Source
Katalog księgozbioru
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Kuczyński Krzysztof
(4)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
4 results Filter
No cover
Book
In basket

1. PWSZ w Polsce na przykładzie PWSZ w Płocku; 2. Proces kształcenia nauczycieli i kandydatów na nauczycieli w kontekście reformy edukacji; 3. Kontrowersje wokół szkoły i zawodu nauczyciela na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 r.; 4. Nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej na łamach " Życia Szkoły" w latach 1980-1997; 5. Wychowanie jako zadanie edukacyjne; 6. Cele i funkcje wychowania muzycznego w zreformowanym systemie edukacji; 7. Najważniejsze koncepcje i teorie aktów mowy; 8. Pokonywanie kryzysu w twórczości plastycznej młodzieży średniego wieku szkolnego; 9. Wpływ miejsca zamieszkania na sytuację ucznia w szkole średniej; 10. Zastosowanie kreatywnych technik w nauczaniu języków obcych; 11. Kompetencje kuratora, wójta i dyrektora szkoły po przemianach pozostałych po 1989 roku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 026/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket

1. Początki działalności Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku; 2. Języki naturalne a języki sztuczne; 3. Akcent wyrazowy w języku anagielskiego w kontekście społecznym i kulturalnym; 4. Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w opinii studentów studiów licencjackich; 5. Stategie i umiejętności w nauczaniu rozumienia ze słuchu; 6. Strategie i umiejętności w nauczaniu rozumienia ze słuchu; 7. Kształtowanie kompetencji medialnej na lekcji języka obcego; 8. Niemiecko-polski słowniczek pojęć europejskich; 9. Wzniosłość, groza, tajemnica: obraz architektury w angielskiej powieści gotyckiej; 10. Wokół problematyki winy i kary w wybranych opoiwieściach o duchach Josepha Sheridana Le Fanu; 11. Dokąd wiezie nas łódź Charona? czyli problem czasu w Wynalazku miłości Toma Stopparda; 12. Tropem dolnośląskich raportów. raz jeszcze o tzw. Hauptmann-transport w świetle nowych dokumentów; 13. Kobiety w życiu Gerharda Hauptmanna; 14. Bibliografia publikacji prof.dr.hab. S.H. Kaszyńskiego; 15. Seria wydawnicza Polnische Bibliothek - prezentacja; 16. Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939; 17. Wciąż aktualne pytania i narodową tożsamość. " Jezioro Bodeńskie" po latach; 18. Teoretyczne podstawy ortografii rosyjskiej w porównaniu z polską (aspekt glottodydaktyczny); 19. Motywy narodowe w tkance literackiej i muzycznej Strasznego dworu Stanisława Moniuszki; 20. Płockie biblioteki uczelniane;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 026/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket

1. Aspekty fonetyki angielskiej nauczane w polskich szkołach średnich; 2. Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole - implikacje dla kształcenia nauczycieli; 3. Trening w fonetyce korektywnej języka obcego; 4. Przydatność opisów teoretycznych w dydaktyce fonostylistyki oraz gramatyki kontrastywnej francusko-polskiej; 5. Cele i specyfika nauczania wymowy na poziomie licencjackich na Uniwersytecie i Kolegium Języków Obcych; 6. Problemy organizacji kursu fonetyki języka angielskiego; 7. Akcent wyrazowy w nauczaniu języka angielskiego; 8. Media jako środek ilustrujący różnorodność sposobów wymowy a nauka języka włoskiego; 9. Multimedia - ich rola i miejsce w dydaktyce fonetyki języka niemickiego; 10. Nauczycielski głos; 11. Aktywizacja młodzieży w procesie nauczania fonetyki; 12. Phonetic trascription wallcharts in EFL; 13. New perspectives on pronunciation teaching; 14. Warn-ups, games and activities using phonemic script;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 026/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket

1. Wtęp; 2. Z historii prasy niemieckiej; 3. Literatura i kultura w nauczaniu obcych a problem legitymizacji kształcenia neofilogicznego w Wyższych Szkołach Zawodowych; 4. Nakierowane na adresata pisania w nauczaniu języka nienieckiego w Wyższych Szkołach Zawodowych; 5. Zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez trening w strategiach; 6. Wykorzystanie postmodernistycznych tekstów muzycznej pop-kultury na lekcji języka obcego; 7. Miejsce poezji nowoczesnej w programie nauczania literatury amerykańskiej na szczeblu NKJO/PWSZ; 8. Znaczenie zamkniętej struktury przestrzeni w "Arkadii Toma Stopparda"; 9. Programy wspólnotowe Unii Europejskiej w nauczaniu języków obcych; 10. Autentyczność materiałów dydaktycznych w procesie nauczania; 11. Nauczanie języków obcych w okresie wczesnoszkolnym; 12. Język szkolny w edukacji wczesnoszkolnej. 13. Metoda eksperymetalna na zajęziach Analizy Tekstów Literackich; 14. Integracja języka angielskiego z językiem polskim na przykładzie tekstu baśniowego; 15. Między teorią a praktyką; 16. Problemy związane z nauczaniem poprawności i precyzji wypowiedzi pisemnych w NKJO; 17. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa w zintegrowanym podejściu "botton-up" i "to-down"; 18. O niektórych kwestiach dotyczących nauczania języka słowackiego jako języka blisko spokrewnionego z polskim na poziomie Wyższych Studiów Zawodowych; 19. Czytanie tekstów użytkowych; 20. Działalność Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 026/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again