Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(2)
Książki niedostępne
(1)
Author
Galata Stanisław
(3)
Makieła Zbigniew
(3)
Jarosz Antoni
(2)
Deryło Stanisław
(1)
Fedan Roman
(1)
Segiet Magdalena
(1)
Sikora Tomasz
(1)
Woźniak Andrzej
(1)
Łubyk Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Materiały konferencyjne
(2)
Agroturystyka
(1)
Ekologia
(1)
Ekosystemy
(1)
GIS
(1)
Geodezja
(1)
MSP
(1)
Monitoring
(1)
Nieruchomości rolne
(1)
Nowoczesne metody zarządzania
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Organizacja
(1)
Podkarpacie
(1)
Procesy metropolizacji
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój firm
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie : Problemy Współczesnego Zarządzania ; nr 3)
ISBN: : 978-83-88139-36-9
Cz. 1. Artykuły; 1. Waldemar Zadworny, Wybrane metody i narzędzia badawcze stosowane przy realizacji projektu regionalnego foresight w województwie podkarpackim; 2. Sylwia Solarska, Sposoby spędzania wolnego czasu przez kobiety czynne zawodowo na przykładzie badań własnych; 3. Róża Weryńska, Zastosowanie szeregów czasowych w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych; 4. Elżbieta Wolanin Jarosz, Lojalność klientów banków- wyniki badań empirycznych; 5. Anna Delekta, Witold Delekta, Justyna Stecko, Globalny System Dystrybucji jako element rozwoju sektora usług turystycznych; 6. Urszula Pietrzyk, O niektórych koncepcjach społeczeństwa na przykładzie poglądów ks. Józefa Majki; 7. Witold Ostafiński, Zarządzanie wiedzą: Przegląd literatury anglojęzycznej; 8. Anna Wysocka, Strategia rozwoju regionu podkarpackiego w aspekcie mierników struktury gospodarczej i wybranych wskaźników ekonomicznych; 9. Jolanta Walas-Trębacz, Halina Smutek, Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji; Cz. 2. Prace studentów; 1. Kamila Śnieżyk, Moralny aspekt zmian systemowych; III. Komunikaty : Nauka - Praktyka; 1. Beata Jagieła, Z dziejów regotycyzacji prezbiterium katedry przemyskiej obrządku łacińskiego. Tajemnica pewnego rzeźbiarskiego wizerunku. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34040 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34039/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie : Problemy Współczesnego Zarządzania ; nr 2)
ISBN: : 978-83-88139-54-4
I. Artykuły; 1. Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk, Pragnienia a motywy w działalności kierowniczej; 2. Jolanta Walas-Trębacz, Formy doskonalenia potencjału kwalifikacyjnego w polskich przedsiębiorstwach; 3. Anna Delekta, Czas wolny młodzieży jako kategoria kształtowania zasobów ludzkich; 4. Sylwia Dyrda-Maciałek, Rola parków naukowo-technologicznych w koncepcji strategicznego zarządzania regionem; 5. Janusz Fudaliński, Halina Smutek, Fuzje i przyjęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw; 6.Tomasz Maciałek, Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora turystycznego w oparciu o nowoczesne tendencje w zarządzaniu marketingowym; 7. Grażyna Dyrda, Satysfakcja konsumenta jako czynnik zarządzania jakością produktu hotelarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki województwa podkarpackiego); 8. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Lidia Kaliszczak, Jakość usług bankowych w świetle badań empirycznych; 9. Wiktor Adamus, Safety Management in Polland in the Context of Installing the Anti-Missle Shield; II. Prace Studentów; 1. Justyna Podlińska, Rola jakościowych badań marketingowych w działalności przedsiębiorstwa; III. Komunikaty: Nauka i Praktyka; 1. Wiktor Adamus, Asia Peace Science Network. [I]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34228/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie : Problemy Współczesnego Zarządzania ; nr 1)
1.Osobowość jednostki a działania zespołowe w warunkach globalizacji; 2. Przedsiębiorczość w regionie Podkarpacia; 3. Kategoria jakości w konstruowaniu strategii organizacji; 4. Postawy pracowników wobec zmian w organizacjach; 5. Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii; 6. Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa; 7. Strategia technologiczna w przedsiębiorstwie; 8. Autorytet jako determinanta skuteczności prac zespołowych; 9. Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki; 10. Sponsoring w aspekcie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług; 11. Wybrane metody zarządzania ryzykiem walutowym współczesnych przedsiębiorstw; 12. Etyczny aspekt patologii społecznych - ubóstwo; 13. O konsekwencjach stawiania złych pytań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32925, 32924, 32923, 32922, 32921, 32920, 32919, 32918, 32917, 32916, 32915, 32914, 32913, 32912, 32911, 32910, 32909, 32908, 32907 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32906/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-56-7
1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia z zakresu ekologii; 2. charakterystyka środowiska przyrodniczego; 3. Charakterystyka wybranych ekosystemów; 4. Wpływ czynników antropogenicznych na stan środowiska; 5. Ochrona przyrody w Polsce; 6. Zasoby naturalne; 7. Zasady zrównoważonego rozwoju; 8. Słownik wybranych terminów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32945, 32944, 32943, 32942, 32941, 32940, 32939, 32938, 32937, 32936, 32935, 32934, 32933, 32932, 32931, 32930, 32929, 32928, 32927 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32926/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Geodezja
1. Józef Beluch, Koncepcja ścisłego wyrównania i oceny dokładności sieci niwelacji precyzyjnej; 2. Łukasz Kapusta, Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa "jet grouting"; 3. Józef Maślanka, Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009-2010 na bazie rezultatów projektu GUGIK o nazwie "Wektoryzacja map katastralnych w Polsce" (WMK); 4. Marian Sołtys, Adam Palaszewski, Janusz Dąbrowski, Badanie wybranych parametrów użytkowych elektronicznego zestawu lokalizacyjnego typu geopilot PLUS; 5. Edyta Stojek, Zastosowanie GIS w zagrożeniach naturalnych i kryzysowych na przykładzie symulacji powodzi miasta Krakowa. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1484/9, P-1484/8, P-1484/7, P-1484/6, P-1484/5, P-1484/4, P-1484/3, P-1484/2 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1484/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 077/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Konrad Eckes, Analizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie - w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowym; 2. Łukasz Kapusta, Metoda wskaźnikowa przy wycenie przedsiębiorstwa; 3. Janusz Dąbrowski, Adam Palaszewski, Marian Sołtys, System monitoringu D4 CONTROL w pomiarach przemieszczeń i odkształceń; 4. Aleksandra Szabat, Ernest Rymarczyk, Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości rolnych powiatu jędrzejowskiego; 5. Sylwia Wojciechowska, Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego a wartość rynkowa nieruchomości. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1485/9, P-1485/8, P-1485/7, P-1485/6, P-1485/5, P-1485/4, P-1485/3, P-1485/2 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1485/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 077/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16488, 16487, 16486, 16485, 16484, 16482, 16481 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16480/VII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 16489, 16483 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-26-0
1. Charakterystyka literatury; 2. Ocena badanego obszaru wiejskiego; 2.1. Charakterystyka przedmiotu badań; 2.2. Warunki naturalne; 2.3. Deliminacja obszaru badań; 2.4. Grupowanie badanego obszaru przy pomocy rankingu; 2.5. Zależności ilościowe zachodzące między cechami diagnostycznymi; 3. Kierunki i tendencje zmian na badanym obszarze w latach 1975-2002; 3.1. Zmiany demograficzne; 3.2. Zmiany w użytkowaniu ziemi; 3.3. Zmiany we władaniu gruntami. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1313/10, P-1313/9, P-1313/8, P-1313/7, P-1313/6, P-1313/5, P-1313/4, P-1313/3, P-1313/2 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1313/1/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35711, 35710, 35709, 35708, 35707, 35706, 35705, 35704, 35703 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35702/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-25-3
1. Czynniki wzrostu regionalnego; 1.1. Stanisław Popek - Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej; 1.2. Krzysztof P. Wojdacki - Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej. Studium przestrzenno-statystyczne; 1.3. Elżbieta Wolanin-Jaros - Makroekonomiczne determinanty rozwoju konsumpcji w regionie; 1.4. Barbara Zaremba - Żółtek - Środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności pozyskiwane przez metropolie a rozwój społeczno-gospodarczy regionów Polski Wschodniej; 1.5. Katarzyna Szara - Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego na Podkarpaciu; 2. Procesy metropolizacji. Metropolie Polski Wschodniej; 2.1. Małgorzata Barańska - Rzeszów jako potencjalny obszar metropolitalny na tle miast Polski Wschodniej; 2.2. Gracjan Golecki - Rozwój demograficzny i społeczno-ekonomiczny obszarów metropolitalnych Polski - na przykładzie miast Lublina i Szczecina w latach 2000-2007; 2.3. Ks. Jan Cebulak - Obszary metropolitalne z uwzględnieniem metropolii rzeszowskiej w polityce regionalnej UE; 2.4. Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk - Moralny aspekt procesu zmian ekonomiczno-społecznych na przykładzie metropolizacji; 2.5. Ryszard Łazar, Anna Łazar - Szanse i zagrożenia rozwoju regionu podkarpackiego w przestrzeni europejskiej; 2.6. Jerzy Dydenko, Włodzimierz Odnoring, Bogusław Szczepanik, Zdzisław Biczkowski - Nieruchomości mieszkaniowe w staromiejskich obszarach Lwowa, Rzeszowa i Krakowa; 2.7. Zbigniew Dolatowski - Żywność a metropolizacja w regionie; 2.8. Ryszard Łubyk - Miasto Jarosław, miastem satelickim metropolii Polski Wschodniej; 2.9. Weronika Zaremba - Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju metropolii w Polsce Wschodniej. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1314/10, P-1314/9, P-1314/8, P-1314/7, P-1314/6, P-1314/5, P-1314/4, P-1314/3, P-1314/2, 44180 (10 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1314/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12703, 12702, 12701, 12700, 12699, 12698, 12697, 12696, 12695 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12694/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. MSP w gospodarce Unii Europejskiej i Polski; 2. Sytuacja społeczno -gospodarcza Podkarpacia; 3. Problemy badawcze i zarys przebiegu procesu badawczego; 4. Analiza i ustalenia badawcze w kluczowych obszarach problemowych -prezentacja wyników; 5. Wnioski i zestawienie ważniejszych ustaleń badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29241, 29240, 29239, 29238 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29237/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again