Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Mazur Sławomir M
(3)
Mydel Rajmund (1944- )
(2)
Bieniek Mieczysław (1951- )
(1)
Depo Jerzy
(1)
Kręcikij Janusz (1964- )
(1)
Ostrowska Monika H
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Wojsko
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Administracja
(1)
Aglomeracje
(1)
Dane osobowe
(1)
Demografia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Miasta
(1)
Ochrona danych
(1)
Siły specjalnego przeznaczenia
(1)
System obronny państwa
(1)
Urbanizacja
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Japonia
(2)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
7 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60208 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 10)
ISBN: : 978-83-65208-70-5
1. gen.(r.) dr Mieczysław Bieniek prof. nadzw. KA: Siły specjalne - rola i zadania oraz system dowodzenia nimi; 2. gen. broni Edward Gruszka: Zarys wizji transformacji Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych RP; 3. gen. dyw. mgr Piotr Patalong: Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa; 4. gen. bryg. mgr Jerzy Gut: Wkład polskich Wojsk Specjalnych w umacnianie bezpieczeństwa regionalnego i pozycji Polski w NATO; 5. gen. bryg. (r.) Marek Olbrycht: Wojska Specjalne widziane oczami dowódcy; 6. płk (r) prof. zw. dr hab. Sławomir M. Mazur: Generał Włodek Potasiński - wizjoner i doskonały dowódca; 7. płk dypl. Mieczysław Bieniek: Global SOF Network-globalna sieć powiązań Wojsk Specjalnych; 8. płk mgr Mariusz Skulimowski: Jednostka Wojskowa NIL -wybrane aspekty; 9. ks. płk dr hab. Stanisław Gulak prof. nadzw. PPWSZ, ks. ppor. dr Sławomir Bylina: Jednostka Wojskowa AGAT; płk dypl. (r.) mgr inż. Tomasz Piekarski: Wojska Powietrznodesantowe wciąż potrzebne; dr Agnieszka Polończyk: Cichociemni - zarys historii formacji. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50249/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 5)
ISBN: : 978-83-65208-30-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50250 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 13)
ISBN: : 978-83-66007-03-1 (OW AFM)
Rozdział 1: Kierowanie obronnością w sojuszu północnoatlantyckim i wybranych państwach; 1.1. Kierowanie polityką obronności i dowodzenia siłami zbrojnymi w Sojuszu Północnoatlantyckim; 1.2. Kierowanie obroną państwa w Republice Federalnej Niemiec; 1.3. Kierowanie obronną państwa w Hiszpanii; 1.4. Kierowanie obroną państwa i dowodzenie siłami zbrojnymi w Wielkiej Brytanii; Rozdział 2: Istota i problem organizacji kierowania obronnością na poziomie polityczno-strategicznym w Rzeczypospolitej Polskiej; 2.1. System obronny państwa; 2.2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a kierowanie obronną państwa; 2.3. Rola i zadania Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu obroną państwa; Rozdział 3: Zmiany w kierowaniu obronnością Polski; Rozdział 4: Organizacja dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu zmian w roku 2014; Rozdział 5: Dowodzenie w Siłach Zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym – współczesność i perspektywa zmian; 5.1. Istota zmian w 2014 roku; 5.2. Wyniki badań i próba oceny; 5.3. Wizja organizacji dowodzenia; 5.4. Wnioski. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62910/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 11)
Część 1: Wykorzystanie Sił Zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom we współczesnym świecie; 1. Janusz Kręcikij – Wybrane prawne i organizacyjne aspekty wykorzystania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zarzadzaniu kryzysowym; 2. Michal Pruzinsky – Dilemmas of international military relations? 3. Bogdan Tworkowski – Siły zbrojne w operacjach pokojowych – wymiar historyczny i współczesny; 4. Monika Ostrowska – Misje wojskowe jako instrument wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 5. Bogumił Stęplewski – Administracja wojskowa w systemie programowania gospodarczo-obronnego; 6. Katarzyna Góralczyk – Ochrona dóbr kultury podczas międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych. Studium Iraku; 7. Renata Pawlik – Instytucja zatarcia skazania w kontekście kryteriów dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby związanej z dostępem do informacji niejawnych w administracji wojskowej; Część 2: Przygotowanie kadr kierowniczych do zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 8. Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk – Współczesne migracje wyzwaniem dla służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wprowadzenie do problematyki; 9. Małgorzata Kudzin-Borkowska – Bezpieczeństwo i ochrona granic RP w kontekście przystąpienia Polski do strefy Schengen; 10. Ryszard Lelito – Podejście procesowe w siłach zbrojnych RP; 11. Tadeusz Michalczyk, Jadwiga Mazur – Rola niemilitarnych grup dyspozycyjnych w obszarze obronności RP; 12. Zyta Maria Dymińska – Klęska naturalna i cywilizacyjna – ich istota oraz wykorzystanie służb państwowych w akcjach ratowniczych; 13. Zbigniew Grzywna, Agnieszka Gajda – Rola administracji miasta w zarządzaniu kryzysowym. Wybrane zagadnienia; 14. Bogumił Stęplewski – Uwarunkowania przygotowania kadr Wojska Polskiego do potrzeb zarządzania kryzysowego; 15. Ryszard Lelito – Terenowa administracja wojskowa w zarzadzaniu w sytuacjach kryzysowych. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60215/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54235 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 8)
Część 1: Podstawy metodologiczne zarządzania kryzysowego; Rozdział 1: Wprowadzenie do pojęcia kryzys oraz klasyfikacja sytuacji kryzysowych; Rozdział 2: Podstawy inżynierii zarządzania kryzysowego; Rozdział 3: Podstawy zarządzania kryzysowego; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym; Rozdział 5: Antycypacja w zarządzaniu kryzysowym; Część 2: Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 6: Uwarunkowania prawne organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 7: Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 8: Systemy wykrywania i alarmowania; Rozdział 9: Planowanie kryzysowe; Rozdział 10: Podstawy zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Część 3: Struktury ratownicze i ochrona ludności w ramach systemu zarządzania kryzysowego; Rozdział 11; Struktury ratownicze w ramach powszechnego systemu ochrony ludności; Rozdział 12; Podstawy zachowania się w sytuacjach zagrożenia; Rozdział 13; zarządzanie kryzysowe w innych państwach. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60214/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again