Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Cybula Piotr
(1)
Damasiewicz Agnieszka
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Umowa
(2)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Nieruchomości
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Turystyka
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Klauzule ogólne dotyczące spółki akcyjnej; Rozdział 2: Klauzule dotyczące praw akcjonariuszy; Rozdział 3: Klauzule dotyczące zarządu spółki akcyjnej; Rozdział 4: Klauzule dotyczące rady nadzorczej spółki akcyjnej; Rozdział 5: Klauzule dotyczące walnego zgromadzenia spółki akcyjnej; Rozdział 6: Klauzule dotyczące kapitałów spółki akcyjnej; Rozdział 7: Klauzule dotyczace rozwiązania i likwidacji spółki akcyjnej; Rozdział 8: Klauzule dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki akcyjnej; Rozdział 9: Klauzule specyficzne dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24020 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24019/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Umowa o imprezę turystyczną-charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Klauzule dotyczące postanowień ogólnych; Rozdział 3: Klauzule dotyczące zawarcia umowy; Rozdział 4: Klauzule dotyczące określnienia zmiany ceny; Rozdział 5: Klauzule dotyczące zmiany płatności; Rozdział 6: Klauzule dotyczące przeniesienia uprawnień i przejścia obowiązków uczestnika; Rozdział 7: Klauzule dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznewj; Rozdział 8: Klauzule dotyczące ubezpieczenia klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia; Rozdział 9: Klauzule dotyczące zabezpieczenia finansowego organizatora; Rozdział 10: Klauzule dotyczące zmiany istotnych postanowień umownych lub odwołania imprezy turystycznej; Rozdział 11: Klauzule dotyczące świadczeń zastępczych; Rozdział 12: Klauzule dotyczące odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; Rozdział 14: Klauzula dotyczące postanowień końcowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24186 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24185/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego sie do umów konsumenckich; Rozdział 2: Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych; Rozdział 3: Klauzula dotycząca obowiązków w zakresie potwierdzenia okreslonych informacji; Rozdział 4: Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny; Rozdział 5: Klauzule dotyczące wydania i dostarczania towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia; Rozdział 6: Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Klauzule określające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową; Rozdział 8: Klauzule dotyczace realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową; Rozdział 9: Klauzule dotyczące gwarancji; Rozdział 10: Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24024 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24023/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-685/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-685/1/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again