Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Boć Jan
(6)
Nowacki Konrad
(3)
Samborska-Boć Elżbieta
(2)
Bator Andrzej
(1)
Blicharz Jolanta
(1)
Borkowski Andrzej
(1)
Błaś Adam
(1)
Jeżewski Jan
(1)
Maciejewski Marek
(1)
Marszał Maciej
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Supernat Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ochrona środowiska
(2)
Prawo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Atmosfera
(1)
Decyzje
(1)
Ideologia
(1)
Organizacja
(1)
Polityka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zbieżność (ekonomia)
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17970/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88166-81-6
Rozdział 1: Pojęcia; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju administracji publicznej; Rozdział 3: Zadania administracji publicznej; Rozdział 4: Struktury; Rozdział 5: Działania administracji publicznej; Rozdział 6: Administracja a obywatel; Rozdział 7: Kadry; Rozdział 7: Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe; Rozdział 9: Kontrola administracji; Rozdział 10: Odpowiedzialność; Rozdział 11: Administracja publiczna jako przedmiot badań; Rozdział 12: Administracja publiczna jako organizacja inteligentna. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30588, 30587, 16006 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16005/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 6, stan prawny na dzień 10 października 2004r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 485 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Przesłanki ochrony środowiska; Rozdział 4: Prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony środowiska; Rozdział 5: Uwagi o Polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska; Rozdział 6: Determinacja pozaprawna; Rozdział 7: Z organizacji ochrony środowiska; Rozdział 8: Administracyjnoprawne formy działań ochronnych; Rozdział 9: Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska; Rozdział 10: Internalizacja kosztów zewnętrznych; Rozdział 11: Interes jednostki w prawie ochrony środowiska; Rozdział 12: Dostęp do informacji; Rozdział 13: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; Rozdział 14: Stan polityki w ochronie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15185 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15053/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 8, stan prawny na dzień 20 listopada 2007 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - 443 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Przesłanki ochrony środowiska; Rozdział 4: Prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony środowiska; Rozdział 5: Uwagi o Polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska; Rozdział 6: Determinacja pozaprawna; Rozdział 7: Z organizacji ochrony środowiska; Rozdział 8: Administracyjnoprawne formy działań ochronnych; Rozdział 9: Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska; Rozdział 10: Internalizacja kosztów zewnętrznych; Rozdział 11: Interes jednostki w prawie ochrony środowiska; Rozdział 12: Dostęp do informacji; Rozdział 13: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; Rozdział 14: Stan polityki w ochronie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32325, 32324 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32323/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Europejskie prawo ochrony powietrza; Rozdział 2: Rozwój niemieckiego prawa o ochronie przed imisją, prawa ochrony powietrza i handel uprawnieniami do emisji; Rozdział 3: Zarys rozwoju i stan polskiego prawa ochrony powietrza; Rozdział 4: Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza; Rozdział 5: Organizacja i instrumenty nienieckiego prawa ochrony powietrza; Rozdział 6: Ochrona p[owietrza w Polsce - piorytety, regulacje prawne; Rozdział 7: Jakość powietrza Dolnego Śląska; Rozdział 8: Stan polskiego prawa o ochronie powietrza w kontekście prawa europejskiego; Rozdział 9: Prawnomiędzynarodowa ochrona klimatu i jej zastosowanie w prawie krajowym; Rozdział 10: Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r. Rozdział 11: Handel uprawnieniami do emisji w gospodarce odpadami; Rozdział 12: Instrumenty niemieckiej ustawy federalnej o ochronie przed emisją ustanowione w celu nadzoru nad realizacją obowiązków prowadzącego instalację na podstawie paragrafu 5 ust. 1 nr 1,2 BImSchG; Rozdział 13: Dyskusja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23763 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23762/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Red. Jan Boć ; Aut. Jolanta Blicharz [et al.]. - Wyd. 12 popr., stan prawny na dzień 1 IX 2007. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - 533, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie administracji; Rozdział 2: Prawo administracyjne; Rozdział 3: Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Organizacja prawna administracji; Rozdział 5: Majątek publiczny; Rozdział 6: Prawne formy działania administracji publicznej; Rozdział 7: Sfery ingerencji administracji; Rozdział 8: Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne; Rozdział 9: Kontrola prawna administracji; Rozdział 10: Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Rozdział 11: Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Rozdział 12: Publiczne prawa podmiotowe; Rozdział 13: Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32385, 32384, 32383 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32382/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego; Rozdział 2: Przedsiębiorcy; Rozdział 3: Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej; Rozdział 4: Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym; Rozdział 5: Działalnośc gospodarcza samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Aministracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców; Rozdział 7: Policja gospodarcza; Rozdział 8: Reglamentacja gospodarcza; Rozdział 9: Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym; Rozdział 10: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców; Rozdział 11: Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16008 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16007/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ryszard Skarzyński, Koniec ideologii w demokracji medialnej; 2. Roman Tokarczyk, Realizm a utopizm we współczesnej myśli politycznej. (Szkic problematyki); 3. Maria Zmierczak, Nacjonalizm jako przedmiot badań historyka idei politycznych i prawnych; 4. Maciej Marszał, Interpretacje włoskiego faszyzmu w polskiej myśli politycznej i prawniczej 1922-1926; 5. Małgorzata Hasiewicz, Ideologia narodowosocjalistycznej lewicy w Niemczech w latach 1925-1926; 6. Maciej Cesarz, Uwagi o ideologii faszyzmu brytyjskiego; 7. Piotr Sosiński, Wybrane zagadnienia niemieckiej i polskiej myśli katastroficznej w latach 1918-1939; 8. Marek Maciejewski, Neoprawicowa organizacja i doktryna w Republice Federalnej Niemiec; 9. Adam Wielomski, Pojęcie polityki w doktrynie francuskiej Nowej Prawicy; 10. Lech Dubel, Państwo socjalistyczne w krytyce teorii "nowej klasy"; 11. Radosław Antonów, Z dziejów anarchizmu w Polsce po 1980 roku; 12. Dariusz Szpoper, Litewskie koncepcje odbudowy państwowości w sojuszu z Rosją do 1815 roku; 13. Włodzimierz Bernacki, Stan badań nad liberalizmem polskim; 14. Grzegorz Haręża, Z problematyki paneuropeizmu w Drugiej Rzeczpospolitej; 15. Łukasz Machaj, "Myśl Polska" wobec integracji europejskiej w latach 1989-1991; 16. Tomasz Scheffler, Integracja europejska w myśli politycznej przedstawicieli niemieckiej lewicowej opozycji antyhitlerowskiej na emigracji; 17. Janusz Justyński, Historyczne zmiany koncepcji suwerenności od doktryny J. Bodinusa do Konstytucji RP z 1997 roku; 18. Bogdan Szlachta, Spór o podmiot suwerennści i jej uzasadnienie w angielskiej myśli politycznej epoki Tudorów; 19. Ryszard M. Małajny, Europejska teoria podziału władzy państwowej w XX stuleciu; 20. Leonard Górnicki, Idea autorytarnego ustroju państwa w konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku; 21. Jarosław Kostrubiec, Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jelinka; 22. Karol Jonca, Czy zmierzch doktryny prawa natury? Niemieckie spory wokół prawa natury po II wojnie światowej (1945-1965); 23. Mirosław Sadowski, Ze studiów nad papieską koncepcją godności człowieka (1891-1991); 24. ks. Janusz Czarny, Główne problemy bioetyczne w świetle prawa naturalnego i sumienia; 25. Zbigniew Rau, Z problematyki liberalizmu politycznego Johna Rawlsa; 26. Andrzej Sylwestrzak, Filozofia sprawiedliwości Hansa Kelsena; 27. Małgorzata Łuszczyńska, Tomistyczna krytyka normatywizmu według Czesława Martyniaka; 28. Maciej Chmieliński, Tomasz Tulejski, Dwie koncepcje penologiczne przełomu XVIII i XIX wieku Jeremy'ego Benthama i Wilhelma von Humboldta; 29. Józef Koredczuk, Poglądy Edmunda Krzymuskiego na temat teorii karnej Immanuela Kanta; 30. Grzegorz Ławnikowicz, Konstrukcja katologu gwarancji niezawisłości sędziowskiej w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30597, 30596 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30595/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46255/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Techniki decyzyjne i organizatorskie / Jerzy Supernat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. - 273 s. : il. ; 25 cm.
Cz. 1: Organizacyjne aspekty decydowania; Rozdział 1: Pojecia podstawowe; Rozdział 3: Delegowanie uprawnień decyzyjnych; Rozdział 3: Udział konsultantów w procesie decydowania; Rozdział 4: Udział podwładnych w procesie decydowania; Rozdział 5: Grupowe podejmowanie decyzji; Rozdział 6: Decydowanie a systemy normatywne; Cz. 2: Techniki decydowania w warunkach niepewności; Rozdział 7: Struktura problemu decyzyjnego; Rozdział 8: Mierzenie niepewności; Rozdział 9: Kryteria decydowania w warunkach niepewności; Cz. 3: Techniki organizatorskie w procesie decycyjnym; Rozdział 10: Struktura procesu decyzyjnego; Rozdział 11: Analiza sytuacji decyzyjnej; Rozdział 13: Wypracowanie kierunków działania; Rozdział 13: Ocena kierunków działania; Rozdział 14: Wybór kierunku działania; Rozdział 15: Realizacja wybranego kierunku działania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16016 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16015/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again