Forma i typ
Książki
(26)
Dostępność
dostępne
(26)
tylko na miejscu
(26)
Placówka
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia - Magazyn
(20)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Autor
Skeczowski Roman
(4)
Ciechanowicz Janina
(2)
Langer Tomasz
(2)
Żabczyński Waldemar Janusz
(2)
Adamczak Anna
(1)
Drozd Roman
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Górniak Hilary
(1)
Iluk Jan
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Kobierski Jan Wacław
(1)
Kośmider Kazimierz
(1)
Krzykała Franciszek
(1)
Kwolek Dariusz
(1)
Lamenta Lech
(1)
Paner Anna
(1)
Popardowska Ewa
(1)
Soboń Jerzy
(1)
Stachowski Ryszard
(1)
Sygit Marian
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Tacher Bożena
(1)
Tobolska Danuta
(1)
Zymomria Mykoła
(1)
Łaski Piotr
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(25)
Kraj wydania
Polska
(26)
Język
polski
(26)
Temat
Polska
(3)
Prawo
(3)
Administracja
(2)
Podatek
(2)
Banki
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dotacja
(1)
Federalizm
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Higiena
(1)
Historia
(1)
Informatyka
(1)
Język niemiecki
(1)
Kodeks Hammurabiego
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kształcenie
(1)
Leasing
(1)
Logika
(1)
Nauczanie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo Salickie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawoznawstwo
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychologia
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Retoryka
(1)
Socjologia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Teoria poznania
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Tytoń
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Karta Wolności
(1)
Zdrowie
(1)
Środowisko
(1)
26 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz. - Koszalin : Miscellanea, 1995. - 274 s. ; 21 cm.
Cz.1: Ogólna; Rozdział 1: Zagadnienia prawnej problematyki ochrony środowiska; Rozdział 2: Rola państwa w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Rola prawa w edukacji ekologicznej; Rozdział 4: Ochrona środowiska w świetle prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Problemy harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej; Cz.2: Szczegółowa:Najważniejsze kierunki prawnej regulacji ochrony środowiska w Polsce; Rozdział 6: Prawna ochrona przyrody w Polsce; Rozdział7: Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz lasów w Polsce; Rozdział 8: Prawna ochrona powietrza w Polsce; Rozdział 9: Zagadnienia prawne ochrony środowiska przed odpadami i uciążliwościami; Rozdział 10: Prawna ochrona wód i środowiska morskiego; Rozdział 11: Prawne aspekty zarządzania środowiskiem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15481, 15480, 15479, 15478, 15477, 15476, 15475, 15474, 15473 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15472/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86670-55-X
Cz.1: Metodyczna; Rozdział 1: Ramowy program przedmiotu: ochrona środowiska; Rozdział 2: Ochrona środowiska - przepisy; Rozdział 3: Wykaz umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska, które Polska ratyfikowała; Cz.2: Merytoryczna; Rozdział 4: Zaktualizanie i uzupełnianie treści podręcznika; Rozdział 5: Ochrona środowiska w Konstytucji z 1997 r.; Rozdział 6: Ochrona środowiska w kodeksie karnym z 1997 r.; Rozdział 7: Nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1997 r.; Rozdział 8: Ustawa o odpadach z 1997 r.; Rozdział 9: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch z 1996 r.; Rozdział 10: Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r.;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15484, 15483 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15482/VII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat: Pedagogika
Instytut: P
ISBN: : 83-86670-47-9
Cz.1: Edukacja w nowej sytuacji ustrojowej; Cz.2: Niektóre dylematy i obszary napięć; Cz. 3: Spojrzenia praktyków;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15510, 15509 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15508/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wskazówki dla użytkownika; 2. Lekcje 1-24;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15520, 15519, 15518, 15517, 15516, 15515, 15514, 15513, 15512 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15511/XI/N czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-86670-05-3
1. Cele kształcenia; 2. Zadania kształcenia; 3. Treści kształcenia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15625, 15624, 15623, 15622 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15621/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Wybrane metodologiczne założenia badań socjologii gospodarczej; Cz.2: Wprowadzenie do metod socjologii; Cz.3: Analizy i techniki badawcze w socjologii;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15544, 15543, 15542, 15541, 15540, 15539, 15538, 15537, 15536, 15535, 15534, 15533, 15532, 15531 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15530/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Stany w Unii; Rozdział 1: Terytorium, ludność, migracje; Rozdział 2: Legalny status stanów; Rozdział 3: Konstytucje stanowe; Rozdział 4: Funkcjonalny wymiar federalizmu - kwestie finansowe; Cz.2: Władza ustawodawcza; Rozdział 5: Historia legislatur stanowych; Rozdział 6: Wybory, posłowie, partie polityczne; Rozdział 7: Struktura legislatur; Rozdział 8: Proces legislacyjny; Rozdział 9: Lobby w legislaturach stanowych; Cz.3: Władza wykonawcza - gubernator; Rozdział 10: Ocena funkcjonowania legislatur stanowych; Rozdział 11: Elementy historyczne; Rozdział 12: Urząd gubernatorski; Rozdział 13: Gubernator a legislatura; Rozdział 14: Gubernator a egzekutywa; Cz.4: Sądownictwo; Rozdział 15: System prawa; Rozdział 16: Struktura sądownictwa; Rozdział 17: Sędziowie; Rozdział 18: Judicial review; Rozdział 19: Krytyka sądownictwa oraz programy reform; Cz.5: Władztwo lokalne; Rozdział 20: Geneza i typy władztwa lokalnego; Rozdział 21: Źródła władztwa lokalnego; Rozdział 22: Hrabstwa; Rozdział 23: Municypalitety; Rozdział 24: Gminy i okręgi specjalne; Rozdział 25: Próby systematyzacji; Rozdział 26: Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15547, 15546 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15545/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp do prawoznawstwa / Tomasz Langer. - Koszalin : Miscellanea, [1997]. - 180 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-86670-87-8
Rozdział 1: Prawoznawstwo-przedmiot, problemy, metody badawcze; Rozdział 2: Wybrane przedmioty prawnicze na studiach administracyjnych; Rozdział 3: Społeczeństwo; Rozdział 4: Państwo; Rozdział 5: Typy i formy państwa; Rozdział 6: Koncepcje klasyfikacji państw. Analiza współczesnej demokracji; Rozdział 7: Przepisy prawne. Akty normatywne; Rozdział 8: Normy prawne; Rozdział 9: Praktyka prawnicza: tworzenie i stosowanie prawa; Rozdział 10: Wykładnia prawa; Rozdział 11: System prawa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15557, 15556, 15555, 15554, 15553, 15552, 15551, 15550, 15549 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15548/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zagadnienia wstępne; 2. Wspólnoty europejskie a Unia Europejska; 3. Pojęcie i zakres mocy obowiązującej prawa wspólnotowego; 4. Prawo instytucjonalne wspólnot europejskich; 5. Wspólnotowy porządek prawny; 6. Prawo materialne wspólnot europejskich; 7. Obywatelstwo europejskie; 8. Rynek wewnętrzny w świetle prawa wspólnotowego; 9. Unia gospodarcza i monetarna; 10. Wspólnotowe prawo konkurencji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15560, 15559 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15558/VII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86670-23-1
1. Bilans majątkowy; 2. Ewidencja operacji gospodarczych; 3. Ewidencja majątku trwałego; 4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków pieniężnych; 5. Ewidencja materiałów, towarów i produktów; 6. Ewidencja kosztów i ich rozliczanie; 7. Ewidencja przychodów i kosztów ich osiągnięcia; 8. Ewidencja kapitałów funduszy specjalnych i wyniku finansowego; 9. Ewidencja wyniku finansowego działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15570, 15569, 15568, 15567, 15566, 15565, 15564, 15563, 15562 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15561/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. O źródle historycznym; 2. Bliski Wschód; 3. Starożytna Grecja; 4. Starożytny Rzym; 5. Wczesne cesarstwo rzymskie; 6. Późne cesarstwo rzymskie; 7. Chrześcijaństwo; 8. Średniowiecze; 9. Problemy polityczne, społeczne i religijne Europy XIII - XV wieku;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15523, 15522 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15521/XIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Obyczajność / wyb. i oprac. Roman Skeczowski. - Koszalin : Miscellanea, 1998. - 93 s. : il. ; 21 cm.
1. Szkice dziejów administracji - ministerstwo; 2. Ustawa przeciwko zwodzeniu młodych dziewczyn do burdelów i innego gatunku rozwiązłości, jako też: przeciwko rozszerzaniu się wenerycznych chorób w Poznaniu; 3. Publikacja względem dzieciobójstwa i zatajenia brzemienności i połogu; 4. Edykt względem zniesienia niektórych złych zwyczajów, a osobliwie tak zwanego modrego czyli późnego poniedziałku między rzemieślnikami; 5. Obwieszczenie o karach na psujących drzewa przy drogach zasadzone; 6. Tekst przysięgi mieszkańców Ciechanowa na wierność Księciu Warszawskiemu - 1807 r.; 7. Zaproszenie na zakończenie rocznego kursu nauki w Szkole Obwodowej w Mławie - lipiec 1835 r.; 8. Zarządzenie o tym, że w mieście Płocku, w jednej izbie może mieszkać tylko jedna rodzina zydowska - październik 1826 r.; 9. Pismo pełnomocnika hrabiego Augusta Krasińskiego w sprawie przyspieszenia decyzji o powrocie do jego dóbr zbiegłch chłopów pańszczyźnianych wraz z rodziacami - maj 1842 r.; 10. Zlecenie policyjnej kontroli osób śpeiwających w kościele w Płocku pieśni patriotyczne - wrzesień 1861 r.;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15581, 15580 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15579/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Pomniki prawa / wydał Roman Skeczowski. - Wyd. 2 uzup. - Koszalin : Miscellanea, 1996. - 319 s. : il. ; 21 cm.
1. Kodeks Hammurabiego; 2. Prawo Salickie; 3. Wielka karta Wolności;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15586, 15585, 15584, 15583 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15582/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-86670-61-4
1. Współczesne teorie psychologiczne; 2. Świadomościowa koncepcja psychiki; 3. Psychologia historyczno - kulturowa; 4. Teoria nieświadomego życia psychicznego; 5. Psychologia behawiorystyczna, jako ,, w pełni obiektywna, eksperymentalna dziedzina nauk przyrodniczych''; 6. Psychologia humanistyczna jako ,,trzecia siła'' w psychologii; 7. Zagadnienia do egzaminu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15602, 15601 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15600/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Art.1 Małej konstutucji; 2. Art. 2 Małej konstutucji; 3. Art. 3 Małej konstutucji; 4. Art. 14 Małej konstutucji; 5. Art. 17 Małej konstutucji; 6. Art.20 Małej konstutucji; 7. Art. 21 Małej konstutucji; 8. Art. 22 Małej konstutucji; 8. Art. 33 Małej konstutucji; 9. Art. 54 Małej konstutucji; 10. Art. 56 Małej konstutucji; 11. Art. 70 Małej konstutucji; 12. Art. 71 Małej konstutucji; 13. Art. 74 Małej konstutucji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15610, 15609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15608/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-86670-46-0
1. Struktura lekcji z klasą zorganizawaną w małe grupy; 2. Omówienie poszczególnych etapów lekcji; 3. Kryteria tworzenia małych grup; 4. Problem czasu w pracy małych grup; 5. Zasady o których należy zawsze pamiętać; 6. Rady dla rozpoczynających; 7. Kilka uwag o hałasie; 8. O uczniach mniej zdolnych; 9. Z doświadczeń nauczycieli; 10. Co warto obserwować gdy pracują małe grupy? 11. Sposoby kontaktowania się z grupą - ilustracje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15573, 15572 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15571/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Leasing w obrocie krajowym i zagranicznym / Danuta Tobolska, Lech Lamenta. - Wyd. 2. - Koszalin : Miscellanea, 1996. - 190 s. : 3 wykr. ; 21 cm.
1. Rozwój i znaczenie leasingu w obrocie krajowym i zagranicznym; 2. Przyczyny rozwoju leasingu i jego rodzaje w praktyce międzynarodowej; 3. Regulacje leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym; 4. Leasing w prawie podatkowym krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej; 5. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek dochodowy; 6. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek od towarów i usług(Vat); 7. Leasing w prawie celnym i dewizowym; 8. Rozliczenia płatności leasingowych dla celów podatkowych i ewidencji księgowej; 9. Rachunkowość Leasingu i praktyka ewidencji leasingu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15620, 15619, 15618, 15617, 15616, 15615, 15614, 15613, 15612 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15611/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Wybór literatury; Cz.2: Wybrana terminologia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15628, 15627 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15626/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Zasady ogólne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 2. Systemy podatkowe samorządów terytorialnych; 3. Opłaty jako rodzaj dochodów komunalnych; 4. Subwencje i dotacje w systemie dochodów samorządu terytorialnego; 5. Dochody z majątku komunalnego; 6. Zwrotne formy dochodów samorządu terytorialnego; 7. Rola banków komercyjnych w kredytowaniu gospodarki komunalnej; 8. w kwestii funduszów w komunalnej gospodarce finansowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15507, 15506, 15505, 15504, 15503, 15502, 15501, 15500, 15499 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15498/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia programowania liniowego; Rozdział 2: Zagadnienia transportowe i przydziału;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15471, 15470, 15469, 15468 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15467/IV czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej