Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(16)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Modrzewski Jerzy
(3)
Mamulska Anna
(2)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(2)
Pietrzak Maciej
(2)
Sipińska Dorota
(2)
Akhurst Mark
(1)
Chodynicka-Kordus Grażyna
(1)
Cieślik Krystyna
(1)
Dobroszewski Ryszard
(1)
Dullin Piotr
(1)
Galbas Mariola
(1)
Glanc Paweł
(1)
Martynów Roman
(1)
Maćkowiak Krzysztof (1963- )
(1)
Miedziarek Sławomir
(1)
Molicka Maria
(1)
Panfil Ryszard
(1)
Petryński Wacław
(1)
Sierpowski Stanisław
(1)
Suterski Hieronim
(1)
Zajadacz Alina
(1)
Śniadek Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Wychowanie
(3)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(2)
Turystyka
(2)
Biochemia
(1)
Dydaktyka
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Elektrotechnika
(1)
Fundusze europejskie
(1)
Genetyka
(1)
Jakość życia
(1)
Język angielski
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Nauki o sporcie
(1)
Organizacje
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Rozprawy naukowe
(1)
Sporty
(1)
Turystyka miejska
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Genre/Form
Czasopisma naukowe polskie
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wcielenie słowa; 2. O przeszłości i przyszłości; 3. Mowa polska to nasz największy skarb; 4. Najpiękniejsza mała ojczyzna; 5. Baliśmy się własnego cienia; 6. Spojrzenie wstecz; 7. Wydobyte z pamięci; 8. Życie jest piękne; 9. Rodzinna opowieść; 10. Był ciągle obecny wśród nas; 11. Pomiędzy dobrem a złem granicę wyznacza ludzkie sumienie; 12. Nie zapominaj i nie bój się! 13. Nie ma teraz takich ludzi; 14.Konrad Wallenrod zPoiana Micului; 15. Opowieść matki i córki; 16. Bukowińsko-rumuńskie wątki rodzinne; 17. " Daj mi pełnić wolę Twoją, Panie" 18. W cieniu krzyża;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4575/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 11848/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21040/XXVI czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22923/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21039/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788392391654
1. Studia i rozważania teoretyczne; 2. Raporty i sprawozdania z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28635/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-198/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-923916-6-1
1. Wyznaczniki rozwoju organizacji; 2. Rozwiązania organizacyjne w turystyce i rekreacji; 3. Strategia rozwoju organizacji; Rozdział 4. Koncepcje zarządzania organizacją. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31004, 31003, 31002, 31001 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29284/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21038/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Codex Summalis / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie ISSN 1896-3412 ; Nr 11)
1. Marcin Wydmuch, Wpływ funduszy europejskich na rozwój regionu leszczyńskiego - analiza stanu obecnego i perspektywy na kolejny okres programowania; 2. Marta Kuźmiak, Fundusze Europejskie szansą na rozwój Polski; 3. Marcin Wydmuch, Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło finansowania inwestycji samorządowych; 4. Alicja Szczepińska, Stymulowanie rozwoju gospodarczego Leszna poprzez wykorzystanie funduszy pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2008-2012; 5. Maria Marciniak, Anna Szymańska, Ewaluacja realizacji projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 6. Magdalena Kuczma, Poziom wykorzystania środków unijnych przez samorządy Powiatu Leszczyńskiego w latach 2007-2011; 7. Przemysław Bartkiewicz, Halina Florek, Piotr Cieślak, Dobre praktyki - przykładowe inwestycje zrealizowane przy wsparciu środków unijnych w regionie leszczyńskim; 8. Krzysztof Rogala, Przedsiębiorczość zindywidualizowana w świetle badań nad funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw w Lesznie; 9. Natalia Staniewska, System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013. Analiza działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na przykładzie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 033/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Scripta Comeniana Lesnensia)
1. Jean-L uc Patry, Dlaczego nauka o wychowaniu ma tak mały wpływ na wychowanie?; 2. Marta Majerczyk, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno - enkulturacyjne); 3. Krzysztof Borowski, Kontakty społeczne dzieci i młodzieży. Zarys problematyki; 4. Tomasz Dyrdół, Czas wolny dzieci i młodzieży w regionie leszczyńskim - wstępna diagnoza, 5. Tomasz Hauza, Społeczeństwo wobec "innego"- stygmat i dyskryminacja a kwestia HIV/AIDS; 6. Maria Mądry, Plany i marzenia w życiu człowieka. Teoretyczne podstawy badań; 7. Łukasz Puślecki, O etapie literacko-naukowym w biografii Edmunda Bojanowskiego; 8. Barbara Tomczyk, Akta wytworzone przez instytucje i stowarzyszenia kulturalne miasta Leszna w okresie powojennym, przechowywane w Archiwum Państwowym w Lesznie; 9. Aleksandra Wojciechowska, Poglądy młodzieży na motywy nauki języków obcych na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących w Lesznie; 10. Franciszek Pawlak, Polska wieś w dobie globalizacji; I. INFORMACJE - SPRAWOZDANIA - OPRACOWANIA; 1. Eugeniusz Śliwiński, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 - działania 55.160. pułków piechoty 17. Pułku ułanów; 2. Janusz Skoczylas, Dziesięciolecie Instytutu Turystyki PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; 3. Ryszard Biberstajn, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jan Amos Komeński - nauczyciel Europy". Komeński w Europie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 033/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33291/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-923916-4-7
Rozdział 1: Istota i znaczenie jakości; Rozdział 2: Podstawy Systemu Zarządzania Jakością; Rozdział 3: Kompleksowe zarządzanie jakością; Rozdział 4: Ocena i certyfikacja SZJ; Rozdział 5: Projektowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością; Rozdział 6: Instrumenty zarządzania jakością; Rozdział 7: Pomiar satysfakcji klienta; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością; Rozdział 9: Projektowanie. Wskazówki praktyczne; Rozdział 10: Podsumowanie i wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31000 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29285/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33053/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Scripta Comeniana Lesnensia ISSN 1896-3412 Nr 9)
1. Jerzy Sempach, Wprowadzenie; 2. Maciej Pietrzak, Geografia turystyczna w programie nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja; 3. Janusz Skoczylas, Małgorzata Szczepaniak, Zasoby przyrody w turystyce w programie nauczania (na przykładzie PWSZ w Lesznie); 4. Alina Zajadacz, Aleksandra Machnik, Specjalizacja Turystyka zrównoważona w ofercie dydaktycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; 5. Dariusz Cisek, Aeroturystyka - specjalizacja na kierunku Turystyka i Rekreacja w Instytucie Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; 6. Jacek Gracz, Aktywność rekreacyjno-turystyczna a praca - dylematy psychospołeczne; 7. Jacek Gracz, Paweł Śliwa, Psychospołeczne aspekty aktywności rekreacyjno-turystycznej. Cele i zadania Psychologii i Socjologii w Turystyce i Rekreacji; 8. Kazimierz Kopczyński, Kształtowanie i rozwój zainteresowań turystyką i rekreacją; 9. Eugeniusz Śliwiński, Dziedzictwo kulturowe i muzealnictwo, a turystyka; 10. Małgorzata Gniazdowska, Dziedzictwo kulturowe południowo-zachodniej Wielkopolski a dydaktyka historii sztuki; 11. Joanna Śniadek, Standardy kształcenia specjalistów z zakresu obsługi ruchu turystycznego a wymagania współczesnego rynku pracy; 12. Ryszard Panfil, Coaching w kreowaniu lojalności klienta firmy turystycznej; 13. Paweł Bajon, Miejsce i znaczenie przedmiotów ekonomicznych w kształceniu na kierunku Turystyka i Rekreacja; 14. Irena Brukwicka, Iwona Dudzik, Poziom zainteresowania studentów prowadzonymi specjalności na kierunku Turystyka i Rekreacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; 15. Iwona Dudzik, Irena Brukwicka, Rola praktyk zawodowych oraz wybory miejsc i instytucji ich realizacji przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowo im Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; 16. Monika Łęska, Dostosowanie oferty edukacyjnej wyższych szkół zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy; I. Omówienia - Informacje - Sprawozdania, 1. Anna Mamulska, Jubileusz Nauczyciela nauczycieli; 2. Kamila Szymańska, Nowe źródła do badań nad dziejami Jednoty Brackiej i jej związków ze wspólnotą braci czeskich na ziemiach polskich. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 033/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again