Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Augustyn Leszek (1954- )
(1)
Enzinger Grażyna
(1)
Jaśkiewicz Grzegorz
(1)
Kurcz Jerzy
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Ombach Jerzy (1950- )
(1)
Raszke Bożena
(1)
Reichel Marek
(1)
Ruszaj Adam
(1)
Rybarski Adam
(1)
Tęcza Zygmunt
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Czasopisma naukowe
(1)
Dziecko
(1)
Filologia
(1)
Ichtiofauna Dunajca w Pieninach
(1)
Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej
(1)
Innowacje
(1)
Języki żywe
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kreatywność u dzieci
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Myślenie twórcze (edukacja)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Technika
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR ; ZiM
ISBN: : 83-88887-78-5
1. Wprowadzenie; 2. Teren badań; 3. Ichtiofauna Czarnego Dunajca; 4. Ichtiofauna Białego Dunajca; 5. Ichtiofauna Dunajca na Podhalu. Wpływ nowopowstałego zbiornika zaporowego Czorsztyn - Niedzica; 6. Ichtiofauna Duanjca na Podhalu. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat; 7. Zmiany zagęszczeń i biomasy ryb w rzece Białka Tarzańska w okresie Sromowce Wyżne; 8. Ichtiofauna potoku Niedziczanka i reolimnicznego zbiornika zaporowego Sromowce Wyżne; 9. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Wpływ nowopowstałych zbiorników wodnych; 10. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat; 11. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Ichtiofauna Dunajca; 12. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie Beskidy. Ichtiofauna dopływów; 13. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Ichtiofauna Dunajaca; 14. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Ichtiofauna dopływów Dunajca; 15. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat. 16. Skład i struktura ichtiofauny dorzecza Dunajca;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88887-80-7
1. Strategia pedagogiczna w receptywnym wychowaniu muzycznym; 2. Edukacja muzyczna - Krakowska Koncepcja programowo Metodyczna, model nowosądeckich; 3. Kształcenie kompetencji zawodowcyh przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie muzyki. Model nowosądecki. 4. Propozycje gier i zabaw muzycznych integracyjnych treści kształcenia różnych przedmiotów muzycznych; 5. Program warsztatów muzycznych przeznaczonych dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz studentów specjalności nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym i wychowaniem fizycznym. Gry i zabawy; 6. Znaczenie zabaw i gier muzycznych w nauczaniu zintegrowanym; 7. Wybór i systematyka zabaw i gier muzycznych pod kątem ich przydatności dydaktycznej w pracy z dziećmi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Problemy progmatyki tekstu użytkowego i literackiego w aspekcie tłumaczeniowym; 2. English is a Choo Train; 3. Life and arta in A.S. Byatt's short story; 4. Zum wesen und Stellenwert der Wortschatzvermittlung im Frendsprachenunterricht; 5. Herr Thaddaus und Neu Sandez. Eine einfuhrende Analyse des Beitrags Aleksander Pechniks zur deutchen Rezeption des " Pan tadeusz" von Adam Mickiewicz; 6. Der Einsatz von visuellen Mitteln im landeskundlichen Unterricht Deutsch als Fremdsprache; 7. Sprichwórter und sprichwortverwandte Formen; 8. Boom na angielski: zagrożenie czy szansa dla germanisty? 9. Prinzipien der Textbildung; 10. Uberlegungen zu minimalistischen Grundkonzeptionen, Resprasentationsebenen und reprasentationellen Beschrankungen; 11. Englisch Prosodic structure in Interlanguage;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Szkoła i nauczyciel jako podmioty wspierające dziecięcą kreatywność; 2. Pedagogiczny kontekst kreatywności dzieci;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Instytut: IS ; ZiM
ISBN: : 83-88887-81-5
1. Statystyka opisowa; 2. Przestrzenie probabilistyczne; 3. Prawdopodobieństwo waraunkowe i niezależność; 4. Rokłady prawdopobobieństwa i zmienne losowe; 5. Parametry rozkładów zmiennych losowych; 6. Przegląd ważniejszych rozkładów; 7. Wnioskowanie statystyczne; 8. Komputerowe metody statystyki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-60822-00-X ; 978-83-60822-00-5
1. Pomiar sieciowy do obliczeń zależności statystycznych w tablicach kontygencji; 2. Pomiar przekroju czynnego reakcji fuzji 7Be(p,y)8B w słońcu metpdą kulombowskiego roszczepienia 8B przy energii 254 MeV/u; 3. Przekroje czynne na produkcję pionu w zderzeniach proton + w ujęciu modelu CBUU; 4. Ekperyment HADES: Spektroskopia dileptonowa w zderzeniach ciężkojonowych; 5. Wpływ sposobu modyfikacji zespołów kinematycznych na badanie współczynnika wrażliwości mechanizmu; 6. Zastosowanie teorii szarego systemu do prognozowania zdarzeń drogowych; 7. Analiza rynku wyrobów mleczarskich w rejonie nowosądeckim; 8. Wpływ rozwoju technologii chowu na pracochłonność obsługi obsługi fermy szynszyli; 9. Badania operacyjne w zarządzaniu lokalizacją inwestycji na obszarach wiejskich; 10. Ocena dynamiki rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach miejskich powiatu linanowskiego; 11. Deformacja i naprężenia w kości piszczelowej człowieka przy jednostronnym zablokowaniu chrząstki wzrostowej; 12. Adaptacyjny system neuronowo-rozmyty;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Fryderyk Skarbek - życie i twórczość; 2. Zysk jako element moralnej odpowiedzialności przedsiębiorcy; 3. Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; 4. Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego; 5. Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw; 6. Gospodarka finansowa gmin w Polsce; 7. Źródła finansowania działalności fundacji; 8. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim a latach 2001 - 2004; 9. Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych; 10. Użytecznośc badań dotyczących znajomości regionu dla działalności marketingowej twórców megaproduktu - wybrane aspekty. Przypadek regionu nowosądeckiego; 11. Paradygmant konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji; 12. Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formowania strategii konkurencji; 13. Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno - gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again