Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Dittmann Paweł
(2)
Maciejowski Tomasz
(2)
Biliński Witold
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Bramham John
(1)
Cameron Kim S
(1)
Hollyforde Sarah
(1)
Jóźwiak Hubert
(1)
Kalafut Pam Cohen
(1)
Kundera Elżbieta
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Low Jonathan
(1)
Quinn Robert E
(1)
Sałuda Grzegorz
(1)
Scheitlin Victor
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Sobol Iwona
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Whiddett Steve
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Kadry
(4)
Factoring
(2)
Internet
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Benchmarking
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Koszty
(1)
Kultura
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Praca
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Płaca
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek
(1)
Słownik
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-34-5
Rozdział 1: Istota i funkcje wynagrodzeń; Rozdział 2: Potrzeba budowy nowych systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Projektowanie systemu wynagrodzeń w organizacji gospodarczej; Rozdział. 4: Struktura wynagrodzeń całkowitych; Rozdział. 5: Wartościowanie pracy podstawą polityki płac; Rozdział 6: Systemowa ocena efektów pracy; Rozdział 7: Rynkowe przeglądy wynagrodzeń i ich użyteczność; Rozdział 8: Jak budować tabelę płac; Rozdział 9: Jak podwyższać płace; Rozdział 10: Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe; Rozdział 11: Wynagrodzenia długoterminowe; Rozdział 12: Wynagrodzenie specjalistów ds. sprzedaży; Rozdział 13: Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej - system, struktura i zróżnicowanie; Rozdział 14: Zarządzanie wynagrodzeniami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15294 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15293/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Benchmarking - wprowadzenie; Rozdział 2: Rodzaje i etapy benchmarkingu; Rozdział 3: Mapa organizacji; Rozdział 4: Kultura, wartość i ludzie; Rozdział 5: Organizacja procesowa; Rozdział 6: Zwiększanie wartości dodanej organizacji; Rozdział 7: Mierniki w benchmarkingu; Rozdział 8: Wybór partnerów benchmarkingu; Rozdział 9: Strategiczna rola działu zasobów ludzkich; Rozdział 10: Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 11: Program pilotażowy benchmarkingu; Rozdział 12: Korzystanie z usług konsultantów; Rozdział 13: Przyczyny niepowodzeń benchmarkingu i sposoby unikania problemów; Rozdział 14: Re-engineering procesów; Rozdział 15: Benchmarking w przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14989 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14988/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-03-5
1. Zmiana kultury organizacji - wprowadzenie; 2. Kwestionariusz do oceny kultury organizacji; 3. Model wartości konkurujących; 4. Sporządzanie profilu kultury organizacji; 5. Model wartości konkurujących jako narzędzie diagnostyczne i wspomagające proces zmian kultury organizacji; 6. Zmiana osobista jako warunek pomyślnego przeprowadzania zmiany kultury organizacji; 7. Zmiana kultury organizacji - podsumowanie przebiegu procesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9866 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9865/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-35-3
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem; 2. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Dane prognostyczne; 4. Metody oparte na modelach szeregu czasowego; 5. Metody oparte na modelach ekonometrycznych; 6. Inne metody ilościowe; 7. Metody jakościowe; 8. System prognostyczny przedsiębiorstwa; 9. Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa; 10. Prognozowanie wielością sprzedaży; 11. Prognozowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14995 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14994/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-35-3
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem; 2. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Dane prognostyczne; 4. Metody oparte na modelach szeregu czasowego; 5. Metody oparte na modelach ekonometrycznych; 6. Inne metody ilościowe; 7. Metody jakościowe; 8. System prognostyczny przedsiębiorstwa; 9. Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa; 10. Prognozowanie wielością sprzedaży; 11. Prognozowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28861 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28860/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14985 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88-597-96-5
Cz.1: Tworzenie unii celnej i wspólnego rynku; Rozdział 1:Unia celna krajów Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 2: Wspólny rynek krajów Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 3: Długookresowe efekty ekonomiczne; Cz. 2: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 4: Podstawowe założenia programu jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 5: Efekty programu jednolitego rynku europejskiego; Rozdział 6: Regionalne dysproporcje jednolitego rynku europejskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9863 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9862/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-37-X
Cz. 1: Ekonomika wartości niematerialnych; Cz.2: Dwanaście wartości niematerialnych, które wpływają na funkcjonowanie firm; Cz.3: Synteza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14804 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14803/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Internet i programy strategiczne przedsiębiorstw; Cz.2: Informacja i promocja w sieci; Cz.3: Handel elektroniczny i e- finanse; Cz.4: Zarządzanie z wykorzystaniem sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14984 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14983/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Planowanie promocji w Internecie; Rozdział 1: Organizacja działań promocyjnych w Internecie; Rozdział 2: Badania i segmentacja rynku w sieci; Rozdział 3: Wyniki badań: Internet i internauci ; Rozdział 4: Tworzenie programu działań promocyjnych w sieci; Cz. 2: Budowanie obecności firmy w sieci; Rozdział 5: Własny serwis www; Rozdział 6: Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach; Rozdział 7: Działania public relations w Internecie; Cz. 3: Wirtualne programy promocyjne; Rozdział 8: E-mail - pocztowa komunikacja z klientem; Rozdział 9: Reklama - płatna prezentacja na www; Rozdział 10: Działania wspierające: promocja sprzedaży, marketing bezpośredni i wirusowy; Cz. 4: Pomiar i kontrola promocji w sieci; Rozdział 11: Organizacja pomiaru i działań kontrolnych; Rozdział 12: Działania kontrolne na witrynie www; Rozdział 13: Mierzenie skuteczości poszczególnych narzędzi promocji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9874 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9873/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: 20 list kontrolnych dotyczących organizacji sprzedaży i optymalizacji jej wyników; Cz.2: 20 list kontrolnych dotyczących prowadzenia sprzedaży oraz motywowania i kontroli pracowników; Cz. 3: 29 list kontrolnych dotyczących sztuki negocjacji i obsługi klienta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9870 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9869/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Specyfika zarządzania ludźmi w małej firmie; Rozdział 2: Przegląd możliwych sposobów prowadzenia polityki personalnej w małej firmie; Rozdział 3: Rekrutacja i selekcja; Rozdział 4: Rozwój i doskonalenie pracowników; Rozdział 5: Motywowanie i wynagradzanie pracowników; Rozdział 6: Ocenianie pracowników; Rozdział 7: Rozstanie z pracownikiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20665, 20664, 20663, 20662, 14987 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14986/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-79-5
Rozdział 1: Charakterystyka faktoringu; Rozdział 2: Przesłanki korzystania z faktoringu w obrotach międzynarodowych; Rozdział 3: Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania faktoringu w obrotach międzynarodowych; Rozdział 4: Wielkość i struktura międzynarodowego rynku usług faktoringowych; Rozdział 5: Rynek usług faktoringu międzynarodowego w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20004, 20003 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20002/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-45-0
Rozdział 1: Od kalkulacji kosztów do zarządzania kosztami; Rozdział 2: Rachunek kosztów cyklu życia produktu; Rozdział 3: Rachunek kosztów docelowych-kalkulacja kosztów czy metoda zarządzania; Rozdział 4: Faza koncepcji-proces ustalania ceny docelowej; Rozdział 5: Faza koncepcji-proces ustalania kosztu docelowego; Rozdział 6: Faza realizacji-proces osiągania kosztu docelowego; Rozdział 7: Organizacyjne i zarządcze aspekty rachunku kosztów docelowych; Rozdział 8: Rachunek kosztów docelowych w praktyce przedsiębiorstw japońskich; Rozdział 9: Rachunek kosztów docelowych w praktyce przedsiębiorstw zachodnich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15779 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15778/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Charakterystyka faktoringu; Rozdział 3: Prawny aspekt faktoringu; Rozdział 4: Ekonomiczny aspekt faktoringu; Rozdział 5: Podatkowy aspekt faktoringu; Rozdział 6: Księgowy aspekt faktoringu; Rozdział 7: Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20007, 20006 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20005/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie pojęcia "kompetencje"; Rozdział 2: Tworzenie struktur kompetencyjnych; Rozdział 3: Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie selekcji; Rozdział 4: Zastosowanie modelu kompetencyjnego podczas oceny efektywności pracy; Rozdział 5: Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesach szkolenia i rozwoju; Rozdział 6: Zastosowanie modelu kompetencyjnego jako pomocniczego narzędzia w procesie wynagradzana pracowników i szeregowania stanowisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24698, 24697 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15295/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i determinanty planowania zatrudnienia; Rozdział 2: Typowe i elastyczne formy zatrudniania pracowników; Rozdział 3: Metody planowania zapotrzebowania na personel; Rozdział 4: Rodzaje planów dotyczących zatrudnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15292 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15291/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again