Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(24)
available
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Helin Andre
(2)
Zysnarska Anna
(2)
Berczyńska Anna
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Gierusz Barbara
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Komorowski Jan
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Moss Teresa
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nierzwicka Ewa
(1)
Nowak Edward
(1)
Olzacka Barbara
(1)
Pałczyńska-Gościniak Renata
(1)
Richert Maria
(1)
Sikorska Marta
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Szydełko Alfred
(1)
Wasilewska Janina
(1)
Wermut Janina
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Zalewski Henryk
(1)
Year
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Finanse
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Rachunkowość
(6)
Finanse publiczne
(2)
Rachunkowość finansowa
(2)
BHP
(1)
Certyfikacja ISO
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konto
(1)
Koszty
(1)
Koszty planowane
(1)
Leksykon
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Praca
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Spółki
(1)
Unia Europejska
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11926 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11925/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości w zakresie ustalania wyniku finansowego; 2. Zasady ustalania wyniku finansowego; 3. Metody obliczania wyniku finansowego; 4. Wynik na działalności operacyjnej; 5. Wynik na działalności gospodarczej; 6. Wynik finansowy brutto; 7. Wynik finansowy netto; 8. Podział wyniku finansowego; 9. Znaczenie wyniku finansowego; 10. Przychody w prawie podatkowym; 11. Koszty w prawie podatkowym; 12. Pojęcia dochodu; 13. Polityka podatkowa w systemie rachunkowości; 14. Klasyfikacja różnic między wynikiem finansowym brutto a dochodem; 15. Różnice trwałe; 16. Różnice przejściowe; 17. Odroczony podatek dochodowy; 18. Praktyczne przykłady ewidencji różnic i podatku odroczonego oraz obliczania dochodu do opodatkowania; 19. Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9392, 9391 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14158/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71875-60-6
Rozdział 1: Założenia systemu rachunkowości finansowej; Rozdział 2: Wykaz kont sysntetycznych; Rozdział 3: Komentarz do planu kont; Rozdział 4: Długoterminowe umowy o usługę; Rozdział 5: Rozliczenia połączenia spółek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9296 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9295/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-84-6 ; 83-7426-142-0
Cz.1: Instrumenty finansowe; Rozdział 1: Istota instrumentów finansowych wg obowiązujących definicji w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego; Rozdział 2: Rodzaje instrumentów finansowych; Rozdział 3: Regulacje Rozporządzenie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena instrumentów finansowych na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych; Rozdział 5: Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających; Rozdział 6: Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 7: Ujmowanie w księgach pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 8: Zastosowanie pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 9: Charakterystyka rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie; Cz.2: Instrumenty pochodne w przykładach; Rozdział 1: Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 2: Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9335, 9334 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9333/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-23-4
Rozdział 1: Zakres przedsmiotowy sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki; Rozdział 3: Oświadczennie kierownictwa; Rozdział 4: Badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Informacja dodatkowa; A: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; B: Dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 6: Sprawozdanie finansowe Instal-Bud Polska S.A. za 2002 rok; Rozdział 7: Sprawozdanie finansowe spółki niepodlegajacej badaniu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9356/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Teoria; Rozdział 1: Teoretyczne podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych; Cz. 2: Zastosowanie praktyczne; Rozdział 2: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania jednostki; Rozdział 3: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień bilansowy następujący po dniu objęcia lub nabycia udziałów w roku podporządkowania jednostki; Rozdział 4: Konsolidowanie sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 5: Przypadki szczególne w konsolidowaniu sprawozdań finansowych; Cz. 3: Rozdział 6: Analiza prawa regulacji rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9589/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historyczne przemiany pracy; Rozdział 2: Współczesne metody zarządzania pracą; Rozdział 3: Zatrudnienie w firmie. Bezrobocie; Rozdział 4: Czas pracy i warunki jej wykonania; Rozdział 5: Wynagradzanie; Rozdział 6: Koszty pracy. Analiza zarządzania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35181, 35180, 35179, 13634 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13633/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe zagadnienia planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 2. Funkcje zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 3. Organizacja planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 4. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym; 5. Narzędzia planowania finansowego; 6. Modele ekonometryczne w procesie planowania finansowego; 7. Wpływ koncepcji strategicznego zarządzania na planowanie finansowe; 8. Planowanie finansowe przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki centralnie planowanej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9299, 9298, 9297, 6424, 6423 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6422/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71872-16-X
Rozdział 1: Interpretacje przedsiębiorczości; Rozdział 2: Leasing; Rozdział 3: Franchising; Rozdział 4: Factoring; Rozdział 5: Forfaiting; Rozdział 6: Venture capital;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6417 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6416/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia finansów publicznych; Rozdział 2: Prawne podstawy finansów publicznych; Rozdział 3: Środki, dochody i wydatki publiczne; Rozdział 4: Sektor publiczny w gospodarce narodowej; Rozdział 5: Sfera budżetowa- jednostki i zakłady budżetowe; Rozdział 6: Fundusze celowe; Rozdział 7: Agencje rządowe; Rozdział 8: Inne jednostki sektora publicznego; Rozdział 9: Rachunkowość i sprawozdawczość; Rozdział 10: Budżet państwa; Rozdział 11: Finanse gmin, powiatów i województw; Rozdział 12: Dług publiczny; Rozdział 13: Dyscyplina finansów publicznych; Rozdział 14: Kontrola i nadzór w sektorze publicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6705, 6704, 6703, 6702 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6701/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71875-96-7
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Majątek firmy i źródła jego finansowania; Rozdział 3: Roczne sprawozdanie finansowe; Rozdział 4: Operacje gospodarcze, konto księgowe; Rozdział 5: Podzielność kont; Rozdział 6: Łączenie kont; Rozdział 7: Dowód księgowy; Rozdział 8: Operacje wynikowe i ich ujęcie ksiegowe w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13422, 13421, 13420, 13419 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13418/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1:Zmiany w ustawie o rachunkowości; 2: Controlling jako system informacyjny kosztów; 3: Analiza rachunku kosztów w miejscu ich powstawania; 4: Analityczne ujęcie kosztów i przychodów; 5: Rachunek kosztów w zadaniach; 6: Analiza ceny produktu; 7: Wynik finansowy; 8: Analiza wyniku finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9224, 9223 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9222/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Wybór formy działalności gospodarczej; 2: Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych krok po kroku; 3: Przesłanki wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym; 4: Przedsiębiorca "pod nadzorem fiskusa", czyli ewidencje, deklaracje, informacje i inne obowiązki podatkowe; 5: Likwidacja działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa podatkowego [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14145 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14144/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Budżet kosztów w systemie budżetów przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Zasady i metody budżetowania kosztów; Rozdział 4: Tworzenie ośrodków odpowiedzialności za koszty; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów bezpośrednich; Rozdział 6: Budżetowanie kosztów pośrednich; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów działań; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych; Rozdział 9: Kontrola budżetowa kosztów; Rozdział 10: Budżetowanie kosztów w zarządzaniu podatkami; Rozdział 11: Budżetowanie kosztó w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Informatyczne wspomaganie budżetowania; Rozdział 13: Wielowariantowe budżetowanie kosztów; Rozdział 14: Budżet kosztów. Studium przypadku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6710, 6709, 6708, 6707 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6706/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9257 czyt., 9256 czyt. (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9255 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czynności formalnoprawne w procesie realizacji inwestycji; Rozdział 2: Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii; Rozdział 3: Ochrona powietrza; Rozdział 4: Ochrona czystości wód; Rozdział 5: Reglamentacja korzystania ze środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami; Rozdział 6: Ochrona drzew i krzewow; Rozdział 7: Ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym; Rozdział 8. Podstawowe akty prawne dotyczace ochrony srodowiska przywoływane w opracowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9876 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9875/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7187-978-4
Rozdział 1: Modelowe rozwiązania rachunku kosztów planowanych; Rozdział 2: Konsekwencje rachunku kosztów planowanych dla systemu rachunkowości; Rozdział 3: Koszty planowania w systemie informacji zarządczej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Praktyczne aspekty rachunku kosztów planowanych na przykładzie przedsiębiorstwa X.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-278/2, P-278/1, 15020 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14964/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86514-43-4
1. Analiza zależności kosztów do rozmiarów działalności; 2. Rachunek kosztów zmiennych; 3. Relacje między produkcją, kosztami z zyskiem. Próg rentowności, wskaźniki; 4. Krótko- i średniookresowy rachunek decyzyjny; 5. Kalkulacja cen sprzedaży; 6. Kontrola kosztów poprzez odchylenia od planu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9344, 9343 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9342/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-71875-69-X
Rozdział 1: Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro; Rozdział 2: Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa; Rozdział 3: Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego; Rozdział 4: Zasady dokonywania przeliczeń walutowych; Rozdział 5: Banknoty i monety euro;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6700, 6699, 6698, 6697 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6696/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again