Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Kacprzyk Zbigniew
(2)
Cichowicz Bogusław
(1)
Kacprzyk Balbina Aniela (1956- )
(1)
Korzeniewski Władysław
(1)
Pogorzelski Andrzej (budownictwo)
(1)
Staśkiewicz Kazimierz
(1)
Werner Witold Andrzej (1931- )
(1)
Ćwiklińska-Ziomek Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Budownictwo
(3)
Budynki
(1)
Building Information Modeling (BIM)
(1)
Inwestycje
(1)
Nieruchomości
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Tekst ujednolicony ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6: Przepisy karne; Dział 7; Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1: Przepisy końcowe; Rozdział 2: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 3: Przepisy końcowe; Obrót i zarządzanie nieruchomościami - komentarz; Rozdział 1: Definicja nieruchomości i jej rodzaje; Rozdział 2: Obrót nieruchomościami; Rozdział 3: Wycena nieruchomości; Rozdział 4: Wykonywanie zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29685/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo budowlane 2006 : z omówieniem zmian / [aut. omówienia Joanna Ćwiklińska-Ziomek]. - Wyd. 4, stan prawny: 1 września 2005 r. - Warszawa : Polcen, 2005. - 175 s. ; 15 cm.
ISBN: : 83-89234-24-6
1. Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane; 2. Wykaz aktów prawnych związanych z budownictwem. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37539 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37538/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie / Władysław Korzeniewski. - Wyd. 6. uaktual. i rozszerz. ; [stan prawny na dzień 30 kwietnia 2006 r.]. - Warszawa : Polcen, 2006. - 447 s. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej; Rozdział 1: Usytuowanie budynku; Rozdział 2: Dojścia i dojazdy; Rozdział 3: Miejsca postojowe dla samochodów osobowych; Rozdział 4: Miejsca gromadzenia odpadów stałych; Rozdział 5: Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych; Rozdział 6: Studnie; Rozdział 7: Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe; Rozdział 8: Zieleń i urządzenia rekreacyjne; Rozdział 9: Ogrodzenia; Dział 3: Budynki i pomieszczenia; Rozdział 1: Wymagania ogólne; Rozdział 2: Oświetlenie i nasłonecznienie; Rozdział 3: Wejścia do budynków i mieszkań; Rozdział 4: Schody i pochylnie; Rozdział 5: Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi; Rozdział 6: Pomieszczenia higienicznosanitarne; Rozdział 7: Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych; Rozdział 8: Pomieszczenia techniczne i gospodarcze; Rozdział 9: Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych; Rozdział 10: Garaże dla samochodów osobowych; Rozdział 11: Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich; Dział 4: Wyposażenie techniczne budynków; Rozdział 1: Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody; Rozdział 2: Kanalizacja ściekowa i deszczowa; Rozdział 3: Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych; Rozdział 4: Instalacje ogrzewcze; Rozdział 5: Przewody kominowe; Rozdział 6: Wentylacja i klimatyzacja; Rozdział 7: Instalacja gazowa na paliwa gazowe; Rozdział 8: Instalacja elektryczna; Rozdział 9: Urządzenia dźwigowe; Dział 5: Bezpieczeństwo konstrukcji; Dział 6: Bezpieczeństwo pożarowe; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Odporność pożarowa budynków; Rozdział 3: Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe; Rozdział 4: Drogi ewakuacyjne; Rozdział 5: Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego; Rozdział 6: Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji; Rozdział 7: Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwopożarowe; Rozdział 8: Wymagania przeciwpożarowe dla garaży; Rozdział 9: Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich; Rozdział 10: Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych; Dział 7: Bezpieczeństwo użytkowania; Dział 8: Higiena i zdrowie; Rozdział 1: Wymagania ogólne; Rozdział 2: Ochrona czystości powietrza; Rozdział 3: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznym; Rozdział 4: Ochrona prze zawilgoceniem i korozją biologiczną; Dział 9: Ochrona przed hałasem i drganiami; Dział 10: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna; Dział 11: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27967, 27966 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27965/XI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja w kompleksowy sposób przybliża obecnym i przyszlym inwestorom oraz projektantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego. W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia: ocenę ryzyka inwestowania, organizację realizacji inwestycji, analizę konsekwencji warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z warunkami technicznymi, BIM w procesach inwestycyjnych. [z okładki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63686 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63685XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48929 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48928/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again