Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Dyczewski Leon
(2)
Radwan Marian
(2)
Stanowski Adam
(2)
Zon Józef
(2)
Borkowski Ludwik
(1)
Cywiński Bohdan (1939- )
(1)
Dębiński Antoni
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kowalczyk Stanisław (1932- )
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kuryłowicz Marek
(1)
Merecki Jarosław
(1)
Piwowarski Władysław
(1)
Prymon Marek
(1)
Rodziński Adam
(1)
Sedlak Włodzimierz
(1)
Stepulak Marian Zdzisław
(1)
Styczeń Tadeusz
(1)
Stępień Antoni Bazyli
(1)
Stępień Antoni Bazyli. Wiadomości z logiki formalnej
(1)
Szymołon Jerzy
(1)
Szyszka Ryszard
(1)
Tylus Stanisław
(1)
Walkusz Jan
(1)
Wnuk Marian (1948- )
(1)
Woroniecki Jacek
(1)
Zon Józef (1948- )
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(8)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Kościół katolicki
(4)
Bioelektronika
(2)
Osobowość
(2)
Plazma
(2)
Religia
(2)
Ankieta
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Biochemia
(1)
Biofizyka
(1)
Biologia
(1)
Biologia molekularna
(1)
Bóg
(1)
Błony komórkowe
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Ewolucja
(1)
Filozofia
(1)
Krzem
(1)
Kultura
(1)
Lęk
(1)
Marketing
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Paleontologia
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Religijność
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Teologia katolicka
(1)
Teologia moralna
(1)
Teoria systemów
(1)
Weiss Anzelm (1940-)
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wyznanie
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Invocatio Dei w starożytnych zbiorach prawa; 2. Sądy boże w starożytności; 3. Kara śmierci w świetle literatury wczesnochrześcijańskiej; 4. Prawne i religijne aspekty oskarżeń o praktyki magiczne w okresie republiki; 5. Zwalczanie kultów obcych w relacji Tytusa Liwiusza; 6. Elementy sakralne i karne w uregulowaniach prawa rzymskiego dotyczących porzucenia dziecka; 7. Sakralne zbrodnie Westalek; 8. Julia Augusta a prawo o obrazie majestatu; 9. Parricidium i poena cullei; 10. Senatus consultum z 65 roku p.n.e. wobec pogrzebowych igrzysk Cezara;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5230/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia Boga : podręcznik / Stanisław Kowalczyk. - [Wyd. 3 popr. i poszerz.]. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1993. - 325 s. ; 21 cm.
Część 1: Zagadnienia wstępne; 1. Koncepcja filozofii Boga; 2. Typologia postaw człowieka wobec Boga; 3. Problem sensowności języka filozofii Boga; 4. Charakterystyka epistemologiczno -metodologiczna argumentów filozofii Boga; 5. Typologia argumentów teodycei i wyjaśnienia wstępne; Część 2: Argumenty kosmologiczne; 1. Argument kinetyczny; 2. Argument etiologiczny; 3. Argument kontyngencjalny; 4. Argument klimakologiczny; 5. Argument teleologiczny; 6. Argumenty kosmologiczno -fizykalistyczne; 7. Poznanie istnienia Boga w ujęciu P. Teilharda de Chardin; Część 3: Argumenty antropologiczne; 1. Argument ideologiczny; 2. Szósta droga J. Maritaina; 3. Argument ontologiczny; 4. Argumentdeontologiczny; 5. Argument eudajmologiczny; 6. Argument z doświadczenia religijnego; 7. Poznanie Absolutu w ujęciu K. Jaspersa; Część 4: Natura Boża; 1. Idee Absolutu; 2. Poznawalność natury Bożej; 3. Atrybuty bytowe Boga; 4. Atrybuty operatywne Boga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28524/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44192 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kościół i państwo / Józef Krukowski. - Wyd. 2, zm. i uzup. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2000. - 407 [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5207/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-228-0421-0
1. Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii religii; 2. Wspólnoty i instytucje religijne; 3. Sacrum i profanum w nowoczesnym społeczeństwie; 4. Kościół i religijność w przemianie; 5. Uwarunkowania przemian postaw i instytucji religijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5282/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-228-0924-7
Rozdział 1: Informacja w strategii i zarządzaniu marketingowym; Rozdział 2: Istota badań marketingowych; Rozdział 3: Gromadzenie danych. Dane wtórne; Rozdział 4: Gromadzenie danych. Dane pierwotne; Rozdział 5: Analiza danych i interpretacja; Rozdział 6: Przedstawienie wyników; Rozdział 7: Komponenty strategiii marketingowej a metody badań marketingowych; Rozdział 8: Zarządzanie badaniami marketingowymi; Rozdział 9: Etyczne aspekty badań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13666 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13665/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22654 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Orędzie do biskupów w Puebla, 28 stycznia 1979 r.; 2. Encyklika Redemptor homonis; 3. Homilia w czasie mszy św. przed katedrą, Gniezno 3 czerwca 1979 r.; 4. Do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłebia Dąbrowskiego, Jasna Góra, 6 czerwca 1979 r.; 5. Homilia w czasie uroczystości ku czci św. Stanisława na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1979 r.; 6. Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, 2 października 1979 r.; 7. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1980 r.; 8. Homilia w Saint-Denis, 31 maja 1980 r.; 9. Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca1980 r.; 10. Do robotników w Sano Paulo, 4 lipca 1980 r.; 11. Do budowniczych społeczeństwa pluralistycznego, Salvador da Bahia, 6 lipca 1980 r.; 12. Homilia podczas mszy św. dla pracujących na roli, Recife, 7 lipca 1980 r. 13. Orędzie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 25 sierpnia 1980 r.; 14. Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej. Konferencja w Madrycie poświęcona bezpieczeństwu i współpracy w Europie, 13 września 1980 r.; 15. Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1981 r.; 16. Przemówienie do delegacji NSZZ ,,Solidarność'', Rzym, 15 stycznia 1981 r.; 17. Przemówienie w Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych, Hiroszima, 25 lutego 1981 r.; 18. Spotkanie z robotnikami, Terni, 19 marca 1981 r.; 20. Encyklika Laborem exercens.Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski, Madryt, 12 lutego 1982 r. 21. Do robotników ,,Solvay'u'', Rosignano, 19 marca 1982 r.; 22. Spotkanie z intelektualistami, Uniwersytet w Coimbra, 15 maja 1982 r.; 23. Spotkanie z robotnikami Porto, 15 maja 1982 r.; 24. Orędzie do uczestników II Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej sprawie rozbrojenia, 11 czerwca 1982 r.; 25. Przemówienie na 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, 15 czerwca 1982 r.; 26. Liturgia słowa w San Pedro Sula, 8 marca 1983 r.; 27. Homilia podczas mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 17 czerwca 1983 r.; 28. Homilia podczas jubileuszowej mszy św. na Jasnej Górze Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.; 29. Homilia podczas nabożeństwa maryjnego, Katowice, 20 czerwca 1983 r.; 30. Homilia podczas mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków, 22 czerwca 1983 r. 31. Przemówienie wygłoszone z okazji czterdziestolecia bitwy o Monte Cassino, Rzym, 17 maja 1984 r.; 32. Instrukcja o niektórych aspektach ,,teologii wyzwolenia''; 33. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22655 (1 egz.)
Book
In basket
1. Osoba; 2. Moralność; 3. Kultura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28560/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28523, 22740 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22834 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-00-00445-9
1. Poznanie ludzkie; 2. Znaki i język; 3. Poznanie naukowe; 4. Poznanie filozoficzne. Koncepcje filozofii; 5. Działy filozofii; 6. Z dziejów filozofii; 7. Współczesne kierunki filozoficzne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28559/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ABC etyki / Tadeusz Styczeń, Jarosław Merecki. - Wyd. 4, uzup. i poszerz. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1996. - 62 [4] s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-2280443-1 ; 978-83-7363-584-5
Cz. 1: Dzieje etyki; Rozdział 1: Istota powinności moralnej i dobra moralnego; Rozdział 2: Treść powinności i dobra moralnego; Rozdział 3: Sumienie jako norma moralności; Rozdział 4: Metoda i struktura etyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5277 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5276/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział I. Problematyka przeżyć religijnych; 1. Kwestie terminologiczne; 1.1. Przeżycia a doświadczenie; 1.2. Przeżycia ludzkie; 1.3. Przeżycia religijne; 1.4. Przeżycia religijne a inne typy przeżyć; 2. Przeżycie religijne w ujęciu filozoficzno- teologicznym; 2.1. Zasadność ujęcia interdyscyplinarnego; 2.2. Specyfika przeżycia religijnego; 2.3. Fazy przeżycia religijnego; 3. Struktura przeżycia religijnego; 3.1. Kryteria przeżycia religijnego; 3.2. Elementy przeżycia religijnego; 3.2.1. Analiza swoistości lęku religijnego; 3.2.2. Analiza swoistości fascynacji religijnej; 3.3. Typologia przeżyć religijnych; 4. Uwarunkowania przeżycia religijnego; Rozdział II. Strategia badań własnych; 1. Problem pracy i charakterystyka zmiennych; 2. Hipotezy; 3. Metody zastosowane w pracy; 3.1. Skala Lęku i Fascynacji (SLiF); 3.2. Metody pomiaru osobowości; 3.2.1. Test Przymiotników (ACL) H. B. Gougha i A.B. Heilbruna; 3.2.2. Arkusz Samopoznania (AS0 R. B. Cattella; 3.2.3. Skala Niepokoju Egzystencjalnego (SNE) A. Jurosa; 3.2.4 Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa (KPB) Z. Uchnasta; 3.3. Metody dodatkowe; 3.3.1. Kwestionariusz Aprobaty Społecznej (KAS) J. T. Wilczyńskiej i R. Drwala; 3.3.2. Skala Postaw Religijnych W. Prężny; 3.3.3. Skala Kryzysu Religijnego W. Prężny; 3.4. Metody statyczne zastosowane w pracy; 4. Charakterystyka badanej populacji; 4.1. Organizacja badań; 4.2. Charakterystyka badanych osób; Rozdział III. Obraz lęku i fascynacji u badanych osób; 1. poziom lęku i fascynacji u wszystkich badanych; 2. Empiryczna charakterystyka wymiarów przeżycia religijnego; 3. Wyodrębnienie grup skrajnych w obrębie poszczególnych dymencji; 3.1. Kryteria wyodrębniania grup; 3.2. Charakterystyka biograficzna wyodrębnionych grup; Rozdział IV. Powiązanie czynników osobowościowych z lękiem i fascynacją; 1. Analiza osobowości korelatów Lęku Niewolniczego; 1.1. Lęk Niewolniczy a obraz siebie; 1.2. Lęk Niewolniczy a niepokój osobowościowy; 1.3. Lęk Niewolniczy a niepokój egzystencjalny; 1.4. Lek Niewolniczy a poczucie bezpieczeństwa; 2. Analiza osobowościowych korelatów Lęku Synowskiego; 2.1. Lęk Synowski a obraz siebie; 2.2. Lęk Synowski a niepokój osobowościowy; 2.3. Lęk Synowski a niepokój egzystencjalny; 2.4. Lęk Synowski a poczucie bezpieczeństwa; 3. Analiza osobowościowych korelatów Fascynacji; 3.1. Fascynacja a obraz siebie; 3.2. Fascynacja a niepokój osobowościowy; 3.3. Fascynacja a niepokój egzystencjalny; Fascynacja a poczucie bezpieczeństwa; Rozdział V. Dyskusja wyników [B]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 49034 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ćwiczenia z biochemii; 1. Aminokwasy i białka; 2. Węglowodany; 3. Polisacharydy; 4. Kwasy nukleonowe; 5. Oksydoreduktazy- enzymy utleniania tkankowego; 6. Osad czynny i jego aktywność enzymatyczna; Cz. 2: Podstawowe techniki stosowane w biologii molekularnej; 7. Elektroforeza; 8. Wirowanie; 9. Techniki chromatograficzne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3700/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Z życia i aktywności naukowej Księdza Profesora Anzelma Weissa; 2. Bibliografia publikacji Księdza Profesora Anzelma Weissa; 3. Prace naukowe pisane pod kierunkiem Księdza Profesora Anzelma Weissa i prace recenzowane; 4. Teksty kazań niedzielnych dla dorosłych " Biblioteki Kaznodziejskiej" i " Współczesnej Ambony" jako źródło przepowiadania homilijnego; 5. Wartość " świadectwa krwi" wg Klemensa Aleksandryjskiego; 6. Pierwsze książki z zakresu teologii polemicznej wydrukowane w Polsce na użytek Reformacji; 7. Ustawodastwo heraldyki kościelnej; 8. Przepowiadanie homilijne - czynnością liturgiczną; 9. Więzy nauczycieli akademickich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Wielkopolską w okresie międzywojennym; 10. Chrześcijańska opieka nad potrzebującymi na przykładzie działalności średniowiecznych diakonii w Italii; 11. Dzieje Studium Filozoficzno-Teologicznego Towarzystwa Chrystusowego; 12. Pisteologiczny wymiar cudu w świetle polskojęzycznej literatury posoborowej; 13. Zadania Kościoła w wychowaniu do życia publicznego. Studium patrystyczno-pastoralne; 14. Sieć szkół parafialnych w archidiakonacie uniejowskim w XVIII wieku do czasów Komisji Edukacji Narodowej; 15. Katechizm Kościoła Katolickiego drogą do Boga, Kościoła i człowieka; 16. Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w egzegezie alegorycznej Dydyma Slepego; 16. Nominacje biskupów w metropolii warszawskiej w 1918 r. 17. Przyjęcie pogan przez Pana; 18. Kościół wschodni na Rusi w świetle Roczników, czyli Kronik Sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza; 19. Pamięci Komendanta;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6548/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Katolicka etyka wychowawcza. T. 1 / Jacek Woroniecki. - Wyd. 1, rzut 2. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. - IX s., s. [6]-420 : 1 portr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pojęcia i wiadomości wstępne; Rozdział 2: Cel w życiu człowieka; Rozdział 3: Władze umysłowe człowieka i ich rola w życiu moralnym; Rozdział 4: Włądze zmysłowe człowieka i ich udział w życiu moralnym; Rozdział 5: Prawo moralne; Rozdział 6: Dobro i zło moralne; Rozdział 7: Łaska; Rozdział 8: Wychowanie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28538/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22641 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-228-0025-8
1. Rys historyczny badań nad plazmą i bioplazmą; 2, Ogólna charakterystyka plazmy fizycznej; 3. Budowa i funkcje podstawowych typów błon biologicznych; 4. Elektrony jako ruchliwe nośniki ładu w błonach biologicznych; 5. Energia kinetyczna elektronów w składnikach błon biologicznych i przenikliwość elektryczna ośrodka wewnątrzbłonowego; 6. Plazma elektronowa i jej rola w błonach biologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22642 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-00-00435-1
1. Bioelektroniczny model abiogenezy; 2. Generowanie i emisja fotonów w układach biologicznych; 3. Natężenia progowe pól elektro magnetycznych dla reakcji biologicznych; 4. Gruczoł ślinowy jako układ specyficznie reagujący na promieniowanie mikrofalowe; 5. Ochrona środowiska w świetle bioelektronicznej interpretacji organizmu; 6. Uwagi na temat struktury i rola środowiska elektromagnetycznego; 7. Badania frakcji RNA w siewkach Pisum sativum i Cucumis sativus w warunkach ograniczenia pola elektromagnetycznego; 8. Sprzężenie zwrotne psyche- soma w świetle koncepcji bioelektroniki; 9. Bioelektroniczny aspekt działania mechanoreceptorów; 10. Zmiany stałej Verdeta płynów ustrojowych w obecności alkoholi i narkotyków; 11. Kolagenowe struktury organizmu a zewnętrzne pola elektromagnetyczne, akustyczne i magnetyczne; 12. Spadek witalności jako wynik osłabienia warunków istnienia stanu plazmowego w organiźmie; 13. Warunki występowania plazmy fizycznej w błonach chloroplastów; 14. Nieprzechodniość redukcji a bioelektronika;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22643 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again