Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(9)
Author
Aleksander Marek
(2)
Borys Wiesław
(2)
Ruszaj Adam
(2)
Bałanda Andrzej
(1)
Budzik Grzegorz
(1)
Cygnar Mariusz
(1)
Florek Stefan
(1)
Jaśkiewicz Grzegorz
(1)
Jaśkowska-Drees Teresa
(1)
Lorek Barbara
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Niemiec Witold
(1)
Reichel Marek
(1)
Surówka Krzysztof
(1)
Tęcza Zygmunt
(1)
Zacłona Zdzisław
(1)
Zacłona Zdzisława
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Układy cyfrowe
(2)
Układy logiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Innowacje
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Pomiary
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Turystyka
(1)
Wielka Brytania
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Elementy logiki; Rozdział 2: Systemy liczenia; Rozdział 3: Co to są układy cyfrowe; Rozdział 4: Bramki logiczne; Rozdział 5: Pozostałe układy logiczne; Rozdział 6: Przetworniki a/c i c/a; Rozdział 7: Pamięci półprzewodnikowe; Rozdział 8: Urządzenia cyfrowe; Rozdział 9: Electronics Workbench - praca z programem w technice cyfrowej; Rozdział 10: Przykłady i ćwiczenia z techniki cyfrowej realizowane za pośrednictwem programu EW;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8233/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Elementy logiki; Rozdział 2: Systemy liczenia; Rozdział 3: Co to są układy cyfrowe; Rozdział 4: Bramki logiczne; Rozdział 5: Pozostałe układy logiczne; Rozdział 6: Przetworniki a/c i c/a; Rozdział 7: Pamięci półprzewodnikowe; Rozdział 8: Urządzenia cyfrowe; Rozdział 9: Electronics Workbench - praca z programem w technice cyfrowej; Rozdział 10: Przykłady i ćwiczenia z techniki cyfrowej realizowane za pośrednictwem programu EW;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28596 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mierzenie Rozdział 2: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 3: Zmiennne losowe; Rozdział 4: Wektory losowe; Rozdział 5: Wielowymiarowe wektory losowe; Rozdział 6: Niektóre rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 7: Prawa wielkich liczb; Rozdział 8: Statystyczny obraz populacji; Rozdział 9: Interpretacja statystyczna niepewności pomiarowych; Rozdział 10: Testowanie hipotez; Rozdział 11: Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8234/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. System CAD; 2. Elementy wirujące maszyn przepływowych: wały, tarcze, łopatki, wirniki; 3. Podstawy teoretyczne modelowania powierzchniowego w systemach CAD; 4. Modelowanie brył osiowo- symetrycznych na przykładzie wałów i tarcz w systemie Unigraphics; 5. Modelowanie łopatek wirników; 6. Modelowanie wirnika turbosprężarki silnika spalinowego; 7. Tworzenie złożeń elementów wirujących. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788360822289
Cz. 1: Zarys problematyki Rozdział 1: Umysł i wartości; Rozdział 2: Filozofia środowiskowa - historia myślenia ekologicznego; Rozdział 3: Kognitywizm - tło historyczne i podstawowe założenia; Rozdział 4: Głównie tezy i ustalenia terminologiczne oraz zakres rozważań; Rozdział 5: Wartościujący umysł - główne tezy, założenia i definicje; Rozdział 7: Zakres rozważań; Cz. 2: Umysł i wartościowanie - ujęcie kognitywistyczne; Rozdział 8: System przetwarzania informacji - perspektywa psychologii poznawczej; Rozdział 9: Pamięć ultra-krótkotrwała (bufor sensoryczny); Rozdział 10: Pamięć operacyjna; Rozdział 11: Pamięć długotrwała; Rozdział 12: Mechanizm uwagi; Rozdział 13: Sieć neuronowa - perspektywa badań nad sztuczną inteligencją; Rozdział 14: System metaforyczny - perspektywa lingwistyki kognitywnej; Rozdział 15: Natura umysłów - filozoficzne podejścia Daniela Dennetta; Rozdział 16: Punkt widzenia etologii kognitywnej; Rozdział 17: Wartościowanie; Rozdział 18: Psychologia poznawcza; Rozdział 19: Poziomy przetwarzania informacji; Rozdział 20: Błędy w myśleniu aksjologicznym; Rozdział 21: Wartościowe, ja"; Rozdział 22: Spójność poznawcza; Rozdział 23: Specyfika funkcjonowania umysłu a wzorce wartościowania; Rozdział 24: Sztuczna inteligencja; Rozdział 25: Etologia kognitywna; Rozdział 26: Uwaga - mechanizm wartościowania; Cz. 2: Procesy poznawcze, emocje i wartości Rozdział 26: Kognitywny aspekt stanów afektywnych; Rozdział 27: Rola procesów afektywnych według Antonio Damasio a problematyka wartości; Rozdział 28: Janusz Czapiński o naturze i funkcji procesów wartościowania; Rozdział 29: Model Moffata, Frijdy i Phafa; Rozdział 30: Model OCC; Rozdział 31: Kontrowersje wokół prawa hedonistycznej asymetrii Nico Frijdy; Cz. 2: Czy kognitywizm może wnieść coś nowego do etyki? Rozdział 32: Kognitywizm a etyka - szkic sytuacji; Rozdział 33: Etyczne roszczenia kognitywistów - próby wpływu na etykę normatywną imetaetykę; Rozdział 34: Etyka znaturalizowana - koncepcja Paula Churchianda; Rozdział 35: Znaczenie "moralnej wyobraźni" - koncepcja Marka Johnsona; Rozdział 36: Wolna wola według Edmondsa i Jannika; Rozdział 37: Kognitywizm i etyka opisowa; Rozdział 38: Zachowania antyspołeczne; Rozdział 39: Zachowania prospołeczne; Rozdział 40: Poznawcze determinanty wartościowania moralnego w kontekście rozwoju moralnego; Rozdział 41: Kontekst sytuacyjny; Rozdział 42: Kontekst integracji informacji relewantnej moralnie; Rozdział 43: Architektura umysłu a możliwe modele moralności; Cz. 3: Nowe podejście do wartościowania - model ekofilozoficzny; Rozdział 44: Filozofia środowiskowa - nowe podejście do wartościowania; 45: Perspektywa holistyczna - Aldo Leopold; Rozdział 46: Perspektywa indywidualistyczna - Paul Taylor; Rozdział 47: Umiarkowany holizm Holmesa Rolstona III; Rozdział 48: Wartościujące zwierzęta; Rozdział 49: Wartościujące rośliny; Rozdział 50: Wartościujące gatunki; Rozdział 51: Wartościujące ekosystemy; Rozdział 52: Wartościujący człowiek; Rozdział 53: Wartościowanie i ewolucja; Rozdział 54: Różnorodność i jedność, porządek i chaos w wymiarze aksjologicznym; Rozdział 55: Ewolucja wartościowania moralnego - filozofia Holmesa Rolstona 111 a nauki kognitywne; Rozdział 56: Wartość tożsamości - Lawrence Johnson; Rozdział 57: Personalistyczny organicyzm - propozycje Fredericka Ferre; Cz. 4: Wartościowanie i umysły - ujęcie syntetyczne Rozdział 58: Umysłowe reprezentacje wartości; Rozdział 59: Wartościowanie w świecie przyrody i kultury (w kontekście Dennettowskiej "Wieży generowania i testowania"); Rozdział 60: Automatyzacja wartościowania; Rozdział 61: Procesy emocjonalne; Rozdział 62: U źródeł wartości - tożsamość i kreatywność;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28598/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788360822296
Cz. 1:Wyzwania edukacyjne globalizacji; Rozdział 1: Wyzwania edukacyjne na początku XXI wieku - refleksje humanisty; Rozdział 2: Edukacja wobec procesów globalizacji; Rozdział 3: Globalna kultura i jej wyzwania dla edukacji; Rozdział 4: Edukacja wobec globalizacji i glokalizacji; Rozdział 5: Globalization, global and regional education; Rozdział 6: Postawa egzystencjalnej i poznawczej otwartości w dobie globalizacji; Rozdział 7: Globalizacja w aspekcie kulturowym i religijnym; Cz. 2: Realizacja zadań globalnej edukacji w praktyce; Rozdział 8: Innowacyjny rozwój w teoriach zarządzania systemami społecznymi; Rozdział 9: Poziomy innowacyjnego procesu zarządzania w systemie ogólnej edukacji drugiego stopnia; Rozdział 10: Kognitywne strategie indywidualnych i dynamicznych charakterystyk aktywności nauczania w rozwiązywaniu problemów matematycznych; Rozdział 11: Problemy globalizacji i lokalizacji w zadaniach szkół zawodowych 1. stopnia na Słowacji; Rozdział 12: Funkcjonalne systemy kontroli w grupach ludzi studiujących proces rozwiązywania zadań; Rozdział 13: Edukacja plastyczna w dobie globalizacji w zjednoczonej Europie; Cz. 3: Problematyka wychowania w globalnym świecie; Rozdział 14: Perspektywa ignacjańskiego modelu wychowania w procesie globalizacji; Rozdział 15: Tradicie a miesto koncepcie vzdelavania na Slovensku v ćase globalizacie; Rozdział 16: Wychowanie dzieci i młodzieży jako członków społeczeństwa multikulturowego; Rozdział 17: Uczeń i nauczyciel w kontekście znaczeniowym; Rozdział 18: Szczegóły w zarządzaniu zmianami edukacyjnymi w kontekście globalizacji Rozdział 19: Rozwój metapoznania - istotna edukacyjna potrzeba w czasie globalizacji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28599/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14234/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Adam Ruszaj, Piotr Lipiec, Niekonwekcjonalne metody obróbki wykańczającej powierzchni krzywoliniowych; 2. Grzegorz Budzik, Mariusz Cygnar, Mariusz Sobolak, Analiza dokładności geometrycznej metody stereolitografii; 3. Grzegorz Budzik, Mariusz Cygnar, Mariusz Sobolak, Dokładność odwzorowania powierzchni w opisie stereolitograficznym; 4. Grzegorz Budzik, Mariusz Cygnar, Mariusz Sobolak, Zastosowanie techniki rapid prototyping w odlewnictwie precyzyjnym; 5. Marek B. Aleksander, Morfologia kompozytów typu pdlc w aspekcie ich otrzymywania; 6. Marek B. Aleksander, Badanie możliwości wykorzystania kompozytów ciekłokrystalicznych typu pdlc w budowie maszyn rolniczych; 7. Grzegorz Brak, Piotr Cyklis, Analiza opisu termodynamicznego stanu pary roboczej libr-h20 dla symulacji ekologicznego lewobieżnego obiegu sorpcyjnego; 8. Józef Wojnarowski, Tomasz Kądziołka, Mariusz Cygnar, Mechanizmy przeniesienia ruchu w wagach Dźwigowych; 9. Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Możliwość obniżenia poziomu drgań w miejscu pracy operatora pojazdu rolniczego; 10. Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Propagacja hałasu w hali przemysłowej; 11. Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Priorytety inwestycji komunalnych w gminie łososina dolna; 12. Sławomir Francik, Zofia Święs, Analiza wyposażenia w środki techniczne gospodarstw rolnych w gminie grybów; 13. Sławomir Francik, Aneta Zielińska, Charakterystyka produkcji rolniczej w badanych gospodarstwach na terenie gminy kamionka wielka; 14. Marek Tański, Czas transgresyjny i inne. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Adam Ruszaj, Piotr Lipiec, Modelowanie procesu mikroobróbki elektrochemicznej; 2. Marek B. Aleksander, Układ elektroniczny automatycznej przyłbicy spawalniczej; 3. Karina Janisz, Małgorzata Krupa, Określanie wskaźników niezawodności elementów obiektów technicznych w rzeczywistym systemie eksploatacji przy niepełnej informacji; 4. Karina Janisz, Małgorzata Krupa, Analiza niezawodności obiektów technicznych z zastosowaniem wnioskowania rozmytego; 5. Piotr Cyklis, Grzegorz Brak, Złożenia termodynamiczne do optymalnego projektowania obiegu sorpcyjnego w warunkach klimatycznych Polski; 6. Zenon Jabłoński, Grzegorz Jasiński, Proste algorytmy oparte na obliczeniach kwantowych; 7. Marek S. Kozień, Jacek Lorkowski, Maciej Waśko, Deformacja i naprężenia w kości piszczelowej człowieka przy jednostronnym zablokowaniu chrząstki wzrostowej; 8. Mariusz Sobolak, Grzegorz Budzik, Mariusz Cygnar, Metodologia budowania podpór do modeli sterolitograficznych; 9. Sławomir Miechowicz, Zastosowanie tomografii komputerowej w reverse engineering; 10. Bogusław Cieślikowski, Ocena możliwości uprawy wierzby energetycznej w rejonie nowosądeckim; 11. Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Ekonomiczne aspekty wdrażania technologii biopaliwowych w powiecie Nowosądeckim; 12. Ewa Kądziołka, Tomasz Kądziołka, Antoni Ligęza, Mechanizmy korekcji ruchu przenośników łańcuchowych stosowanych w magazynach branży rolno- spożywczej; 13. Sławomir Francik, Analiza wyposażenia w środki techniczne gospodarstw rolnych w Gminie Stary Sącz; 14. Sławomir Francik, Renata Francik, Ocena jakości wód rzeki Dunajec w powiecie nowosądeckim. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Zdzisława Zacłona, Kształcenie dla przyszłości; 2. Joanna Zacłona, Myślenia można uczyć; 3. Maria Rams, Praca nauczyciela z "myślowymi kapeluszami" w klasie III; 4. Elżbieta Bek, Wprowadzenie "myślenia kapeluszowego" w klasie II; 5. Małgorzata Laskowska, "Myślenie kapeluszowe" w procesie dydaktyczno- wychowawczym w klasie II; 6. Danuta Chochorowska- Sowa, Urszula Ogonowska, Zastosowanie "myślowych kapeluszy" w zajęciach pozalekcyjnych; 7. Opinie nauczycieli o koncepcji rozwijania myślenia według de Bono z perspektywy kilku lat. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788360822302
Cz. 1: Nauczyciel wobec problemów globalizacji - wybrane problemy; Rozdział 1:Między globalizacją a lokalizacją. Rola nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej; Rozdział 2: UćiteP - zamieranie jeho prace a "paradoxy globalizacie"; Rozdział 3: Edukacja nauczycieli - problemy i wyzwania; Rozdział 4: Nauczycielska świadomość wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych w dobie globalizacji; Rozdział 5: Vplyv globalizacie na pracu materskych śkól; Rozdział 6: Młodzież wobec wyzwań cywilizacji przełomu - wybrane problemy; Rozdział 7: Nauczyciel wobec "globalnych bestsellerów"; Rozdział 8: Kompetencje pedagogiczne nauczyciela w XXI wieku; Rozdział 9: Zadania i wyzwania stojące przed nauczycielami w szkołach polonijnych na Bałkanach na przykładzie Szkoły Polonijnej w Belgradzie; Rozdział 10: Środowiskowe inicjatywy i podnoszenie przyrodniczych kompetencji zawodowych nauczycieli w regionie częstochowskim; Rozdział 11: Możliwości wykorzystania metod aktywizujących w kształceniu tożsamości regionalnej uczniów klas I - III szkoły podstawowej; Rozdział 12: Działania nauczyciela prowadzące do pobudzenia motywacji uczniów do nauki; Rozdział 13: Wychowanek w obliczu życia gospodarczego; Rozdział 14: Międzyludzka komunikacja w dobie globalizacji; Rozdział 15: Nauczyciel jako obywatel komunikujący się; Rozdział 16: Hierarchia wartości i poziom kompetencji społecznych jako wskaźnik predyspozycji zawodowych studentów nauczania początkowego; Cz. 2: Praca nauczyciela w środowisku lokalnym w dobie globalnych przemian; Rozdział 17: Nauczyciele klas początkowych o własnej edukacji i pracy; Rozdział 18: Pa3BHTHe KpeaTHBiiocTH cryijeHTOB Kojmeaaca KaK cnocoG noBbiiueHH* HX; Rozdział 19: Nauczyciel edukacji wokalnej - specyfika pracy w warunkach uniwersyteckich; Rozdział 20: Postawy nauczycieli wobec funkcjonowania samorządu uczniowskiego; Rozdział 21: Kształcenie umiejętności badawczych studentów; Rozdział 22: Preferencje współczesnej młodzieży w korzystaniu z narzędzi IT;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28600/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 045/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28597/XI/A czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again