Form of Work
Książki
(39)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Proza
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(38)
available
(15)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(27)
Author
Michalak Marek (1971- )
(5)
Gellert Aleksandra
(4)
Korczak Janusz (1878?-1942)
(4)
Cichy Elżbieta
(3)
Jaros Paweł (1961- )
(3)
Jarosz Ewa
(2)
Andrzejczak-Świątek Małgorzata
(1)
Babicka-Wirkus Anna
(1)
Chmielewska Kamila
(1)
Cieślikowska Agnieszka
(1)
Czaja Marzena
(1)
Dąbrowska Marta (prawo)
(1)
Gawlicz Katarzyna
(1)
Korczak Janusz (1878?-1942). Feralny tydzień
(1)
Korczak Janusz (1878?-1942). Spowiedź motyla
(1)
Kozak Małgorzata
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kudyba Karolina
(1)
Lach Izabela (prawo)
(1)
Luberadzka-Gruca Joanna (1968- )
(1)
Nowak Anna (nauki pedagogiczne)
(1)
Prucnal Marta
(1)
Röhrborn Barbara
(1)
Siejak Anna
(1)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(1)
Sokołowski Tomasz
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek (1947- )
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Wojtasińska Edyta
(1)
Zmarzlik Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(41)
Time Period of Creation
2001-
(10)
1901-2000
(3)
1918-1939
(2)
1901-1914
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Audience Group
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Prawa dziecka
(28)
Rzecznik praw dziecka
(10)
Dziecko
(7)
Korczak, Janusz
(4)
Wychowanie
(4)
Dzieci
(3)
Pedagogika
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Cyberprzemoc
(2)
Kuratela
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Adopcja
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Gimnazja
(1)
Grooming
(1)
Internaty
(1)
Kolonie letnie
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Młodzież
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niemowlę
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
ONZ
(1)
Opór (postawa)
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Pornografia dziecięca
(1)
Porwanie
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawa ucznia
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wojenne
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przesłuchanie dziecka
(1)
Rada Europy
(1)
Reklama społeczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Szacunek
(1)
Uczniowie
(1)
Uczucia
(1)
Wolność religijna
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: work
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure
(1)
Subject: time
2001-
(21)
1901-2000
(8)
1801-1900
(3)
1989-2000
(3)
2001-0
(3)
1901-1914
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Genre/Form
Listy polskie
(6)
Antologie
(4)
Opracowanie
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Opowiadania i nowele
(2)
Esej
(1)
Informatory
(1)
Modlitwa
(1)
Poradniki dla młodzieży
(1)
Rozważania i rozmyślania religijne
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Historia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
Religia i duchowość
(1)
41 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55665, 55664 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy]. - Wydanie 2. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017. - 42, [2] strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN: : 978-83-89658-47-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54219/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54218/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52967/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
Rozdział 1: Uwagi terminologiczne; Rozdział 2: Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych w aktach prawa międzynarodowego; Rozdział 3: Międzynarodowe prawo humanitarne wobec kwestii ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych; Rozdział 4: Prace nad przepisem Konwencji o prawach dziecka poświęconym ochronie dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych; Rozdział 5: Artykuł 38 Konwencji o prawach dziecka; Rozdział 6: Geneza oraz przebieg prac nad Protokołem fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne; Rozdział 7: Analiza i wykładnia treści postanowień Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne; Rozdział 8: Mechanizmy monitorowania i egzekwowania przestrzegania międzynarodowych zobowiązań stwarzających ramy prawnej ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47998, 47997 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46781/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48793/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
ISBN: : 978-83-89658-42-5
1. Prawa człowieka i dziecka jako fundament społeczeństwa obywatelskiego; 2. Pedagogiczne konteksty prawa do autoekspresji; 3. Metodologiczne założenia badań; 4. Respektowanie prawa do autoekspresji w szkole; 5. Rytuały oporu uczniów; 6. Prawo do autoekspresji w szkole a rytuały oporu uczniów gimnazjum. [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54221/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
Rozdział 1: Ochrona małoletniego świadka w świetle polskiego Kodeksu postępowania karnego. Rozdział 2: Aspekty psychologiczne przesłuchania małoletniego świadka - podstawowe zagadnie. Rozdział 3: Udział organizacji pozarządowych w poprawie sytuacji dzieci -świadków w perspektywie międzynarodowej. Rozdział 4: Niebieskie pokoje - wymogi normatywne i policyjna praktyka. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47987 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46780/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48795/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
ISBN: : 978-83-89658-43-2
Rozdział 1 : Grooming – zagadnienia wprowadzające; 1. Geneza zjawiska i definicja groomingu; 2. Geneza kryminalizacji groomingu w polskim ustawodawstwie ; Rozdział 2: Ochrona prawnokarna przed groomingiem w prawie międzynarodowym; 1. Konwencja Praw Dziecka z 1989 r; 2. Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci; 3. Konwencja Rady Europy z 2007 r. o ochronie dzieci przed ich seksualnym wykorzystywaniem; Rozdział 3 : Ustawowe znamiona groomingu w kodeksie Karnym; 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa; 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ; 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa ; 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa; 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania; Rozdział 4 : Grooming – wybrane aspekty kryminologiczne; 1. Przyczyny zjawiska; 2. Etapy groomingu; 3. Statystyczny obraz przestępstwa; 4. Zapobieganie i zwalczanie przestępstwa z art. 200a kk; Rozdział 5:Wiktymizacja dzieci i młodzieży przestępstwem groomingu; 1. Założenia metodologiczne badań własnych; 2. Analiza wyników badań.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54220/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
ISBN: : 978-83-89658-81-4
1. Dziecko jako obywatel - ramy teoretyczne; 2. Podstawy programowe i programy nauczania a prawa dziecka, wartości demokratyczne i partycypacja dzieci; 3. Podstawa programowa i Konwencja o Prawach Dziecka w opinii nauczycielek przedszkola. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48001, 48000, 46774 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46773/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 47993/XIV czyt.
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
Część 1: Konwencje Rady Europy; 1. Konwencje Rady Europy (ratyfikowane); 2. Konwencje Rady Europy (podpisane); Część 2: Zalecenia i wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy; 1. Ochrona praw dzieci; 2. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia; 3. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie; 4. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych; 5. Prawo dziecka do nauki; 6. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem; 7. Prawa dzieci niepełnosprawnych; 8. Prawo dziecka do uczestnictwa w życiu publicznym; 9. Prawa dzieci migrantów; Część 3: Zalecenia i Rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; 1. Ochrona praw dziecka; 2. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia; 3. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie; 4. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych; 5. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem; 6. Prawo dziecka do uczestnictwa w życiu publicznym; 7. Prawa dzieci migrantów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47992 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46777/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89658-36-4
1. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego; 2. Komentarz. Akty prawne. Zestawienia. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47994 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46776/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89658-06-7
Jak rozwijała się idea ochrony dzieci przed przemocą?; Część 1: Przemoc wobec dziecka w rodzinie - cechy zjawiska oraz standardy i problemy jego ograniczania; Część 2: Funkcjonowanie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46775/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
1. Współczesne rozumienie kwestii przemocy wobec dzieci - klaps to nie przemoc?; 2. „Tyłek nie szklanka”? o konsekwencjach stosowania kar cielesnych; 3. Bicie dzieci jako wielowiekowa tradycja. szkic do historii wykorzystywania kar fizycznych; 4. Od kontestacji kar fizycznych w wychowaniu do ich prawnego zakazu ; 5. Zakaz kar cielesnych ȃ dyskurs rekomendacji i argumentacji ; 6. Współczesny obraz działań na rzecz eliminacji kar fizycznych; 7. Metodologiczne podstawy monitoringu postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu; 8. Społeczna aprobata przemocy w wychowaniu; 9. Społeczne postawy dotyczące prawa zakazującego bicia dzieci; 10. Postawy społeczne wobec interwencji w sytuacje przemocy wobec dziecka w rodzinie ; 11. Reagowanie na sytuacje przemocy wobec dziecka; 12. Rozmiary przemocy wobec dzieci - zachowania i doświadczenia Polaków.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47996/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47995/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
ISBN: : 978-83-89658-71-5
Rozdział 1: Pedagogiczno-prawna perspektywa badań nad prawami dziecka; Część 1: Pedagogiczno – antropologiczna oraz prawna perspektywa koncepcji prawa dziecka do edukacji; Rozdział 2: Dziecko w perspektywie interpretacji pedagogiczno-antropologicznej; Rozdział 3: Problematyka dzieciństwa w badaniach nad dzieckiem; Rozdział 4: Prawna perspektywa koncepcji prawa dziecka do edukacji; Rozdział 5: Prawo do edukacji – zakres normatywny; Rozdział 6: Struktura systemu edukacji w Polsce w kontekście praw edukacyjnych; Część 2: Bariery w realizacji prawa dziecka do edukacji; Rozdział 7: Założenia teoretyczno-metodologiczne części drugiej; Rozdział 8: Przykłady sytuacji naruszeń prawa dziecka do edukacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47991, 47990, 47989, 46784, 46783 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46782/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55661 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55660/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Psychologiczne i socjologiczne aspekty pornografii dziecięcej i pedofilii w Internecie; 1.1. Rekonstrukcja zjawiska cyberpedofilii ; 1.2. Badania empiryczne dotyczące małoletnich użytkowników sieci i ich opiekunów; Rozdział 2. Ochrona małoletnich przed cyberprzestępczością na tle seksualnym w międzynarodowym, europejskim i krajowym porządku prawnym; 2.1. Standardy międzynarodowe; 2.2. Regulacje europejskie; 2.3. Instrumenty krajowe; Rozdział 3. Ochrona małoletnich przed cyberprzestępczością na tle seksualnym w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych; 3.1. Regulacje prawne odnoszące się do pornografii i i cyberpornografii dziecięcej; 3.2. Legislacja dotycząca dostępności materiałów szkodliwych i bezpieczeństwa dzieci w Internecie.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 47988/VI czyt.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again