Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Kulisz Marek Z
(3)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Bezpieczeństwo państwa
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Genre/Form
Miscellanea
(3)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-11-3
Część 1 : Dylematy kadry naukowej i Praktyków; Tadeusz Kęsoń : Intermesticsecurity, eksternalizacja i eksterioryzacja bezpieczeństwa a społeczne i psychologiczne przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa –spojrzenie retrospektywne; Janusz Fałowski : Rola sił zbrojnych w systemie społeczno –państwowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej; Józef Barcik : Proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na przykadzie województwa opolskiego; Wojciech Radlak : Bezpieczeństwo w gminie; Paweł Piotrowski : transmisja kulturowa i poziom kapitału społecznego jednostek jako element bezpieczeństwa społecznego; Czesław Biłobram, Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek : Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w opiniach i ocenach pracowników; Łukasz Wrona : Założenia dotyczące budowy systemu informatycznego monitorowania zagrożeń o charakterze trollingu; Winicjusz Karwowski : Przemoc w rodzinie jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Bronisław Fedowicz ; Organizm ludzki-jego starzenie się i związane z tym problemy; Przemysław Krawczyk : świadomość społeczna jako jako determinanta bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; Michał Nowak : Patologie społeczne w Polsce; Daria Orłowicz : Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego w Służbie Więziennej. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59060/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-01-4
Część 1 : Dylematy kadry naukowej i praktyków; Paweł Kuczma : Kilka uwag o pojęciu bezpieczeństwa w ujęciu konstytucyjnym; Marek Z. Kulisz : Zagrożenia determinantem bezpieczeństwa-rozważania terminologiczne; Janusz Fałowski : Potencjał militarny Chin w świetle analiz i raportów sporządzonych dla Kongresu Stanów Zjednoczonych; Andrzej Misiuk : systemy policyjne w wybranych krajach Europy; Józef Barcik : Realne czy pozorne zagrożenia jednostki we współczesnym świecie; Tadeusz Kęsoń : Świadczenia osobiste i rzeczowe w procesie przygotowania systemy kierowania bezpieczeństwem narodowym- na przykładzie organu administracji rządowej; Dariusz Bednarz : Źródła informacji o zdarzeniu kryminalnym; Agata Oleniacz: Znaczenie daktyloskopii w procesie wykrywczym i dowodowym; Tadeusz Iwanek: Przestępczość nieletnich- wymiar teoretyczny; Ewa Kociołek: Praca jako działanie przeciw wykluczeniu społecznemu w procesie bezpieczeństwa; Maria Huchrak : Bariery komunikacyjne w organizacji a zagrożenia konfliktami i patologią pracy. Paweł Piotrowski : Edukacja jako wędrówka człowieka w kierunku samorealizacji. Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Aleksander Maćków : Wypadki techniczne determinantem bezpieczeństwa ekologicznego; Michalina Ziółkowska : Zjawisko samobójstw w izolacji penitencjarnej; Marlena Kuczaj : Świat wirtualny a człowiek - uzależnienia od Internetu; Bronisław Fedowicz : Wybrane problemy starszych osób w kontekście jakości życia; Karina Franczyńska-Flank : Rozwój dziecka z FAS-analiza przypadku Zosi; Łukasz Bednarski : Alkoholizm jako zagrożenia bezpieczeństwa społecznego na przykładzie gminy Nysa; Artur Walko : System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce; Patrycja Zawadzka : Psychologiczne determinanty przestępczości nieletnich sprawców; Joanna Broda: Zarządzanie tu i tam czyli jak to robią za granicą; Dagmara Puzio : Myślistwo i łowiectwo za i przeciw.[K].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59062/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-10-6
Część 1: Dylematy kadry naukowej; Andrzej Misiuk : Perspektywy rozwoju nauk o bezpieczeństwie; Marek Z. Kulisz : Zarządzanie czy kierowanie bezpieczeństwem -wyzwania interpretacyjne; Paweł Kuczma : Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa; Czesław Biłobran, Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek : Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w nowoczesnych przedsiębiorstwach-wymiar teoretyczny; stanisław E. Dworecki : Bezpieczeństwo energetyczne obiektów użyteczności publicznej; Dariusz Bednarz : Policyjne służby techniki kryminalistycznej na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Nysie; Agata Oleniacz : Kierunki kryminalistycznych badań w broni palnej; Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Katarzyna Cichewicz : Krajowy system Ratowniczo-Gaśniczy elementem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Polski; Paulina Joanna Guzek : Motywacja zabójstwa seryjnego według M. R. Holmesa i J. E. Deburgera; Kryspina Gmyrek : Daktyloskopia metoda wykorzystywana w technice śledczej w ujęciu kryminalistyki; Emilia Gerlicka : Psy w służbie policji na przykładzie powiatu nyskiego; Lilia Bakalarczyk : Analiza porównawcza Policji w Polsce i na Ukrainie.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59061/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again