Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Author
Klin Lidia
(2)
Nowińska Anna
(2)
Łuczkiewicz Grzegorz
(2)
Allen Michael S
(1)
Cheverton Peter
(1)
Cowling Alan
(1)
Elder Alexander
(1)
Fitz-enz Jac
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Heijden Kees A. van der
(1)
Lundy Olive
(1)
Mokrzycka Ewa
(1)
Pring Martin J
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Taylor Richard W
(1)
Wyrobek Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kadry
(3)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zatrudnienie
(2)
Inwestycje
(1)
Maklerstwo
(1)
Marketing partnerski
(1)
Monopole
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Kapitał ludzki dźwignią zysku w gospodarce wiedzy; Rozdział 2: Metody pomiaru wkładu kapitału ludzkiego w osiąganie celów firmy; Rozdział 3: Metody pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy; Rozdział 4: Metody pomiaru wartości dodanej zasobów ludzkich; Rozdział 5: Kompleksowe sprawozdanie na temat kapitału ludzkiego; Rozdział 6: Wycena kapitału ludzkiego-nowe trendy, prognozy i przewidywania; Rozdział 7: Metody wyceny wyników działań naprawczych; Rozdział 8: Jak zwiekszyć rentowność inwestycji w kapitał ludzki; Rozdział 10: Podstawowe zasady; Rozdział 11: Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16535, 16534 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16533/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty rynku pieniężnego; Rozdział 2: Akcje zwykłe i uprzywilejowane; Rozdział 3: Obligacje przedsiębiorstw; Rozdział 4: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 5: Obligacje rządowe i agencyjne oraz inne podobne obligacje; Rozdział 6: Obligacje manicypalne; Rozdział 7: Emisja paierów wartościowych i brót nimi; Rozdział 8: Wtórne rynki papierów wartościowych; Rozdział 9: Federalne prawo inwestycyjne; Rozdział 10: Rynkowe wskaźniki papierów wartościowych; Rozdział 11: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 12: Pozycja krótka, zabezpieczenie pozycji oraz arbitraż rynkowy; Rozdział 13: Ryzyko całkowite i jego elementy składowe; Rozdział 14: Wycena obligacji; Rozdział 15: Zarządzanie portfelem obligacji; Rozdział 16: Wycena akcji zwykłych; Rozdział 17: Analiza techniczna; Rozdział 18: Teoria efektywności rynku; Rozdział 19: Kontrakty futures; Rozdział 20: Opcje kupna i sprzedaży -cz. 1; Rozdział 21: Opcje kupna i sprzedaży- cz. 2: Rozdział 22: Analiza portfelowa; Rozdział 23: Teoria rynku kapitałowego; Rozdział 24: Teoria arbitrażowej wyceny kapitału; Rozdział 25: Analiza efektywności portfela inwestycyjnego; Rozdział 26: Inwestycje międzynarodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6961, 6960 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6959/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Perspektywy teoretyczne; Rozdział 1: Pojęcie strategii; Rozdział 2: Powstanie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Cz.2: Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 4: Struktury strategiczne; Rozdział 5: Kultura, strategia i zmiana; Rozdział 6: Planowanie zasobów ludzkich i strategia zasobów ludzkich; Cz. 3: Strategiczna integracja zasobów ludzkich; Rozdział 7: Selekcja strategiczna; Rozdział 8: Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy; Rozdział 9: Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami; Rozdział 10: Strategiczne relacje z pracownikami; Cz.4: Aspekt strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 15290 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15289/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i Inwestycje)
Rozdział 1: Jak w firmach portfelowych budować wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 2: Proces opracowywania strategii portfelowej; Rozdział 3: Granica efektywności; Rozdział 4: Wyłanianie wartościotwórczych wariantów strategii; Rozdział 5: Mierzenie rocznego przyrostu wartości portfela; Rozdział 6: Zarządzanie formułami sukcesu i cyklami życia jednostek operacyjnych; Rozdział 7: Zarządzanie wartością w portfelu kapitałochłonnym; Rozdział 8: Wzmacnianie portfela poprzez zakup nowych jednostek; Rozdział 9: Zarządzanie firmą poprzez program strategiczny; Rozdział 10: Jak lepiej zarządzać firmami portfelowymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24547 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24546/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Publikacje Biznesowe)
Cz.1: Istota zarządzania kluczowymi klientami; Rozdział 1: Kluczowy klient; Rozdział 2: Zarządzanie przyszłością; Rozdział 3: Ocena szans i zagrożeń; Rozdział 4: Cel zarządzania kluczowymi klientami; Rozdział 5: Kształtowanie więzi; 6. Analiza przypadków:dobry, zły, smutny i nieprzyjemny przykład zarządzania kluczowymi klientami; 7. Korzyści z zarządzania kluczowymi klientami; Cz.2: Spojrzenie z perspektywy klienta; 8. Profesjonalni nabywcy; 9. Pozycjonowanie dostawców - wyłonienie głównych dostawców; 10. Pozycjonowanie dostawców - mierzenie wartości; 11. Pozycjonowanie dostawców - mierzenie zaufania; 12. Optymalizacja bazy dostaw; 13. Przez kulturę i system wartości do statusu dostawcy strategicznego; Cz.3: Przygotowania do zarządzania kluczowymi klientami; 14. Określenie celów i przeszkód; 15. Potrzebne umiejętności i zdolności; 16. Odpowiednia struktura organizacyjna i zasoby; 18. Wprowadzanie w życie zarządzania kluczowymi klientami; Cz.4: Identyfikacja kluczowych klientów; 19. Segmentacja; 20. Identyfikacja kluczowych klientów; Cz.5: Strategie wejścia; 21. Proces podejmowania decyzji przez klienta; 22. Rola decydentów w firmie nabywcy; Cz.6: Zaspokajanie potrzeb klienta; 23. Zaspokajanie potrzeb klienta - wspomaganie działalności firmy nabywcy; 24. Analiza pozytywnego wpływu; 25. Handel elektroniczny; 26. Składanie propozycji klientom; 27. Sprzedawanie ludziom; Cz.7: W drodze do zarządzania kluczowymi klientami; 28. Dotarcie do celu - plan i jego realizacja; 29. Pisemny plan zarządzania kluczowymi klientami; 30. Doradztwo w zakresie zarządzania kluczowymi klientami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24827 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24826/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse i Inwestycje)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-34-5
1.Wstęp; 2. Psychologia jednostki; 2. Psychologia tłumu; 3. Klasyczna analiza wykresów; 4. Skomputeryzowana analiza techniczna; 5. Zapomniane kluczowe czynniki; 6. Wskaźniki rynku kapitałowego; 7. Wskaźniki oparte na psychologii rynku; 8. Nowe wskaźniki; 9. Systemy inwestycyjne; 10. Zarządzanie ryzykiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24616 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24615/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-08-6
Cz.1: Kontekst; Rozdział 1: Lata 1965-1990 - pięć odkryć w firmie Shell; Rozdział 2: Trzy konkurencyjne paradygmaty w zarządzaniu strategicznym; Cz.2: Zasady planowania scenariuszowego; Rozdział 3: Koncepcja biznesu organizacji; Rozdział 4: Postępowanie z niepewnością; Rozdział 5: Scenariusze a koncepcja biznesu; Rozdział 6: Planowanie scenariusza w organizacjach; Cz.3: Praktyka planowania scenariuszowego; Rozdział 7: Umiejętności praktyczne; Rozdział 8: Sformułowanie koncepcji biznesu; Rozdział 9: Pozycjonowanie konkurencyjne; Rozdział 10: Układanie scenariuszy; Rozdział 11: Planowanie wariantów strategicznych; Cz.4: Instytucjonalizacja planowania scenariuszowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24686, 24685 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24684/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse i Inwestycje)
Cz.1; Poznaj samego siebie; Cz.2: Tłum z Wall Street; Cz.3: O krok do przodu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24618 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24617/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i determinanty planowania zatrudnienia; Rozdział 2: Typowe i elastyczne formy zatrudniania pracowników; Rozdział 3: Metody planowania zapotrzebowania na personel; Rozdział 4: Rodzaje planów dotyczących zatrudnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15292 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15291/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again