Form of Work
Książki
(116)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(112)
available
(95)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(96)
Czytelnia - Magazyn
(74)
Czytelnia - Wolny dostęp
(34)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(4)
Author
Dreliszak Ewa
(4)
Gierusz Barbara
(4)
Kania Dorota
(4)
Dworowska Wioletta
(3)
Kędziora Halina
(3)
Małkowska Danuta
(3)
Rączkowski Bogdan
(3)
Czubakowska Ksenia
(2)
Dudziński Zdzisław
(2)
Gierusz Barbara (1952- )
(2)
Góra Ewa
(2)
Helin Andre
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Kienzler Iwona
(2)
Kowalak Robert
(2)
Leszczyński Zbigniew
(2)
Majsterkiewicz Irena
(2)
Martyniuk Teresa
(2)
Rup Wojciech
(2)
Thiem Piotr
(2)
Turlejska Halina
(2)
Zadernowski Marek R
(2)
Zysnarska Anna
(2)
Antonowicz Alicja
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Augustowska Maria
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Bienias Ilona
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Czapnik Elżbieta
(1)
Dadacz Joanna
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Dąbrowska Zofia
(1)
Dębska-Rup Anna
(1)
Gajoch Halina
(1)
Gałach Adam
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Golat Rafał
(1)
Grochowska Maria
(1)
Huszcz Zbigniew
(1)
Hyla Jacek
(1)
Idczak Danuta
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kardas Bartłomiej
(1)
Kienzler Anna
(1)
Klonowska Sylwia
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Korociński Krzysztof Jacek
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kotula Marcin
(1)
Koziar Andrzej
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krajewski Mirosław (1955- )
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Macniak Henryk
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Makowicz Zygmunt
(1)
Makowska Barbara
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Mentelski Paweł
(1)
Michalski Grzegorz (1972- )
(1)
Mills Roger W
(1)
Modzelewski Krzysztof
(1)
Moss Teresa
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Mroczkowski Rafał
(1)
Niemczyk Joanna
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nilidziński Roman (1949- )
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Oleńska Jolanta
(1)
Pawelska Aleksandra
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Piwowarun Tomasz
(1)
Rydel Maciej
(1)
Sałajczyk Katarzyna
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Sikora Halina
(1)
Sikorska Marta
(1)
Smoliński Dariusz
(1)
Smuga-Małysko Jolanta
(1)
Sputowski Arkadiusz Jerzy
(1)
Suchar Marek
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Szulc Rafał
(1)
Szycha Anna
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Tkaczyk-Osińska Iwona
(1)
Tomala Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(100)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(115)
Language
Polish
(107)
Subject
Rachunkowość
(18)
Przedsiębiorstwo
(10)
Finanse
(5)
Fundusze strukturalne UE
(5)
Koszty
(5)
Księgowość
(5)
Budżety terenowe
(4)
HACCP
(4)
Sprawozdania finansowe
(4)
Żywność
(4)
Finanse publiczne
(3)
Język angielski
(3)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(3)
Przedsiębiorstwa
(3)
Rachunkowość podatkowa
(3)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Towarzystwa niedochodowe
(3)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(2)
Budownictwo
(2)
Controlling
(2)
Dokumentacja
(2)
Inwentarze handlowe
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
Podatek
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Pomoc gospodarcza europejska
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Środki trwałe
(2)
Analiza finansowa
(1)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biura
(1)
Budżet zadaniowy
(1)
Budżetowanie
(1)
Decyzje
(1)
Dochody i wydatki
(1)
Dotacja
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomika
(1)
Emerytura
(1)
Ergonomia
(1)
Formularze (prawo)
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Gastronomia
(1)
Godziny pracy
(1)
Gospodarka magazynowa - organizacja
(1)
Higiena pracy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspekcja Weterynaryjna
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Kapitał początkowy
(1)
Kodeks
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konto
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Korespondencja angielska
(1)
Korespondencja niemiecka
(1)
Korespondencja polska
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Ksiega HACCP
(1)
Leasing
(1)
Magazyn - ekonomika
(1)
Magazyny
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing w Internecie
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Oznaczenia geograficzne
(1)
Patenty
(1)
Plan kont
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Potrzeby pokarmowe
(1)
Praca biurowa-poradnik
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przepływy pieniężne
(1)
Przychody i rozchody
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Poradniki
(4)
Podręczniki
(3)
Instrukcja
(1)
Korespondencja handlowa
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Tablice i wzory
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Transport i logistyka
(1)
116 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1001/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1001/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-244-3
1. Konta bilansowe; 2. Konta pozabilansowe – „Zaangażowanie”. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17957/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7426-065-3
Rozdział 1: Przedmiot i zakres prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 2: Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ towarów; Rozdział 3: Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ osób, usług i kapitałów; Rozdział 4: Harmonizacja podatku od wartości dodanej; Rozdział 5: Harmonizacja akcyz; Rozdział 6: Harmonizacja podatków pośrednich obciążających gromadzenie kapitałów; Rozdział 7: Dyrektywa o wspólnym systemie opodatkowania w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 8: Dyrektywa o wspólnym systemie opodatkowania dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zmiany udziału w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich; Rozdział 9: Dyrektywa Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w postaci odsetek; Rozdział 10: Dyrektywa Rady 2003/49/EC w sprawie wspólnego systemu podatkowego dla spółek powiązanych różnych państw członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych; Rozdział 11: Konwencja Arbitrażowa; Rozdział 12: Współpraca administracyjna państw członkowskich w sferze prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15954 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15953/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-71878-39-7
1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego; 2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego; 3. Wymagania bezpieczeństwa i higient pracy dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych laboratorium chemicznego; 4. Szczegółowe kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; 5. Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; 6. Organizacja składowania i magazynowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych; 7. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące przy pracach w laboratorium chemicznym; 8. Zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem; 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac laboratoryjnych; 10. Zagrożenia przy pracach w laboratorium chemicznym; 11. Sposoby ochrony przed zagrożeniami; 12. Ryzyko zawodowe; 13. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 14. Najczęściej zdarzające się wypadki przy pracy w laboratorium chemicznym i przyczyny ich występowania; 15. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16678 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16677/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Pojęcie i elementy controllingu; 2. Rola budżetów w systemie controllingu; 3. Behawioralne aspekty budżetowania; 4. Zakres zastosowań metod budżetowania; 5. Informacyjno-kontrolne funkcje odchyleń w budżetowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14137 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14136/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71877-16-1
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów; 2. Przekroje ewidencyjne kosztów; 3. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat; 4. Rachunek kosztów w przemyśle; 5. Rachunek kosztów w handlu; 6. Rachunek kosztów przedsiębiorstw budowlano-montażowych; 7. Skomputeryzowany rachunek kosztów; 8. Budżetowanie kosztów; 9. Koszty w procesie podejmowania decyzji; 10. Koszty jako przedmiot analizy ekonomicznej; 11. Wewnętrzne i zewnętrzne sprawozdania o kosztach; 12. Nowoczesne odmiany rachunku kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13415 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13414/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43124/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna; 2. Strategia bezpieczeństwa żywności; 3. Jakość żywności; 4. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP); 5. Dyrektywa Rady 93/43/ EEC w sprawie higieny środków spożyczych; 6. Podstawowe informacje o HACCP; 7. Normalizacja; 8. Dobór materiałów budowlanych i wyposażeniowych; 9. Woda w zakładach branży spożywczej; 10. Czystość i porządek wokół zakładu; 11. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia; 12. Organizmy geneycznie zmodyfikowane (GMO); 13. substancje dodatkowe dozwolone; 14. napromienienie środków spożywczych; 15. Suplementy diety; 16. Znakowanie środków spożywczych; 16. Wzbogacanie żywności; 17. Nowa żywność; 18. Naturalne wody mineralne i naturalne wody źródlane; 19. Handel obwoźny; 20. handel grzybami i jadalnymi; 21. Przechowywanie próbek artykułow spożywczych; 22. Kontrola wewnętrzna; 24. Transport żywności; 25. Produkcja żywności, obrót żywnością i materiałami kontaktującymi się z żywnością; 26. Obrót artykułami spozywnczymi sprzedawanymi luzem; 27. Kwalifikacje pracowników branży spożywczej w zakresie znajoości zasad higieny; 28. państwowa Inspekcja Sanitarna i organy rolne; 29. Graniczna kontrola żywności; 30. Urzędowa kontrola żywności; 31. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna; 32. Inspekcja Weterynaryjna; 33. Weterynaryjne numery identyfikacyjne; 34. Znakowanie mięsa i etykietowanie mięsa wołowego; 35. Warunki weterynaryjne przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych, składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa; 36. Badanie i znakowanie mięsa zwierząt rzeźnych i łownych; 37. Produkty drobiarskie: jaja spożywcze; 38. Bezpośrednia sprzedaż mięsa; 39. Wzory świadectwa zdrowia i handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy wprowadzeniu do obrotu artykułów pochodzenia zwierzęcego; 40. Zlewki pokonsumpcyjne; 41. Produkcja, składowanie i transport mięsa mielonego i wyrobów z mięsa surowego; 42. Badanie mięsa i przetworów mięsnych na pozostałości chemiczne, biologiczne i skażenia promieniotwórcze; 43. Zdrowie pracowników branzy żywnościowej; 44. Odzież ochronna dla kontrolujących; 45. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w aspekcie bhp; 46. Książka kontroli sanitarnej; 47. Ustawa o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 48. Ogólne bezpieczeństwo produktu; 49. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej; 50. Terminy składania reklamacji na złą jakość żywności; 51. Sankcje karne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13417, 13416, 11920 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11919/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ogólne informacje o polityce spójności Unii Europejskiej; 2. Organizacja wykorzystania środków pomocowych w Polsce; 3. Założenia systemu ewidencji wykorzystania środków pomocowych; 4. Ewidencja środków pomocowych objętych okresem programowania 2007-2013; 5. Praktyczne zagadnienia ewidencji środków pomocowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32448, 32447 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32446/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7426-083-1
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Etapy sporządzania sprawozdania finansowego; 3. Inwentaryzacja; 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów; 5. Bilans; 6. Rachunek zysków i strat; 7. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych; 9. Informacja dodatkowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17186, 17185, 16986 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16985/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Sprawozdanie Finansowe od A do Z)
ISBN: : 978-83-7426-551-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43180 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43179/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-259-1
Rozdział 1: Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przepływów pienięźnych' Rozdział 6: Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia cz.I -IV; Rozdział 7: Inwentaryzacja; Rozdział 8: Pozostałe druki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19846 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19845/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71877-50-1
1. Wprowadzenie; 2. Zarządzenie Nr.../...Dyrektora/Prezesa...............z dnia.... w sprawie Regulaminu pracy magazynu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20468 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20467/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych; Rozdział 2: Zadania magazynów w łańcuchu logistycznym; Rozdział 3: Zasady i podstawy gospodarki magazynowej; Rozdział 4: Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów; Rozdział 5: Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów; Rozdział 6: Organizacja gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w magazynach; Rozdział 7: Personel magazynowy – prawa, obowiązki i zakresy czynności; Rozdział 8: Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych; Rozdział 9: Inwentaryzacja w magazynach – zasady i wskazówki praktyczne; Rozdział 10: Koszty magazynowania; Rozdział 11: Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60194, 60193 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60192/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rejestracja organizacji pozarządowych; 2. Dokumentacja rachunkowa; 3. Sprawozdawczość finansowa; 4. Umowy cywilnoprawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19956, 19955 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19954/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-290-7
1. Charakterystyka organizacji pozarządowych; Rozdział 2: Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Rozdział 3: Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów; Rozdział 4: Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenie wyniku finansowego; Rozdział 5: Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20448, 20447 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20446/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7426-504-1
1. Charakterystyka organizacji pozarządowych; 1.1. Regulacje i zasady tworzenia fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego; 1.2. Działalność statutowa a działalność gospodarcza; 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych; 2.1. Zasady rachunkowości; 2.2. Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości; 2.3. Wymagania w zakresie ksiąg rachunkowych; 2.4. Plan kont; 2.5. Dokumentowanie operacji gospodarczych; 3. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów; 3.1. Ewidencja i wycena aktywów trwałych; 3.2. Ewidencja i wycena aktywów obrotowych; 3.3. Ewidencja i wycena funduszy oraz rezerw; 3.4. Ewidencja i wycena zobowiązań oraz kredytów i pożyczek; 3.5. Zasady prowadzenia inwentaryzacji; 4. Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenia wyniku finansowego; 4.1. Pojęcie oraz ewidencja przychodów; 4.2. Pojęcie oraz ewidencja kosztów; 4.3. Ewidencja i ustalenie wyniku finansowego; 5. Sprawozdawczość finansowa; 5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych; 5.2. Bilans; 5.3. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat; 5.4. Informacja dodatkowa; 5.5. Badanie sprawozdań finansowych. 6. Załączniki; 6.1. Rozporządzenie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej; 6.2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach; 6.3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach; 6.4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1026/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1026/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Charakterystyka poszczególnych sprawozdań; 2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych; 3. Rozporządzenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32845, 32844 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32843/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podejście do problemu bezpieczeństwa informacji; 2. Wytyczne ODCE w zakresie bezpieczeństwa systemów; 3. Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych; 4. Podpis elektroniczny w Unii Europejskiej; 5. Zwalczanie nielegalnych treści w globalnych sieciach; 6. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieciowego i Informacyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28756, 28755 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28754/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7426-393-1
Cz.I. Podstawy rachunkowości; 1.Rachunkowość jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa; 2.Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania; 3.Bilans; 4.Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu; 5.Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych; 6.Dzielenie i łączenie kont; 7.Wynik finansowy; 8.Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości; Cz.II. Wybrane problemy rachunkowości finansowej; 1.Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa; 2.Rozrachunki; 3.Obrót materiałowy i towarowy; 4.Aktywa trwałe; 5.Wynagrodzenia; 6.Ewidencja i rozliczanie kosztów; 7.Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej; 8.Ewidencja produktów pracy; 9.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 10.Straty i zyski nadzwyczajne; 11.Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy; 12.Wynik finansowy i jego podział; 13Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne; 14.Sprawozdanie finansowe; 15.Zasady ewidencji księgowej podatku od towarów i usług [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-317/5, P-317/4, P-317/3, P-317/2, P-317/1 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again