Forma i typ
Książki
(23)
Dostępność
tylko na miejscu
(24)
dostępne
(19)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Helin Andre
(2)
Zysnarska Anna
(2)
Berczyńska Anna
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Gierusz Barbara
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Komorowski Jan
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Moss Teresa
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nierzwicka Ewa
(1)
Nowak Edward
(1)
Olzacka Barbara
(1)
Pałczyńska-Gościniak Renata
(1)
Richert Maria
(1)
Sikorska Marta
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Szydełko Alfred
(1)
Wasilewska Janina
(1)
Wermut Janina
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Zalewski Henryk
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(23)
Język
polski
(23)
Temat
Finanse
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Rachunkowość
(6)
Finanse publiczne
(2)
Rachunkowość finansowa
(2)
BHP
(1)
Certyfikacja ISO
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konto
(1)
Koszty
(1)
Koszty planowane
(1)
Leksykon
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Praca
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Spółki
(1)
Unia Europejska
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11926 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11925/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości w zakresie ustalania wyniku finansowego; 2. Zasady ustalania wyniku finansowego; 3. Metody obliczania wyniku finansowego; 4. Wynik na działalności operacyjnej; 5. Wynik na działalności gospodarczej; 6. Wynik finansowy brutto; 7. Wynik finansowy netto; 8. Podział wyniku finansowego; 9. Znaczenie wyniku finansowego; 10. Przychody w prawie podatkowym; 11. Koszty w prawie podatkowym; 12. Pojęcia dochodu; 13. Polityka podatkowa w systemie rachunkowości; 14. Klasyfikacja różnic między wynikiem finansowym brutto a dochodem; 15. Różnice trwałe; 16. Różnice przejściowe; 17. Odroczony podatek dochodowy; 18. Praktyczne przykłady ewidencji różnic i podatku odroczonego oraz obliczania dochodu do opodatkowania; 19. Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9392, 9391 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9390/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14158/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71875-60-6
Rozdział 1: Założenia systemu rachunkowości finansowej; Rozdział 2: Wykaz kont sysntetycznych; Rozdział 3: Komentarz do planu kont; Rozdział 4: Długoterminowe umowy o usługę; Rozdział 5: Rozliczenia połączenia spółek;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9296 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9295/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-84-6 ; 83-7426-142-0
Cz.1: Instrumenty finansowe; Rozdział 1: Istota instrumentów finansowych wg obowiązujących definicji w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego; Rozdział 2: Rodzaje instrumentów finansowych; Rozdział 3: Regulacje Rozporządzenie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena instrumentów finansowych na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych; Rozdział 5: Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających; Rozdział 6: Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 7: Ujmowanie w księgach pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 8: Zastosowanie pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 9: Charakterystyka rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie; Cz.2: Instrumenty pochodne w przykładach; Rozdział 1: Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 2: Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9335, 9334 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9333/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-23-4
Rozdział 1: Zakres przedsmiotowy sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki; Rozdział 3: Oświadczennie kierownictwa; Rozdział 4: Badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Informacja dodatkowa; A: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; B: Dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 6: Sprawozdanie finansowe Instal-Bud Polska S.A. za 2002 rok; Rozdział 7: Sprawozdanie finansowe spółki niepodlegajacej badaniu;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9356/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Teoria; Rozdział 1: Teoretyczne podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych; Cz. 2: Zastosowanie praktyczne; Rozdział 2: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania jednostki; Rozdział 3: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień bilansowy następujący po dniu objęcia lub nabycia udziałów w roku podporządkowania jednostki; Rozdział 4: Konsolidowanie sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 5: Przypadki szczególne w konsolidowaniu sprawozdań finansowych; Cz. 3: Rozdział 6: Analiza prawa regulacji rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9589/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Historyczne przemiany pracy; Rozdział 2: Współczesne metody zarządzania pracą; Rozdział 3: Zatrudnienie w firmie. Bezrobocie; Rozdział 4: Czas pracy i warunki jej wykonania; Rozdział 5: Wynagradzanie; Rozdział 6: Koszty pracy. Analiza zarządzania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35181, 35180, 35179, 13634 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13633/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Podstawowe zagadnienia planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 2. Funkcje zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 3. Organizacja planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 4. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym; 5. Narzędzia planowania finansowego; 6. Modele ekonometryczne w procesie planowania finansowego; 7. Wpływ koncepcji strategicznego zarządzania na planowanie finansowe; 8. Planowanie finansowe przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki centralnie planowanej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9299, 9298, 9297, 6424, 6423 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6422/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71872-16-X
Rozdział 1: Interpretacje przedsiębiorczości; Rozdział 2: Leasing; Rozdział 3: Franchising; Rozdział 4: Factoring; Rozdział 5: Forfaiting; Rozdział 6: Venture capital;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6417 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6416/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia finansów publicznych; Rozdział 2: Prawne podstawy finansów publicznych; Rozdział 3: Środki, dochody i wydatki publiczne; Rozdział 4: Sektor publiczny w gospodarce narodowej; Rozdział 5: Sfera budżetowa- jednostki i zakłady budżetowe; Rozdział 6: Fundusze celowe; Rozdział 7: Agencje rządowe; Rozdział 8: Inne jednostki sektora publicznego; Rozdział 9: Rachunkowość i sprawozdawczość; Rozdział 10: Budżet państwa; Rozdział 11: Finanse gmin, powiatów i województw; Rozdział 12: Dług publiczny; Rozdział 13: Dyscyplina finansów publicznych; Rozdział 14: Kontrola i nadzór w sektorze publicznym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6705, 6704, 6703, 6702 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6701/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71875-96-7
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Majątek firmy i źródła jego finansowania; Rozdział 3: Roczne sprawozdanie finansowe; Rozdział 4: Operacje gospodarcze, konto księgowe; Rozdział 5: Podzielność kont; Rozdział 6: Łączenie kont; Rozdział 7: Dowód księgowy; Rozdział 8: Operacje wynikowe i ich ujęcie ksiegowe w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13422, 13421, 13420, 13419 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13418/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1:Zmiany w ustawie o rachunkowości; 2: Controlling jako system informacyjny kosztów; 3: Analiza rachunku kosztów w miejscu ich powstawania; 4: Analityczne ujęcie kosztów i przychodów; 5: Rachunek kosztów w zadaniach; 6: Analiza ceny produktu; 7: Wynik finansowy; 8: Analiza wyniku finansowego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9224, 9223 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9222/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1: Wybór formy działalności gospodarczej; 2: Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych krok po kroku; 3: Przesłanki wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym; 4: Przedsiębiorca "pod nadzorem fiskusa", czyli ewidencje, deklaracje, informacje i inne obowiązki podatkowe; 5: Likwidacja działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa podatkowego [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14145 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14144/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Budżet kosztów w systemie budżetów przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Zasady i metody budżetowania kosztów; Rozdział 4: Tworzenie ośrodków odpowiedzialności za koszty; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów bezpośrednich; Rozdział 6: Budżetowanie kosztów pośrednich; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów działań; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych; Rozdział 9: Kontrola budżetowa kosztów; Rozdział 10: Budżetowanie kosztów w zarządzaniu podatkami; Rozdział 11: Budżetowanie kosztó w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Informatyczne wspomaganie budżetowania; Rozdział 13: Wielowariantowe budżetowanie kosztów; Rozdział 14: Budżet kosztów. Studium przypadku;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6710, 6709, 6708, 6707 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6706/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9257 czyt., 9256 czyt. (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9255 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Czynności formalnoprawne w procesie realizacji inwestycji; Rozdział 2: Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii; Rozdział 3: Ochrona powietrza; Rozdział 4: Ochrona czystości wód; Rozdział 5: Reglamentacja korzystania ze środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami; Rozdział 6: Ochrona drzew i krzewow; Rozdział 7: Ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym; Rozdział 8. Podstawowe akty prawne dotyczace ochrony srodowiska przywoływane w opracowaniu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9876 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9875/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7187-978-4
Rozdział 1: Modelowe rozwiązania rachunku kosztów planowanych; Rozdział 2: Konsekwencje rachunku kosztów planowanych dla systemu rachunkowości; Rozdział 3: Koszty planowania w systemie informacji zarządczej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Praktyczne aspekty rachunku kosztów planowanych na przykładzie przedsiębiorstwa X.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-278/2, P-278/1, 15020 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14964/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86514-43-4
1. Analiza zależności kosztów do rozmiarów działalności; 2. Rachunek kosztów zmiennych; 3. Relacje między produkcją, kosztami z zyskiem. Próg rentowności, wskaźniki; 4. Krótko- i średniookresowy rachunek decyzyjny; 5. Kalkulacja cen sprzedaży; 6. Kontrola kosztów poprzez odchylenia od planu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9344, 9343 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9342/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-71875-69-X
Rozdział 1: Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro; Rozdział 2: Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa; Rozdział 3: Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego; Rozdział 4: Zasady dokonywania przeliczeń walutowych; Rozdział 5: Banknoty i monety euro;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6700, 6699, 6698, 6697 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6696/IX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej