Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(34)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(24)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(5)
Author
Żmigrodzki Marek
(5)
Dolnicki Bogdan
(3)
Zoll Andrzej
(3)
Jeżyńska Beata
(2)
Lipiński Aleksander
(2)
Mikołajczyk Piotr
(2)
Oleszko Aleksander
(2)
Pastuszko Radosław
(2)
Skrzydło Wiesław
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Buchała Kazimierz
(1)
Chmaj Marek
(1)
Gajda Małgorzata
(1)
Gostyński Zbigniew
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jończyk Jan
(1)
Kaczmarek Janusz
(1)
Kaszubski Remigiusz W
(1)
Kawecka-Pysz Joanna
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Michalak Arkadiusz
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Olszewski Edward
(1)
Pieniążek Antoni (1940- )
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Stefaniuk Małgorzata (1964- )
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tarnawska Katarzyna
(1)
Łaszczyca Grzegorz
(1)
Łoś-Nowak Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Prawo
(8)
Encyklopedia
(5)
Politologia
(5)
Polityka
(5)
Prawo karne
(5)
Kodeks
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Marketing
(2)
Nauki polityczne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Środowisko
(2)
Banki
(1)
Bazy danych
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lobbing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieruchomośći
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pisma
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek
(1)
Socjologia prawa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żywność
(1)
35 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9550 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5173/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Zakamycze : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. - 351 [1] s. ; 23 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Akty prawne miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Mienie gmin, powiatów i województw samorząadowych; Rozdział 11: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 12: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13193/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 402 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Miasto na prawach powiatu; Rozdział 7: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 8: Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej; Rozdział 9: Pracownicy samorządowi; Rozdział 10: Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych; Rozdział 11: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 12: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych; Rozdział 16: Nadzór nad samorządem terytorialnym.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31243, 31157 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31156/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorzadu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 9: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3768/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-171-9
Rozdział 1: Lobbing na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2: Budżet Unii Europejskiej; Rozdział 3: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej i jej finansowanie; Rozdział 4: Reprezentacja interesów w sektorze rolnym na poziomie Unii Europejskiej, przykład COPA; Rozdział 5: Próba oceny skuteczności interwencji COPA - przykład oddziaływania na wydatki ze wspólnego budżetu UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9259 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9258/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Problematyka naprawienia szkody na tle ewolucji polskiego ustawodawstwa karnego oraz praktyki sądowej; Rozdział 2. Istota karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody; Rozdział 3. Szkoda jako przesłanka obowiązku jej naprawienia; Rozdział 4. Orzekanie obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego; Rozdział 5. Orzekanie o obowiązku naprawienia szkody jako warunku probacyjnym; Rozdział 6. Treść orzeczenia sądu w przedmiocie zobowiązania do naprawienia szkody; Rozdział 7. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a roszczenia cywilne wynikające z przestępstwa; Rozdział 8. Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3696/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12787/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12788/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawa zabezpieczenia społecznego; Rozdział 2: System ubezpieczeń społecznych; Rozdział 3: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Rozdział 4: Ubezpieczenie chorobowe; Rozdział 5: Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe; Rozdział 6:Uregulowania odrębne; Rozdział 7: Ubezpieczenie zdrowotne; Rozdział 8: Bezrobocie; Rozdział 9: Zasiłki:rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy; Rozdział 10: Pomoc społeczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13471 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13190/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego / Remigiusz W. Kaszubski. - Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006. - 363, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie - Zakamycze)
Rozdział 1: Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego; Rozdział 2: Nadzór bankowy; Rozdział 3: Wprowadzenie do rozważań na temat znaczenia Podstawowych zasad dla rozwoju polskiego prawa bankowego publicznego; Rozdział 4: Wstępne warunki efektywnego nadzoru bankowego; Rozdział 5: Licencjowanie działalności bankowej; Rozdział 6: Regulacje ostrożnościowe; Rozdział 7: Metody ciągłego nadzoru bankowego; Rozdział 8: Administracyjne wkraczanie w działalność banków; Rozdział 9: Nadzór w aspekcie międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23884, 23883 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23882/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie - Zakamycze)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7333-337-0
Rozdział 1: Okoliczności uchwalenia, ratio legis i historia ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 2: Problematyka ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na gruncie regulacji cywilnoprawnych obowiązujących w Polsce; Rozdział 3: Kolizyjnoprawne aspekty nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce; Rozdział 4: Prawne ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Zagadnienia prawnoporównawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23134 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23133/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawowe zagadnienia ekonomii / Marianna Księżyk. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Zakamycze : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2002. - 406 [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-138-7
Rozdział 1: Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii; Rozdział 2: Zagadnienia ogólne procesu gospodarowania; Rozdział 3: Narodziny i rozwój gospodarki rynkowej; Rozdział 4: Podstawowe podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej; Rozdział 5: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 6: Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego. Analiza rynku; Rozdział 7: Teoria wyboru producenta; Rozdział 8: Konkurencja doskonała i pełny (czysty) monopol-skrajne przypadku struktury rynku; Rozdział 9: Konkurencja niedoskonała; Rozdział 10: Rynki czynników produkcji. Rynek pracy; Rozdział 11: Rynki czynników produkcji. Kapitał; Rozdział 12: Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej (cykliczny rozwój kapitalizmu); Rozdział 13: Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego; Rozdział 14: Równowaga ogólna. Zagregowany popyt i zagregowana podaż; Rozdział 15: Pieniądz i rynek pieniężny; Rozdział 16: Budżet i polityka fiskalna paśństwa; Rozdział 17: Inflacje; Rozdział 18: Bezrobocie; Rozdział 19: Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12783, 12782, 11907 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11906/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Rozdział 2; Dostęp informacji o środowisku; Rozdział 3: Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Rozdział 4: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska; Rozdział 5: Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Rozdział 6: Prawne problemy gospodarki wodnej; Rozdział 7: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Rozdział 8:Prawna ochrona roślin i zwierząt; Rozdział 9: Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Rozdział 10: Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Rozdział 11: Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości; Rozdział 12: Stany szczególnego zagrożenia; Rozdział 13: Prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 14: Finansowanie ochrony środowiska; Rozdział 15: Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Rozdział 16: Zadania niektórych organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Rozdział 2; Dostęp informacji o środowisku; Rozdział 3: Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Rozdział 4: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska; Rozdział 5: Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Rozdział 6: Prawne problemy gospodarki wodnej; Rozdział 7: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Rozdział 8:Prawna ochrona roślin i zwierząt; Rozdział 9: Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Rozdział 10: Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Rozdział 11: Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości; Rozdział 12: Stany szczególnego zagrożenia; Rozdział 13: Prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 14: Finansowanie ochrony środowiska; Rozdział 15: Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Rozdział 16: Zadania niektórych organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19598 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19597/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9552 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9551 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Bariery myślenia o ochronie środowiska; Rozdział 2: Rola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o ochronie środowiska; Rozdział 3: Rola ubezpieczeń rzeczowych w ochronie środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9884 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9883/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa : zagadnienia cywilnoprawne / Arkadiusz Michalak. - Stan prawny na 14 marca 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 340, [1] s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Ekonomiczne znaczenie i źródła ochrony prawnej tajemnicy; Rozdział 2: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w aspekcie prawnoporównawczym; Rozdział 3: Pojęcie i rodzaje tajemnicy przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Charakter prawny tajemnicy przedsiębiorstwa i podmiotowe aspekty ochrony; Rozdział 5: Modele ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zbieg przepisów, norm i roszczeń dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i kolizja praw podmiotowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23948 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23947/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces i procedura badań; Rozdział 2: Dobór próby do badań; Rozdział 3: Określenie liczebności próby; Rozdział 4: Błędy losowe i nielosowe; Rozdział 5: Pomiar danych empirycznych; Rozdział 6: Analiza niezależności; Rozdział 7: Analiza zależności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20403, 20402, 20401, 20400, 20399, 20398, 20397, 20396, 20395, 20394, 5517, 5516, 5515, 5514, 5513, 5512, 5511, 5510 (18 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5508/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again