Source
Katalog księgozbioru
(73)
Status
only on-site
(71)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(51)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Kacprzak Lech
(11)
Mierzejewski Donat Jerzy
(6)
Pająk Kazimierz
(6)
Knopek Jacek
(5)
Ochodek Bolesław
(4)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(4)
Kołodziej Jan Adam
(3)
Lankiewicz Hadrian Aleksander
(3)
Polcyn Jan
(3)
Chodubski Andrzej
(2)
Gorzelańczyk Piotr
(2)
Janicka Izabela
(2)
Malendowicz Paweł
(2)
Malendowicz Paweł (1975- )
(2)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(2)
Nowak Alina
(2)
Początek Michał
(2)
Różański Stanisław Andrzej
(2)
Sarnowska Alina
(2)
Tylicki Henryk
(2)
Uściłowska Anita
(2)
Wiszniewska Małgorzata
(2)
Żdanowicz Anna
(2)
Żółtowski Bogdan
(2)
Błaszczyk Paweł
(1)
Graczyk Alicja
(1)
Grzebielucha Józef
(1)
Grzybowski Stefan
(1)
Guminiak Michał
(1)
Hejza Aleksander
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Hącia Lechosław
(1)
Kaczmarek Bożena
(1)
Korczyc Wiesław
(1)
Kucharska Czesława
(1)
Kwapiszewska-Antas Miła
(1)
Kwapiszewski Józef
(1)
Lankiewicz Hadrian
(1)
Lewicka-Kalka Emilia
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Marlewski Adam
(1)
Mierzejewski Donat
(1)
Mikosz Mirosława
(1)
Popławski Zbigniew
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Rakowski Jerzy
(1)
Róg Tomasz (filolog)
(1)
Sadowski Stanisław
(1)
Skarupa Andrzej
(1)
Streich Rafał
(1)
Sujkowska Zofia
(1)
Szuster Hanna
(1)
Tylicki Henryk (1949- ) i in
(1)
Wiszniewski Paweł
(1)
Węgrzynowicz Maria
(1)
Włodarczak Wiesława
(1)
Łukowski Robert
(1)
Życki Artur
(1)
Żółtowski Bogdan (1947- )
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(59)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
73 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35752/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-74-8
Część 1. Społeczeństwo obywatelskie w globalizującym się świecie przyszłości; 1. Problem normy absolutnej i dekalog społeczeństwa obywatelskiego; 2. Europą – społeczeństwo – Kultura w globalizującym się świecie przyszłości; 3. Instytucje i społeczeństwo obywatelskie w procesie globalizacji; 4. Uwagi redaktora Jerzego Giedroycia o problemach Trzeciej Rzeczpospolitej; 5. Jednostka – grupa interesu – państwo. Geneza wzajemnych oddziaływań; 6. Rola państwa według miesięcznika „Dziś. Przegląd społeczny” (1990-1997); 7. Wpływ mediów na kształtowanie przestrzeni informacyjnej społeczeństwa obywatelskiego – wstęp do dyskusji; 8. Edukacja wyższa a społeczeństwo obywatelskie; 9.Sukcesy polityki zagranicznej Rosji za Władimira Putina; 10. Reformy i problemy szkolnictwa wyższego w Rosji; 11. Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie; 12. Praca wychowawcza w siłach zbrojnych na Zachodzie w okresie II wojny światowej; 13. Kultura edukacyjna w społeczeństwie informacyjnym wyzwaniem społecznym XXI wieku; Cześć 2. Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie regionalnym i lokalnym; 1. Socjalizacja jako wartość życia politycznego; 2.Polityka ekologiczna Polski; 3. Inicjatywna ludowa a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach i 994-2005; 4. Organizacje rządowe czynnikiem sprawczym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 5. Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze; 6. Straże miejskie i gminne w systemie porządku publicznego w kraju; 7. Świadomość obywatelska a szkoła; 8. Samorząd uczniowski działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile i jego wpływ na rozwój postaw obywatelskich wśród młodzieży; 9. Rosyjski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczno-Handlowy – polityka handlowa. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34958/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35751/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-38-0
1.; 2. Obliczanie przepływu w prostoliniowym odcinku rury; 3. Obliczanie przepływu w układach rur; 4. Obliczanie wydatków przepływów w sieci rur z wykorzystaniem metody Crossa; 5. Siła oporu opływanych ciał; 6. Jednorodny przepływ w kanałach otwartych; 7. Izotermiczny przepływ gazu w prostoliniowym odcinku rury; 8. Izentropowy przepływ gazu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28640/XI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-729/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-58-8
1. Europa w nowej sytuacji polityczno-militarnej po 1989 r.; 2. NATO w nowym układzie europejskim; 3. Program „Partnerstwo dla Pokoju”; 4. Polska po 1989 r.; 5. Polskie członkostwo w NATO. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33360/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89795-18-3
1.Wstęp do fonetyki. Relacje między literami a głoskami. Podstawy transkrypcji fonetycznej; 2.Artykulacja i zasady klasyfikacji spółgłosek; 3.Artykulacja i klasyfikacja samogłosek akcentowanych; 4.Akcent rosyjski i samogłoski nieakcentowane; 5.Spółgłoski i samogłoski w ciągach fonicznych; 6.Teksty do transkrypcji fonetycznej [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Brak informacji o dostępności: sygn. 20704/XXX/R czyt.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-849/1/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS ; ZIM
ISBN: : 83-89795-16-7
1. Pojęcie funkcji, jej zastosowanie i rodzaje; 2. Przykłady funkcji; 3. Pochodna funkcji; 4. Metody przedstawiania krzywych na płaszczyźnie; 5. Rachunek całkowity funkcji jednej zmiennej; 6. Liczby zespolone; 7. Wyznaczniki; 8. Macierze; 9. Układ równań liczbowych; 10. Teoria wektorów; 11. Proste i płaszczyzny w przestrzeni; 12. Powierzchnie stopnia drugiego; 13. Funkcje wielu zmiennych i ich rachunek różniczkowy; 14. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych; 15. Całki krzywoliniowe; 16. Szeregi liczbowe; 17. Szeregi funkcyjne; 18. Równania różniczkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21032/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-77-9
Część 1: Polityka i bezpieczeństwo; 1. Czesława Kucharska: Państwo jako forma organizacji społeczeństwa; 2. Paweł Malendowicz: Rozwój demokracji i reguł elekcji a konstytucyjne zasady polskiego prawa wyborczego; 3. Miła Kwapiszewska-Antas: Ekologia-wobec globalizacji; 4. Łukasz Popławski: Dyskredytacja przeciwnika w dyskursie o wejściu Polski do UE; 5. Mirosław Grzelak: Zadania izb przemysłowo-handlowych w świetle ustawodawstwa polskiego; 6. Grażyna Gołaszewska: Kryzys w prasie i kryzys prasy – implikacje. Wstęp do dyskusji; 7. Marek Moliński: Wektory dekady Jelcyna – część pierwsza; 8. Zbigniew Popławski: Motoryzacja Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Plany i rzeczywistość; Część 2: Edukacja, regionalizm i praca socjalna; 1. Lech Kacprzak: Edukacyjna wizja rozwojowa współczesnej szkoły w aspekcie poglądów Celestyna Freineta; 2. Artur Życki: Wykształcenie a rynek pracy- Wnioski z lat 1990-2004; 3. Zofia Sujkowska: Państwo – region: w poszukiwaniu optymalnego modelu rozwoju; 4. Izabela Janicka: Rozwój szkolnictwa zawodowego w krajach niemieckojęzycznych; 5. Jan Bogusz: Patriotyzm, integracja europejska i nauczycielski autorytet w opinii młodzieży; 6. Aleksander Hejza: Reakcja człowieka na sytuacje trudne; 7. Stanisław Zakrzewski: Uzależnienia jako zjawisko patologii społecznej (na przykładzie alkoholizmu i nikotynizmu). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34959/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-83-0
Rozdział 1: Państwowy i ponadnarodowy szczebel polityki stabilizacji makroekonomicznej; Rozdział 2: Ocena realizacji funkcji stabilizacji makroekonomicznej na obszarze unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 3: Perspektywy realizacji funkcji stabilizacyjnej w unii gospodarczej i walutowej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34670/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-44-1
1. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec; 2. Wykaz alfabetyczny partii politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29290/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89795-32-9
1. Niemiecka świadomość narodowa na przestrzeni wieków; 2. Niemcy wobec nowych wyzwań; 3. Debata o patriotyzmie; 4. Mistrzostwa świata w piłce nożnej i ich wpływ na postawy społeczne; 5. Tożsamość narodowa w ideologii partii skrajnie prawicowych i neonazistowskich; 6. Dylematy historyczne a poczucie przynalezności narodowej; 7. Patriotyzm ojczyźniany; 8. Migracje ludności a budowa społeczeństwa obywatelskiego; 9. Język jako czynnik integrujący; 10. Rodzina a społeczeństwo; 11. Perspektywy rozwoju niemieckiej tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25831/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-52-6
1. Bezpieczeństwo w teorii i praktyce; 2. Ruchy migracyjne w systemach bezpieczeństwa; 3. Migranci a bezpieczeństwo państw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29294/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Świadomość społeczna, historia; 1. Ryszard Bania, Dialog jako środek komunikowania społecznego; 2. Izabela Janicka, Analiza językowa i politologiczna traktatu polsko- niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; 3. Czesława Kucharska, Znaczenie wolnej elekcji w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej; 4. Paweł Malendowicz, Elementy słowianofilskie w dokumentach i publicystyce Polskiej Wspólnoty Narodowej; 5. Łukasz Popławski, Zbigniew Popławski, Północna Wielkopolska- zarys dziejów do 1939 roku; 6. Robert Reczkowski, Skutki globalizacji jako pożądane determinanty transformacji polskiego wyższego szkolnictwa wojskowego; II. Filozofia, aksjologia; 1. Lech Kacprzak, Etyka pracownika socjalnego; 2. Józef Kwapiszewski, Czy filozofia jest potrzebna człowiekowi?; III. Polityka, bezpieczeństwo; 1. Magdalena Baziuk, Mobbing jako akt agresji; 2. Miła Kwapiszewska- Antas, Czy klonowanie organizmów jest zagrożeniem?; 3. Paweł Malendowicz, Problematyka integracji europejskiej w dokumentach programowych polskich ugrupowań parlamentarnych; 4. Marek Moliński, Ruchy migracyjne na terenie Polski i byłego ZSSR; 5. Marek Kulec, Blog polityczny- próba wstępnej systematyki; IV. Wychowanie i dydaktyka; 1. Lech Kacprzak, Dydaktyczno- psychologiczne uwarunkowania uczenia się; 2. Emilia Lewicka- Kalka, Aktywność kulturalna pilskich seniorów; 3. Alina Nowak, Pro jak PROLIB, czyli nowoczesne technologie w bibliotece. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 09/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89795-33-7
Cz.1: Obszar politologiczny; Cz.2: Obszar historyczno-prawny; Cz.3: Obszar edukacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22559/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-52-6 ; 978-83-89795-53-3
1. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań; 2. Migranci w strukturze społecznej; 3. Polacy i polonia w przestrzeni migracyjnej; 4. Istota procesów migracyjnych na ziemiach polskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29295/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89795-24-8
Część 1: Przesłanki społeczne i ustrojowe kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 1: Od powstania inteligencji oraz elit politycznych w Polsce -do przywództwa na miarę XXI wieku; Rozdział 2: Wpływ przemian ustrojowych na rozwój samorządności terytorialnej; Część 2: Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu edukacyjno-filozoficznym; Rozdział 3: Filozoficzny, socjologiczny, pedagogiczny i ekonomiczny aspekt edukacji w odniesieniu do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 4: Deklaracja europejskich ministrów edukacji; Rozdział 5: Edukacja obywatelska w etycznej demokracji liberalnej a personalizm Rozdział 6: Prawa i wolności człowieka w edukacji obywatelskiej demokratycznego państwa; Rozdział 7: Tradycja, teraźniejszości i przyszłość edukacji obywatelskiej, społeczeństwa i demokracji; Rozdział 8: Dylematy wychowania do bycia obywatelem"; Rozdział 9: Edukacja filozoficzna patriotyzmu jako wychowania obywatelskiego w zjednoczonej europie; Rozdział 10: Edukacja obywatelska w państwach demokratycznych; Rozdział 11: Wychowanie dla idei integracji europejskiej; Rozdział 12: Źródła i przejawy aktywności obywatelskiej w kontekście edukacyjnym; Rozdział 13: Istota i przejawy odpowiedzialności człowieka w edukacji obywatelskiej; Część 3: Koncepcje i treści systemów edukacyjnych w procesie kształcenia obywatelskiego; Rozdział 14: Progresywizm i nowe wychowanie edukacją dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 15: Edukacja dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji programowej światowej organizacji dla przekształcenia oświaty; Część 4: Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej i Polska próba jego poszerzenia; Rozdział 16: Istota społeczeństwa obywatelskiego w ramach Unii Europejskiej z Polską próbą jego budowy; Rozdział 17: Tolerancja wyznacznikiem tożsamości społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30716, 30715 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21036/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33362/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again