Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Fudaliński Janusz
(2)
Augustyn Leszek (1954- )
(1)
Enzinger Grażyna
(1)
Fleszar Piotr
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Jaśkiewicz Grzegorz
(1)
Kurcz Jerzy
(1)
Marek Aleksander
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Nakoneczny Jacek
(1)
Ombach Jerzy (1950- )
(1)
Płocki Adam
(1)
Raszke Bożena
(1)
Reichel Marek
(1)
Ruszaj Adam
(1)
Rybarski Adam
(1)
Tęcza Zygmunt
(1)
Więsław Witold
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Matematyka
(2)
Czasopisma naukowe
(1)
Dziecko
(1)
Filologia
(1)
Funkcje abelowe
(1)
Ichtiofauna Dunajca w Pieninach
(1)
Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Języki żywe
(1)
Językoznawstwo
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kreatywność u dzieci
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Myślenie twórcze (edukacja)
(1)
Nauczanie
(1)
Pedagogika
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Sieć komputerowa lokalna
(1)
Technika
(1)
Zarządzanie
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Konferencje
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88887-30-0
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Istota i czynniki rozwoju regionalnego; Rozdział 3: Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny; Rozdział 4: Kasztelania Karpacka ze stolicą w Nowym Sączu-projekt nowego spojrzenia na podział realizacji zadań w zakresie usług publicznych; Rozdział 5: Systemy informacyjne w administracji publicznej; Rozdział 6: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski; Rozdział 7: Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym; Rozdział 8: Determinizm czy swoboda wyborów stareticznych organizacji w procesie ewolucji sektora; Rozdział 9: Rola pyblic relations i marketingu w kształtowaniu wizerunku organizacji; Rozdział 10: Lojalność konsumenta jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z konkurencją; Rozdział 11: Rola fundacji w sektorze organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Barbary i Andzreja Chronowskich; Rozdział 12: Aktualne problemy polskich uzdrowisk; Rozdział 13: Oferta turystyczna jako substytut lecznictwa uzdrowiskowego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14232/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14233/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe informacje o sieciach komputerowych; Rozdział 2: Architektura sieci lokalnych; Rozdział 3: Transmisja danych; Rozdział 4: Środki transmisji danych; Rozdział 5: Sprzęt sieciowy; Rozdział 6: Sieci bezprzewodowe; Rozdzia 7: Ethernet; Rozdział 8: Projektowanie sieci komputerowych; Rozdział 9: Lokalne sieci komputerowe oparte na systemie Netware 4.11; Rozdział 10: Instalacja Netware 4.11; Rozdział 11: Użytkowanie sieci komputerowej; Rozdział 12: Drukowanie w sieci komputerowej; Rozdział 13: Administracja sieci komputerowej; Rozdział 14: Ochrona danych- bezpieczeństwo sieci komputerowej; Rozdział 15: Model OSI; Rozdział 16: Protokół TCP/IP;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14231/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14235/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR ; ZiM
ISBN: : 83-88887-78-5
1. Wprowadzenie; 2. Teren badań; 3. Ichtiofauna Czarnego Dunajca; 4. Ichtiofauna Białego Dunajca; 5. Ichtiofauna Dunajca na Podhalu. Wpływ nowopowstałego zbiornika zaporowego Czorsztyn - Niedzica; 6. Ichtiofauna Duanjca na Podhalu. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat; 7. Zmiany zagęszczeń i biomasy ryb w rzece Białka Tarzańska w okresie Sromowce Wyżne; 8. Ichtiofauna potoku Niedziczanka i reolimnicznego zbiornika zaporowego Sromowce Wyżne; 9. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Wpływ nowopowstałych zbiorników wodnych; 10. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat; 11. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Ichtiofauna Dunajca; 12. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie Beskidy. Ichtiofauna dopływów; 13. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Ichtiofauna Dunajaca; 14. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Ichtiofauna dopływów Dunajca; 15. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat. 16. Skład i struktura ichtiofauny dorzecza Dunajca;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88887-80-7
1. Strategia pedagogiczna w receptywnym wychowaniu muzycznym; 2. Edukacja muzyczna - Krakowska Koncepcja programowo Metodyczna, model nowosądeckich; 3. Kształcenie kompetencji zawodowcyh przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie muzyki. Model nowosądecki. 4. Propozycje gier i zabaw muzycznych integracyjnych treści kształcenia różnych przedmiotów muzycznych; 5. Program warsztatów muzycznych przeznaczonych dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz studentów specjalności nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym i wychowaniem fizycznym. Gry i zabawy; 6. Znaczenie zabaw i gier muzycznych w nauczaniu zintegrowanym; 7. Wybór i systematyka zabaw i gier muzycznych pod kątem ich przydatności dydaktycznej w pracy z dziećmi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88887-48-3
1. Janusz Fudaliński; 2. Halina Smutek: Łańcuch wartości jako narzędzie oceny przewagi konkurencyjnej; 3. Janusz Fudaliński: Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi; 4. Sylwia Sadowska: Znaczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje; 5. Zdenek Mikolas: Economy of time and competitiveness; 6. Magdalena Dołhasz: Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przesiebiorstwa; 7. Iwona Gawron: Rola informacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 8. Honorata Trzcińska: Działania marketingowe w uzdrowiskach polskich jako element rozwoju konkurencyjności na rynku europejskim; 9. Witold Niemiec: Konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych; 10. Agata Niemczyk: Struktura i jakość usług turystycznych; 11. Marek Reichel: Procesy innowacyjne w programach rządowych w Polsce; 12. Monika Musiał: Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; 13. Jolanta Juza: Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej; 14. Katarzyna Peter-Bombik: Finansowy aspekt konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 15. Piotr Lityński, Marek Reichel: Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego; 16. Helena Zielińska: Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa; 17. Joanna Toborek-Mazur: Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego; 18. Alicja Kasperowicz-Stępień: Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003; 19. Joanna Kantor: Liczba e i jej związki z ekonomią; 20. Marek Jasiński: Programowanie liniowe w ujęciu komputerowym; 21. Zygmunt Szot: Przygraniczna przestrzeń turystyczna Meksyku przy granicy z USA; 22. Tomasz Zacłona: Rola lidera politycznego i jego wpływ na konkurencyjność partii na rynku wyborczym; 23. Paweł Zamora, Bogusław Bielecki: Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych; 24. Danuta Okoń: Przedmiot ekonomiki a zasada swobodnego wyboru w ujęciu Edwarda Taylora. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17258/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Problemy progmatyki tekstu użytkowego i literackiego w aspekcie tłumaczeniowym; 2. English is a Choo Train; 3. Life and arta in A.S. Byatt's short story; 4. Zum wesen und Stellenwert der Wortschatzvermittlung im Frendsprachenunterricht; 5. Herr Thaddaus und Neu Sandez. Eine einfuhrende Analyse des Beitrags Aleksander Pechniks zur deutchen Rezeption des " Pan tadeusz" von Adam Mickiewicz; 6. Der Einsatz von visuellen Mitteln im landeskundlichen Unterricht Deutsch als Fremdsprache; 7. Sprichwórter und sprichwortverwandte Formen; 8. Boom na angielski: zagrożenie czy szansa dla germanisty? 9. Prinzipien der Textbildung; 10. Uberlegungen zu minimalistischen Grundkonzeptionen, Resprasentationsebenen und reprasentationellen Beschrankungen; 11. Englisch Prosodic structure in Interlanguage;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Szkoła i nauczyciel jako podmioty wspierające dziecięcą kreatywność; 2. Pedagogiczny kontekst kreatywności dzieci;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Instytut: IS ; ZiM
ISBN: : 83-88887-81-5
1. Statystyka opisowa; 2. Przestrzenie probabilistyczne; 3. Prawdopodobieństwo waraunkowe i niezależność; 4. Rokłady prawdopobobieństwa i zmienne losowe; 5. Parametry rozkładów zmiennych losowych; 6. Przegląd ważniejszych rozkładów; 7. Wnioskowanie statystyczne; 8. Komputerowe metody statystyki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-60822-00-X ; 978-83-60822-00-5
1. Pomiar sieciowy do obliczeń zależności statystycznych w tablicach kontygencji; 2. Pomiar przekroju czynnego reakcji fuzji 7Be(p,y)8B w słońcu metpdą kulombowskiego roszczepienia 8B przy energii 254 MeV/u; 3. Przekroje czynne na produkcję pionu w zderzeniach proton + w ujęciu modelu CBUU; 4. Ekperyment HADES: Spektroskopia dileptonowa w zderzeniach ciężkojonowych; 5. Wpływ sposobu modyfikacji zespołów kinematycznych na badanie współczynnika wrażliwości mechanizmu; 6. Zastosowanie teorii szarego systemu do prognozowania zdarzeń drogowych; 7. Analiza rynku wyrobów mleczarskich w rejonie nowosądeckim; 8. Wpływ rozwoju technologii chowu na pracochłonność obsługi obsługi fermy szynszyli; 9. Badania operacyjne w zarządzaniu lokalizacją inwestycji na obszarach wiejskich; 10. Ocena dynamiki rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach miejskich powiatu linanowskiego; 11. Deformacja i naprężenia w kości piszczelowej człowieka przy jednostronnym zablokowaniu chrząstki wzrostowej; 12. Adaptacyjny system neuronowo-rozmyty;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Fryderyk Skarbek - życie i twórczość; 2. Zysk jako element moralnej odpowiedzialności przedsiębiorcy; 3. Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; 4. Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego; 5. Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw; 6. Gospodarka finansowa gmin w Polsce; 7. Źródła finansowania działalności fundacji; 8. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim a latach 2001 - 2004; 9. Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych; 10. Użytecznośc badań dotyczących znajomości regionu dla działalności marketingowej twórców megaproduktu - wybrane aspekty. Przypadek regionu nowosądeckiego; 11. Paradygmant konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji; 12. Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formowania strategii konkurencji; 13. Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno - gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 015/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-88887-51-3
Część 1: Dwustulecie urodzin Nielsa Henrika Abela (1802-1829) i Janosa Bolyai (1802-1860); Część 2: Matematyka polska. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17257/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again