Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Świderska Gertruda Krystyna
(4)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(3)
Więcław Wojciech (1972- )
(2)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(2)
Borowski Szczepan
(1)
Kariozen Michał (1978- )
(1)
Karwowski Mariusz (ekonomia)
(1)
Krysik Małgorzata
(1)
Pielaszek Marcin (1972- )
(1)
Pojedynek Agnieszka
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Świderska Małgorzata (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Rachunkowość zarządcza
(4)
Rachunek kosztów
(3)
Controlling
(2)
Finanse
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Kontrola kosztów
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Rachunkowość
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Teoria
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
9 results Filter
Book
In basket
1. Czym jest rachunkowość? 2. O czym informują sprawozdania finansowe; 3. Bilans księgowy jako źródlło informacji o sytuacji finansowej firmy; 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działaności firmy; 5. Analiza efektywności gospodarowania; 6. Rachunek przepływów pieniężnych; 7. Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowych; 8. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19833, 19832 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19831/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-297-3
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych; Rozdział 3: Rachunek kosztów dla zarządzania; Rozdział 4: Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej; Rozdział 5: Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności; Rozdział 6: Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością klientów; Rozdział 7: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Rozdział 8: Wykorzystanie informacji o kosztach sprzedaży produktów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17132, 17131, 17130, 17129 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17128/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-300-7
Rozdział 1: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych; Rozdział 10: Budżetowanie kapitałowe; Rozdział 11: Budżety jako instrument zarządzania; Rozdział 12: Kontrola w zarządzaniu; Rozdział 13: Balanced scorecard.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17137, 17136, 17135, 17134 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17133/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-592-1
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 5: Należności; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 9: Kapitał własny. zestawienie amian w kapitale własnym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy podstawowe, zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22392, 22391, 22390, 22389, 22388, 22387, 22386, 22385, 22384, 22383, 20503, 20502 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20501/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48236, 48235 (2 egz.)
Book
In basket
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej. - Wydanie 2. zmienione i rozszerzone. - Warszawa : MAC Consulting : Difin, 2017. - 607 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-8085-355-3
Cześć 1: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym; Rozdział: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa; Część 2: Rachunek kosztów; Rozdział 2: Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 3: Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych; Rozdział 4: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 5: Nowoczesny rachunek kosztów; Część 3: Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klienta; Rozdział 6: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientów; Rozdział 7: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartości; Rozdział 8: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Rozdział 9: Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie; Część 4: Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalności; Rozdział 10: Balanced scorecard; Rozdział 11: Budżety jako instrumenty zarządzania; Rozdział 12: Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60758/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zrozumieć sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin : MAC Consulting, 2018. - 185 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-8085-526-7
1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym; 2. Jak powstaje sprawozdanie finansowe; 3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego; 4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy; 5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach działalności firmy; 6. Jak oceniać efektywność gospodarowania; 7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości” firmy; 9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe; 10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe; 11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58638, 58637 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58636/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43218, 43217 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63047/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again