Form of Work
Książki
(26)
Status
available
(26)
only on-site
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia - Magazyn
(20)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Skeczowski Roman
(4)
Ciechanowicz Janina
(2)
Langer Tomasz
(2)
Żabczyński Waldemar Janusz
(2)
Adamczak Anna
(1)
Drozd Roman
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Górniak Hilary
(1)
Iluk Jan
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Kobierski Jan Wacław
(1)
Kośmider Kazimierz
(1)
Krzykała Franciszek
(1)
Kwolek Dariusz
(1)
Lamenta Lech
(1)
Paner Anna
(1)
Popardowska Ewa
(1)
Soboń Jerzy
(1)
Stachowski Ryszard
(1)
Sygit Marian
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Tacher Bożena
(1)
Tobolska Danuta
(1)
Zymomria Mykoła
(1)
Łaski Piotr
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(25)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Polska
(3)
Prawo
(3)
Administracja
(2)
Podatek
(2)
Banki
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dotacja
(1)
Federalizm
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Higiena
(1)
Historia
(1)
Informatyka
(1)
Język niemiecki
(1)
Kodeks Hammurabiego
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kształcenie
(1)
Leasing
(1)
Logika
(1)
Nauczanie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo Salickie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawoznawstwo
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychologia
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Retoryka
(1)
Socjologia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Teoria poznania
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Tytoń
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Karta Wolności
(1)
Zdrowie
(1)
Środowisko
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz. - Koszalin : Miscellanea, 1995. - 274 s. ; 21 cm.
Cz.1: Ogólna; Rozdział 1: Zagadnienia prawnej problematyki ochrony środowiska; Rozdział 2: Rola państwa w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Rola prawa w edukacji ekologicznej; Rozdział 4: Ochrona środowiska w świetle prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Problemy harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej; Cz.2: Szczegółowa:Najważniejsze kierunki prawnej regulacji ochrony środowiska w Polsce; Rozdział 6: Prawna ochrona przyrody w Polsce; Rozdział7: Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz lasów w Polsce; Rozdział 8: Prawna ochrona powietrza w Polsce; Rozdział 9: Zagadnienia prawne ochrony środowiska przed odpadami i uciążliwościami; Rozdział 10: Prawna ochrona wód i środowiska morskiego; Rozdział 11: Prawne aspekty zarządzania środowiskiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15481, 15480, 15479, 15478, 15477, 15476, 15475, 15474, 15473 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15472/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86670-55-X
Cz.1: Metodyczna; Rozdział 1: Ramowy program przedmiotu: ochrona środowiska; Rozdział 2: Ochrona środowiska - przepisy; Rozdział 3: Wykaz umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska, które Polska ratyfikowała; Cz.2: Merytoryczna; Rozdział 4: Zaktualizanie i uzupełnianie treści podręcznika; Rozdział 5: Ochrona środowiska w Konstytucji z 1997 r.; Rozdział 6: Ochrona środowiska w kodeksie karnym z 1997 r.; Rozdział 7: Nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1997 r.; Rozdział 8: Ustawa o odpadach z 1997 r.; Rozdział 9: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch z 1996 r.; Rozdział 10: Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15484, 15483 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15482/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Pedagogika
Instytut: P
ISBN: : 83-86670-47-9
Cz.1: Edukacja w nowej sytuacji ustrojowej; Cz.2: Niektóre dylematy i obszary napięć; Cz. 3: Spojrzenia praktyków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15510, 15509 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15508/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wskazówki dla użytkownika; 2. Lekcje 1-24;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15520, 15519, 15518, 15517, 15516, 15515, 15514, 15513, 15512 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15511/XI/N czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86670-05-3
1. Cele kształcenia; 2. Zadania kształcenia; 3. Treści kształcenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15625, 15624, 15623, 15622 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15621/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wybrane metodologiczne założenia badań socjologii gospodarczej; Cz.2: Wprowadzenie do metod socjologii; Cz.3: Analizy i techniki badawcze w socjologii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15544, 15543, 15542, 15541, 15540, 15539, 15538, 15537, 15536, 15535, 15534, 15533, 15532, 15531 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15530/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Stany w Unii; Rozdział 1: Terytorium, ludność, migracje; Rozdział 2: Legalny status stanów; Rozdział 3: Konstytucje stanowe; Rozdział 4: Funkcjonalny wymiar federalizmu - kwestie finansowe; Cz.2: Władza ustawodawcza; Rozdział 5: Historia legislatur stanowych; Rozdział 6: Wybory, posłowie, partie polityczne; Rozdział 7: Struktura legislatur; Rozdział 8: Proces legislacyjny; Rozdział 9: Lobby w legislaturach stanowych; Cz.3: Władza wykonawcza - gubernator; Rozdział 10: Ocena funkcjonowania legislatur stanowych; Rozdział 11: Elementy historyczne; Rozdział 12: Urząd gubernatorski; Rozdział 13: Gubernator a legislatura; Rozdział 14: Gubernator a egzekutywa; Cz.4: Sądownictwo; Rozdział 15: System prawa; Rozdział 16: Struktura sądownictwa; Rozdział 17: Sędziowie; Rozdział 18: Judicial review; Rozdział 19: Krytyka sądownictwa oraz programy reform; Cz.5: Władztwo lokalne; Rozdział 20: Geneza i typy władztwa lokalnego; Rozdział 21: Źródła władztwa lokalnego; Rozdział 22: Hrabstwa; Rozdział 23: Municypalitety; Rozdział 24: Gminy i okręgi specjalne; Rozdział 25: Próby systematyzacji; Rozdział 26: Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15547, 15546 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15545/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Tomasz Langer. - Koszalin : Miscellanea, [1997]. - 180 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-86670-87-8
Rozdział 1: Prawoznawstwo-przedmiot, problemy, metody badawcze; Rozdział 2: Wybrane przedmioty prawnicze na studiach administracyjnych; Rozdział 3: Społeczeństwo; Rozdział 4: Państwo; Rozdział 5: Typy i formy państwa; Rozdział 6: Koncepcje klasyfikacji państw. Analiza współczesnej demokracji; Rozdział 7: Przepisy prawne. Akty normatywne; Rozdział 8: Normy prawne; Rozdział 9: Praktyka prawnicza: tworzenie i stosowanie prawa; Rozdział 10: Wykładnia prawa; Rozdział 11: System prawa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15557, 15556, 15555, 15554, 15553, 15552, 15551, 15550, 15549 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15548/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zagadnienia wstępne; 2. Wspólnoty europejskie a Unia Europejska; 3. Pojęcie i zakres mocy obowiązującej prawa wspólnotowego; 4. Prawo instytucjonalne wspólnot europejskich; 5. Wspólnotowy porządek prawny; 6. Prawo materialne wspólnot europejskich; 7. Obywatelstwo europejskie; 8. Rynek wewnętrzny w świetle prawa wspólnotowego; 9. Unia gospodarcza i monetarna; 10. Wspólnotowe prawo konkurencji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15560, 15559 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15558/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86670-23-1
1. Bilans majątkowy; 2. Ewidencja operacji gospodarczych; 3. Ewidencja majątku trwałego; 4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków pieniężnych; 5. Ewidencja materiałów, towarów i produktów; 6. Ewidencja kosztów i ich rozliczanie; 7. Ewidencja przychodów i kosztów ich osiągnięcia; 8. Ewidencja kapitałów funduszy specjalnych i wyniku finansowego; 9. Ewidencja wyniku finansowego działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15570, 15569, 15568, 15567, 15566, 15565, 15564, 15563, 15562 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15561/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. O źródle historycznym; 2. Bliski Wschód; 3. Starożytna Grecja; 4. Starożytny Rzym; 5. Wczesne cesarstwo rzymskie; 6. Późne cesarstwo rzymskie; 7. Chrześcijaństwo; 8. Średniowiecze; 9. Problemy polityczne, społeczne i religijne Europy XIII - XV wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15523, 15522 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15521/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obyczajność / wyb. i oprac. Roman Skeczowski. - Koszalin : Miscellanea, 1998. - 93 s. : il. ; 21 cm.
1. Szkice dziejów administracji - ministerstwo; 2. Ustawa przeciwko zwodzeniu młodych dziewczyn do burdelów i innego gatunku rozwiązłości, jako też: przeciwko rozszerzaniu się wenerycznych chorób w Poznaniu; 3. Publikacja względem dzieciobójstwa i zatajenia brzemienności i połogu; 4. Edykt względem zniesienia niektórych złych zwyczajów, a osobliwie tak zwanego modrego czyli późnego poniedziałku między rzemieślnikami; 5. Obwieszczenie o karach na psujących drzewa przy drogach zasadzone; 6. Tekst przysięgi mieszkańców Ciechanowa na wierność Księciu Warszawskiemu - 1807 r.; 7. Zaproszenie na zakończenie rocznego kursu nauki w Szkole Obwodowej w Mławie - lipiec 1835 r.; 8. Zarządzenie o tym, że w mieście Płocku, w jednej izbie może mieszkać tylko jedna rodzina zydowska - październik 1826 r.; 9. Pismo pełnomocnika hrabiego Augusta Krasińskiego w sprawie przyspieszenia decyzji o powrocie do jego dóbr zbiegłch chłopów pańszczyźnianych wraz z rodziacami - maj 1842 r.; 10. Zlecenie policyjnej kontroli osób śpeiwających w kościele w Płocku pieśni patriotyczne - wrzesień 1861 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15581, 15580 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15579/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pomniki prawa / wydał Roman Skeczowski. - Wyd. 2 uzup. - Koszalin : Miscellanea, 1996. - 319 s. : il. ; 21 cm.
1. Kodeks Hammurabiego; 2. Prawo Salickie; 3. Wielka karta Wolności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15586, 15585, 15584, 15583 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15582/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86670-61-4
1. Współczesne teorie psychologiczne; 2. Świadomościowa koncepcja psychiki; 3. Psychologia historyczno - kulturowa; 4. Teoria nieświadomego życia psychicznego; 5. Psychologia behawiorystyczna, jako ,, w pełni obiektywna, eksperymentalna dziedzina nauk przyrodniczych''; 6. Psychologia humanistyczna jako ,,trzecia siła'' w psychologii; 7. Zagadnienia do egzaminu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15602, 15601 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15600/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Art.1 Małej konstutucji; 2. Art. 2 Małej konstutucji; 3. Art. 3 Małej konstutucji; 4. Art. 14 Małej konstutucji; 5. Art. 17 Małej konstutucji; 6. Art.20 Małej konstutucji; 7. Art. 21 Małej konstutucji; 8. Art. 22 Małej konstutucji; 8. Art. 33 Małej konstutucji; 9. Art. 54 Małej konstutucji; 10. Art. 56 Małej konstutucji; 11. Art. 70 Małej konstutucji; 12. Art. 71 Małej konstutucji; 13. Art. 74 Małej konstutucji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15610, 15609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15608/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-86670-46-0
1. Struktura lekcji z klasą zorganizawaną w małe grupy; 2. Omówienie poszczególnych etapów lekcji; 3. Kryteria tworzenia małych grup; 4. Problem czasu w pracy małych grup; 5. Zasady o których należy zawsze pamiętać; 6. Rady dla rozpoczynających; 7. Kilka uwag o hałasie; 8. O uczniach mniej zdolnych; 9. Z doświadczeń nauczycieli; 10. Co warto obserwować gdy pracują małe grupy? 11. Sposoby kontaktowania się z grupą - ilustracje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15573, 15572 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15571/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leasing w obrocie krajowym i zagranicznym / Danuta Tobolska, Lech Lamenta. - Wyd. 2. - Koszalin : Miscellanea, 1996. - 190 s. : 3 wykr. ; 21 cm.
1. Rozwój i znaczenie leasingu w obrocie krajowym i zagranicznym; 2. Przyczyny rozwoju leasingu i jego rodzaje w praktyce międzynarodowej; 3. Regulacje leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym; 4. Leasing w prawie podatkowym krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej; 5. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek dochodowy; 6. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek od towarów i usług(Vat); 7. Leasing w prawie celnym i dewizowym; 8. Rozliczenia płatności leasingowych dla celów podatkowych i ewidencji księgowej; 9. Rachunkowość Leasingu i praktyka ewidencji leasingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15620, 15619, 15618, 15617, 15616, 15615, 15614, 15613, 15612 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15611/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wybór literatury; Cz.2: Wybrana terminologia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15628, 15627 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15626/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Zasady ogólne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 2. Systemy podatkowe samorządów terytorialnych; 3. Opłaty jako rodzaj dochodów komunalnych; 4. Subwencje i dotacje w systemie dochodów samorządu terytorialnego; 5. Dochody z majątku komunalnego; 6. Zwrotne formy dochodów samorządu terytorialnego; 7. Rola banków komercyjnych w kredytowaniu gospodarki komunalnej; 8. w kwestii funduszów w komunalnej gospodarce finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15507, 15506, 15505, 15504, 15503, 15502, 15501, 15500, 15499 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15498/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zagadnienia programowania liniowego; Rozdział 2: Zagadnienia transportowe i przydziału;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15471, 15470, 15469, 15468 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15467/IV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again