Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Fedan Roman
(2)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Wiśniewski Marek (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Sport
(1)
Turystyka
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-35-2
Cz. 1. Środowisko przyrodnicze w rozwoju społeczno- gospodarczym regionów; 1. Małgorzata Bajgier- Kowalska, Renata Rettinger, Gospodarstwa agroturystyczne powiatu bieszczadzkiego i leskiego jako forma aktywizacji obszaru pogranicza Polsko- Ukraińsko- Słowackiego; 2. Eligiusz Brzeźniak, Opady atmosferyczne o anomalnej wysokości w karpackiej części dorzecza Sanu; 3. Zbigniew Długosz, Wybrane aspekty międzynarodowego ruchu turystycznego w krajach Europy na przełomie XX i XXI w.; 4. Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda- Maciałek, Wybrane problemy kształtowania jakości produktu turystycznego; 5. Sylwia Dyrda- Maciałek, Tomasz Maciałek, Ocena roli agroturystyki w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bieszczadzkiego; 6. Dariusz Kłak, Analiza determinantów jakości polskiego sektora turystycznego; 7. Jan Krupa, Bogusław Trojnar, Dziedzictwo kulturowe pogranicza jako czynnik stymulujący rozwój turystyki; 8. Roman Malarz, Dynamika procesów rzeźbotwórczych we Wschodnich Karpatach Fliszowych (na przykładzie Dorzecza Wietlinki w Bieszczadach); 9. Andrzej Woźniak, Dorota Pupka, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie podkarpackim; 10. Weronika Zaremba, Jakość wód powierzchniowych w województwie podkarpackim oraz ocena ich przydatności; Cz. 2. Ekonomiczne aspekty rozwoju społeczno- gospodarczego regionów; 1. Zygmunt Żminda, Klaster turystyczny szansą na rozwój regionu bieszczadzkiego; 2. Sebastian Brańka, Przygraniczne położenie gmin a ich rozwój społeczno- gospodarczy - Wstępna koncepcja badań empirycznych Polskich gmin Ukraińskiego pogranicza; 3. Agnieszka Brudek, Potencjał ekonomiczny pogranicza Polsko-Ukraińskiego w latach 2000-2006; 4. Zdzisława Gawrońska, Rola i znaczenie usług okołobiznesowych w procesie tworzenia klastrów; 5. Górz Bronisław, Uliszak Radosław, Możliwość i ograniczenia w rozwoju obszarów podkarpackiego pogranicza; 6. Tatiana Kożak- Siara, Janusz Hamryszczak, Komputerowe wspomaganie procesów zarządzania nowoczesnymi modelami kosztów w strategiach podnoszenia konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw; 7. Artur Jan Kukuła, Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla rozwoju Polski i jej regionów; 8. Kazimierz Mrozowicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle badań nad komunikacją interpersonalną; 9. Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar, Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej; 10. Marek Smoleń, Przewaga konkurencyjna wiodących przedsiębiorstw regionu podkarpackiego; 11. Lucyna Szczygieł, Analiza potencjału ekonomicznego gospodarki żywnościowej na przykładzie powiatu jarosławskiego; 12. Andrzej Szromnik, Procesy internacjonalizacji miast i regionów jako wyraz ich transgranicznych powiązań oraz współpracy; 13. Różą Weryńska, Adam Tomaszewski, Potencjał informatyczny a konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw podkarpacia; 14. Jolanta Wojtowicz- Żygadło, Rola i znaczenie prywatyzacji sektora bankowego w aspekcie rozwoju regionalnego; 15. Waldemar Zadworny, Joanna Pruchnicka, Fundusze europejskie w zakresiw turystyki czynnikiem warunkującym regionalny rozwój gospodarczy. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34038 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34037/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-63909-44-4
1.Przyrodnicze, antropogeniczne oraz infrastrukturalne czynniki rozwoju turystyki; 2.Instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne stymulatory ruchu turystycznego; 3.Formy i uwarunkowania aktywności sportowej i rekreacyjnej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46754, 46753, 46752, 46751 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46750 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again