządzania i Prezentacji Sprawozdań Finansowych;Cz. 1: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);Rozdział 4: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy; Rozdział 5: Płatności w formie akcji własnych; Rozdział 6: Połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 7: Umowy ubezpieczeniowe; Rozdział 8: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; Cz. 2: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR); Rozdział 9: Prezentacja sprawozdań finansowych; Rozdział 10: Zapasy; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów; Rozdział 13: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym; Rozdział 14: Umowy o usługę budowlaną;Rozdział 15: Podatek dochodowy; Rozdział 16: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności; Rozdział 17: Uchwała RMSR - Wycofanie MSR 15 przez Radę;Rozdział 18: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 19: Leasing; Rozdział 20: Przychody; Rozdział 21: Świadczenia pracownicze; Rozdział 22: Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy Rządowej; Rozdział 23: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych; Rozdział 24: Koszty finansowania zewnętrznego; Rozdział 25: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych; Rozdział 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń Emerytalnych; Rozdział 28: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe; MSR 29 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych; Rozdział 30: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji; Rozdział 31: Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych; Rozdział 32: Udziały we wspólnych przedsięwzięciach; Rozdział 33: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22251 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22249/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR); Rozdział 1: Zysk przypadający na jedną akcję; Rozdział 2: Śródroczna sprawozdawczość finansowa; Rozdział 3: Utrata wartości aktywów; Rozdział 4: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe; Rozdział 5: Wartości niematerialne; Rozdział 6: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena; Rozdział 7: Nieruchomości inwestycyjne; Rozdział 8: Rolnictwo; Cz. 2: Interpretacje; Rozdział 9: Wstęp do interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 10: Wprowadzenie waluty euro; Rozdział 11: Pomoc rządowa - brak konkretnego powiązania z działalnością operacyjną; Rozdział 13: Konsolidacja -jednostki specjalnego przeznaczenia; Rozdział 14: Wspólnie kontrolowane jednostki - niepieniężny wkład wspólników; Rozdział 15 Leasing operacyjny - specjalne oferty promocyjne; Rozdział 16: Podatek dochodowy - realizacja wartości przeszacowywanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji; Rozdział 17: Podatek dochodowy - zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców; Rozdział 18: Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formą leasingu; Rozdział 19: Ujawnianie informacji - umowy na usługi koncesjonowane SKI- Rozdział 20: Przychody - transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe Rozdział 21: Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22252 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22250/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : wybrane zagadnienia / Jan Brol. - Opr. wedłu stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2007. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, [2007]. - 158, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-715/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-715/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Aktywa pieniężne; Rozdział 2: Rozrachunki; Rozdział 3: Obrót dewizowy; Rozdział 4: Kapitały jednostek gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25896, 25895 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25894/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Środki Trwałe; Rozdział 2. Środki trwałe w Budowie; Rozdział 3. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4. Inwestycje. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30783, 30782 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30781/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25991 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25990/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Pojęcie inwestycji; 3. Podziała inwestycji; 4. Charakterystyka poszczególnych inwestycji; 5. Organizacja ewidencji inwestycji; 6. Inwestycje w świetle podatków dochodowych; 7. Inwestycje w podatku od towarów i usług; 8. Podatek od nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25997, 25996 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25995/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wymogi w zakresie funkcjonowania rachunkowości bankowej; Rozdział 1: system bankowy; Rozdział 2: Klasyfikacja podmiotów i zasady polityki rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 4: Ryzyko bankowe i jego zabezpieczenia w formie rezerw celowych; Rozdział 5: funkcjonowanie rachunków dewizowych i zarządzanie ryzykiem walutowym; Rozdział 6: Instrumenty finansowe; Rozdział 7: Płynność finansowa banku; Rozdział 8: Sprawozdawczość bankowa; Rozdział 9: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Cz. 2: Bankowy plan kont; Cz. 3: Zasady ewidencji ksiegowej wybranych grup operacji bankowych; Rozdział 10: Aktywa trwałe; Rozdział 11: Operacje z udzieleniem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi; Rozdział 12: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 13: Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Operacje różne; Rozdział 16: Fundusze własne; Rozdział 17: Koszty i straty; Rozdział 18: Przychody i zyski; Rozdział 19: Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane; Cz. 4: Schematy; Cz. 5: Słownik terminów dotyczących finansów; Cz. 6: Literatura; Cz. 7: Przepisy prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20940, 20939 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20938/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43188 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43187/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48416 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48415/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43115 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43114/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48410, 48409 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48408/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43214 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43213/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7228-468-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63694 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63693XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik / [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce])
ISBN: : 978-83-7228-520-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63679XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63640 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63639/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43208 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość - podstawy : podręcznik / Józef Pfaff. - Wydanie czwarte poprawione, stan prawny na 30 czerwca 2020 r. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2020. - 212 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7228-503-4 (oprawa miękka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63690 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63689XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again