Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(24)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Siedlecka Agnieszka
(3)
Bergier Barbara
(2)
Kubińska Zofia
(2)
Zbucki Łukasz
(2)
Adamowicz Mieczysław
(1)
Bergier Józef
(1)
Borek Paweł (nauki historyczne)
(1)
Bytniewski Mieczysław
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Dresler Ewelina
(1)
Grudniewski Tomasz
(1)
Karwacka Dorota
(1)
Nowak Marian
(1)
Olchowik Jan M
(1)
Pan'ko Sârgej Uladzimiravič (1962- )
(1)
Piaszczyk Diana
(1)
Polak Andrzej (nauki wojskowe)
(1)
Pyra Mariusz
(1)
Richling Andrzej (1937- )
(1)
Siedlecka Agnieszka (ekonomia)
(1)
Smarzewska Agnieszka (nauki ekonomiczne)
(1)
Sokołowska Barbara
(1)
Sokołowska Barbara (nauki medyczne)
(1)
Spisacka Stanisława
(1)
Warmiński Andrzej K
(1)
Wojtanowicz Józef (1936- )
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(13)
English
(4)
Subject
Kultura fizyczna
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Nowotwory
(2)
Rehabilitacja (med.)
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Dziecko
(1)
Ekoturystyka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Granice
(1)
Jakość życia
(1)
Jelito grube
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Krajobraz
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Młodzież
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odżywianie
(1)
Onkologia
(1)
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II (Biała Podlaska)
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Biała Podlaska)
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Chełm)
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postawa ciała
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Sport
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Techniki relaksacyjne
(1)
Techologia informacyjna
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica (Zamość)
(1)
Uzdrowiska
(1)
Wsie
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Chełm (woj. lubelskie)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Albumy
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Nauka i badania
(1)
24 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64207/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Jan Posobiec - Paradygmaty działań organizacji wojskowej w kształtowaniu obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Katarzyna Wąsowska - Wpływ surowców strategicznych na rozwój bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Jacek Lasota - Asymetria w wojnach i konfliktach zbrojnych - wyzwanie XXI wieku?; 4. Paweł Żarkowski - Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych; 5. Przemysław Paździorek - Wyzwania oraz tendencje w rozwoju zdolności militarnych Unii Europejskiej; 6. Olga Niewiada - Zakazane metody walki zbrojnej; 7. Radosław Korneć, Jarosław Serdakowski - Perspektywy bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Rzeczypospolitej Polskiej; 8. Agnieszka Smarzewska, mgr inż. Ewelina Melaniuk, mgr Agnieszka Dymicka, mgr Adam Szepeluk - Realizacja specjalności zarządzanie kryzysowe w perspektywie wejścia na rynek pracy jej absolwentów; 9. Agnieszka Filipek - Znaczenie kultury bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa narodowego na podstawie badań systemu zarządzania kryzysowego; 10. Barbara Stefaniuk - Bezpieczeństwo a zarządzanie kryzysowe; 11. Izabela Juncewicz - Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym; 12. Andrzej Grzywacz - Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Kryzysowego w świetle badań terenowych; 13. Sandra Tur - Policja w systemie zarządzania kryzysowego; 14. Artur Sawicki - Znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ochrony ludności [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47959/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44918/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcie i zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 1.1. Pojęcie ochrony bezpieczeństwa państwa; 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 1.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1.4. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Rządowa administracja ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 2.1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 1.2. Urząd Ochrony Państwa; 1.3. Policja; 1.4. Straż Graniczna; 1.5. Państwowa Straż Pożarna; 3. Zadania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 3.1. Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 3.2. Zadania Urzędu Ochrony Państwa; 3.3. Zadania Policji; 3.4. Zadania Straży Granicznej; 3.5. Zadania Państwowej Straży Pożarnej; 4. Normy ustrojowo-prawne oraz zasady organizacji i działania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 4.1. Systematyka norm ustrojowo-prawnych; 4.2. Zasady organizacji i działania. 5. Środki i instrumenty działania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 5.1. Legitymowanie osób; 5.2. Zatrzymywanie osób; 5.3. Przeszukanie i kontrola osobista; 5.4. Korzystanie z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych; 5.5. Środki przymusu bezpośredniego; 5.6. Broń palna; 5.7. Środki techniczne; 5.8. Świadek koronny; 5.9. Zbrojne oddziały i pododdziały zwarte Policji; 5.10. Środki działania Straży Granicznej: posterunek, patrol i dozór; 5.11. Kontrola graniczna; 5.12. Działania pościgowe, zaporowe, likwidujące i zasadzki Straży Granicznej; 5.13. Jednostki pływające Straży Granicznej; 5.14. Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej; 5.15. Tryb administracyjny postępowania i egzekucja przepisów prawnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; 5.16. Środki egzekucji administracyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 5.17. Postępowanie mandatowe; 5.18. System kontroli organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 6. Wyniki działalności i perspektywy organów rządowej administracji bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 6.1. Urząd Ochrony Państwa; 6.2. Policja; 6.3. Straż Graniczna; 6.4. Państwowa Straż Pożarna [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47193/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47189 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-61044-72-7
1. Symulacje komputerowe wzrostu warstw epitaksjalnych; 2. Efekty pamięciowe w przetwornikach ciekłokrystalicznych pod wpływem wiązek zapisujących o małej mocy; 3. Komputerowe wspomaganie analizy projektowanej konstrukcji w procesie projektowo-konstrukcyjnym; 4. Informatyczne metody archiwizacji i zapisu danych systemów solarnych energetyki słonecznej; 5. Konkatenacja procesów w sieciach P/T; 6. Rozpoznawanie logo nadawcy programów w sygnale telewizyjnym; 7. Programy do kompleksowej diagnozy i terapii niepłynności mowy; 8. Wykorzystanie nowoczesnych komputerowych technologii komunikacji w małych firmach; 9. Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów; 10. Ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania podpisu elektronicznego; 11. Instrukcje SRE (Standard for Robot Exclusion) w plikach robots.txt w serwisach internetowych przedsiębiorstw w Polsce; 12. Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach; 13. Procedury kontroli w zarządzaniu projektami informatycznymi w organizacji; 14. Learning jako metoda wspomagająca kształcenie w społeczeństwie informacyjnym; 15. Informatyzacja multimediów edukacyjnych; 16. Uwarunkowania edukacji informatycznej w badaniach porównawczych w wybranych szkołach podstawowych woj. Lubelskiego; 17. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w komunikacji banków z ich klientami; 18. Zaawansowane metody analizy danych jakościowych jako przykład zastosowania technologii informacyjnych; 19. Standardy udostępniania dokumentów i serwisy EPCIS; 20. Międzynarodowe standardy zarządzania i audytu informatycznego; 21. Symulowanie uszkodzenia izolatora w kondensatorze przy pomocy metod komputerowych; 22. Kończyna górna człowieka jako biomechaniczny model robota. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34925/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44116 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47188 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36186/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47186 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64211 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47190 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40949/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40945/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40944/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40943/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40941/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40942/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40940/XXV/M/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47187 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again