Form of Work
Książki
(72)
Czasopisma
(7)
Publikacje naukowe
(3)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Status
only on-site
(80)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia Czasopism
(83)
Author
Kamińska Wioletta
(10)
Markowski Tadeusz
(8)
Heffner Krystian
(5)
Kudłacz Tadeusz
(5)
Szlachta Jacek (1950- )
(5)
Klasik Andrzej (1943- )
(4)
Makieła Zbigniew
(4)
Markowski Tadeusz (1949- )
(4)
Marszał Tadeusz
(4)
Legutko-Kobus Paulina
(3)
Stawasz Danuta
(3)
Churski Paweł (1967- )
(2)
Drzazga Dominik
(2)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(2)
Heffner Krystian (1951- )
(2)
Kuźnik Florian
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Wilk-Grzywna Małgorzata
(2)
Śleszyński Przemysław
(2)
Biczkowski Mirosław
(1)
Bronisz Urszula
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Czyż Teresa
(1)
Fedan Roman
(1)
Folgel Piotr
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Gutry-Korycka Małgorzata
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Jasińska-Biliczak Anna
(1)
Kaczmarek Sywia
(1)
Kamrowska-Załuska Dorota
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Klemens Brygida
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kostrzewska Małgorzata Natalia
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Lityński Piotr
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Markowski Tadeusz. Red
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Marszał Tedeusz
(1)
Martyniuk-Pęczek Justyna
(1)
Miszczak Katarzyna
(1)
Nowak Maciej
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Olenderek Joanna
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Przybyła Zbigniew
(1)
Pylak Korneliusz
(1)
Rembarz Gabriela
(1)
Rudnicki Roman (1958- )
(1)
Siekierska-Rosiak Izabela
(1)
Solarek Krystyna
(1)
Solon Jerzy
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Stanny Monika
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Stryjakiewicz Tadeusz (1954- )
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949- )
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Sypion-Dutkowska Natalia
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Wilk-Grzywny Małgorzata
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zaleski Janusz (1955- )
(1)
Żuber Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(57)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(83)
Subject
Zagospodarowanie terenu
(28)
Planowanie przestrzenne
(25)
Geografia
(19)
Geografia stosowana
(19)
Miasta
(12)
Ekorozwój
(9)
Rozwój regionalny
(8)
Gospodarka regionalna
(7)
Rozwój terenów wiejskich
(7)
Innowacje
(6)
Regionalizacja ekonomiczna
(6)
Urbanistyka
(6)
Urbanizacja
(6)
Wieś
(6)
Polityka regionalna
(5)
Turystyka
(5)
Aglomeracje miejskie
(4)
Agroturystyka
(3)
Polska
(3)
Administracja publiczna
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Kapitał intelektualny
(2)
Marketing
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Małe miasta
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Planowanie regionalne
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Przestrzenie publiczne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Administracja lokalna
(1)
Bałtycki, region
(1)
Budynki akademickie
(1)
Budżety gminne
(1)
Demografia
(1)
Europa
(1)
Foresight
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Gentryfikacja
(1)
Gminy
(1)
Gopodarka przestrzenna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka wiejska
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Konkurencyjność regionu
(1)
Kraje Unii Europejskie
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kreatywność (biznes)
(1)
Ludność wiejska
(1)
Marketing usług
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Metropolie
(1)
Miasta $x renowacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oelsner, Gustav
(1)
Ogrzewanie się Ziemi
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Polityka mieszkaniowa
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Prawo
(1)
Procesy metropolizacji
(1)
Produkt turystyczny
(1)
Produktywność
(1)
Projektowanie i konstrukcja
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przemysły kulturalne
(1)
Przestrzeń
(1)
Przestrzeń (architektura)
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przestępczość
(1)
Przyroda
(1)
Regiony
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rekreacja
(1)
Relacje uniwersytety i uczelnie
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Siła robocza
(1)
Sport i turystyka
(1)
Statystyka
(1)
Stolice
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tereny poprzemysłowe
(1)
Subject: time
2001-
(6)
2001-0
(5)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląsk, Górny (Polska ; region)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Migracja ze wsi do miasta
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
83 results Filter
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; 173)
ISBN: : 978-83-63563-23-3
1. Innowacyjne wykorzystanie zasobów owcowych do celów energetycznych na obszarach wiejskich; 2. Zrównoważona gospodarka energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich subregionu południowego woj. śląskiego; 3. Innowacyjne wykorzystanie biomasy stałej w gospodarstwach agroturystycznych; 4. Innowacje w przemianach organizacyjno-przestrzennych sadownictwa rejonu grójeckiego; 5. Innowacyjność w grupach i organizacjach producentów branż rolniczych; 6. Rozwój i innowacje w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych; 7. Działania PROW ukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej - ocena zróżnicowania przestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich; 8. Wpływ działania PROW2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych" na proces unowocześniania gospodarstw rohiych w woj. warmińsko-mazurskim; 9. Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarządzania lokalną strefą publiczną; 10. Monitoring jakości usług publicznych narzędziem podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich; 11. Innowacje na obszaracli wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez lokalne grupy działania w woj. małopolskim; 12. Funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji społecznych na podstawie koncepcji zakorzenienia; 13. Innowacyjny charakter usług turystycznych; 14. Problemy i wskaźniki w badaniu innowacji i Produktów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce (na przykładzie woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego); 15. Nowoczesne rozwiązania w wybranych obiektach turystyc obszarach wiejskich północno-wschodniej Polski; 16. Innowacyjne technologie organizacji biznesu w agroturystyce Republiki Białoruś; 17. Tansformacja wsi oparta na innowacjach w zakresie ochrony środowiska; 18. Rola tradycyjnych ogrodów wiejskich w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej wsi Białowieży; 19. Wprowadzanie innowacji w gospodarstwach rolnych na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 150)
I. Konkurencyjność jako kategoria badawcza; 1. Pojęcie i istota konkurencyjności ; 2. Konkurencyjność w obliczu globalizacji; 3. Konkurencyjność w wymiarze makroekonomicznym; 4. Konkurencyjność w wymiarze mikroekonomicznym; 5. Konkurencyjność w wymiarze regionalnym; 6. Zdolność konkurencyjna a pozycja konkurencyjna; 7. Źródła przewagi konkurencyjnej; II. Metody badań i oceny konkurencyjności regionów; 1. Metoda Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania; 2. Metoda Światowego Forum Ekonomicznego; 3. Metoda Heritage Foundation; 4. Metoda Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; 5. Metoda Roberta Hugginsa; III. Konkurencyjność w świetle polityki regionalnej Unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej; 2. Polityka regionalna Polski; 2.1. Polityka regionalna w okresie przedakcesyjnym (1999-2004); 2.2. Polityka regionalna po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 2.3. Polityka regionalna w latach 2007-2013; 2.4. Kontrakty wojewódzkie jako główny element polityki regionalnej państw; IV. Konkurencyjność polskich regionów; 1. Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności polskich regionów; 1.1. Uwarunkowania historyczne; 1.2. Uwarunkowania związane z transformacją społeczno-gospodarczą; 1.3. Uwarunkowania instytucjonalne; 2. Analiza konkurencyjności polskich regionów z wykorzystaniem metody Roberta Hugginsa; 2.1. Metodologia badania; 2.2. Nakłady konkurencyjności; 2.3. Procesy konkurencyjności; 2.4. Wyniki konkurencyjności. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 266)
1. Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jerzy J. Parysek; 2. Drogi do kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej z perspektywy Katedry Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej, Tadeusz Zipser; 3. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna– 25 lat doświadczeń UAM w Poznaniu, Paweł Motek; 4. Główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tadeusz Stryjakiewicz; 5. Nieformalne planowanie przestrzenne – przesłanki, cele i instrumenty. Przykład planowania rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania, Tomasz Kaczmarek; 6. Wybrane aspekty społeczne i środowiskowe procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, Alina Maciejewska, Marianna Ulanicka; 7. Perspektywy przekształceń funkcji obiektów i terenów pokolejowych jako szansy rozwoju dawnych ośrodków kolejowych na przykładzie Nowych Skalmierzyc i Sosnowca Maczek, Weronika Dragan; 8. Potencjalne implikacje społeczno-ekonomiczne akcesji do sieci Cittàslow w erze przyspieszenia, Alicja K. Zawadzka; 9. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu, Magdalena Szczepańska, Barbara Maćkiewicz, Anna Dziewiatowska; 10. Charakterystyka i dostępność komunikacyjna wybranych akademickich hal sportowych w Poznaniu, Igor Kopacki, Emilia Bogacka; 11. Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przemysław Ciesiółka, Adam Wronkowski, Maciej Główczyński, Małgorzata Donderowicz; 12. Rola studenckiego ruchu naukowego w procesie kształcenia, Dariusz Korpetta, Olga Kowalska, Bolesław Porter. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; T. 117)
Rozdział 1: Pasywność samorządów lokalnych-problemy realne; Rozdział 2: Skąd się bierze pasywność?; Rozdział 3: Doświadczenia samorządów wybranych krajów UE w zabieganiu o zewnętrzną pomoc publiczną; Rozdział 4: Pomoc zewnętrzna skierowana do samorządów lokalnych w Polsce w okresie transformacji; Rozdział 5: Wykorzystanie środków zewnętrznych na przykładzie realizacji ZPORR; Rozdział 6: Wydatki ze środków unijnych w budżetach samorządowych-doświadczenia; Rozdział 7: Wymiary pasywności lokalnej-wyniki badań ankietowych; Rozdział 8: Źródła pasywności-studia przypadków; Rozdział 9: Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie; Rozdział 10: Pasywność w ocenie byłego samorządowca; Rozdział 11: Cztery klucze. Pasywność w ocenie doradcy lokalnego; Rozdział 12: Łańcuch aktwności zerowej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 169)
ISBN: : 978-83-63563-15-8
Część 1. Koncepcja badawcza oraz uwarunkowania europejskie i krajowe rozwoju lokalnego; 1. Łańcuch wartości gminy jako koncepcja analityczna : Wojciech Dziemianowicz; 1. Polityka Unii Europejskiej w kontekście rozwoju lokalnego : Jacek Szlachta; 3. Polityka krajowa i regionalna w kontekście rozwoju lokalnego w Polsce : Wojciech Dziemianowicz, Agnieszka Laskowska; Część 2. Wyniki badania ; 4. Łańcuch wartości w świetle wyników ankiet : Wojciech Dziemianowicz; 5. Łańcuch wartości-studia przypadków; 6. Liderzy lokalni – między doświadczeniem a wizjami rozwoju : Wojciech Dziemianowicz; 7. Zasoby gminy – między kapitałem społecznym a zaufaniem do lidera : Katarzyna Szmigiel-Rawska; 8. Presja zewnętrzna – między historią a przyszłością : Klaudia Peszat; Część 3 : Wnioski; 9. Polska lokalna a wyzwania europejskie i globalne : Jacek Szlachta; 10. Rozwój lokalny W Polsce – spojrzenie w przyszłość : Facek Szlachta, Wojciech Dziemianowicz. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 250)
I. Wprowadzenie - założenia prowadzonych badań; 1. Wstęp; 2. Przesłanki wyboru tematyki badań; 3. Cel i zakres badań; 4. Aktualny stan badań w zakresie podjętej problematyki; 5. Znaczenie wybranych pojęć związanych z tematyką badań; II. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty problematyki badawczej w świetle dotychczasowych doświadczeń; 1. Gospodarka przestrzenna - zagadnienia wprowadzające; 2. Istota planowania przestrzennego; 3. Planowanie miejscowe; 4. Zrównoważony rozwój a gospodarowanie przestrzenią; 5. Praktyczne aspekty planowania przestrzennego i jego wpływ na środowisko przyrodnicze; 6. Praktyczne monitorowanie zrównoważonego rozwoju w kontekście; III. Proponowane rozwiązania metodyczne w zakresie oceny zrównoważonego gospodarowania przestrzenią; 1. Przegląd studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin woj. mazowieckiego; 2. Wskaźniki Oceny Polityki Przestrzennej - proponowane rozwiązania metodyczne; IV. Zastosowanie Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej w wybranych gminach woj. mazowieckiego; 1. Charakterystyka uwarunkowań i problemów gospodarki przestrzennej wybranych gmin; 2. Zastosowanie Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej w wybranych gminach; 3. Ocena przydatności zastosowania Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej; V. Wnioski końcowe. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 118)
Cz.1; Wiedza we współczesnych procesach wzrostu gospodarczego; 1. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego; 2. Istota gospodarki opartej na wiedzy; 3. Wiedza w modelach; Cz. 2; Znaczenie bliskości dla przepływów wiedzy, procesów uczenia się i innowacji; Cz. 3; Systemy innowacji jako mechanizm ułatwiający wykorzystanie wiedzy w gospodarce; 1. Systemy wiedzy czy systemy innowacji?; 2. Krajowy i regionalny wymiar systemów innowacji; 3. Przykłady skutecznych systemów innowacji; Cz. 4. Cechy gospodarki bazującej na wiedzy w przestrzeni europejskiej; 1. Zróżnicowanie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej; 2. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w makroregionach; 3. Cechy zróżnicowania gospodarki opartej na wiedzy; 4. Typologia regionów; Cz.5; Czynniki wydajności pracy i aktywności patentowej w makroregionach; 1. Nakłady na badania i rozwój a wydajność pracy w makroregionach; 2. Cechy kapitału ludzkiego i struktura gospodarki a wydajność pracy; 3. Modele wieloczynnikowe; Cz.6. Kapitał wiedzy a poziom wzrostu gospodarczego regionów europejskich; 1. Zależności między elementami kapitału wiedzy a wydajnością pracy w regionach; 2. Cechy kapitału ludzkiego i struktury gospodarki; 3. Czynniki wydajności pracy; 4. Modele wieloczynnikowe; 5. Wnioski końcowe; Cz. 7. Gospodarka oparta na wiedzy w regionach polskich; 1. Zaawansowanie GOW w województwach w świetle wcześniejszych badań; 2. Wybrane cechy i warunki gospodarki opartej na wiedzy województw w 2006r.; Cz.8; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 124)
Cz. 1: Zmiany klimatu w badaniach naukowych; Cz. 2: Zmiany klimatyczne i ich wpływ na społeczno- gospodarczą sferę życia człowieka; Cz. 3: Dyskusja panelowa: Wpływ globalnego ocieplenia klimatu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 232)
1. Wstęp; 2. Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej; 3. Szanse rozwoju małych miast w obszarze metropolitalnym a kształtowanie sieci komunikacyjnej; 4. Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Poznania a rozwój małych ośrodków miejskich; 5. Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych; 6. Małe miasta z dwudziestowiecznym rodowodem i ich rola w okręgach metropolitalnych; 7. Funkcjonowanie małego miasta w granicach obszary metropolitalnego; 8. Polityka gmin w zakresie gospodarowania nieruchomościami a przemiany struktury przestrzennej i rynek pracy w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta; 9. Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne do badania wpływu metropolii na małe miasta; 10. Poziom życia w małych miastach Obszaru Metropolitalnego Krakowa; 11. Zróżnicowanie poziomu życia ludności woj. kujawsko-pomorskiego na tle Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w 2005 roku; 12. Specyfika konsumpcji miejskiej małych miastach otaczających aglomerację górnośląską; 13. Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 167)
Część I Wiejska przestrzeń, obszary funkcjonalne, planowanie, przestrzenne ; Krystian Heffner – Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej; Crystian Heffner, Brygida Klemens : Wpływ polityki miejskiej i miejskich . Ocena problemu na podstawie badań literaturowych; Sylwia Staszewska : Kryteria i problemy delimitacji obszarów wiejskich strefy podmiejskiej; Piotr Gibas : Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce; Arkadiusz Babczuk, Marian Kachniarz : Czy konsolidowanie małych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest uzasadnione?; Luiza Ossowska, Dorota Janiszewska : Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim; Małgorzata Twardzik – Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku – gmina Gorzyce); Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec – Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi wybranych gmin województwa wielkopolskiego; Bartosz Wojtyra : Lokalne strefy aktywności gospodarczej w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego; Część II Infrastrukturalny i przyrodniczy aspekt rozwoju obszarów wiejskich; Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko – Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w strategii rozwoju gminy Uniejów; Wiesław Drobek, Agnieszka Gawlik, Barbara Woś : Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej wsi; Anna Kołodziejczak : Obszary cenne przyrodniczo – szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego gminy Sieraków; Dariusz Krawczyk : Ewaluacja ex-post projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego); Mieczysław Kluba, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski – Intensywność organizacji produkcji rolniczej a poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce w świetle PSR 2010; Część III Społeczny aspekt rozwoju obszarów wiejskich : ludność, przedsiębiorczość, współpraca; Andrzej Rosner – Współczesne procesy zmian zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce; Monika Wesołowska – Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej ?; Jerzy Bański : Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania; Marek Kłodziński : Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości; Wiesława Gierańczyk – Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Danuta Kołodziejczyk : Koordynacja i współpraca między instytucjami regionalnymi i lokalnymi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; Oskar Wolski Łukasz Sykała, Magdalena Dej – Metoda LEADER w Polsce na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej – wnioski w kontekście nowej perspektywy programowania; Ewa Kiryluk-Dryjska, Jakub Hadyński, Paulina Sobieszczańska : cena skuteczności działań programu Leader przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce; Małgorzata Surmacz : Potrzeby społeczności wiejskich a „małe projekty” programu Leader na przykładzie LGD w województwie śląskim; Część IV Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich; Andrzej Suliborski, Justyna Tomczyk – Europejskie fundusze strukturalne (EFRR, EFS, FS) a nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego; Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak – Kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego po akcesji do Unii Europejskiej; Aldona Standar – Wpływ funduszy Unii Europejskiej na procesy rozwojowe na przykładzie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej realizowanych w ramach PROW 2007/-2013 przez gminy województwa wielkopolskiego.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 136)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wprowadzenie; 2. Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska, Gentryfikacja jako zjawisko kształtujące przeobrażenia przestrzeni miejskiej; 3. Adam Polko, Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją; 4. Elżbieta Litwińska, Rewitalizacja małych miast w Polsce na tle doświadczeń miast amerykańskich i zachodnioeuropejskich; 5. Rafał Adamczyk, Rewitalizacja małych i miast strefy zewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej; 6. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Centra handlowe w projektach rewitalizacji małych miast w województwie śląskim; 7. Leszek Kozłowski, Miasteczka żydowskie a współczesne problemy rozwoju małych miast; 8. Renata Jaroszewska-Brudnicka, Od renowacji urbanistycznej do aktywizacji społecznej. Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast; 9. Michał Kowalski, Paulina Ror-Maziarz, Bartosz Bartosiewicz, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin); 10. Mariusz Kulesza, Dorota Kaczyńska, Zabytkowe układy urbanistyczne małych miast zachodniopomorskich i ich rewaloryzacja na przykładzie Chojny, Morynia i Trzebiatowa; 11. Lidia Groeger, Przestrzeń mieszkaniowa małych miast województwa łódzkiego; 12. Romuald Pustelnik, Procesy i problemy przemian przestrzennych w Szczawnie-Zdroju w okresie 20 lat polskiej transformacji; 13. Barbara Konecka-Szydłowska, Kapitał endogeniczny w rozwoju w rozwoju małych miast. Wybrane przykłady; 14. Aleksandra Jezierska-Thole, Marta Gwiaździńska-Goraj, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarzcy małych miast na podstawie endogenicznego potencjału województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; 15. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Wielofunkcyjność małego miasta - szansa czy zagrożenie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 226)
1. Wstęp; 2. Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miastach w Polsce w drugiej połowei XX wieku; 3. Bariery rozwoju małych miast w świetle wymogów urbanistycznych; 4. Czynniki rozwoju miast w okresie transformacji systemowej; 5. Aktywność gospodarcza osób fizycznych w małych miastach Polski; 6. Zarys koncepcji systemu gospodarowania zasobami nieruchomości; 7. Warunki rozwoju małych miast w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitarnego; 8. Wpływ przygranicznego położenia miast na dynamikę ich rozwoju; 9. Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świetokrzyskiego w latach 1995-2004; 10. Warunki rozwoju małych miast w Wielkopolsce; 11. Przedsiębiorczość w małych mistach strefy wpływu aglomeracji poznańskiej; 12. Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania; 13. Atrakcyjność przestrzeni małych miast i miejscowości uzdrowiskowych w dorzeczu Górnej Wisły; 14. Wybrane problemy synchronizacji programów rozwoju sąsiadujących ze soba miast i gmin; 15. Przekształcanie obszarów miejskich; 16. Rola projektu architektoniczno-urbanistycznego w dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym małych miast; 17. Małe miasta a reforma administracyjno-terytorialna na Ukrainie; 18. Małe miasta Portugalii;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 154)
1. Wstęp-Krystian Heffner; 2. Krystian Heffner, Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020; 3. Jerzy Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 4. Marek Kłodziński, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 5. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020; 6. Ryszard Wilczyński, Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; 7. Józef Stanisław Zegar, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju; 8. Wioletta Kamińska, Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Przykład Polski Wschodniej; 9. Kazimierz Szczygielski, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego, Programu Operacyjnego. Casus - region opolski; 10. Brygida Solga, Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 11. Sabina Kubiciel-Lodzińska - Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 12. Brygida Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 13. Wiesław Drobek, Barbara Woś, Monika Mateja, Agroturystyka na Opolszczyźnie; 14. Dariusz Krawczyk, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 238)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wstęp; 2. Krystian Heffner, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych; 3. Magdalena Wdowicka, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych; 4. Iwona Jażewicz, Małe miasta w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej; 5. Monika Gołąb- Korzeniowska, Małe miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako zaplecze mieszkalne Krakowa; 6. Alicja Zakrzewska- Półtorak, Przekształcenia w strukturze społeczno- ekonomicznej wybranych małych miast Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego; 7. Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Wpływ relacji między miastem centralnym i jego otoczeniem na rozwój funkcji metropolitalnych (przykład Białegostoku); 8. Rafał Adamczyk, Znaczenie małych miast subregionu centralnego woj. śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego; 9. Monika Radwańska, Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na jednostki miejskie regionu (przykład miasta Torunia); 10. Anna Świdurska, Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym; 11. Stanisław J. Kozłowski, Tadeusz Marszał, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna); 12. Joanna Banasiak, Iwona Pielesiak, Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno- gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa); 13. Piotr Lorens, Rumia w aglomeracji gdańskiej; 14. Agnieszka Wójtowicz- Wróbel, Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik); 15. Jacek Malikowski, Na północno wschodnich peryferiach górnośląskiego zespołu metropolitalnego (przypadek Siewierza); 16. Katarzyna Miszczak, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych; 17. Mikołaj Gabriel, Michał Gabriel, Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno- gospodarczej; 18. Magdalena Nowak, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rzgowa); 19. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 165)
ISBN: : 978-83-63563-10-3
Rozdział 1 : Problematyka gentryfikacji w literaturze przedmiotu (Szymon Marcińczak) ; 1. Problematyka gentryfikacji w literaturze zachodniej; 2. Problematyka gentryfikacji w literaturze krajów postsocjalistycznych, w tym w Polsce; Rozdział 2 : Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r. {Maja Grabkowska, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marcin Stępniak) ; 1. Rozwój liczby mieszkańców i jego determinanty; 2. Struktura wykształcenia mieszkańców; 3. Poziom zamożności mieszkańców; Rozdział 3 : charakterystyka zasobów mieszkaniowych (Maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Anita Wolaniuk); 1. Geneza, wielkość i stan zasobów; 2. Struktura własności ; Rozdział 4 : Uwarunkowania procesów gentryfikacji w śródmieściach badanych miast ( Maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel- Boberek) ; 1. Gentryfierzy ; 2. Projekty miejskie ; 3. Problemy ; Rozdział 5 : Przemiany społeczno-przestrzenne śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji (Maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel-Boberek, Anita Wolaniuk) ; . Wewnątrzmiejskie przemieszczenia ludności ; 1. Enklawy biedy i zamożności ; 3. Miejsca najsilniej gentryfikowane; 4. Nowe inwestycje; Rozdział 6 : Specyfika procesów gentryfikacji w śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska (Szymon Marcińczak, Iwona Sagan, Marcin Stępniak); 1. Typy gentryfikacji ; 2. Natężenie procesów gentryfikacji ; Podsumowanie (Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz) [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 254)
ISBN: : 978-83-63563-80-6
Ryszard Janikowski : Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju sustensywnego; Bożena Degórska : Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatu w kontekście wzrostu temperatury powietrza; Anna Golędzinowska, Jarosław Czochański : Przestrzenna integracja funkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego); Justyna Gorgoń, Anna Starzewska-Sikorska : Recykling terenów jako narzędzie zrównoważonej gospodarki terenami w miastach ; Joanna Kostecka, Aleksander W. Kostecki : Retardacja wykorzystywania i kreowania ekosystemów w terenie zurbanizowanym; Agata Ćwik : Rzeka- atut czy przeszkoda w rozwoju zrównoważonym miasta? Przykład Rzeszowa; Mariusz Kistowski, Katarzyna Kupska, Grażyna Wiklent : Wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego; Joost Platje : Zrównoważone systemy transportowe w kontekście efektów zewnętrznych; Paulina Legutko-Kobus : Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w woj. mazowieckim a implementacja rozwoju zrównoważonego miasta na przykładzie Wrocławia.[k]
Rozdział 1: Metropolitalny foresight sektora kultury : rdzeniowa struktura pojęciowa; 1. Kształtowanie obszarów metropolitalnych; 1.1 : Od postindusrialnej do kreatywnej aglomeracji miejskiej; 1.2 : Procesy metropolizacji w aglomeracjach miejskich; 1.3 : Programowanie procesów metropolizacyjnych w aglomeracjach miejskich; 1.4 : Proaktywne role metropolizujących się aglomeracji miejskich; 2. Od sektora kultury do sektora kreatywnego; 2.1 : Sektor kultury : ujęcie przedmiotowe i podmiotowe; 2.2 : Sektor kreatywny : ujęcie strukturalne i operacyjne; 2.3 : Sektor kultury i sektor kreatywny : ujęcie wielostadialne; 3 : Podstawowa idea studiów foresightowych; 3.1 : Definicja studiów foresightowych i foresightu strategicznego; 3.2 : Funkcje i typologia foresightu strategicznego; 3.3 : Foresight strategiczny : ujęcie procesowe i proceduralne; Rozdział 2 : Tworzenie strategicznej wizji kulturalnego rozwoju Górnoślaskiego Obszaru Metropolitalnego; 1. Metodyka tworzenia wizji strategicznej; 2. Proces tworzenia strategicznej wizji rozwoju sektora sztuk performatywnych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym; 2.1 : Identyfikacja zmiennych wewnętrznych kształtujących rozwój sektora sztuk performatywnych; 2.2 : Ewaluacja i wybór kluczowych zmiennych wewnętrznych; 2.4 : Określenie struktury wizji strategicznej; 3. Zapis treści strategicznej wizji rozwoju sektora sztuk performatywnych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym; Rozdział 3: Budowa scenariuszy zewnętrznych uwarunkowań kulturowego rozwoju Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; 1. Metodyka budowy scenariuszy zewnętrznych uwarunkowań rozwoju; 2. Proces budowy scenariuszy zewnętrznych uwarunkowań rozwoju sektora sztuk performatywnych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym; 2.1 : Rozpoznanie zewnętrznych uwarunkowań przyszłości sektora sztuk performatywnych w GOM; 2.2 : Ewaluacja i selekcja kluczowych czynników napędowych; 2.3 : Analiza powiązań między kluczowymi siłami napędowymi; 2.4 : Formułowanie hipotez na temat przyszłej ewolucji napędowych czynników rozwoju kulturalnego w GOM; 2.5 : Ocena prawdopodobieństwa hipotez; 3. Budowa wariantów scenariuszowych ewolucji zewnętrznych uwarunkowań rozwoju sektora sztuk performatywnych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym; Rozdział 4: Formułowanie strategii kulturalnego rozwoju Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; 1. Metodyka formułowania strategii; 2. Proces formułowania strategii rozwoju sektora sztuk performatywnych; 2.1 : Identyfikacja i ocena wyzwań i szans; 2.3 : Analiza powiązań w układzie : atuty-wyzwania oraz szanse -deficyty; 2.4 : Kreowanie pomysłów na innowacyjne projekty i innowacje technologiczne; 3. Formułowanie strategii rozwoju i strategii technologicznej sektora sztuk performatywnych w GOM; 3.1 : Ocena, selekcja i grupowanie innowacyjnych projektów i innowacji technologicznych; 3.2 : Formułowanie strategii rozwoju; 3.3 : Formułowanie strategii technologicznej; 3.4 ; model przestrzenny rozwoju kulturowego GOM.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 181)
1. Wybrane współczesne paradygmaty rozwoju regionu odnoszące się do innowacyjności oraz koncentracji interakcji ekonomicznych; 2. Pojęcie innowacji - przegląd dyskursu naukowego; 3. Współczesne przedsiębiorstwa innowacyjne sektora MSP w rozwoju gospodarki innowacyjnej; 4. Analiza relacji wskaźników działań innowacyjnych sektora MŚP regionu opolskiego; 5. Klasyfikacja podmiotów sektora MŚP podejmujących działałności innowacyjną z użyciem sieci neuronowej; 6. Praktyczny wymiar innowacji w regionie - wybrane propozycje rozwiązań innowacyjnych w sektorze MŚP. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 07/c
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 239)
I. Michał Jasiulewicz, Monika Stanny, Wstęp; 2. Włodzimierz Zgliński, Stan uspołecznienia rolnictwa na obszarze obecnego woj. zachodniopomorskiego (lata 1989/1990); 3. Włodzimierz Dzun, Duże gospodarstwa rolne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego; 4. Władysław Husejko, Jarosław Rzepa, Przesłanki i uwarunkowania do kształtowania optymalnych modeli gospodarstw rolnych w woj. zachodniopomorskim; 5. Grzegorz Spychalski, Konsekwencje restrukturyzacji rolnictwa państwowego w woj. zachodniopomorskim; Grzegorz Brodziak, Przykład udanej restrukturyzacji byłych państwowych gospodarstw rolnych (Poldanor S.A. w Przechlewiw); 6. Monika Stanny, Problematyka społeczna na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego (przykład wsi popegeerowskiej); 7. Urszula E. Gołębiowska, Rola programu stypendiów pomostowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wsi popegeerowskiej; 8. Roman Rudnicki, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie woj. zachodniopomorskiego; 9. Janusz Jasiński, Jerzy Suchta, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem wielkoobszarowych gospodarstw rolnych; 10. Michał Jasiulewicz, Możliwości wykorzystania rolnictwa do produkcji biopaliw w woj. zachodniopomorskim; 11. Waldemar Gostomczyk, Możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii; 12. Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Plonowanie klonów wierzby krzewiastej (salix spp.) w zróżnicowanych warunkach uprawy na terenach odłogowanych na Pomorzu Środkowym; 13. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again