Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Łopacińska Ludmiła
(4)
Żurek Mirosław
(4)
Bednarczyk Henryk
(2)
Jesionek Małgorzata
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kacprzak Małgorzata
(1)
Suliga Edyta
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Orientacja zawodowa
(4)
Pedagogika pracy
(4)
Pedagogika
(3)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ochrona zdrowia
(1)
Rozwój człowieka
(1)
Rozwój dziecka
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Edukacja zawodowa; 1. W. Furmanek, Refleksje związane z przyszłością pedagogiki pracy; 2. K. Symela, Przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce w kontekście edukacji dla zrównoważonego rozwoju; 3. J. Czechowski, Zmieniam pogląd na szkołe; 4. M. Rudziński, Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego szkół rolniczych; 5. M. Kaczmarek, J. Kropka, Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania; Rozdział 2. Praca zawodowa; 1. L. Jabłonowska, Osobowość a zaangażowanie w sytuacji pracy zawodowej w kontekście wybranych modeli psychologicznych; 2. A. Konefał, Pokolenie Y- nowe wyzwanie dla pracodawców; 3. R. Tomaszewska- Lipiec, Czas wolny w kontekście czasu pracy; 4. G. Wieczorek, Telepraca jako jedna z form elastycznego zatrudnienia; 5. M. Butkiewicz, Uznawanie umiejętności nieformalnych pracowników budownictwa; Rozdział 3. Poradnictwo zawodowe; 1. Z. Wiatrowski, Rozwój kariery zawodowej pracujących; 2. W. Duda, D. Kukla, Społeczne oczekiwania wobec doradców zawodowych; 3. K. Musialska, Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież; 4. J. Ambroży, Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych- zamierzenia i realizacja; 5. E. Dzielnicka, Integracja usług pomocy społecznej i rynku pracy na terenach wiejskich; Rozdział 4. Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kształcenia Zawodowego (EVBB); 1. M. Kacprzak, H. Bednarczyk, Edukacja zawodowa w perspektywie europejskiej- Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kształcenia Zawodowego (EVBB); 2. W. Timischl, Kamienie milowe w kształceniu zawodowym w Austrii; 3. G. Wiemann, Modele dydaktyczne w edukacji zawodowej- porównanie w Europie; 4. D. Čaplovič, Edukacja i przygotowanie zawodowe na Słowacji: stan i punkty wyjścia dla rozwoju w przyszłości; Rozdział 5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Inżynierskiej (IGIP); 1. K. Skoczylas, Z. Śmiechowska, H. Bednarczyk, IGIP- Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Inżynierskiej; 2. I. Turek, R. Hrmo, Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki inżynierów w Republice Słowackiej; 3. M. Kacprzak, H. Bednarczyk, Od "kompetencji inżynierskich" w Moskwie do "jakości i ilości edukacji inżynierskiej" w Graz- międzynarodowe sympozja IGIP; 4. Ch. Dorninger, Pedagogika inżynierska- różne środowiska pracy w procesie kształcenia zawodowego; Rozdział 6. Recenzje, konferencje, informacje; 1. S. M. Kwiatkowski, Wilsz J., Teoria pracy; 2. D. Kukla, Baraniak B., Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej; 3. H. Bednarczyk, Smirnov I. P., Głazunov A. T., Kształcenie zawodowe w Rosji. Teoria i praktyka; 4. A. Michalska, Arkadiusz Żukiewicz, Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej; 5. K. Kurek, W. Duda, Kukla D. (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary; 6. E. Sałata, Musialska K., Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości; 7. T. Jaszczyk, Konferencja naukowa "Nowoczesna edukacja zawodowa wymogiem współczesnej poligrafii"; 8. W. Duda, Sympozjum naukowe "Doradztwo Zawodowe XXI wieku. Tendencje. Wyzwania. Przemiany"; 9. M. Kacprzak, European Journal of Vocational Training; 10. L. Łopacińska, M. Żurek, Polityka i praktyka w uczeniu się przez całe życie. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 065/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I.Pedagogika i praca profesora Stanisława Kaczora; 1. Henryk Bednarczyk, Alicja Sadłowska, Praca, badania, rozważania wśród ludzi i dla ludzi; 2. Stanisław Kaczor, W telewizji i Internecie; 3. Stanisław Kaczor, Obywatel Europy i świata; 4. Teresa Z. Sarleja, Rozkochany w ziemi rodzinnej; II. Filozofia edukacji profesora Wasyla Kremienia; 1. Henryk Bednarczyk, Analiza, rozważania, współczesne idee edukacyjne; 2. Wasyl G. Kremień, Filozofia edukacji: treść, metodologia, przedmiot; 3. Janusz Gajda, Humanistyczno-antropologiczne wizje edukacji; 4. Tadeusz Lewowicki, Tadeusz W. Nowacki, Franciszek Szlosek, Polscy pedagodzy o monografii; III. Edukacja zawodowa w Rosji; 1. Henryk Bednarczyk, Teoria i praktyka kształcenia zawodowego w Rosji Igora Smirnowa i Anatola Głazunowa; 2. Igor P. Smirnow, Anatoli T. Głazunow, Nowa Rosja - nowe kształcenie zawodowe; 3. Igor P. Smirnow, A.N. Bodrow, Czynniki rozwoju kształcenia zawodowego w Rosji; 4. Anatoli T. Głazunow, Zarządzanie i ekonomia kształcenia zawodowego; 5. Natalia M. Aleksandrowa, Praktyczna nauka zawodu w kształtowaniu specjalisty; IV. Edukacja zawodowa; 1. Jerzy Bartnik, Rzemiosło Polskie w sprawie reformy systemu kształcenia zawodowego; 2. Jerzy Ambroży, Wartości w edukacji szkolnej; 3. Günter Wiemann, Dydaktyczne modele edukacji zawodowej - porównanie w Europie; 4. Jolanta Religa, Edukacja i szkolenia 2010 - postęp w realizacji celu: wzrost zdolności do zatrudnienia; 5. Jarosław Kamieniecki, Zarządzanie ustawicznym kształceniem zawodowym w warunkach społeczeństwa wielokulturowego; V. Praca zawodowa; 1. Barbara Baraniak, Poznawcze i badawcze aspekty pracy jako kategorii naukowej; 2. Waldemar Furmanek, Kilka uwag o konieczności reorientacji w pedagogice pracy; 3. Jolanta Wilsz, Proces pracy w kontekście samoregulacji i organizacji; 4. Janusz Figurski, Przemiany w zawodach i klasyfikacjach zawodów; VI. Poradnictwo zawodowe; 1. Jolanta Lenart, Komu potrzebne poradnictwo zawodowe?; 2. Wioleta Duda, Daniel Kukla, Postawy młodych kobiet wobec pracy zawodowej i kariery - badania własne; 3. Mirosław Żurek, Optymalizacja doradztwa zawodowego w szkolnictwie wyższym; 4. Łukasz Bednarczyk, Malwina Rogala, Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością; 5. Kazimierz Mikulski, Procedura wyboru zawodu - studium przypadku; 6. Sylwia Pakulniewicz-Błońska, Mirosław Żurek, Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego; 7. Olga Anna Jabłonko, O etyce doradcy zawodowego; VII. Recenzje, konferencje, informacje; 1. Barbara Baraniak, Wiatrowski Z.: "Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej"; 2. Daniel Kukla, Symela K.: "Poradnik metodyczny dla autorów programów szkolenia zawodowego"; 3. Stanisław Kaczor, Impresje i refleksje w czasie i po konferencji na temat "Pedagogika pracy - studia przyszłości"; 4. Jolanta Religa, I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny. Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego; 5. Małgorzata Kacprzak, Międzynarodowa konferencja "Creativity and Innovation in Vocational Training in Europe"; 6. Edyta Kozieł, II zachodniopomorski Kongres Edukacyjny "Ku dobrej szkole".[O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 065/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-963/3, P-963/2, P-963/1, P-625/3 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-625/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. W Środowisku pedagogiki pracy; 1. K. Symela, H. Bednarczyk, Radomskie spotkania z Profesorem Tadeuszem W. Nowackim; 2. S. Kaczor, Przyjaźń wspaniała z prof. Zygmuntem Wiatrowskim; 3. R. Gerlach, F. Szlosek, Prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski Jubileusz 80 urodzin; Rozdział 2. Edukacja; 1. M. Żurek, L. Łopacińska, Europejskie Ramy Kwalifikacji- sieć testująca; 2. J. Ambroży, Historyczne i współczesne modele liceum profilowanego; 3. J. Smolarek, Początki i rozwój kariery zawodowej absolwentek pedagogiki pracy socjalnej; 4. R. Uździcki, Stan i jakość kształcenia egzaminatorów a rynek pracy; 5. T. Jasiński, A. Sztejnberg, Pomiar zachowań zdrowotnych u studentów pedagogiki; 6. M. Żurek, Akademickie biura karier- diagnoza stanu usług; 7. P. Strawiński, Relatywna efektywność akademickich biur karier; Rozdział 3. Praca; 1. B. Bartz, Projekt jako nowoczesna metoda w procesie edukacji i pracy społeczeństwa informacyjnego; 2. J. Wilsz, Zaspokajanie potrzeb sterowniczych w procesie pracy; 3. M. Bielińska, E. Kasprzak, Znaczenie pracy zawodowej dla kobiet przed i po transformacji ustrojowej; 4. J. Wilisz, Wypalenie zawodowe; Rozdział 4. 1. G. Sołtysińska, 100 lat polskiego poradnictwa zawodowego w systemie edukacji; 2. F. L. Nuńez, System poradnictwa zawodowego w Hiszpani; 3. Życie poza marginesem społeczeństwa- problem wykluczenia społecznego w Polsce- opracowanie zbiorowe, ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.; 4. E. Żywiec- Dąbrowska, Indywidualny projekt kariery- portfolio dla młodzieży; 5. K. Karska, Doradztwo zawodowe w projektach EFS SPO RZL w latach 2004-2006; 6. S. Pakulniewicz- Błońska, Diagnoza funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych w Polsce; Rozdział 5. Recenzje, konferencje, informacje; 1. Z. Kramek, Wiatrowski Z., Ciżkowicz K. 9red), Pedagogika pracy i andragogika- z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka XXI wieku; 2. M. Żmudzka, Drzeżdżon W., Wartość pracy wśród młodzieży szkół zawodowych; 3. J. Sitek, Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki; 4. T. Lewowicki, Baraniak B. (red.), Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego; 5. Baraniak B. (red.), Wartości w pedagogice pracy; 6. H. Bednarczyk, Kwiatkowski S. M., Żurek M. (red.), Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich biurach karier; 7. M. Żurek, Kukla D., Bednarczyk Ł. (red.), Edukacja- wsparcie- praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty; 8. I. Woźniak, Gerlach R. (red.), Edukacja i praca. Konteksty- wyzwania- antynomie; 9. R. Tomaszewska- Lipiec, Edukacja i praca. Konteksty- wyzwania- antynomie. Konferencja naukowa; 10. M. Żurek, Technologie informatyczne w aktywizacji zawodowej uczniów, studentów i dorosłych. Ogólnopolska konferencja naukowa; 11. K. Kurek, Edukacja- praca- prawo w życiu osób niepełnosprawnych. Ogólnopolska konferencja naukowa; 12. E. Kozieł, Innowacyjne programy do kształcenia zawodowego. Ogólnopolska konferencja naukowa. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 065/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. W środowisku pedagogiki pracy; 1. I. I. Sokolova, Metodologiczne dziedzictwo profesor A. P. Bieliajewej; 2. N. M. Aleksandrova, Teoretyczne podstawy dydaktyki zawodowej; 3. F. Szlosek, Doświadczenia ukraińskie i przykłady dobrych praktyk w doskonaleniu kompetencji pedagogów pracy; Rozdział 2. Edukacja zawodowa; 1. E. Drogosz- Zabłocka, J. Kochanowski, Potwierdzanie kwalifikacji- opinie egzaminatorów, nauczycieli i przedstawicieli ministerstw; 2. E. Giermanowska, Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej; 3. T. Atabarut, System edukacji w Turcji i wpływ integracji z Unią Europejską; 4. H. G. Bauer, Pomiar i cel monitorowania procesów kształcenia; 5. J. Ambroży, Kształtowanie dróg edukacyjnych uczniów liceów profilowanych; 6. K. Krupa, Elementy mikronauczania w kształceniu nauczycieli przedmiotów techniczno- informatycznych; 7. D. Driensky, R. Hrmo, J. Miština, Pedagogika inżynierska jako kierunek studiów na Politechnice; Rozdział 3. Poradnictwo zawodowe; 1. M. Bochniak, Bezrobocie a zdrowie psychiczne- przegląd badań; 2. M. Bielinska, E. Kasprzak, Konflikt między rolami a zadowoleniem z życia kobiet; 3. D. Kukla, W. Duda, Empatia jako predykat doradcy zawodowego; 4. J. Żyro, Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu osobowości pracownika nowoczesnego; Rozdział 4. Rozwój doskonalenia zawodowego w zakresie zaawansowanych technologii, produkcji i eksploatacji; Rozdział 5. Recenzje, konferencje, informacje; 1. I. Woźniak, Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia; 2. M. Żurek, Polskie standardy kwalifikacji zawodowych; 3. M. Sołtysiak, Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie- na tle przemian; 4. W. Kreft, S. Pakulniewicz- Błońska, Doradca zawodowy; 5. M. Żurek, "WORKSHOP DOKTORANDOV" TRNAVA- Radom 2008- seminarium doktoranckie; 6. T. Kupidura, DIDMATTECH 2008- XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; 7. Z. Wiatrowski, W rytmie projektów unijnych IteE- PIB. Refleksja uogólniająca; 8. T. Jaszczyk, Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego a standaryzacja kwalifikacji zawodowych- Konferencja informacyjno- szkoleniowa; 9. J. Figurski, E. Kozieł, Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna- konferencja naukowa; 10. J. Religa, The higher apprenticeship: a part of effective lifelong learning and flexicurity strategy. Peer review meeting; 11. M. Piasecka, Działalność akademickich biur karier w kontekście prawa polskiego i unijnego- seminarium naukowe; 12. K. Kurek, Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana- II Międzynarodowe seminarium naukowe; 13. G. Sowula, Spójność, współpraca i jakość w orientacji i poradnictwie- międzynarodowa konferencja naukowa; 14. G. Sowula, Zmieniając ścieżkę rozwoju zawodowego, uwalniasz potencjał- międzynarodowa konferencja naukowa. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 065/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again