Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Leszczyński Stanisław (1922- )
(2)
Barańska Dobromiła
(1)
Burzyńska-Makuch Małgorzata
(1)
Furmanek Mariusz I
(1)
Hryniewiecki Tomasz (kardiolog)
(1)
Michałowska Ilona
(1)
Pilch-Kowalczyk Joanna
(1)
Pruszyński Bogdan (1934- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(1)
Subject
Diagnostyka obrazowa
(3)
Naczynia krwionośne
(1)
Płuca
(1)
Serce
(1)
Układ trawienny
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41586/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Diagnostyka Obrazowa)
ISBN: : 978-83-200-4798-1
Cz.1: Metody badań i podstawy interpretacji wyników; 1. Radiologia klasyczna - Robert Paweł Banyś, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka; 2. Echokardiografia - Piotr Michałek; 3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa- Jerzy Pręgowski; 4. Rezonans magnetyczny - Mariusz I. Furmanek; 5. To-mografia komputerowa - Mariusz I. Furmanek; 6. Badania radioizotopowe - Anna Teresińska; 7. Pozytonowa tomografia emisyjna - Mirosław Dziuk; 8. Koronarografia- Jacek Kądziela; 9. Cząstkowa rezerwa przepływu - Jacek Kądziela ; 10. Cewnikowanie serca i angiokardiografia - Jacek Kądziela; 11. Anatomia serca- Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota; 12. Sekwencyjna analiza segmentalna serca - Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota ; 13. Klasyfikacja AHA segmentów serca, podział tętnic wieńcowych na segmenty, terytorium unaczynienia - Tomasz Olesiuk; 14. Pomiary wielkości struktur serca i dużych naczyń - normy - Magdalena Marczak, Patrycjusz Stokłosa; 15. Przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej - podstawowe objawy radiologiczne chorób układu sercowo-naczyniowego- Paweł Kwiatek, Ilona Michałkowska; Cz. 2: Szczegółowa diagnostyka chorób serca i dużych naczyń choroba niedokrwienna serca; Rozdział 1: Choroba niedokrwienna serca; 16. Przewlekła choroba niedokrwienna serca - Dorota Piotrowska-Kownacka; 17. Ostry zespół wieńcowy i zawał mięśnia sercowego- Dorota Piotrowska-Kownacka; 18. Powikłania zawału mięśnia sercowe-go- Dorota Piotrowska-Kownacka; 19. Choroba niedokrwienna serca - ocena w badaniach radioizo-topowych - Anna Teresińska; 20. Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby niedokrwiennej serca- Mariusz Kruk; Rozdział 2: Choroby tętnic wieńcowych; 21. Anatomia tętnic wieńcowych - Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota; 22. Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych - Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese; 23. Tętniaki tętnic wieńcowych- Katarzyna Grusz-czyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese; 24. Zator tętnicy wieńcowej - Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese; 25. Anomalie tętnic wieńcowych - Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese; 26. Ocena stentów i pomostów aortalno-wieńcowych- Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese; Rozdział 3: Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne; 27. Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne - Barbara Miłosz-Wieczorek; Rozdział 4: Wady zastawkowe i infekcyjne zapalenie wsierdzia; 28. Zwężenie zastawki aortalnej - Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewski; 29. Niedomykalność zastawki aortalnej - Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewski; 30. Zwężenie zastawki mitralnej- Ilona Michałowska, Magdale-na Marczak, Tomasz Hryniewski; 31. Niedomykalność zastawki mitralnej - Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewski; 32. Wypadanie płatka zastawki mitralnej - Joanna Waniewska; 33. Zwapnienie pierścienia mitralnego- Joanna Waniewska; 34. Zwężenie zastawki trójdzielnej - Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewski; 35. Niedomykalność zastawki trójdzielnej - Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewski; 36. Wada wielozastawkowa serca - Paweł Kwiatek; 37. Sztuczne i biologiczne zastawki serca - Tomasz Oleksiuk; 38. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej - Ilona Michałowska, Maciej Dąbrowski, Adam Witkowski; 39. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych nabytych wad serca - Zofia Dzieliń-ska, Jan Henzel, Marcin Demkow; 40. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - Iwona Michałowska, Tomasz Hryniewski; Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego; Rozdział 5: Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego; 41. Kardiomiopatia przerostowa - Dorota Piotrowska-Kownacka; 42. Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Dorota Piotrowska-Kownacka; 43. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory - Dorota Piotrowska-Kownacka; 44. Kardiomiopatia restrykcyjna - Dorota Piotrowska-Kownacka; 45. Kardiomiopatie niesklasyfikowane - Dorota Piotrowska-Kownacka; 46. Amyloidoza serca - Dorota Piotrowska-Kownacka; 47. Hemochromatoza serca - Dorota Piotrowska-Kownacka; 48. Zapalenie mięśnia sercowego - Dorota Piotrowska-Kownacka, Elżbieta Wiatr; 49. Sarkoidoza serca - Magdalena Martusewicz-Boros, Dorota Piotrowska-Kownacka; Rozdział 6: Wady wrodzone serca; 50. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - Iwona Michałowska, Piotr Hoffman; 51. Przetrwały otwór owalny - Iwona Michałowska, Piotr Hoffman; 52. Tętniak przegro-dy międzyprzedsionkowej - Iwona Michałowska, Piotr Hoffman; 53. Wspólny kanał przedsionko-wo-komorowy - Andrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk; 54. Ubytek przegrody międzykomorowej - Jan Głowacki; 55. Serce jednokomorowe - Jan Głowacki; 56. Zespół Eisenmengera -Paweł Kwiatek; 57. Atrezja zastawki trójdzielnej - Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Jan Książyk; 58. Anomalia Ebsteina - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 59. Atrezja zastawki płucnej - Jan Gło-wacki; 60. Zwężenie zastawki płucnej - Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska; 61. Niedomykalność zastawki płucnej - Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska; 62. Tetralogia Fallota - Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska; 63. Dwupłatkowa zastawka aortalna- Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 64. Zwężenie nadzastawkowe i podzastawkowe aorty - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 65. Tętniak zatoki Valsalvy - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 66. Zespół niedorozwoju lewego serca - Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Joanna Książyk; 67. Koarktacja aorty - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 68. Przetrwały przewód tętniczy - Mariusz Śpiewak, Ilona Michałowska; 69. Okienko aortalno-płucne - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 70. Wspólny pień tętniczy - Jan Głowacki; 71. Przełożenie dużych naczyń - Adrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk; 72. Wrodzone skorygowane przełożenie dużych pni tętniczych- Adrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk; 73. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych - Ilona Michałowska, Piotr Hoffman; 74. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych - Adrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk; 75. Zespół heterotaksji - Jan Głowacki; 76. Serce trójprzedsionkowe - Tomasz Oleksiuk, Joanna Książyk; 77. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych wrodzonych wad serca i dużych naczyń - Zofia Dzielińska, Jan Henzel, Marcin Demkow; 78. Wybrane zabiegi kardiochirurgiczne w leczeniu wrodzonych wad serca - Mariusz Kuśmierczyk; Rozdział 7: Niewydolność serca; 79. Niewydolność serca - Paweł Kwiatek, Małgorzata Sobiesz-czańska-Małek; 80. Przeszczepienie serca - Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Grzegorz Małek; 81. Mechaniczne wspomaganie serca - Tomasz Oleksiuk, Kwiatek, Małgorzata Sobieszczańska-Małek; Rozdział 8: Choroby osierdzia; 82. Anatomia osierdzia - Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota; 83. Płyn w osierdziu- Magdalen Marczak, Ilona Michałowska; 84. Tamponada serca - Magdalena Mar-czak, Ilona Michałowska; 85. Infekcyjne zapalenie osierdzia - Magdalena Marczak, Ilona Michałow-ska; 86. Zaciskające zapalenie osierdzia - Magdalena Marczak, Ilona Michałowska; 87. Torbiele osierdzia - Magdalena Marczak, Ilona Michałowska; 88. Wrodzony ubytek osierdzia - Magdalena Marczak, Ilona Michałowska; 89. Nowotwory osierdzia - Magdalena Marczak, Ilona Michałowska; Rozdział 9: Zwapnienia w sercu; 90. Zwapnienia w sercu - Joanna Waniewska; Rozdział 10: Guzy serca i zmiany guzopodobne; 91. Guzy serca i guzy przysercowe- Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś; 92. Łagodne nowotwory serca; 93. Złośliwe nowotwory serca i osierdzia - Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś; 94. Guzy nienowotworowe serca i osierdzia - Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś; Rozdział 11: Choroby aorty pier-siowej; 95. Anatomia radiologiczna aorty - Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota; 96. Tętniak aorty piersiowej - Iwona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz; 97. Ostre zespoły aor-talne - Iwona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz; 98. Zapalenie aorty - Iwona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz; 99. Aorta porcelanowa - Iwona Michałow-ska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz; 100. Guzy aorty- Iwona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz; Rozdział 12: Urazy serca i aorty piersiowej; 101. Urazy serca i aorty piersiowej - Tomasz Oleksiuk; Rozdział 13: Ano-malie rozwojowe dużych naczyń; 102. Anatomia dużych naczyń - Adam Koleśnik, Cezary S.Niszczota; 103. Anomalie rozwojowe aorty - Jan Głowacki; 104. Anomalie rozwojowe tętnic płucnych - Barbara Burakowska; 105. Anomalie rozwojowe żył płucnych - Barbara Burakowska; 106. Anomalie rozwojowe żył systemowych - Barbara Burakowska; Rozdział 14: Wybrane zagad-nienia z elektrofizjologii; 107. Anatomia żył płucnych układu przewodzącego serca - Barbara Bura-kowska; 108. Migotanie przedsionków - rola badań obrazowych przed zabiegiem przezskórnej abla-cji - Barbara Burakowska; 109. Zwężenie żył płucnych po ablacji - Paweł Kwiatek; 110. Stymulato-ry i kardiowertery-defibrylatory - Joanna waniewska; Rozdział 15: Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym; 111. Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym - Jerzy Walecki, Tomasz Bulski. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52015/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41539/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again